Sunteți pe pagina 1din 39

Plata defalcata a TVA

Speakeri:
Jean-Marc Cambien
jean-marc.cambien@ro.ey.com
Partener

Costin Manta
costin.manta@ro.ey.com
Senior Manager
AGENDA

1. Ce alte state aplica plata defalcata a TVA?

2. Reguli privind plata defalcata a TVA


Cine aplica?
Cum se aplica?
Cazuri practice
Sanctiuni
Exista raspunsuri pentru toate intrebarile?

3. Pasii urmatori
Cum ne pregatim pentru aplicarea platii defalcate a
TVA?
Putem contesta prevederile Ordonantei 23/2017
privind plata defalcata a TVA?

2
Cine si pentru ce aplica plata defalcata a TVA?

Cine aplica plata defalcata a TVA?


Au obligatia detinerii si utilizarii a cel putin un cont de TVA pentru incasari si plati de TVA:
Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA (art. 316 din Codul Fiscal).
Institutiile publice inregistrate inregistrate in scopuri de TVA (art. 316 din Codul Fiscal)

Pentru ce operatiuni se aplica plata defalcata a TVA?


Pentru toate livrarile de bunuri si prestarile de servicii taxabile ce au locul in Romania

Exceptii:
operatiuni pentru care beneficiarul este persoana obligata la plata TVA (nu includ clar si taxarea
inversa extinsa)
operatiunile supuse regimurilor speciale (e.g. intreprinderi mici, agentii de turism, bunurile
second-hand, opere de arta, etc.)

3
De cand se aplica plata defalcata a TVA?

De cand se aplica plata defalcata a TVA?


Obligatoriu pentru facturile emise/avansurile incasate incepand cu 1 ianuarie 2018
Optional in perioada 1 octombrie 2017 31 decembrie 2017 (incepand cu ziua urmatoare celei
in care sunt publicate in Registrul persoanelor care aplica plata deflacata a TVA)
! Publicarea in Registru se face in termen de maximum 3 zile de la data depunerii notificarii

TVA aferent facturilor emise nainte de data de 1 ianuarie 2018 sau, dup caz, nainte de data de
la care aplic opional plata defalcat a TVA i achitate dup aceast data trebuie virata in contul de
TVA n termen de maximum 7 zile lucrtoare de la ncasare de catre furnizor!

4
De ce am aplica plata defalcata a TVA anticipat?

Ce beneficii am daca optez?


Reducere de 5% a impozitului pe profit / veniturile microintreprinderilor
pentru Q4 2017
Anularea penalitatilor aferente obligatiilor principale de TVA, restante la
30 septembrie 2017

Conditii pentru a obtine anularea penalitatilor:


Stingere obligatii principale TVA si dobanzi pana la 21 decembrie 2017
Depunerea tuturor declaratiilor fiscale pana la 31 decembrie 2017
Depunerea notificarii pana la 31 decembrie 2017

5
Ce se schimba?

Regimul actual

Livrare 1190 lei (TVA inclus)


Furnizor Client

Plata 1190 lei


Cont Furnizor Cont Client

6
Ex. 1.
Achitare prin virament bancar intre doi platitori de TVA

Regimul viitor

Factura
Factura
Furnizor X
Furnizor X Client Y
200 + 38

Plata
Cont Cont
curent 200 curent

Virament bancar
Cont de Cont de
TVA 38
TVA

X si Y, persoane juridice inregistrate in scopuri de TVA, plata prin virament bancar

7
Ex. 2.
Achitare prin virament intre mai multi platitori de TVA
X, Y si Z persoane inregistrate in scopuri de TVA, plata prin viramente bancare

Factura Factura
X Y Z
200 + 38 300 + 57

Plata Plata
Cont Cont Cont
curent 200 curent 300 curent
Virament Virament
bancar bancar
Cont de Cont de Cont de
TVA 38 TVA 57 TVA
Plata 19

Bugetul
de stat

8
Cine si pentru ce aplica plata defalcata a TVA?

Ce se intampla in cazul platilor efectuate de persoanele care


nu aplica plata defalcata a TVA?
Persoanele impozabile si institutiile publice neinregistrate in scopuri de
TVA aplica plata defalcata a TVA pentru plati efectuate catre categoriile
de mai sus (catre persoane impozabile si institutii publice inregistrate in
scopuri de TVA).
! Platitorii nu necesita cont de TVA in acest caz.

Exceptii:
persoanele fizice impozabile care nu sunt inregistrate si nu au obligatia
sa se inregistreze in scopuri de TVA
plati in numerar, card sau substitute de numerar efectuate de persoane
impozabile inregistrate in scopuri de TVA

9
Ex. 3.
Achitare prin virament de catre un neplatitor de TVA

X persoan juridica inregistrata on scopuri de TVA, Y persoana juridica impozabila


neinregistrata, plata prin virament bancar

Factura
Furnizor X Client Y
200 + 38

Plata
Cont Cont
curent 200 curent
Virament
bancar
Cont de
TVA 38

10
Ex. 4. Incasarea unui avans

In cazul platilor partiale sau in avans, fiecare plata include si TVA (valoarea se determina prin
procedeul sutei majorate)
In cazul in care o plata include mai multe cote de TVA, suma TVA se calculeaza in ordinea
descrescatoare cotelor

Avans
Furnizor X Client Y
500

Cont Plata Cont


curent 420.17 curent

Plata
Cont de Cont de
TVA 79.83 TVA

X si Y, persoane juridice inregistrate in scopuri de TVA, Y plateste prin virament bancar un


avans lui X

11
Plati in numerar si cu cardul

Persoanele impozabile si institutiile publice inregistrate in


scopuri de TVA sunt obligate sa vireze in contul propriu de
TVA, in termen de 7 zile lucratoare de la incasare:
diferenta dintre incasarile si platile efectuate in numerar
intr-o zi aferente livrarilor/prestarilor
TVA aferenta incasarilor prin utilizarea cardurilor sau a
substitutelor de numerar
TVA care nu a fost platita in contul de TVA de alti
beneficiari (decat cei obligati sa plateasca in contul de
TVA)
TVA aferenta instrumentelor de plata emise anterior
datei de 1 ianuarie 2018 si incasate dupa aceasta data
TVA aferenta facturilor emise inainte de 1 ianuarie 2018,
sau, dupa caz, inainte de data de la care aplica optional
plata defalcate a TVA si achitate dupa aceasta data

12
Ex. 5. Plata prin virament bancar si card

X si Y persoane inregistrate in scopuri de TVA, plata prin viramente bancare; Z neplatitor


de TVA, plateste cu cardul catre Y
Factura/bon
Factura
fiscal
X Y Z
200 + 38 300 + 57

Plata Plata
Cont Cont Cont
curent 200 curent 357 curent
Virament Virare 57 Card
bancar
Cont de Cont de
TVA 38 TVA
Plata 19

Bugetul
de stat

13
Ex. 6. Plati in numerar

X si Y persoane inregistrate in scopuri de TVA, plata in numerar; Z neplatitor de TVA, plateste


in numerar catre Y
Factura/bon fiscal
Factura
200 + 38 300 + 57
X Y Z

Plata 238 Plata 357


Numerar Numerar
Cont Cont
curent curent
Virare/Depunere 38 Virare/Depunere diferenta (57-38)

Cont de Cont de
TVA TVA
Plata 19

Bugetul
de stat

14
Ex. 7. Plata prin virament bancar si numerar
X si Y persoane inregistrate in scopuri de TVA, plata prin viramente bancare; Z neplatitor de
TVA, plateste in numerar catre Y
Factura/bon fiscal
Factura
200 + 38 300 + 57
X Y Z

Plata 357
Plata Numerar
Cont Cont
curent 200 curent
Virament Virare/Depunere 57
bancar
Cont de Cont de
TVA 38 TVA
Plata 19

Bugetul
de stat

15
Ex. 8. Vanzarea in cadrul unui lant de distributie

Persoane inregistrate in scopuri de TVA; distribuitorul achita prin virament bancar,


vanzatorul en-detail achita cu cardul, iar persoana fizica neplatitoare de TVA achita cu
numerar.
Factura Factura Bon fiscal
Vanzator Persoana
Producator Distribuitor 400 + 76
200 + 38 300 + 57 en detail fizica
476
Virament Numerar
Card
Cont bancar Cont Cont
curent curent 357 curent Virare 76
200
Virare 57 Va solicita rambursare pentru 57!

Cont de Cont de Cont de


TVA 38 TVA TVA
19
19
38

Bugetul
de stat

16
Ex. 9. Vanzari cu amanuntul catre persoane fizice
Societatea X (nregistrat n scopuri de TVA n Romnia) comercializeaz mrfuri
en-detail ctre persoane fizice pe baz de bonuri fiscale
La rndul su, societatea X achiziioneaz mrfurile de la persoane juridice,
achitnd cu cardul
Ziua 1 Ziua 2
Bon
Factura Factura Bon
fiscal
Societatea Societatea fiscal
Furnizor PF Furnizor PF
100+19 X 200+38
200+38 X 100+19
Numerar Card
Card Card
Cont Cont Cont Cont Cont
curent 119 curent Virare 38*
curent 238 curent 119 curent
Virare 19 Restituire 19** Virare 38 Virare 19

Cont de Cont de Cont de Cont de


Restituire 19**
TVA TVA TVA TVA

19 38
19
**Restiturea celor 19 lei se va solicita de
Bugetul la ANAF printr-o cerere de restituire
*Virarea/depunerea celor 38 lei se va de stat
efectua in termen de 7 zile lucrtoare
17
Ex. 10. Incasari si plati succesive cu numerar

X persoana juridica inregistrata in scopuri de TVA, efectueaza plati in numerar si


vinde in numerar catre persoane fizice pe baza de bonuri fiscale
Plata cu numerar Incasare in numerar
Ziua 1 X 190 lei de virat in contul
1000 + 190 2000 + 380
de TVA

Plata cu numerar Incasare in numerar


Ziua 2 X 190 lei de retras din
2000 + 380 1000 + 190
contul de TVA

Plata cu numerar Incasare in numerar


Ziua 3 X 760 lei de virat in contul
1000 + 190 5000 + 950
de TVA

Plata cu numerar Incasare in numerar


Ziua 4 X 190 lei de retras din
1000 + 190 0
contul de TVA

In maxim 7 zile lucratoare, societatea X va trebui sa vireze/depuna cei 950 lei in contul
de TVA si sa depuna cerere de restituire a sumei de 380 lei catre ANAF.
Sumele nu se compenseaza!

18
Cesiunea de creanta

In cazul cesiunii de creanta, cesionarul are obligatia platii in


contul de TVA al cedentului a valorii TVA din factura
cesionata.

Daca suma este mai mica decat valoarea TVA, la momentul


incasarii, furnizorul/prestatorul vireaza diferenta in contul de
TVA propriu la data incasarii acestei sume.

19
Ex. 11. Cesiune de creanta

X si Y, persoane juridice inregistrate in scopuri de TVA, X cesioneaza creanta fata de


Y lui Z
Factura
X Y
200 + 38

Cont 62 Cont
curent curent

Cont de 38 Cont de
TVA TVA

Cesionare creanta cu 100 lei

Cont
Cesionar Z
curent

! Ce se intampla cu platile de la Y la Z?

20
Ex. 12.
Cesiune de creanta la un pret mai mic decat valoarea TVA
X si Y, persoane juridice inregistrate in scopuri de TVA, X cesioneaza creanta fata de Y
lui Z la un pret mai mic decat valoarea TVA
Factura
X Y
200 + 38

Cont Cont
curent curent
18

Cont de Cont de
20
TVA TVA

Cesionare creanta cu 20 lei

Cont
Cesionar Z
curent

! Ce se intampla cu platile de la Y la Z?

21
Ex. 13. Retinerea unei garantii
In cazul sumelor depuse drept garantii, la momentul eliberarii suma TVA trebuie
eliberata in contul de TVA al furnizorului / prestatorului

Factura
Furnizor X Client Y
1000 + 190

Cont Plata initiala Cont


curent 500 curent

Cont de Virament bancar Cont de


TVA 95 TVA

Eliberare 50% garantie

Cont Plata Cont


curent 500 curent
Cont de garantie / escrow

Cont de Virament bancar Cont de


TVA 95 TVA?

22
Ex. 14. Grup fiscal unic
Decontarile de sume reprezentand TVA intre membrii grupului fiscal unic se realizeaza
prin conturile de TVA ale acestora

Bugetul
de stat
Rambursare 200 Virare 300
Virare 450
Cont de
Virare 150
TVA

X - Reprezentant
Decont grup 300 plat
Decont TVA propriu 100 rambursat

Cont de Cont de Cont de


TVA TVA TVA

Y - Membru Z - Membru W - Membru


Decont TVA propriu 200 Decont TVA propriu 150 Decont TVA propriu 450
de rambursat de plata de plata

23
Ex. 15. Contracte de tooling
O matrita este vanduta pe lant de la Producatorul A la Societatea D.
Matrita va ramane in Romania

Platitoare de Neplatitoare de Platitoare de Neplatitoare de


TVA in Romania TVA in Romania TVA in Romania TVA in Romania
Factura cu TVA Factura cu TI Factura cu TVA
Societatea Societatea Societatea Societatea
A - RO 500 + 95 B - UE 1000 C - UE 2000 + 380 D - RO

Virament Virament Virament


Cont bancar Cont bancar Cont bancar Cont
curent 500 curent 1000 curent 2000 curent

Cont de 95 Cont de 380


TVA TVA

TVA de plata TVA de plata


95 380
Bugetul
de stat
24
Unde putem deschide un cont de TVA?

Unde deschidem un cont de TVA?


Institutiile publice inregistrate in scopuri de TVA la Trezoreria Statului (incasari in lei)
Institutiile publice inregistrate in scopuri de TVA la institutii de credit (operatiuni in valuta)
Persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA la Trezoreria Statului, pentru operatiuni
derulate prin Trezoreria Statului
Persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA la institutii de credit (operatiuni in lei si
valuta) sau Trezoreria Statului (operatiuni in lei)

Ce conditii trebuie sa indeplineasca un cont de TVA?


Structura codului IBAN trebuie sa includa TVA si RO
Nu permite eliberarea de numerar din acest cont (control automat)

25
Cum functioneaza conturile de TVA?

Conturile de TVA:
Pot fi deschise automat de catre institutiile de credit pentru clientii acestora care sunt inregistrati
in scopuri de TVA, cu conditia comunicarii acestuia clientilor
! Clientii pot opta pentru pastrarea contului sau inchiderea contului in 90 de zile de la comunicare
! Nu pot fi percepute comisioane, daca clientii nu au optat si nu au utilizat contul
Se deschid automat la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in
administrarea acestora, pe baza Listei operatorilor economici inregistrati in scopuri de TVA din
sistemul informatic al ANAF
Se deschid pe baza de cerere pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA
carora nu li se deschide cont automat

Conturile de TVA se crediteaza (incasari), printre altele, cu:


TVA incasata aferenta livrarilor/prestarilor, inclusiv TVA aferenta avansurilor
TVA aferenta incasarilor prin utilizarea cardurilor, a substitutelor de numerar sau numerarul !
TVA aferenta livrarilor efectuate inainte de aplicarea platii defalcate a TVA si incasate dupa
aplicarea platii defalcate a TVA !
Sume transferate dintr-un alt cont al titularului deschis la aceeasi institutie de credit/unitate a
Trezoreriei Statului sau din alt cont de TVA al titularului !
Sume incasate ca urmare a corectarii facturilor sau ca urmare a ajustarii bazei de impozitare a
TVA
TVA decontata intre membrii grupului fiscal unic
Dobanda aferenta contului de TVA, etc.
26
Cum functioneaza conturile de TVA?

Conturile de TVA se debiteaza (plati), printre altele, cu:


TVA platita aferenta achizitiilor de bunuri si servicii, inclusiv TVA aferenta avansurilor
TVA achitata la bugetul de stat
Sume transferate in alt cont de TVA al titularului
Sume rezultate ca urmare a unor corectii in urma unor erori materiale in procesul de plata, a
corectarii facturilor sau a ajustarii bazei de impozitare a TVA pentru care restituirea se
efectueaza intr-un alt cont decat cel de TVA (A)
Sume rezultate ca urmare a corectarii facturilor sau ca urmare a ajustarii bazei de impozitare
a TVA pentru care restituirea se efectueaza intr-un alt cont de TVA
Sume transferate in contul curent al titularului (la aceeasi institutie de credit/unitate a
Trezoreriei Statului) (A)
Sume reprezentand TVA achitata in numerar sau cu cardul din contul curent (A)
Alte sume rezultate din operatiuni care dau dreptul la debitarea contului, stabilite prin ordin
ANAF (A)
TVA decontata intre membrii grupului fiscal unic
Comisioanele aferente contului etc.

27
Cum functioneaza conturile de TVA?

! Se interzice retragerea (debitarea) de sume din conturile distincte de TVA in alte situatii decat
cele prevazute de lege (Aprobare), precum si retragerea de numerar

! Rambursarea TVA se poate efectua in alt cont decat cel de TVA

! Transferurile din contul de TVA in alte conturi decat cele de TVA se pot efectua doar cu acordul
ANAF (emis in termen de 3 zile de la depunerea cererii)

28
Ex. 16. Corectia unei facturi

X si Y, persoane juridice inregistrate in scopuri de TVA, plata prin virament bancar


X emite in mod eronat o factura, pe care o storneaza si o repune cu valorile corecte
Factura initiala este platita si se restituie diferenta!

Factura initiala
1000+190
Factura de corectie
Furnizor X Client Y
-1000 - 190
Factura corecta
500 + 95

Plat initiala
Cont 1000 Cont
curent Restituire
curent
500

Plat initiala
Cont de 190 Cont de
TVA Restituire TVA
95
29
Executare silita si incetarea existentei persoanei
impozabile
Sumele din contul de TVA pot fi executate silit?
Contul de TVA poate fi executat silit pentru:
plata TVA datorate la bugetul de stat
plata altor obligatii bugetare restante existente in evidentele
fiscale ale organelor fiscale centrale (desi contribuabilii nu pot
alege sa plateasca alte obligatii, nici macar TVA la import)
in baza unor tilturi executorii, potrivit legii, pentru TVA aferenta
unor achizitii de bunuri/servicii.

Ce se intampla cu soldul disponibil existent in contul de


TVA in cazul incetarii existentei persoanei impozabile?
In cazul incetarii existentei persoanei impozabile (titular al
contului distinct), sumele existente in contul/conturile de
TVA pentru care statul are calitatea de creditor se fac venit
la bugetul de stat

30
Ex. 17. ncetarea existenei persoanei impozabile

Cazul 1: Persoana impozabila X are debite restante la bugetul de stat de 100 lei

Cont de TVA
X Soldul de 100 lei devine venit la bugetul de stat
Sold 100 lei

Cazul 2: Persoana impozabila X nu are debite restante la bugetul de stat

Cont de TVA
X Societatea va depune cerere de restituire a
Sold 100 lei
sumei de 100 lei

31
Ex. 18. Cum se efectueaza platile/incasarile in cazul unei
persoane care opteaza pentru plata defalcate?
X, Y si Z persoane inregistrate in scopuri de TVA, plata prin viramente bancare;
Y a optat pentru plata defalcata a TVA
X si Z nu au optat pentru plata defalcata a TVA

Factura Factura

X Y Z
200 + 38 300 + 57

Plata Plata
Cont Cont Cont
curent 200 curent 357 curent
Virament Virare 57 Virament
bancar bancar
Cont de
38 TVA
Plata 19

! Aplicabil doar in perioada optionala

Art. 22 par. (4) & (5) Bugetul


de stat
32
Contraventii si sanctiunile aplicabile

Principalele contraventii si sanctiunile aplicabile:

Plata eronata a TVA de catre persoanele impozabile si institutiile publice in alt cont decat contul de
TVA al furnizorului - daca corectia se realizeaza:
- pana in maximum 7 zile lucratoare nu se aplica sanctiuni
- intre 7 30 zile lucratoare penalitate de 0,06%/zi din suma platita eronat incepand cu
ziua efectuarii platii eronate pana la corectarea acesteia
- peste 30 zile lucratoare amenda egala cu 50% din TVA platita eronat

Plata eronata a TVA de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA din alt cont
decat cel de TVA - daca corectia se realizeaza:
- pana in cele 7 zile lucratoare nu se aplica sanctiuni
- intre 7 30 zile lucratoare penalitate de 0,06%/zi incepand cu ziua platii pana la data
virarii acesteia in contul de TVA
- peste 30 zile lucratoare amenda egala cu 10% din TVA nevirata in contul de TVA

33
Contraventii si sanctiunile aplicabile

Nerespectarea obligatiei de a comunica contul de TVA furnizorilor/prestatorilor si beneficiarilor


amenda intre 2,000 lei si 4,000 lei
! In cazul furnizorilor/prestatorilor care nu au comunicat beneficiarilor codul de TVA, beneficiarii au obligatia
platii TVA in contul deschis la Trezoreria Statului

Nevirarea TVA in propriul cont de TVA (in conditiile stabilite de lege) in termenul stabilit de 7 zile
lucratoare - daca virarea se realizeaza:
- pana in cele 7 zile lucratoare nu se aplica sanctiuni
- intre 7 30 zile lucratoare penalitate de 0,06%/zi incepand cu ziua in care trebuie virata
suma pana la data virarii acesteia in contul de TVA
- peste 30 zile lucratoare amenda egala cu 10% din TVA nevirata in contul de TVA

Debitarea contului de TVA de catre titular in alte conditii decat cele stabilite de lege in perioada 1
octombrie - 31 decembrie 2017 - daca nu se reintregeste suma debitata eronat:
- pana in cele 7 zile lucratoare nu se aplica sanctiune
- intre 7 30 zile lucratoare penalitate de 0,06%/zi din suma debitata eronat incepand cu
ziua debitarii eronate pana la data reintregirii sumei debitate eronat
- peste 30 zile lucratoare amenda egala cu 50% din TVA debitata eronat

! S-a respectat principiul proportionalitatii in stabilirea sanctiunilor?

34
Exista raspunsuri pentru toate intrebarile?

Ce se intampla in cazul compensarilor?


Ce se intampla in cazul popririlor?
Ce se intampla in cazul platii in numele si in contul altei persoane? Cum
decontam ulterior?
Se poate aplica direct debit pentru contul de TVA?
Se poate implementa un sistem de cash pooling in cazul contului de TVA?
Pot beneficia de facilitate fiscala de 5% din valoarea impozitului pe profit
aferenta Q4 daca folosesc pierderea fiscala cumulata sau daca optez dupa 1
octombrie 2017?
Cum se face plata catre cesionar in cazul cesiunii de creanta?
Cum functioneaza in cazul reverse factoring?
Unde deschid bancile propriile conturi de TVA?
Ce se intampla in cazul in care nu se primeste un raspuns de la ANAF in
termen de 3 zile lucratoare de la depunerea cererii de rambursare?
Raspunsul se considera automat DA sau NU?
Daca raspunsul este NU, cum poate fi contestat?

35
Pasii urmatori

Cum ne pregatim de aplicarea platii defalcate a TVA?


Pregatirea angajatilor
Clarificarea intrebarilor ramase deschise
Revizuirea proceselor de incasari si plati si a sistemelor
Actualizarea proceselor de incasari si plati si a sistemelor

Cum putem contesta prevederile Ordonantei 23/2017 privind


plata defalcata a TVA (Ordonanta)?

Discutii cu autoritatile
Procedura de infringement
! Prevederile Ordonantei respecta prevederile Directivei 112/2006?
! Amenzile prevazute de Ordonanta respecta principiul proportionalitatii?
! Au fost obtinute aprobarile necesare pentru implementarea Ordonantei?

36
Etapele procesului de modificare a procedurilor de lucru/ sistemelor
IT, pentru realizarea conformitatii cu noile prevederi legislative

Analiza preliminara Design si Implementare


Etapa
Initiere Diagnoza Design Dezvoltare Sustenabilitate
Durata 3-6 luni
1 saptamana 2-3 saptamani 3-4 saptamani continuu
estimata (depinde de implementator)

Intalnire de kick-off Analiza si diagnoza Design-ul conceptual Dezvoltarea/


proceselor curente principii, arhitectura Implementarea
Pregatirea planului de
si workflow-uri (high- solutiilor IT
proiect detaliat Analiza tehnica a
level)
platformelor, sistemelor, Testarea si Validarea
Pregatirea cererii de
solutiilor tehnice aflate in Design-ul detaliat al noilor solutii (din punct
informatii
folosinta schimbarilor ce vor de vedere tehnic/
Identificarea avea loc la sistemele functional)
Analiza de portofoliu
personalului cheie ce IT, precum si la
numarul si complexitatea Training pentru
Activitati trebuie implicat in procedure de lucru si
proceselor afectate de utilizatori
proiect (contabilitate, pasi de process
noua legislatie (inclusive
IT) (precum si asigurarea
maparea acestor
conformitatii cu
procese)
cerintele legislative
Identificarea si existente)
implementarea a quick-
wins / solutiilor
intermediare (de ex.:
RPA)

Plan detaliat al activitatilor Raport diagnostic al Design conceptual/ Scenarii de test si raport
Livrabile Lista persoanelor cheie schimbarilor ce trebuie detaliat, inclusiv procese de acceptanta
din organizatie efectuate/ Procese as-is to-be
(organigrama de proiect) Quick-wins identificate
Management-ul schimbarii si asigurarea calitatii
Management de proiect

37
Etapele procesului de modificare a procedurilor de lucru/ sistemelor
IT, pentru realizarea conformitatii cu noile prevederi legislative

Etapele procesului 1 2 3 4 5 6 7 8 n

Initiere

Intalnire de kick-off
Pregatirea planului de proiect detaliat

Pregatirea cererii de informatii

Identificarea personalului cheie

Diagnoza

Analiza si diagnoza proceselor curente


Analiza tehnica a platformelor, sistemelor, solutiilor tehnice aflate
in folosinta
Analiza de portofoliu numarul si complexitatea proceselor
afectate de noua legislatie (inclusive maparea acestor procese)
Identificarea si implementarea a quick-wins (stop-gap)

Design

Design-ul conceptual principii, arhitectura si workflow-uri (high-


level)
Design-ul detaliat al schimbarilor ce vor avea loc la sistemele IT,
precum si la procedure de lucru si pasi de process (precum si
asigurarea conformitatii cu cerintele legislative existente)
Dezvoltare

Dezvoltarea/ Implementarea solutiilor IT

Testarea si Validarea noilor solutii (din punct de vedere tehnic/


functional)

Training pentru utilizatori

Management-ul schimbarii si asigurarea calitatii

38
Q&As

39