Sunteți pe pagina 1din 4

Pag 1

OBIECTIV: Construire gospodarie de apa - pentru transportul apei potabile din judetul Arad
(Romania) - n judetul Bks (Ungaria)
OBIECTUL: Ob. 1 Gospodaria de apa
STADIUL FIZIC: 1.2. Imprejmuire Gospodarie de apa
Beneficiar: S.C. AQUATRANS MURES S.R.L.
Proiectant: S.C. TISOTI EXIM S.R.L.

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari


- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 CO07B1 mprejmuiri din srma, fixata pe stlpi m 450,00 9,85 4.432,50
metalici cu panouri de gard din rama de otel material: 0,00 0,00
rotund 0 16, mm si mpletitura din srma de 9,85
manopera: 4.432,50
otel zincata D= 2 mm cu ochiuri patrate de
16x16 mm, cu naltimea la coama de...2,05 utilaj: 0,00 0,00
m - asimilat, fara material transport: 0,00 0,00

manopera ore 549,00


2 2700227 Panou de gard bordurat zincat, 2x2 m buc 225,00 56,24 12.654,00
material: 56,24 12.654,00
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
greutate materiale tone 0,68
3 17000282743 Stalp zincat fixare panouri bordurate, buc 225,00 57,76 12.996,00
inaltime 2350, cu nervura de rigidizare, material: 57,76 12.996,00
inclusiv cleme de prindere zincate, cu 0,00
manopera: 0,00
sistem antifurt
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
greutate materiale tone 0,68
4 CK14A1 Usi metalice confectionate din profiluri de mp 1,64 172,71 283,25
otel...usi metalice ntr-un canat, cu suprafata material: 0,00 0,00
tocului pna la 5 mp inclusiv ; - asimilat 172,32
manopera: 282,61
utilaj: 0,39 0,64
transport: 0,00 0,00
manopera ore 7,28
5 2928441 Usa metalica int-un canat buc 1,00 300,00 300,00
material: 300,00 300,00
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
greutate materiale tone 0,00
6 CK14G1 Usi metalice confectionate din profiluri de mp 8,00 177,36 1.418,92
otel...usi metalice n doua canaturi, cu material: 0,00 0,00
suprafata tocului ntre 7 si 15 mp inclusiv ; -
manopera: 176,97 1.415,80
asimilat
utilaj: 0,39 3,12
transport: 0,00 0,00
manopera ore 34,96
7 2928442 Usa metalica in 2 canate buc 2,00 800,00 1.600,00
material: 800,00 1.600,00
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
greutate materiale tone 0,10
Pag 3
2
STADIUL FIZIC: 1.2. Imprejmuire Gospodarie de apa
0 1 2 3 4 5=3x4
8Recapitulatia:
CL21A1 Confectii arad
metalice
5 cudiverse
3 nglobate total kg 201,35 1,04 209,40
CAS sau partial in beton...din
20,800 % profile laminate, 1.934,22 material: 0,00
0,00 0,00 0,00
1.934,22
tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru 1,04
Fond de risc 0,400 % 0,00 37,20 manopera: 0,00 0,00 209,40
37,20
sustineri sau acoperiri
Concedii si 0,850 % 0,00 79,04 utilaj: 0,00 0,00 0,00
79,04
indemnizatii transport: 0,00 0,00
Somajmanopera 0,500 % ore 0,00 26,18 46,50 0,00 0,00 46,50
3116006
9 Fond de garantareTeava pentru constructii
0,250 % fara sudura
0,00 LC 168 m
23,25 8,40
0,00 72,95
0,00 612,80
23,25
Sanatate x 6 / OLT5,200
45 s%404/2 0,00 483,55 material: 0,00 72,95
0,00 612,80
483,55
Total Inclusiv Cheltuieli Directe: 574.772,28 11.902,87 manopera: 570,76 0,00
2.659,59 0,00
589.905,50
Cheltuieli indirecte 5,000 % 28.738,61 595,14 utilaj: 28,54 0,00
132,98 0,00
29.495,28
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 603.510,90 12.498,02 transport:599,30 0,00
2.792,56 0,00
619.400,78
greutate materiale
Profit 3,000 % tone
18.105,33 0,20374,94 17,98 83,78 18.582,02
10 TSA02G1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 56,25 23,60 1.327,50
Total Inclusiv Profit: 621.616,23 12.872,96 617,28 2.876,34 637.982,80
limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m material: 0,00 0,00
TOTAL GENERALlatime,executata
(fara TVA): fara sprijini,cu taluz 637.982,80
manopera: 23,60 1.327,50
TVA: vertical,la 24,00 % 153.115,87
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de utilaj: 0,00 0,00
TOTAL GENERAL:infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau transport: 0,00 791.098,68
0,00
foarte coeziv adancime <1.5 m teren foarte
tare

manopera ore 165,94


11 CA01A1 Turnarea betonului simplu...marca...1) n mc 56,70 35,45 2.010,01
fundatii continue, izolate si socluri cu volum material: 0,10 5,67
pna la 3 mc, inclusiv
manopera: 25,35 1.437,34
utilaj: 10,00 567,00
transport: 0,00 0,00
greutate materiale tone 7.914,30
manopera ore 180,31
11.L 2100945 Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 3.214,89 170,00 546.531,30
12 TRA06A... Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 136,08 19,54 2.659,59
autobetoniera de...5,5 mc dist... km material: 0,00 0,00
manopera: 0,00 0,00
utilaj: 0,00 0,00
transport: 19,54 2.659,59
13 CN10D1 Vopsitorii pe tamplarie metalica, mp 22,45 9,05 203,07
executata...cu email alchidic, in 2 straturi, material: 0,41 9,10
inclusiv grundul, la usi si ferestre 8,64
manopera: 193,97
utilaj: 0,00 0,00
transport: 0,00 0,00
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 24,25
13.L 6108206 Email verde e.535-8 ntr kg 3,82 11,16 42,58
1703-80
13.L 6100797 Grund miniu anticoroziv g.355-3 ntr 1703- kg 2,33 8,92 20,83
80
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 574.772,28 9.299,12 570,76 2.659,59 587.301,75
PROIECTANT CONTRACTANT ( OFERTANT )
S.C. TISOTI EXIM S.R.L. ORADEA
L.S.
PRECIZARE :
Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 - 3; in cazul in care contractul de
lucrari are ca obiect atit proiectarea, cit si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii,
responsabilitatea completarii coloanelor 0-3 revine ofertantului.
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007