Sunteți pe pagina 1din 2

Sfntul ierarh Nifon al Constantinopolului, 11 august

Tropar, glas 3 T Pentru mrturisirea


eN s
S 0N
tr 2
lu q!OS
cind cu fa !
ap!c
te0le a #12qN
drep tei cre din !
eAnN q!2OS
toa t Bi se

!!c
e ri0
ca a #11qN
ai lu mi na !
t-oA nN !1O00002'
cu sme re ni a d t toa !
a

!00!1'
re de nl a V!
re!!`X
n so o q
in z !!!A
du u tevV 50
tu c3
sl 0!0os
vi te Ni i #
fon a

2' ! !2'
cin stea m ri !i !03
t a ce 0q!0'
lor do u sfi !
in!1N
te lo O
ca 0a
uri ,<V 0
po

2'
doa !a !0000!1'
ba i V! !pa!tri`Xiq
n fru mu se a rea ar z !
hi!i !A
lorvV 3N
iar 0
a

1`1' ! !ple11a
cu um u um de da @
ruri 10@1a
dum ne ze ieti ,<V 02'
pe cei !
ce!
te0
m

\!101'
re esc cu cre di !i !!+
i in1k
nN

Condac, glas 4 T Cel ce Te-ai nlat


Rt s
P 0M
o 2me 1'
ni !i !!!A
rea a ne1
vo O0_w!A
in e lor ta lem<?0
str 21'
lu ci

!!!!A
i t i de1
lu 110_w!A
mi n pur t toa rem<? @0
r s 1
rind 0q
n chip @
lu

11a
mi nat m<?q
su !0!112'
fle te le cre din cio !
o!i!A
lor0@1O'
le ve se le !
te!
P

w!A
rin tem<? 000q!01'
iar prin a tin ge rea sfin !
te!112'
lor ta le moa !a!!A
a te 0
le

@1O'
n dul ce !
te!w!0a
sim i ri le m<? @001030!1
pen tru a ceas ta du p cu vi

1'
in !
!21a
te m rim m<? !0120`0a
n e lep te Ni i fon .<?/@011'
de Dum ne zeu

!
cu!
ge!2'
t to !o !
ru!K
le b<?

www.stavropoleos.ro