Sunteți pe pagina 1din 7

Aviz ef comisie metodic,

_____________________

LICEUL TEHNOLOGIC V.M.CRAIU BELCETI- IAI PROFESOR : ALEXA ANCA MARIA


DISCIPLINA : MATEMATIC CLASA a V-a A,B
Nr. sptmni: 18 Total ore: 72 (4 ore/sptmn ) AN COLAR: 2017-2018

PLANIFICARE CALENDARISTIC PE SEMESTRUL I


Conform cu programa colar aprobat prin Ordinul Ministrului Educaiei Naionale NR.3393/28.02.2017
Nr. Unitatea de Competene Coninuturi Nr. de ore Sptmna Obs.
crt. nvare specifice
NUMERE NATURALE 42 ORE
1. Evaluare 1. Recapitularea cunotinelor din clasa a IV-a 3 S1
iniuiial 11.09-15.09
2. Test iniial 1
2. CG1-1. Identificarea caracteristicilor numerelor 1. Scrierea i citirea numerelor naturale; 1 S2
naturale i a formei de scriere a unui numr natural n 18.09-22.09
contexte variate 2. Reprezentarea pe axa a numerelor naturale; 1
CG4.1.Exprimarea n limbaj matematica unor Compararea i ordonarea numerelor naturale;
proprieti referitoare la comparri, aproximri, 3. Aproximarea; estimare; 1
estimri i ale operaiilor cu numere naturale
Numere naturale CG5.1.Analiza unor situaii date n care intervin 4. Recapitulare 1
numerele naturale pentru a estima sau pentru a 5. Aplicaii 1 S3
verifica validitatea unor calcule 25.09-29.09
CG6.1.M odelarea matematic, folosind numerele 6. Evaluare 1
naturale, a unei situaii date, rezolvarea problemei
obinute prin metode aritmetice i interpretarea
rezultatului
3. CG1-1. Identificarea caracteristicilor numerelor naturale i a 1. Adunarea i scderea numerelor naturale. Proprietile 1
formei de scriere a unui numr natural n contexte variate
CG2-1. Utilizarea operaiilor aritmetice i a proprietilor
adunrii; S3
acestora n calcule cu numere naturale 2. nmulirea numerelor naturale. Proprietile nmulirii; 1 25.09-29.09
Operaii cu CG3-1. Selectarea i utilizarea de algoritmi pentru 3. Factor comun; 1 S4
numere naturale efectuarea operaiilor cu numere naturale
4. mprirea cu rest zero a numerelor naturale; 1 02.10-06.10
CG4.1.Exprimarea n limbaj matematica unor proprieti
referitoare la comparri, aproximri, estimri i ale 5. mprirea cu rest a numerelor naturale 1
operaiilor cu numere naturale 6. Recapitulare 1
CG5-1. Deducerea unor proprieti ale operaiilor cu numere
7. Aplicaii 1 S5
naturale pentru a estima sau pentru a verifica validitatea
unor calcule 8. Evaluare 1 09.10-13.10
CG6.1.Modelarea matematic, folosind numerele naturale, a
unei situaii date, rezolvarea problemei obinute prin metode
aritmetice i interpretarea rezultatului
4. CG1-1. Identificarea caracteristicilor numerelor naturale i a 1. Puterea cu exponent natural a unui numr natural. Ptratul S5
formei de scriere a unui numr natural n contexte variate
Puteri cu CG2-1. Utilizarea operaiilor aritmetice i a proprietilor
unui numr natural 1 09.10-13.10
exponent numr acestora n calcule cu numere naturale 2. Reguli de calcul cu puteri 1
natural CG3-1. Selectarea i utilizarea de algoritmi pentru
(6 ore) efectuarea operaiilor cu numere naturale 3. Compararea puterilor 1 S6
CG4.1.Exprimarea n limbaj matematica unor proprieti 16.10-20.10
4. Scrierea n baza 10. Scrierea n baza 2 1
Aviz ef comisie metodic,
_____________________

referitoare la comparri, aproximri, estimri i ale 5. Recapitulare 1


operaiilor cu numere naturale
CG5-1. Deducerea unor proprieti ale operaiilor cu numere 6. Evaluare 1
naturale pentru a estima sau pentru a verifica validitatea
unor calcule
CG6.1.Modelarea matematic, folosind numerele naturale, a
unei situaii date, rezolvarea problemei obinute prin metode
aritmetice i interpretarea rezultatului
5. CG1-1. Identificarea caracteristicilor numerelor 1. Ordinea efecturii operaiilor; 2
naturale i a formei de scriere a unui numr S7
2. Utilizarea parantezelor rotunde, ptrate, acolade; 1
natural n contexte variate 23.10-27.10
CG2-1. Utilizarea operaiilor aritmetice i a 3. Recapitulare 1
proprietilor acestora n calcule cu numere
naturale
4. Aplicaii 1 S8
30.10-03.11
5. Evaluare 1

CG3-1. Selectarea i utilizarea de algoritmi


Ordinea pentru efectuarea operaiilor cu numere naturale
efecturii CG4.1.Exprimarea n limbaj matematica unor
operaiilor proprieti referitoare la comparri, aproximri,
estimri i ale operaiilor cu numere naturale
CG5-1. Deducerea unor proprieti ale
operaiilor cu numere naturale pentru a estima
sau pentru a verifica validitatea unor calcule
CG6.1.Modelarea matematic, folosind
numerele naturale, a unei situaii date,
rezolvarea problemei obinute prin metode
aritmetice i interpretarea rezultatului
CG1-1. Identificarea caracteristicilor numerelor naturale i a 1. Metoda reducerii la unitate 1 S8
formei de scriere a unui numr natural n contexte variate
30.10-03.11
CG2-1. Utilizarea operaiilor aritmetice i a proprietilor 2. Metoda comparaiei 1
Medode acestora n calcule cu numere naturale 3. Metoda figurativ 1 S9
aritmetice de CG3-1. Selectarea i utilizarea de algoritmi pentru
rezolvare a efectuarea operaiilor cu numere naturale 4. Metoda mersului invers 1 06.11-10.11
problemelor CG4.1.Exprimarea n limbaj matematica unor proprieti 5. Metoda falsei ipoteze 1
6. referitoare la comparri, aproximri, estimri i ale 6. Recapitulare 1
operaiilor cu numere naturale
CG5-1. Deducerea unor proprieti ale operaiilor cu numere 7. Aplicaii 1 S10
naturale pentru a estima sau pentru a verifica validitatea
8. Evaluare 1 13.11-17.11
unor calcule
CG6.1.Modelarea matematic, folosind numerele naturale, a
unei situaii date, rezolvarea problemei obinute prin metode
aritmetice i interpretarea rezultatului
7. CG1-1. Identificarea caracteristicilor numerelor naturale i a 1. Divizor. Multiplu.Divizori comuni, multipli comuni 1 S10
Divizibilitatea formei de scriere a unui numr natural n contexte variate
13.11-17.11
numerelor CG2-1. Utilizarea operaiilor aritmetice i a proprietilor
acestora n calcule cu numere naturale 2. Criteriul de divizibilitatea cu 2. Criteriul de divizibilitatea 1
naturale CG3-1. Selectarea i utilizarea de algoritmi pentru cu 5
efectuarea operaiilor cu numere naturale 3. Criteriul de divizibilitate cu 10 1 S11
Aviz ef comisie metodic,
_____________________

CG4.1.Exprimarea n limbaj matematica unor proprieti 4. Criteriul de divizibilitate cu 3. Criteriul de divizibilitate cu 1 20.11-24.11
referitoare la comparri, aproximri, estimri i ale
operaiilor cu numere naturale
9
CG5-1. Deducerea unor proprieti ale operaiilor cu numere 5. Numere prime. Numere compuse. 1
naturale pentru a estima sau pentru a verifica validitatea
unor calcule 6. Recapitulare 1
CG6.1.Modelarea matematic, folosind numerele naturale, a
unei situaii date, rezolvarea problemei obinute prin metode 7. Evaluare 1 S12 30.11 i
aritmetice i interpretarea rezultatului
8. Aplicaii 1 27.11-01.12 01.12
zile
libere

NUMERE. ORGANIZAREA DATELOR - 46 ORE


8. CG1.2. Identificarea fraciilor ordinare i zecimale n 1.Fracii ordinare. Fracii subunitare, echiunitare, 1 S12
contexte variate;
CG2.2. Efectuarea de calcule cu fracii folosind proprieti
supraunitare. Procente. Fracii echivalente. 27.11-01.12

ale opereiilor aritmetice; 2.Compararea fraciilor cu acela i numitor sau numrtor. 1


CG3.2. Utilizarea de algoritmi pentru efectuarea operaiilor
cu fracii ordinare sau zecimale; Reprezentarea pe axa numerelor a unui fracii ordinare.
CG4.2.Utilizarea limbajului specific fraciilor/procentelor n 3. Introducerea i scoaterea ntregilor dintr-o fracie. 1 S13
situaii date;
CG5.2. Analizarea unor situaii date n care intervin fracii 04.12-08.12
pentru a estima sau pentru a verifica validitatea unor date; 4. Cel mai mare divizor comun a dou numere naturale. 1
Fracii ordinare CG6.2. Reprezentarea matematic, folosind fraciile, a unei Amplificarea i simplificarea fraciilor. Fracii ireductibile.
(10 ore) situaii date, n context intra i interdisciplinar (geografie,
fizic, economie, etc).
5. Cel mai mic multiplu comun a dou numere naturale. 1
Aducerea fraciilor la un numitor comun .
6. Recapitulare 1
7. Aplicaii 3 S14
8. Evaluare 1 11.12-15.12

LUCRARE SCRIS SEMESTRIAL


1. Pregtirea lucrrii scrise 2 S15
Lucrare scris 18.12-22.12
CG1.1. CG6.1. 2. Lucrare scris 1
9. semestrial
CG1.2. CG 6.2.
3. Discutarea lucrrii scrise 1

NUMERE. ORGANIZAREA DATELOR


CG1.2. Identificarea fraciilor ordinare i zecimale n 1.Adunarea i scderea fraciilor ordinare. 1 S16
contexte variate;
CG2.2. Efectuarea de calcule cu fracii folosind proprieti
2. nmulirea fraciilor ordinare. Puteri. 1 15.01-19.01
Operaii cu ale opereiilor aritmetice; 3. mprirea fraciilor ordinare. 1
10. fracii ordinare CG3.2. Utilizarea de algoritmi pentru efectuarea operaiilor 4. Fracii/procente dintr-un numr natural sau dintr-o fracie 1
cu fracii ordinare sau zecimale; ordinar.
CG4.2.Utilizarea limbajului specific fraciilor/procentelor n
situaii date; 5. Recapitulare 1 S17 24.01
CG5.2. Analizarea unor situaii date n care intervin fracii 6. Aplicaii 2 22.01-26.01
Aviz ef comisie metodic,
_____________________

pentru a estima sau pentru a verifica validitatea unor date; 7. Evaluare 1


CG6.2. Reprezentarea matematic, folosind fraciile, a unei zi
situaii date, n context intra i interdisciplinar (geografie,
fizic, economie, etc).
liber

RECAPITULAREA I CONSOLIDAREA CUNOTINELOR

Recapitularea Exerciii i probleme recapitulative 4 S18


i consolidarea 29.01-02.01
11
cunotinelor

prof. Alexa Anca Maria


_______________________
Aviz ef comisie metodic,
_____________________

LICEUL TEHNOLOGIC V.M.CRAIU BELCETI- IAI PROFESOR : ALEXA ANCA MARIA


DISCIPLINA : MATEMATIC CLASA a V-a A,B
Nr. sptmni: 17 Total ore: 68 (4 ore/sptmn ) AN COLAR: 2017-2018

PLANIFICARE CALENDARISTIC PE SEMESTRUL II


Conform cu programa colar aprobat prin Ordinul Ministrului Educaiei Naionale NR.3393/28.02.2017
Nr. Unitatea de Competene Coninuturi Nr. de ore Sptmna Obs.
crt. nvare specifice
NUMERE NATURALE 42 ORE
Fracii zecimale CG1.2. Identificarea fraciilor ordinare i zecimale n 1. Scrierea fraciilor ordinare cu numitori puteri ale lui 10, sub 2 S19
contexte variate;
CG2.2. Efectuarea de calcule cu fracii folosind proprieti
form de fracii zecimale. Transformarea unei fracii 12.02-16.02
ale opereiilor aritmetice; zecimale, cu un numr finit de zecimale nenule, ntr-o fracie
CG3.2. Utilizarea de algoritmi pentru efectuarea operaiilor ordinar;
1. cu fracii ordinare sau zecimale; 2. Aproximri. Compararea, ordonarea i reprezentarea pe axa 2
CG4.2.Utilizarea limbajului specific fraciilor/procentelor n
situaii date;
numerelor a unor fracii zecimale cu numr finit de zecimale
CG5.2. Analizarea unor situaii date n care intervin fracii nenule;
pentru a estima sau pentru a verifica validitatea unor date; 3.Recapitulare 1 S20
CG6.2. Reprezentarea matematic, folosind fraciile, a unei
situaii date, n context intra i interdisciplinar (geografie, 4. Aplicaii 1 19.02-23.02
fizic, economie, etc). 5. Evaluare 2
Operaii cu CG1.2. Identificarea fraciilor ordinare i zecimale n 1. Adunarea i scderea fraciilor zecimale cu un numr finit 1 S21
contexte variate;
fracii zecimale CG2.2. Efectuarea de calcule cu fracii folosind proprieti
de zecimale nenule 26.02-02.03
cu un numr ale opereiilor aritmetice; 2.nmulirea fraciilor zecimale cu un numr finit de zecimale 1
finit de zecimale CG3.2. Utilizarea de algoritmi pentru efectuarea operaiilor nenule
cu fracii ordinare sau zecimale;
nenule 3. mprirea a dou numere naturale cu rezultat fracie 1
CG4.2.Utilizarea limbajului specific fraciilor/procentelor n
situaii date; zecimal. Media aritmetic a dou sau mai multor numere
CG5.2. Analizarea unor situaii date n care intervin fracii naturale;
pentru a estima sau pentru a verifica validitatea unor date; 4. Trasformarea unei fracii ordinare n fracie zecimal. 1
CG6.2. Reprezentarea matematic, folosind fraciile, a unei
2. situaii date, n context intra i interdisciplinar (geografie,
Periodicitate
fizic, economie, etc). 5. mprirea unei fracii zecimale cu un numr finit de 1 S22
zecimale nenule la un numr natural nenul 05.03-09.03
6. mprirea a dou fracii zecimale cu un numr finit de 1
zecimale nenule
7.Trasformarea unei fracii zecimale periodice n fracie 1
ordinar
8. Recapitulare 1
9.Aplicaii 3 S23
10.Evaluare 1 12.03-16.03
Aviz ef comisie metodic,
_____________________

Elemente de CG1.2. Identificarea fraciilor ordinare i zecimale n 1. Numr raional pozitiv. Ordinea efecturi operaiilor cu 2 S24
organizare a contexte variate; numere raionale pozitive
CG2.2. Efectuarea de calcule cu fracii folosind proprieti 19.03-23.03
datelor ale opereiilor aritmetice; 2. Metode aritmetice pentru rezolvarea problemelor cu fracii 1
CG3.2. Utilizarea de algoritmi pentru efectuarea operaiilor n care intervin i uniti de msur pentru lungime, arie,
cu fracii ordinare sau
zecimale; volum, capacitate, mas, timp i uniti monetare
3. CG4.2.Utilizarea limbajului specific fraciilor/procentelor n 3. Probleme de organizare a datelor. Frecvena. 1
situaii date;
CG5.2. Analizarea unor situaii date n care intervin fracii 4. Date statistice organizare n tabele, grafice i/sau cu linii. 2 S25
pentru a estima sau pentru a verifica validitatea unor date; Media unui set de date statistice 23.03-30.03
CG6.2. Reprezentarea matematic, folosind fraciile, a unei
situaii date, n context intra i interdisciplinar (geografie, 5.Recapitulare 1
fizic, economie, etc). 6. Evaluare 1

COALA ALTFEL Activitii propuse special pentru aceast sptmn 4 S26 9,10
09.04-13.04 liber
ELEMENTE DE GEOMETRIE I UNITI DE MSUR 28 ORE
Elemente de CG1.3. Identificarea noiunilor geometrice elementare i a 1. Punctul, dreapt, plan, semiplan, semidreapt, segment; 2 S27
unitilor de msur n diferite contexte;
geometrie CG2.3. Utilizarea instrumentelor geometrice pentru a 2. Poziiile relative ale unui punct fa de o dreapt. Puncte 2 16.04-20.04
msura sau pentru a construi configuraii geometrice; coliniare. Poziiile relative a dou drepte: drepte concurente,
CG3.3. Determinarea perimetrelor, a ariilor (ptrat, drepte paralele;
dreptunghi) i a volumelor (cub,paralelipiped dreptunghic) i
exprimarea acestora n uniti de msur corespunztoare; 3. Distana dintre dou puncte, lungimea unui segment. 2 S28
CG4.3. T ranspunerea n limbaj specific a unor probleme Segmente congruente; 23.04-27.04
4. practice referitoare la perimetre, arii, volume, utiliznd
4. Mijlocul unui segment. Simetricul unui punct fa de un 2
trasformarea convenabil a unitilor de msur;
CG5.3. Interpretarea prin recunoaterea elementelor, a punct
msurilor lor i a relaiilor dintre ele, a unei configuraii 5. Recapitulare 1 S29 1.05 zi
geometrice dintr-o problem dat;
6.Evaluare; 1 30.04-04.05 liber
CG6.3. Analiza unor probleme practice care
includ elemente de geometrie studiate, cu referire la uniti
de msur i la interpretarea rezultatelor;

Unghiuri CG1.3. Ident ificarea noiunilor geometrice elementare i a 1. Unghi: definiie, notaii, elemente. Interiorul unui unghi, 2 S29
unitilor de msur n diferite contexte;
CG2.3. Utilizarea instrumentelor geometrice pentru a
exteriorul unui unghi 30.04-04.05
msura sau pentru a construi configuraii geometrice; 2. Msura unghiului, unghiuri congruente. Clasificri de 3 S30
CG3.3. Determinarea perimetrelor, a ariilor (ptrat, unghiuri. Calcule cu msuri de unghiuri. 07.05-11.05
dreptunghi) i a volumelor (cub,paralelipiped dreptunghic) i
5. exprimarea acestora n uniti de msur corespunztoare; 3. Figuri congrunte. Axa de simetrie. 1
CG5.3. Interpretarea prin recunoaterea elementelor, a 4.Recapitulare 1 S31
msurilor lor i a relaiilor dintre ele, a unei configuraii

geometrice dintr-o problem dat; 5. Aplicaii 1


CG6.3. Analiza unor probleme practice care includ elemente
de geometrie studiate, cu referire la uniti de msur i la 6. Evaluare 2
interpretarea rezultatelor;
Aviz ef comisie metodic,
_____________________

LUCRARE SCRIS SEMESTRIAL


Lucrare scris 1. Pregtirea lucrrii scrise 2
semestrial 2. Lucrare scris 1
S32
3. Discutarea lucrrii scrise 1
ELEMENTE DE GEOMETRIE I UNITI DE MSUR
Uniti de CG1.3. Identificarea noiunilor geometrice elementare i a 1. Uniti de msur pentru lungime, trasformri.Perimetre. 1 S33
unitilor de msur n diferite contexte;
msur CG2.3. Utilizarea instrumentelor geometrice 2. Uniti de msur pentru arie, trasformri. Aria ptratului i 1 28.05 i
pentru a msura sau pentru a construi configuraii aria dreptunghiului 01.06 zile
geometrice; libere
CG3.3. Determinarea perimetrelor, a ariilor (ptrat,
3. Uniti de msur pentru volum, trasformri. Volumul 1
dreptunghi) i a volumelor (cub,paralelipiped dreptunghic) cubului i volumul paralelipipedului dreptunghic
6. i exprimarea acestora n uniti de msur corespunztoare; 4. Recapitulare 1
CG5.3. Interpretarea prin recunoaterea elementelor, a
msurilor lor i a relaiilor dintre ele, a unei configuraii 5. Evaluare 1 S34
geometrice dintr-o problem dat;
CG6.3. Analiza unor probleme practice care includ
elemente de geometrie studiate, cu referire la uniti de
msur i la interpretarea rezultatelor;

Recapitularea i consolidarea cunotinelor


Recapitularea CG1.1. CG6.1. 1. Divizibilitatea numerelor naturale recapitulare 1 S34
CG2.1. CG6.2.
i consolidarea CG3.1. CG6.3. 2. Operaiilor cu numere raionale pozitive recapitulare. 1
cunotinelor
3. Elemente de geometrie i uniti de msur recapitulare. 1

prof. Alexa Anca Maria


_______________________