Sunteți pe pagina 1din 9

Programul Operaional Capital Uman (POCU) 2014-2020

Obiectiv Tematic: 09. Promovarea incluziunii sociale, combaterea srciei i a oricrei forme de discriminare

Ax prioritar: 4. Incluziunea social i combaterea srciei

Prioritatea de investiii: 9iv. Creterea accesului la servicii accesibile, durabile i de nalt calitate, inclusiv asisten medical i servicii sociale de interes general

Obiective specifice: 4.5; 4.6; 4.7;4.8; 4.9; 4.10; 4.11; 4.12; 4.13; 4.14; 4.15;
Forma de
finanare/mecanism de
implementare
(granturi/ajutor de
Obiectiv Specific
Activiti Indicatori de realizare Indicatori de rezultat Grup int Poteniali beneficiari stat/instrumente
financiare/ grant global
/proiecte non-
competitive/
o Personalul o Autoriti publice
4.5 Creterea calitii n vederea realizrii OS 4.5. vor fi susinute din FSE urmtoarele INTE TOTAL 2023 ID 4S56 Servicii comunitare o Grant
specializat din cadrul (centrale i locale) cu
sistemului de asisten tipuri de aciuni orientative: funcionale (din care: din zona
instituiilor cu responsabiliti n o Grant global
social prin introducerea MPD* MMD** rural), din care:
Dezvoltarea mecanismului de identificare a nevoilor responsabiliti n domeniul asistenei
de instrumente/ o Proiecte non-
individuale ale persoanelor vulnerabile cu nevoi speciale 3,853 467 Servicii medicale domeniul asistenei sociale / Furnizori de
proceduri/ mecanisme competitive
(persoane singure n situaie de dependen) i msuri/ sociale/ furnizorilor servicii sociale n
etc. i prin mbuntirea Servicii sociale
proceduri de intervenie ID 4S56 Servicii comunitare (din de servicii sociale n condiiile legii /
nivelului de competene Servicii socio-medicale
Dezvoltarea unui mecanism de monitorizare i evaluare a care: din zona rural), care condiiile legii Institute de cercetare
al profesionitilor din
nevoilor de servicii sociale la nivel local (inclusiv existena beneficiaz de sprijin, din care: si universiti
sistem
unor liste de ateptare n format electronic) Servicii medicale
Elaborarea instrumentelor standard de intervenie integrat, Servicii sociale
scheme de parcurs/de intervenie pentru beneficiarii de
servicii integrate (sociale, medicale, de ocupare, de educaie, Servicii socio-medicale
etc.) la nivel comunitar, n vederea incluziunii sociale,
INTE TOTAL 2023 ID 4S50 Instrumente/ proceduri/
obligaia realizrii echipei interdisciplinare i
mecanisme etc. validate i
interinstituionale
MPD* MMD** utilizate n furnizarea serviciilor,
Consolidarea capacitilor de colectare a datelor, analiz i din care:
prognoz, etc., n domeniul asistenei/incluziunii sociale, 40 0
din sectorul de asisten
inclusiv cele care vizeaz managementul proceselor de
ID 4S57 Instrumente/ proceduri/ social
dezinstituionalizare
mecanisme etc. , din care: din sectorul medical
Activiti de formare, calificare i consiliere pentru
personalul din instituiile de asisten social, precum i al din sectorul de asisten
furnizorilor de servicii sociale, inclusiv activiti de schimb de social
experien (posibil n contextul cooperrii trans-naionale) din sectorul medical

INTE TOTAL 2023 INTE TOTAL 2023

MPD* MMD** MPD* MPD*

208,987 25,329 167,190 20,263

ID 4S55 Persoane care beneficiaz ID 4S48 Persoane care i-au


de formare/ schimb de bune mbuntit nivelul de calificare/
practici etc., din care: certificate urmare a sprijinului
primit, din care:
Sectorul medical
din sectorul de asisten
Sectorul asistenei sociale
social
Sectorul socio-medical
din sectorul medical
4.6 Creterea numrului
n vederea realizrii OS 4.6 , vor fi susinute din FSE urmtoarele INTE TOTAL 2023 ID 4S49 Servicii comunitare Personalul specializat Autoriti publice o Grant
de persoane care
beneficiaz de servicii de tipuri de aciuni orientative: funcionale (din care: din zona din cadrul instituiilor cu (centrale i locale) cu
o Grant global
asisten social la MPD* MMD** rural), din care: responsabiliti n responsabiliti n
Sprijin pentru consolidarea reelei publice de asisten
nivelul domeniul asistenei domeniul asistenei o Proiecte non-
social comunitar prin furnizarea de servicii sociale 3,853 463 Servicii medicale
comunitii sociale/ furnizorilor de sociale / Furnizori de competitive
adaptate nevoilor populaiei prin asigurarea resurselor
Servicii sociale servicii sociale n servicii sociale n condiiile
umane adecvate, inclusiv prin furnizarea de programe de ID 4S56 Servicii comunitare (din
Servicii socio-medicale condiiile legii legii / Institute de
formare, participare la schimburi de experien/ schimburi care: din zona rural), care cercetare si universiti
de bune practici etc., inclusiv n contextul aciunilor de beneficiaz de sprijin, din care:
cooperare transnaional
Servicii medicale
NB acordarea finanrii va fi condiionat de asumarea
responsabilitii pentru asigurarea sustenabilitii serviciilor Servicii sociale
dezvoltate dup finalizarea sprijinului FSE Servicii socio-medicale

4.7 Creterea INTE TOTAL 2023


n vederea realizrii OS 4.7. vor fi susinute din FSE urmtoarele ID 4S50 Instrumente/ proceduri/ Personalul specializat Autoriti publice o Grant
utilizrii/aplicrii de
soluii TIC (e-asisten tipuri de aciuni orientative: mecanisme etc. validate i din cadrul instituiilor cu (centrale i locale) cu
MPD* MMD** o Grant global
social, serviciile utilizate n furnizarea serviciilor, responsabiliti n responsabiliti n
Sprijin pentru operaionalizarea aplicrii de soluii TIC (e-
electronice etc.) n din care: domeniul asistenei domeniul asistenei o Proiecte non-
asisten social, serviciile electronice etc) (ex. schimb de 40 0 sociale/ furnizorilor de sociale / Furnizori de competitive
furnizarea serviciilor bune practici/ furnizarea programelor de formare necesare din sectorul de asisten
sociale servicii sociale n servicii sociale n condiiile
pentru personalul implicat n utilizarea noilor echipamente i ID 4S57 Instrumente/ proceduri/ social
condiiile legii legii / Institute de
tehnologii, elaborarea de instrumente concepute n mecanisme etc., din care: din sectorul medical cercetare si universiti
domeniul asistenei sociale care s contribuie la
din sectorul de asisten
monitorizarea adecvat a serviciilor oferite n teritoriu i,
social
implicit, a performanelor generale ale programelor i
proiectelor derulate/ n sectorul social n baza valorificrii din sectorul medical
experienei altor SM n contextul cooperrii transnaionale
Dezvoltarea unei metodologii integrate de management al
cazurilor prin utilizarea TIC

4.8 mbuntirea n vederea realizrii OS 4.8. vor fi susinute din FSE urmtoarele INTE TOTAL 2023 INTE TOTAL 2023 o Personal din o Ministerul Sntii/ o Grant
nivelului de competene tipuri de aciuni: autoriti publice autoriti publice
o Grant global
al profesionitilor din MPD* MMD** MPD* MMD** (inclusiv cei din
Sprijin pentru creterea capacitii tehnice a personalului o Specialiti n
sectorul medical autoritile de o Proiecte non-
implicat n implementarea programelor prioritare de 208,987 25,329 167,190 20,263 furnizarea de
sntate public, competitive
sntate la nivel naional i local (nivel regional, judeean) servicii medicale
institutele i
(ex. medici, asisteni, alt personal relevant implicat n ID 4S55 Persoane care beneficiaz ID 4S48 Persoane care i-au o Persoane instituiile medicale)
asigurarea calitii serviciilor etc.) prin furnizarea de de formare/ schimb de bune mbuntit nivelul de calificare/ aparinnd singure sau n
programe de formare, participare la schimburi de practici etc., din care: certificate urmare a sprijinului grupurilor parteneriat cu actori
experien/ schimburi de bune practici, inclusiv n contextul primit, din care:
Sectorul medical vulnerabile care vor relevani
aciunilor de cooperare transnaionale
din sectorul de asisten beneficia de (universiti, ONG-
NB profesionitii din sectorul medical angajai n cadrul Sectorul asistenei sociale programe de sprijin
social uri, etc.)
infrastructurii nou construite prin POR pot primi sprijin cu Sectorul socio-medical (ex. programele de
din sectorul medical o Administratorii
prioritate prin POCU dup ce investiiile n infrastructur au fost screening)
schemelor de tip
realizate i serviciile medicale sunt asigurate.
INTE TOTAL 2023 ID 4S50 Instrumente/ proceduri/ grant global (posibil a
Sprijin pentru creterea capacitii tehnice a profesionitilor mecanisme etc. validate i fi utilizate pentru
din specialitile de sntate public din autoritile de MPD* MMD** utilizate n furnizarea serviciilor, implementarea
sntate public, institutele i instituiile medicale, a celor ce din care: programelor de
contribuie direct sau indirect la asigurarea calitii serviciilor 40 0 screening), n situaia
eseniale, prin furnizarea de programe de formare, din sectorul de asisten n care se opteaz
ID 4S57 Instrumente/ proceduri/
participare la schimburi de experien/ schimburi de bune social pentru acest
mecanisme etc., din care:
practici, precum i pentru dezvoltarea i implementarea de mecanism de
din sectorul medical
instrumente, soluii sau mecanisme de evaluare a nevoilor din sectorul de asisten implementare
i/sau a performanei serviciilor la nivel de furnizor social

din sectorul medical

INTE TOTAL 2023 ID 4S51 Persoane (din care: din


zona rural) cu trimitere la
MPD* MMD** specialist dup ce au beneficiat
de serviciul preventiv/
1,500,643 181,878 diagnosticare precoce

ID 4S58 Persoane care au


beneficiat de servicii medicale de
prevenie/ diagnosticare precoce
etc.

4.9 Creterea numrului


n vederea realizrii OS 4.9 vor fi susinute din FSE urmtoarele INTE TOTAL 2023 ID 4S49 Servicii comunitare o Personal din o Ministerul Sntii/ o Grant
de persoane care
beneficiaz de programe tipuri de aciuni: funcionale (din care: din zona autoriti publice autoriti publice
o Grant global
de sntate i de servicii MPD* MMD** rural), din care: (inclusiv cei din
Sprijin pentru furnizarea unor servicii preventive/de o Specialiti n
orientate ctre autoritile de o Proiecte non-
diagnosticare precoce pentru mama i copil, inclusiv prin Servicii medicale furnizarea de
prevenie, depistare 3,853 463 sntate public, competitive
formarea personalului implicat n ngrijirea gravidei i servicii medicale
precoce (screening), Servicii sociale institutele i
diagnostic i tratament copilului (ex. medici, asistente, alt personal relevant), ID 4S56 Servicii comunitare (din o Persoane instituiile medicale)
precoce pentru actualizarea cadrului metodologic, monitorizarea, evaluarea Servicii socio-medicale
care: din zona rural), care aparinnd singure sau n
principalele patologii nevoilor, n condiiile unui profil defavorabil al mortalitii beneficiaz de sprijin, din care: grupurilor parteneriat cu actori
materno-infantile.
Servicii medicale vulnerabile care vor relevani
Sprijin pentru furnizarea unor programe i servicii de beneficia de (universiti, ONG-
sntate eseniale cu o component puternic orientat ctre Servicii sociale programe de sprijin uri, etc.)
prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic i Servicii socio-medicale (ex. programele de
o Administratorii
tratament precoce al patologilor prioritare (ex. boli cardio- screening)
schemelor de tip
vasculare, cancer, diabet, BPOC, boli renale cronice, hepatit
grant global (posibil a
cronic, tuberculoza, HIV-SIDA etc.), inclusiv prin formarea
fi utilizate pentru
profesionitilor implicai i dezvoltarea cadrului
INTE TOTAL 2023 INTE TOTAL 2023 implementarea
metodologic.
programelor de
Intervenii i activiti de informare, educare, contientizare, MPD* MMD** MPD* MMD** screening), n situaia
comunicare la nivel de individ, grup i/sau comunitate cu n care se opteaz
accent pe grupurile vulnerabile, n condiiile n care accesul 208,987 25,329 167,190 20,263
pentru acest
la servicii depinde de adresabilitatea populaiei i de gradul mecanism de
de contientizare al propriilor nevoi legate de sntate i de ID 4S55 Persoane care beneficiaz ID 4S48 Persoane care i-au
implementare
drepturile la servicii de sntate. de formare/ schimb de bune mbuntit nivelul de calificare/
practici etc., din care: certificate urmare a sprijinului
NB accentul va fi pus ctre furnizarea acestor servicii cu precdere primit, din care:
ctre persoanele aparinnd grupurilor dezavantajate. Sectorul medical
din sectorul de asisten
Sectorul asistenei sociale
social
Sectorul socio-medical
din sectorul medical

INTE TOTAL 2023 ID 4S51 Persoane (din care: din


zona rural) cu trimitere la
MPD* MMD** specialist dup ce au beneficiat
de serviciul preventiv/
1,500,643 181,878
diagnosticare precoce
ID 4S58 Persoane care au
beneficiat de servicii medicale de
prevenie/ diagnosticare precoce
etc.

4.10. Creterea n vederea realizrii OS 4.10 vor fi susinute din FSE urmtoarele INTE TOTAL 2023 ID 4S49 Servicii comunitare o Personal din o Ministerul Sntii/ o Grant
numrului de persoane tipuri de aciuni: funcionale (din care: din zona autoriti publice autoriti publice
o Grant global
care beneficiaz de MPD* MMD** rural), din care: (inclusiv cei din
Sprijin pentru consolidarea reelei de asisten medical o Specialiti n
servicii de asisten autoritile de o Proiecte non-
comunitar (asisteni medicali comunitari) prin furnizarea de Servicii medicale furnizarea de
medical la nivelul 3,853 463 sntate public, competitive
servicii medicale comunitare adaptate nevoilor populaiei, servicii medicale
comunitii. Servicii sociale institutele i
inclusiv prin furnizarea de programe de formare adaptate
ID 4S56 Servicii comunitare (din o Persoane instituiile medicale)
nevoilor acestora Servicii socio-medicale
care: din zona rural), care aparinnd singure sau n
NB acordarea finanrii va fi condiionat de asumarea beneficiaz de sprijin, din care: grupurilor parteneriat cu actori
responsabilitii pentru asigurarea sustenabilitii serviciilor vulnerabile care vor relevani
Servicii medicale
dezvoltate dup finalizarea sprijinului FSE beneficia de (universiti, ONG-
Servicii sociale programe de sprijin uri, etc.)
Servicii socio-medicale (ex. programele de
o Administratorii
screening)
schemelor de tip
INTE TOTAL 2023 INTE TOTAL 2023 grant global (posibil a
fi utilizate pentru
MPD* MMD** MPD* MMD** implementarea
programelor de
208,987 25,329 167,190 20,263 screening), n situaia
n care se opteaz
ID 4S55 Persoane care beneficiaz ID 4S48 Persoane care i-au pentru acest
de formare/ schimb de bune mbuntit nivelul de calificare/ mecanism de
practici etc., din care: certificate urmare a sprijinului implementare
primit, din care:
Sectorul medical
din sectorul de asisten
Sectorul asistenei sociale
social
Sectorul socio-medical
din sectorul medical

INTE TOTAL 2023 ID 4S51 Persoane (din care: din


zona rural) cu trimitere la
MPD* MMD** specialist dup ce au beneficiat
de serviciul preventiv/
1,500,643 181,878 diagnosticare precoce

ID 4S58 Persoane care au


beneficiat de servicii medicale de
prevenie/ diagnosticare precoce
etc.

4.11 Creterea n vederea realizrii OS 4.11 vor fi susinute din FSE urmtoarele INTE TOTAL 2023 INTE TOTAL 2023 o Personal din o Grant
utilizrii/aplicrii de tipuri de aciuni: autoriti publice
o Grant global
soluii TIC (e-sntate, MPD* MMD** MPD* MMD**
Sprijin pentru operaionalizarea aplicrii de soluii TIC (e- o Specialiti n
telemedicin etc.) n o Proiecte non-
sntate, telemedicina etc.) n sectorul medical (ex. schimb 208,987 25,329 167,190 20,263 furnizarea de
furnizarea serviciilor de bune practici/ furnizarea programelor de formare servicii medicale competitive
ID 4S55 Persoane care beneficiaz ID 4S48 Persoane care i-au
medicale. necesare pentru personalul implicat n utilizarea noilor
de formare/ schimb de bune mbuntit nivelul de calificare/ o Persoane
echipamente i tehnologii (sistemul e-sntate, servicii
practici etc., din care: certificate urmare a sprijinului aparinnd
integrate de asisten medical primar la nivelul
primit, din care: grupurilor
comunitii cu ajutorul soluiilor TIC, precum telemedicina Sectorul medical
vulnerabile care vor
etc.), elaborarea de proceduri etc.), inclusiv n baza din sectorul de asisten
Sectorul asistenei sociale beneficia de
valorificrii experienei altor SM n contextul cooperrii social
Sectorul socio-medical programe de sprijin
transnaionale din sectorul medical (ex. programele de
screening)
INTE TOTAL 2023 ID 4S50 Instrumente/ proceduri/
mecanisme etc. validate i
MPD* MMD** utilizate n furnizarea serviciilor,
din care:
40 0
din sectorul de asisten
ID 4S57 Instrumente/ proceduri/ social
mecanisme etc., din care: din sectorul medical
din sectorul de asisten
social

din sectorul medical

INTE TOTAL 2023 ID 4S51 Persoane (din care: din


zona rural) cu trimitere la
MPD* MMD** specialist dup ce au beneficiat
de serviciul preventiv/
1,500,643 181,878 diagnosticare precoce

ID 4S58 Persoane care au


beneficiat de servicii medicale de
prevenie/ diagnosticare precoce
etc.

4.12 Reducerea
n vederea realizrii OS 4.12 vor fi susinute din FSE urmtoarele INTE TOTAL 2023 ID 4S52 Copii i tineri sprijinii o Persoane o Autoriti publice o Grant
numrului de copii i
tineri plasai n instituii tipuri de aciuni: prin FSE care beneficiaz de instituionalizate centrale i locale cu
o Grant global
prin furnizarea de servicii MPD* MMD** servicii comunitare (sociale, (copiii, persoane cu responsabiliti n
Furnizarea de servicii integrate de sprijin n vederea
la nivelul comunitii medicale, socio-profesionale dizabiliti sau domeniu
asigurrii tranziiei de la servicii de ngrijire instituionalizate 4,992 605 etc.) dup prsirea instituiilor afeciuni psihice,
ctre servicii la nivelul comunitii, inclusiv n o Furnizori de servicii
de tip rezidenial persoane vrstnice
complementaritate cu FEDR/FEADR (ex. pachetul minim ID 4S59 Persoane anterior sociale n condiiile
social, locuine protejate, locuine sociale, apartamente de instituionalizate care beneficiaz o Asisteni maternali legii
tip familial, case de tip familial pentru tinerii de peste 18 ani, de servicii comunitare, din care: o Administratorii
servicii de ngrijire la domiciliu, servicii comunitare de
Copii schemelor de tip
sntate i asisten social integrate, centre de tip respiro,
grant global, n
etc.). O atenie special va fi acordat msurilor de facilitare
INTE TOTAL 2023 ID 4S54 Vrstnici i persoane cu situaia n care se
a integrrii pe piaa muncii prin furnizarea de servicii de
dizabiliti sprijinii prin FSE care opteaz pentru acest
consiliere i orientare profesional, de formare profesional
MPD* MMD** beneficiaz de servicii mecanism de
sau de rentoarcere n sistemul educaional etc.
comunitare (sociale, medicale, implementare
Orice alte msuri care vin n sprijinul dezinstituionalizrii i 8,849 1,073 socio-profesionale etc.) dup
al furnizrii de servicii la nivelul comunitii pentru grupurile prsirea instituiilor de tip
int vizate prin acest obiectiv specific (de ex. implementarea ID 4S59 Persoane anterior rezidenial
unui pachet minim social, care s cuprind un pachet de instituionalizate care beneficiaz
servicii sociale i, dup caz, venitul minim de inserie, n de servicii comunitare, din care:
vederea susinerii prevenirii separrii copiilor de propria Persoane cu dizabiliti
familie, pachet minim de servicii pentru reintegrarea n
familia natural a copiilor instituionalizai, asisten Vrstnici
maternal diversificat, pentru copiii de vrst mic i
INTE TOTAL 2023 ID 4S50 Instrumente/ proceduri/
pentru copiii cu nevoi speciale, etc.)
mecanisme etc. validate i
NB acordarea finanrii va fi condiionat de asumarea MPD* MMD** utilizate n furnizarea serviciilor,
responsabilitii pentru asigurarea sustenabilitii serviciilor din care:
dezvoltate dup finalizarea sprijinului FSE 40 0
din sectorul de asisten
ID 4S57 Instrumente/ proceduri/ social
mecanisme etc. validate i din sectorul medical
utilizate n furnizarea serviciilor,
din care:

din sectorul de asisten


social

din sectorul medical

4.13 Creterea
n vederea realizrii OS 4.13 vor fi susinute din FSE urmtoarele INTE TOTAL 2023 ID 4S52 Copii i tineri sprijinii o Persoane o Autoriti publice o Grant
numrului tinerilor care
prsesc sistemul tipuri de aciuni: prin FSE care beneficiaz de instituionalizate centrale i locale cu
o Grant global
instituionalizat (cu MPD* MMD** servicii comunitare (sociale, (copiii, persoane cu responsabiliti n
Sprijin pentru furnizarea programelor de asisten tinerilor
vrsta de pn la 18 ani) medicale, socio-profesionale dizabiliti sau domeniu
(cu vrsta pn n 18 ani sau pn la 26 ani dac urmeaz 4,992 605
pregtii pentru a avea o etc.) dup prsirea instituiilor afeciuni psihice,
programe de educaie/ formare) din instituiile de tip o Furnizori de servicii
via independent de tip rezidenial persoane vrstnice
rezidenial n vederea pregtirii pentru a avea o via ID 4S59 Persoane anterior sociale n condiiile
independent prin dezvoltarea de programe complexe i de instituionalizate care beneficiaz o Asisteni maternali legii
integrare socio-economic la nivelul comunitii, care s de servicii comunitare, din care: o Administratorii
promoveze inclusiv cooperarea cu mediul de afaceri local
Copii schemelor de tip
(ex. locuine protejate, locuine sociale, apartamente de tip
grant global, n
familial, case de tip familial pentru tinerii de peste 18 ani,
INTE TOTAL 2023 ID 4S53 Asisteni maternali (din situaia n care se
servicii de ngrijire la domiciliu, servicii comunitare de
care: din zona rural) care rmn opteaz pentru acest
sntate i asisten social integrate, centre de tip respiro,
MPD* MMD** n sistem mecanism de
etc.), inclusiv n complementaritate cu FEDR/FEADR. O
implementare
atenie special va fi acordat msurilor de facilitare a 1,166 141
integrrii pe piaa muncii prin furnizarea de servicii de
consiliere i orientare profesional, de formare profesional ID 4S60 Asisteni maternali (din
sau de rentoarcere n sistemul educaional (inclusiv n care: din zona rural) care
programe de tip a doua ans). beneficiaz de sprijin
Furnizarea de servicii si msuri preventive i de intervenie
timpurie pentru copii n vederea prevenirii separrii copilului INTE TOTAL 2023 ID 4S49 Servicii comunitare
de familie i a instituionalizrii funcionale (din care: din zona
MPD* MMD** rural), din care:
NB acordarea finanrii va fi condiionat de asumarea
responsabilitii pentru asigurarea sustenabilitii serviciilor Servicii medicale
3,853 463
dezvoltate dup finalizarea sprijinului FSE Servicii sociale
ID 4S56 Servicii comunitare (din
Servicii socio-medicale
care: din zona rural), care
beneficiaz de sprijin, din care:

Servicii medicale

Servicii sociale

Servicii socio-medicale

4.14 Creterea
n vederea realizrii OS 4.14 vor fi susinute din FSE urmtoarele INTE TOTAL 2023 ID 4S52 Copii i tineri sprijinii o Persoane o Autoriti publice o Grant
numrului de asisteni
maternali i sociali la tipuri de aciuni: prin FSE care beneficiaz de instituionalizate centrale i locale cu
o Grant global
nivelul comunitii. MPD* MMD** servicii comunitare (sociale, (copiii, persoane cu responsabiliti n
Sprijin pentru dezvoltarea reelei de asisteni sociali i a celei
medicale, socio-profesionale dizabiliti sau domeniu
asisteni maternali la nivelul comunitii, inclusiv prin 4,992 605 etc.) dup prsirea instituiilor afeciuni psihice,
furnizarea de programe de formare i de schimb de de tip rezidenial persoane vrstnice o Furnizori de servicii
ID 4S59 Persoane anterior
experien; dezvoltarea cu prioritate a asistenei maternale sociale n condiiile
instituionalizate care beneficiaz o Asisteni maternali
pentru copiii cu dizabiliti; sprijin pentru dezvoltarea legii
de servicii comunitare, din care:
serviciilor de plasament familial
o Administratorii
Copii
NB acordarea finanrii va fi condiionat de asumarea schemelor de tip
responsabilitii pentru asigurarea sustenabilitii serviciilor INTE TOTAL 2023 ID 4S54 Vrstnici i persoane cu grant global, n
dezvoltate dup finalizarea sprijinului FSE dizabiliti sprijinii prin FSE care situaia n care se
MPD* MMD** beneficiaz de servicii opteaz pentru acest
comunitare (sociale, medicale, mecanism de
8,849 1,073 socio-profesionale etc.) dup implementare
prsirea instituiilor de tip
ID 4S59 Persoane anterior rezidenial
instituionalizate care beneficiaz
de servicii comunitare, din care:

Persoane cu dizabiliti

Vrstnici

INTE TOTAL 2023 ID 4S53 Asisteni maternali (din


care: din zona rural) care rmn
MPD* MMD** n sistem

1,166 141

ID 4S60 Asisteni maternali (din


care: din zona rural) care
beneficiaz de sprijin

4.15 Reducerea
n vederea realizrii OS 4.15 vor fi susinute din FSE urmtoarele INTE TOTAL 2023 ID 4S54 Vrstnici i persoane cu o Persoane o Autoriti publice o Grant
numrului persoanelor
vrstnice i a celor cu tipuri de aciuni: dizabiliti sprijinii prin FSE care instituionalizate centrale i locale cu
o Grant global
dizabiliti plasate n MPD* MMD** beneficiaz de servicii (copiii, persoane cu responsabiliti n
Furnizarea de servicii integrate de sprijin n vederea tranziiei
instituii rezideniale, comunitare (sociale, medicale, dizabiliti sau domeniu
de la servicii de ngrijire instituionalizate ctre servicii la 8,849 1,073
prin furnizarea de servicii socio-profesionale etc.) dup afeciuni psihice,
nivelul comunitii, inclusiv n complementaritate cu o Furnizori de servicii
sociale i medicale la prsirea instituiilor de tip persoane vrstnice
nivelul comunitii, FEDR/FEADR (ex. locuine protejate, locuine sociale, sociale n condiiile
ID 4S59 Persoane anterior rezidenial
inclusiv servicii pe apartamente de tip familial, servicii de ngrijire la domiciliu, o Asisteni maternali legii
instituionalizate care beneficiaz
termen lung centre de ngrijire de zi, servicii comunitare de sntate i
de servicii comunitare, din care: o Administratorii
asisten social integrate, centre de tip respiro, etc.)
schemelor de tip
Persoane cu dizabiliti
NB prin FESI vor fi finanate doar msuri care viseaz procesul de grant global, n
dezinstituionalizare i asigurarea de servicii la nivelul comunitii Vrstnici situaia n care se
opteaz pentru acest
NB acordarea finanrii va fi condiionat de asumarea INTE TOTAL 2023 ID 4S53 Asisteni maternali (din mecanism de
responsabilitii pentru asigurarea sustenabilitii serviciilor care: din zona rural) care implementare
dezvoltate dup finalizarea sprijinului FSE MPD* MMD** rmn n sistem

1,166 141

ID 4S60 Asisteni maternali (din


care: din zona rural) care
beneficiaz de sprijin