Sunteți pe pagina 1din 1

PODISUL MOLDOVEI

e situat in E tarii
limite: N: Ucraina S: C. Romana V:Carpatii Orientali si Subcarpatii Moldovei E: raul Prut
Caracteristici:
cel mai mare podis din Romania ca suprafata
s-a format prin sedimentare pe un fundament diferit: in jumatatea N pe soclul Platformei Est-Europene, acoperit de strate sedimenta-
re, si in jumatatea sudica (la S de Iasi) pe o zona de scufundare (Depr. Barlad)
alt max: 688 m in Dealul Ciungi din Pod. Sucevei
altitudinile sunt mai mari in regiunile alcatuite din roci mai dure (500-600 m in Pod. SV), si mai reduse in regiunile alcatuite din roci
mai moi (200-300 m in C. Moldovei, sub 200 m in Pod. Barlad)
are un relief format din masive deluroase, zone joase depresionare, culoare de vale largi, cu terase
datorita prezentei rocilor argilo-marnoase, apar frecvente alunecari de teren, torenti (C. Moldovei), care genereaza modificarile ac-
tuale ale reliefului

Diviziuni PODISUL SUCEVEI CAMPIA MOLDOVEI/JIJIEI PODISUL BARLADULUI

situat in NV Pod. Moldovei situat in NE Pod. Moldovei situat in partea central-sudica a Pod Mol-
alt max: 688 m in Dealul Ciungi alcatuita din roci mai moi dovei
formata din dealuri joase cu pante line si inaltimile scad de la N la S (de la 500 m
Caracteris-
vai largi pana la 200 m)
tici
alt max: 265 m in Dealul Cozancea puternic fragmentat de vai
relief de tip cuesta
specifice alunecarile de teren
Depr. Radauti Campia Baseului Pod. Central Moldovenesc
Pod. Dragomirnei Campia Bahluiului Colinele Tutovei
Subdiviziu Pod. Falticeni Dealurile Falciului
ni Culmea Siretului(in E): Dl. Mare, Bour, Pod. Covurluiului
Ibanesti Depr. Elanului

Prescurtari: C-campie N-nord V-vest Autor: BRISC ANDREI


depr-depresiune alt-altitudine S-sud E-est www.geoandrei.com
pod-podis max-maxima Toate drepturile apartin autorului
2015-2025