Sunteți pe pagina 1din 4

Grupa: mare

Propunator: Bors Doinita

Categoria de activitate: Activitate matematica

Tema de joc: Sa construim

Scopul didactic:

consolidarea cunostintelor copiilor despre figurile geometrice.;


Dezvoltarea operatiilor de gandirii.

Didactic aim:

To strengthen children's knowledge about geometric figures


Develop thinking operations.

Obiective operaionale:

S identifice cercul(ptrat, triunghi, dreptunghi) de alte figuri geometrice;


S denumeasc figurile geometrice nvate;
S denumeasc culorile figurilor geometrice.
Operational objectives:
to identify circle (square, triangle, rectangle) other geometries
To name the geometrical learned;
To name the colors of geometric figures.

Sarcina didactic: pentru consolidarea unor obiecte din figurile geometrice, Precizarea
numarului de foguri folosite si a atributelor acestora.

Didactic task

Strengthening ol geometric objects. Specifying the number of foguri used and their
attributes.

Materiale didactice: un cos cu cate zece figuri geometrice pentru fiecare copil .

ten have geometric basket for each child

Regilile jocului:

Copii au la dispozitie un numar egal de figuri geometrice pentru a construi diferite modele.
Fiecare isi alege un alt model fara a se imita .Copilul stabilit de educatoare spune cate figuri a folosit si
care sunt caracteristicile pieselor. Castica copilul care a folosit cele mai multe figuri si pe care le-a
prezentat corect.
Game Rules:

Children are offered an equal number of geometric shapes to build different models. Each
child chooses another model without mimic. The child says many figures established by teachers is in
basket and which features pieces. Win child who used most figures and they presented correctly

Elemente de joc: realizarea constructiei, surpriza.

Game Elements : realization of construction, surprise.

Etapa 1: Organizarea activitatii. Educatoarea creaza toate conditiile pentru desfasurarea unui joc in
care copiii, pe un fond afectiv, depun un mare efort intelectual: aerisirea salii, eliberarea ei de obiecte
inutile. Pregatirea materialelor pentru copii ( cosulete, jetoane cu figuri geometrice de culori si marimi
diferite)

. - 1st stage: Activity organization. The teacher creates all the necessary requirements of a game in
which children on a background emotional swear an intellectual effort: ventilate the room, its
liberation from unnecessary items. Preparing materials for children (baskets, chip geometries with
different colors and sizes).

Etapa 2: Anuntarea titlul i scopul jocului. Astazi, noi vom un joc care se numeste sa
construim. Jocul este frumos si interesant. Voi ati primit in cosulete jetoane cu figuri geometrice mai
mari, mai mici de diferite culori. Uitati-va in cosulete si faceti cunostinta cu materialul cu care ne vom
juca .

- 2nd stage: Announcing the title and aim of the game. "Today we will play called"To build ". The
game is beautiful and interesting. You have received the token baskets with geometric bigger, little
colored. Look in baskets and get acquainted with the material that we will play

Etapa 3: Prezentarea materialului pentru joc. Copii, jocul va reusi, daca o sa-i respectam
regulile. Prima regula a jocului este sa realizam din piesele geometrice din cosulet orice model (casuta,
bloc, robot, un animal, tren, model decorativ etc. Dupa terminarea constructiilor educatoarea solicita
cativa copii sa precizeze numarul figurilor folosite, denumirea lor si caracteristicile uneia dintre ele.

- 3rd stage: Presentation material for the game. Children, the game will succeed, if a respect its rules.

The first rule of the game is to realize the geometric pieces of any model basket (box, block,
robot, animal, train, decorative pattern. After the construction teacher ask some figures indicate the
number of children used their name and character of one of them

Etapa 4. Jocul propiu-zis se dasfasoara astfel:

Exemplu: Educatoarea ii va intreba pe fiecare copil in parte: Ce mode ati construit din figurile
geometrice din cosulet?Cate jetoane ai folosit la construirea.......?
Copilul va raspunde: La construirea ........, eu am folosit opt figurI geometrice: trei cercuri,
doua triunghiuri si un dreptunghi.

Educatoarea intreaba : Cum este figura geomatrica dreptunghiul, triunghiul, patratul sau
cercul?In fuctie de ceea ce a construit copilul.

Copilulva raspunde : figura geometrica dreptunghiul este mare, gros si are culoarea albastra.

Castiga copilul care a folosit mai multe piese, are un model apreciat de toti copiii si a prezentat
corect piesele.

- 4th stage: The game itself is as follows: The teacher will ask each child in part: What you have built
in geometrical mode of basket? How many chips you have used to build .......?

The child will respond

When building ........, I used eight geometric figures: three circles, two triangles and a
rectangle.

How is geometric figure rectangle, triangle, square and circle? In what built adjustable single
child.

The child responds: rectangle geometric figure is high, thick and the color blue.

Win child who used several pieces, has a model appreciated by all the children and presented
the right parts.

ETAPA 5: Complicarea jocului: se aseaza pe fiecare masa cate un cosulet de figuri


geometrice.

Copiii de la fiecare masa formeaza o echipa. Educatoarea cere copiilir sa aleaga din trusa doar
anumite figuri geometrice cu ajutorul carora vor construi un obiect ales de educatoare.

Exemplu: construiti o locomotiva folosind: un patrat mare, un dreptunghi mare, doua cercuri si un
dreptunghi mic. - 5th stage: Complicating the game: how many on each table sits a basket of
geometric figures.

Children from each team form a table. The teacher asks the children to choose only certain
geometrical figures kit with which they construct an object chosen by the teacher.

Example: build a locomotive using: a large square, a large rectangle, two circles and a small
rectangle.
Va castiga echipa care termina prima de construit.

To win the team who finish first built.

ETAPA 6: In incheierea jocului, educatoarea le va multumii copiilor pentru participarea la joc


si ii va rerecompensa pe fiecare cu atatea buline rosii, in functie de participarea lor la activitate.

- 6th stage: At the end of the game, the teacher will multumii children to participate in the game and
will rerecompensa with so many red dots each, depending on their participation in the activity.

S-ar putea să vă placă și