Sunteți pe pagina 1din 7

Ministerul Educaiei si Cercetarii Stiintifice

Scoala gimnaziala nr. 1 comuna Dumbrava Rosie MINISTERUL


Dumbrava Roie, Neam EDUCATIEI SI
Strada Dumbravei, nr:71 CERCETARII
Telefon/ Fax: 0233 / 282419 STIINTIFICE
mail: sc_dumbrava_rosie@yahoo.com
web: http://scldr.ro

Avizat in C.P. din 07.09.2017


Aprobat in C.A. din 07.09.2017 AVIZAT

DIRECTOR,
prof. Tuvichi Marius

OPISUL DOSARULUI COMISIEI METODICE

ANUL SCOLAR 2017-2018

COMPONENTA ORGANIZATORICA

A1 Structura anului scolar


Componenta comisiei Decizia Nr. .... din .... de constituire a
A2 comisiei metodice Matematica si Stiinte
A3 Incadrari
A4 Regulamentul de organizare si functionare a comisiei metodice
A5 Proces-verbal privind alegerea responsabilului comisiei metodice
A6 Fisa individuala a postului
A7 Autobiografiile membrilor comisiei metodice
A8 Orarul membrilor comisiei
A9 Datele de contact ale membrilor comisiei
A10 Codul deontologic al profesiunii

A. COMPONENTA MANAGERIALA

B1 Raportul de activitate pe anul scolar


B2 Planul managerial si planul de activitati
B3 Programele scolare pe fiecare nivel de studiu
B4 Planificarile anuale
B5 Planificari pe unitati de invatare
B6 Selectia manualeleor alternative
B7 Atributiile comisiei metodice
B8 Material didactic existent in scoala
B9 Alte responsabilitati ale membrilor comisiei
B10 Programele disciplinelor optionale
B11 Documente, comunicari, note primite de la ISJ Neamt

OPISUL DOSARULUI COMISIEI METODICE


ANUL SCOLAR 2017-2018

B. COMPONENTA OPERATIONALA
C1 Teste predictive
C2 Teste de evaluare - teste sumative
C3 Proiecte didactice model
C4 Teste de autoevaluare
C5 Procesele verbale ale comisiei metodice
C6 Testari periodice/sumative fisa de interpretare/fisa de progres
C7 Fise de lucru - modele
C8 Programe de pregatire pentru recuperarea cunostintelor
C9 Interasistente

C. COMPONENTA EXTRACURRICULARA
D.
D1 Programul consultatiilor pentru tezele nationale cu subiect unic
D2 Programul de pregatire pentru performanta
Centralizarea rezultatelor obtinute la concursuri scolare, olimpiade,
D3 sesiuni de comunicari etc
D4 Alte actiuni la nivelul catedrei/comisiei
D5 Participari ale membrilor comisiei la programe si proiecte
E. COMPONENTA DE FORMARE
PROFESIONALA

Tabel cu participarea membrilor comisiei metodice la cursuri de


E1 formare
E2 Oferta CCD pentru comisia
Materiale prezentate de profesori la sesiuni de comunicari si referate
E3 (lucrari personale)
E4 Fisa de (auto)evaluare a profesorului
E5 Publicatii ale membrilor catedrei

COMPONENA COMISIEI

NR. NUME SI STUDII VECHIME GRAD CURSURI DE ADRESA,


CRT. PRENUME EFECTUATE DIDACTIC PERFECTIONARE NR.TELEFON,
E-MAIL

1.
INCADRAREA MEMBRILOR COMISIEI

NR. NUME SI INCADRARE NR.TOTAL


CRT. PRENUME DE ORE

1.

SITUATIA STAGIILOR DE PERFECTIONARE A


MEMBRILOR COMISIEI METODICE

NR. NUME SI DENUMIREA PERIOADA NR.ORE UNITATEA


CRT. PRENUME STAGIULUI ORGANIZATOARE

1.
RESPONSABILITATILE MEMBRILOR COMISIEI
METODICE
NR.
CRT. NUME SI PRENUME RESPONSABILITATI

1.

2.

ORARUL MEMBRILOR COMISIEI


LISTA MANUALELOR ALTERNATIVE

NR. MANUAL CLASA AUTORI/EDITURA


CRT.

1.
Registru intrari documente dosar Comisia

Nr.document / Componenta Numele documentului Titularul documentului Observatii


data
Ex: A1 Structura anului scolar 2017-2018 Comisia
1/02.09.2017