Sunteți pe pagina 1din 37

Avizat director,

Iederan Simona

PLANIFICARE CALENDARISTIC

coala Gimnazial Hrip Nr. nregistrare Director,


Disciplina: Limba i literatura romn Profesor........................................................
Profesor: Pop Denisa Ioana Responsabil Comisie metodic,
Nr. de ore/sptmn: 4 Profesor.........................................................
Clasa a VIII-a
An colar: 2017-2018
Manual: Limba i literatura romn- Editura Humanitas

COMPETENE GENERALE, SOCIALE I CIVICE

1. Receptarea mesajului oral n diferite situaii de comunicare


2. Utilizarea corect i adecvat a limbii romne n producerea de mesaje orale n situaii de comunicare monologat i
dialogat
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare i nonliterare, n scopuri diverse
4. Utilizarea corect i adecvat a limbii romne n producerea de mesaje scrise, n diferite contexte de realizare, cu
scopuri diverse
5.
VALORI I ATITUDINI

Cultivarea interesului pentru lectur i a plcerii de a citi, a gustului estetic n domeniul literaturii
Stimularea gndirii autonome, reflexive i critice n raport cu diversele mesaje receptate
Cultivarea unei atitudini pozitive fa de comunicare prin contientizarea impactului limbajului asupra celorlali i prin nevoia de a nelege i de a
folosi limbajul ntr-o manier pozitiv, responsabil din punct de vedere social
Cultivarea unei atitudini pozitive fa de limba romn i recunoaterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personal i mbogirea orizontului
cultural
Dezvoltarea interesului fa de comunicarea intercultural

2
3
Nr. Total de Sptmna
sptmni coala Altfel Nr. total de ore de limba i literatura romn

34 21-25 mai 2018 136 (34 sptmni x 4 ore/ sptmn)


Evaluare Evaluar Lucrri scrise semestriale Uniti de Ore la dispoziia
iniial e final nvare profesorului

4 ore 4 ore 8 ore 118 ore 8 ore


Semestrul I: 18 Semestrul I: 4 ore Recapitulare
sptmni recapitulare 2 ore; susinerea 12 ore
72 ore lucrrii scrise semestriale 1 Unitatea I-20 ore
or; discutarea lucrrii scrise Unitatea II- 24
semestriale 1 or. ore
4 ore 11-15.XII.2017 Unitatea III- 12
ore

Semestrul al II- Semestrul al II-lea: 4 ore Unitatea IV 16


lea: 16 recapitulare 2 ore; susinerea ore
sptmni lucrrii scrise semestriale 1 Unitatea V- 28
64 ore or; discutarea lucrrii scrise ore
semestriale 1 or Unitatea VI- 8
ore

PLANIFICARE CALENDARISTIC
CLASA A VIII - A

Semestrul I
Unitatea de Competene specifice Coninuturi Nr. de ore Sptamna Observaii
nvare alocate
Sptmna 1-2 1.1. nelegerea semnificaiei generale a mesajului Recapitulare 12 I-III
(prezentarea oral, sesiznd progresia i coerena ideilor Unitate de nvare
programei i a exprimate; introductiv
4
manualului; 1.5. aplicarea principiilor ascultrii active n
evaluare manifestarea unui comportament comunicativ
predictiv; adecvat;
actualizarea 2.1. construirea unui discurs oral pe o tem dat;
cunotinelor) 2.2. utilizarea n mod nuanat a categoriilor lexicale
ntr-un mesaj oral;
3.1. dovedirea nelegerii unui text literar sau
nonliterar, pornind de la cerine date;
4.1. redactarea diverselor texte, adaptndu-le la
situaia de comunicare concret;
4.2. utilizarea n redactarea unui text propriu a
cunotinelor de morfosintax, folosind adecvat
semnele ortografice i de punctuaie;

Unitatea 1 1.1. nelegerea semnificaiei generale a mesajului Genul liric 20 IV- VIII
Genul liric oral, sesiznd progresia i coerena ideilor Lacul de Mihai Eminescu
exprimate; Izvorul nopii de Lucian
1.3. sesizarea adecvrii elementelor lexicale Blaga
utilizate la scopul mesajului ascultat; Emoie de toamn de
1.5. aplicarea principiilor ascultrii active n Nichita Stnescu
manifestarea unui comportament comunicativ Noiuni de teorie literar
adecvat; privind genul liric, cu
2.1. construirea unui discurs oral pe o tem dat; aplicaie pe texte suport
2.2. utilizarea n mod nuanat a categoriilor lexicale (actualizare); se pot selecta 2,
ntr-un mesaj oral; 3 texte, conform indicaiilor
2.4. mbinarea corect a elementelor verbale cu cele programei colare n vigoare
nonverbale n cadrul mesajului oral; (p. 30)
2.5. captarea i meninerea ateniei interlocutorului *Versul liber
prin modul de prezentare a mesajului; Eul liric
3.1. dovedirea nelegerii unui text literar sau Figuri de stil (actualizare)
nonliterar, pornind de la cerine date;
3.2. sesizarea valorii expresive a categoriilor Lexicul (actualizare)
morfosintactice, a mijloacelor de mbogire a Vocabularul fundamental i
vocabularului i a categoriilor semantice utilizate; masa vocabularului.

5
3.3. identificarea valorilor etice i culturale ntr-un Dinamica vocabularului
text, exprimndu-i impresiile i preferinele; Mijloacele interne de
4.1. redactarea diverselor texte, adaptndu-le la mbogire a vocabularului
situaia de comunicare concret; (actualizare)
4.3. redactarea unui text argumentativ; Familia de cuvinte
(actualizare)

*Prefixoidele.
*Sufixoidele (ambele pe baz de
aplicaii)

Mijloacele externe de
mbogire a vocabularului.
mprumuturile lexicale

Neologismele.
Evitarea greelilor n
utilizarea neologismelor
Cuvntul i contextul.
Sensul propriu (de baz i
secundar) i sensul figurat

Categorii semantice
Sinonimele
Antonimele
Omonimele
Cuvintele
polisemantice
(actualizare)
Paronimele
Pleonasmul
Noiuni de fonetic
(actualizare)
*Valorile stilistice ale nivelului
fonetic ntr-un text literar

6
Situaia de comunicare
monologat i dialogat
(actualizare).
Monologul: text descriptiv
Unitatea 2 1.4. sesizarea particularitilor lexico-gramaticale Genul epic 24 IX-XV
Genul epic ale unui mesaj ascultat; *Scrieri SF: Planeta celor doi
Povestirea 2.1. construirea unui discurs oral pe o tem dat; sori de Horia Aram
tiinifico- 2.3. utilizarea corect a relaiilor sintactice n Rezumatul oral
fantastic textele orale proprii; (actualizare)
3.1. dovedirea nelegerii unui text literar sau Noiuni de sintax
nonliterar, pornind de la cerine date; Enunul
3.2. sesizarea valorii expresive a categoriilor Fraza
morfosintactice, a mijloacelor de mbogire a Relaiile sintactice n
vocabularului i a categoriilor semantice utilizate; propoziie i fraz i
4.2. utilizarea n redactarea unui text propriu a mijloacele de stabilire a
cunotinelor de morfosintax, folosind adecvat acestora (actualizare)
semnele ortografice i de punctuaie; Cuvintele i construciile
incidente. Punctuaia lor
Predicatul verbal (actualizare)
Predicatul nominal
(actualizare).
Predicatul nominal
incomplet
Probleme ale acordului
(acordul dup neles,
acordul prin atracie)
Propoziia subordonat
predicativ

Subiectul (actualizare)
Propoziia subordonat
subiectiv
Natura elementului
regent al propoziiei
subiective

7
Propoziia subordonat
subiectiv

Text informativ
Texte publicitare
*Articolul de ziar / de revist

Lucrare scris 3.1. dovedirea nelegerii unui text literar sau 4 XIV
semestrial nonliterar, pornind de la cerine date;
3.2. sesizarea valorii expresive a categoriilor
morfosintactice, a mijloacelor de mbogire a
vocabularului i a categoriilor semantice utilizate;
3.3. identificarea valorilor etice i culturale ntr-un
text, exprimndu-i impresiile i preferinele;
4.1. redactarea diverselor texte, adaptndu-le la
situaia de comunicare concret;
4.2. utilizarea n redactarea unui text propriu a
cunotinelor de morfosintax, folosind adecvat
semnele ortografice i de punctuaie;
4.3. redactarea unui text argumentativ;
VACAN DE IARN 23.12.2017-14.01.2018
Unitatea 3 1.1. nelegerea semnificaiei generale a mesajului Genul epic 12 XVI-XVIII
Nuvela oral, sesiznd progresia i coerena ideilor Nuvela (fragment)
exprimate; Popa Tanda de Ioan Slavici
1.2. sesizarea semnificaiei mbinrii elementelor Timpul, spaiul naraiunii
verbale cu cele nonverbale (gest, mimic etc.) ntr- Logica aciunii
un text oral; Relaiile dintre personaje
2.1. construirea unui discurs oral pe o tem dat; Modaliti de
2.2. utilizarea n mod nuanat a categoriilor lexicale caracterizare a
ntr-un mesaj oral; personajelor
2.3. utilizarea corect a relaiilor sintactice n
textele orale proprii; Atributul (actualizare)
3.1. dovedirea nelegerii unui text literar sau Propoziia subordonat
nonliterar, pornind de la cerine date; atributiv
3.2. sesizarea valorii expresive a categoriilor

8
morfosintactice, a mijloacelor de mbogire a
vocabularului i a categoriilor semantice utilizate;
4.1. redactarea diverselor texte, adaptndu-le la
situaia de comunicare concret;
4.2. utilizarea n redactarea unui text propriu a
cunotinelor de morfosintax, folosind adecvat
semnele ortografice i de punctuaie;

TOTAL ORE PE SEMESTRUL I 72

9
Semestrul II

Unitatea de Competene specifice Coninuturi Nr. de Sptmna Obs.


nvare ore
alocate
Unitatea 4 2.1. construirea unui discurs oral pe o tem dat; Genul epic 16 I - IV
Romanul 2.2. utilizarea n mod nuanat a categoriilor lexicale Romanul (fragment): Baltagul de
ntr-un mesaj oral; Mihail Sadoveanu
2.3. utilizarea corect a relaiilor sintactice n Timpul, spaiul naraiunii
textele orale proprii; Logica aciunii.
3.1. dovedirea nelegerii unui text literar sau Relaiile dintre personaje
nonliterar, pornind de la cerine date; Modaliti de caracterizare a
3.2. sesizarea valorii expresive a categoriilor personajelor
morfosintactice, a mijloacelor de mbogire a
vocabularului i a categoriilor semantice utilizate; Complementul direct (actualizare).
4.1. redactarea diverselor texte, adaptndu-le la Propoziia subordonat completiv
situaia de comunicare concret; direct
Complementul indirect (actualizare).
Propoziia subordonat completiv
indirect
Textul nonliterar
Unitatea 5 1.1. nelegerea semnificaiei generale a mesajului Genul dramatic 28 V - XI
Genul dramatic oral, sesiznd progresia i coerena ideilor O scrisoare pierdut de Ion Luca
Comedia exprimate; Caragiale
1.2. sesizarea semnificaiei mbinrii elementelor Opera dramatic: trsturi
verbale cu cele nonverbale (gest, mimic etc.) ntr- generale
un text oral; Vizionarea de spectacol
1.3. sesizarea adecvrii elementelor lexicale
utilizate la scopul mesajului ascultat; Complementul circumstanial de
1.4. sesizarea particularitilor lexico-gramaticale loc, de timp, de mod (actualizare),
ale unui mesaj ascultat; de cauz, de scop
1.5. aplicarea principiilor ascultrii active n Propoziia subordonat
manifestarea unui comportament comunicativ circumstanial de loc, de timp,
adecvat; de mod, de cauz, de scop,

10
2.1. construirea unui discurs oral pe o tem dat; condiional, concesiv,
2.2. utilizarea n mod nuanat a categoriilor lexicale consecutiv
ntr-un mesaj oral;
2.3. utilizarea corect a relaiilor sintactice n Situaia de comunicare dialogat.
textele orale proprii; Acte de vorbire
2.4. mbinarea corect a elementelor verbale cu cele mbinarea elementelor verbale,
nonverbale n cadrul mesajului oral; nonverbale i paraverbale n dialog
2.5. captarea i meninerea ateniei interlocutorului
prin modul de prezentare a mesajului;
3.1. dovedirea nelegerii unui text literar sau
nonliterar, pornind de la cerine date;
3.2. sesizarea valorii expresive a categoriilor
morfosintactice, a mijloacelor de mbogire a
vocabularului i a categoriilor semantice utilizate;
3.3. identificarea valorilor etice i culturale ntr-un
text, exprimndu-i impresiile i preferinele;
4.1. redactarea diverselor texte, adaptndu-le la
situaia de comunicare concret;
4.2. utilizarea n redactarea unui text propriu a
cunotinelor de morfosintax, folosind adecvat
semnele ortografice i de punctuaie;
VACAN DE PRIMVAR 31.03-10.04.2018
Pregtire pentru tez i tez, inclusiv discutarea tezei 4 XII

SPTMNA ALTFEL S TII MAI MULTE, S FII MAI BUN! 21-25.05.2018 S XIV
Unitatea 6 1.1. nelegerea semnificaiei generale a mesajului Genul epic 12 XIII - XVI
Balada popular oral, sesiznd progresia i coerena ideilor Balada popular: Mioria
Evaluare final exprimate; Figuri de stil.
1.2. sesizarea semnificaiei mbinrii elementelor Alegoria
verbale cu cele nonverbale (gest, mimic etc.) ntr- - Evaluare final
un text oral;
2.1. construirea unui discurs oral pe o tem dat;
2.2. utilizarea n mod nuanat a categoriilor lexicale
ntr-un mesaj oral;
2.3. utilizarea corect a relaiilor sintactice n
11
textele orale proprii;
3.1. dovedirea nelegerii unui text literar sau
nonliterar, pornind de la cerine date;
3.2. sesizarea valorii expresive a categoriilor
morfosintactice, a mijloacelor de mbogire a
vocabularului i a categoriilor semantice utilizate;
4.1. redactarea diverselor texte, adaptndu-le la
situaia de comunicare concret;
4.2. utilizarea n redactarea unui text propriu a
cunotinelor de morfosintax, folosind adecvat
semnele ortografice i de punctuaie;

Total ore pentru semestrul al II-lea 64

TOTAL ORE / AN 136

12
Planificarea unitii de nvare

Unitatea de nvare: RECAPITULARE


Nr. de ore alocate: 12
Sptmna: I -III

Resurse
Coninuturi (detalieri) Competene Activiti de nvare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice nr.ore didactice organizare
Data
Prezentarea manualului i a 1.1. Observarea manualului 1 Programa Activitate frontal
programei 1.5. Stabilirea de relaii ntre coninuturile 12.09 colar i
Prezentarea metodologiei i a prevzute n program i parcurgerea de
programei pentru Evaluarea lor examen,
naional manual
Prezentarea criteriilor de
evaluare pentru clasa a VIII-a

Actualizarea cunotinelor 1.5. Exerciii de actualizare a cunotinelor 3 Fi de Activitate Observarea


2.1. 13- lucru individual sistematic
2.2. 15.09 Auxiliare Activitate frontal Aprecierea
didactice rspunsurilor
Actualizarea cunotinelor 1.5. Exerciii de actualizare a cunotinelor 4 Fi de Activitate frontal Observarea
2.1. 20- lucru Activitate indivi- sistematic
2.2. 22.09 Auxiliare dual Aprecierea
didactice rspunsurilor
Evaluare predictiv 2.1. Rezolvarea de exerciii pe baza 4 Fie de Activitate Aprecierea
3.3. noiunilor teoretice nsuite 27- evaluare independent fielor de
4.3. 29.09 evaluare

13
Planificarea unitii de nvare

Unitatea de nvare: GENUL LIRIC


Nr. de ore alocate: 20
Sptmna: IV- VIII

Resurse
Coninuturi (detalieri) Competene Activiti de nvare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice nr. ore didactice organizare
Data
1. Noiuni de teorie literar 1.1. Exerciii de evaluare a lecturii fcute de 1 Manual Activitate frontal Observarea
privind genul liric, cu 1.5. colegi pe baza unei grile 11.10 Grila de Activitate individu- sistematic
aplicaie pe: 3.1. Discuii asupra evalurii lecturii evaluare a al Aprecierea
Lacul, de M.. Eminescu Exerciii de vocabular lecturii rspunsurilor
Izvorul noptii, de L. Blaga
Emotie de toamn, de
N.Stnescu
- actualizare;
2. Lacul, de M.. Eminescu 3.1. Exerciii de identificare a elementelor de 1 Manual Activitate frontal Observarea
Lectura aprofundat a textului 3.2. versificaie 12.10 Fie de Activitate individu- sistematic
suport Exerciii de identificare a elementelor de lucru al Aprecierea
Actualizarea noiunilor prozodie rspunsurilor
referitoare la elemente de msura
prozodie. rima
piciorul metric
*Versul liber ritmul
versul
strofa
Exerciii de identificare a versurilor
libere

14
3. Izvorul noptii, de L. 3.1. Exerciii de identificare a structurii 1 Manual Activitate frontal Observarea
Blaga textului liric 13.10 Fie de Activitate individu- sistematic
Lectura aprofundat a textului Exerciii de actualizare a noiunilor lucru al Aprecierea
suport referitoare la genul liric rspunsurilor
Actualizarea noiunilor Exerciii de identificare a
referitoare la genul liric caracteristicilor genului liric n textul
studiat
Exerciii de identificare a mrcilor eului
Eul liric liric n textul studiat

4. Emotie de toamn, de 3.1. Exerciii de identificare a modurilor de 1 Manual Activitate frontal Observarea
N.Stnescu 3.2. expunere specifice genului liric 13.10 Fie de Activitate individu- sistematic
Lectura aprofundat a textului Exerciii de comentare a sensului global lucru al Aprecierea
al textului liric rspunsurilor
5. Figuri de stil 3.1. Exerciii de identificare a figurilor de 1 Manual Activitate frontal Observarea
actualizare 3.2. stil i a mijloacelor de obinere a 18.10 Fie de Activitate individu- sistematic
expresivitii n textele studiate lucru al Aprecierea
rspunsurilor
6. Comentarea unor 2.4. Exerciii de interpretare a semnificaiei 1 Manual Activitate frontal Observarea
secvene din operele lirice 2.5. unor secvene din opere lirice studiate 19.10 Fie de Activitate individu- sistematic
studiate sau din texte la 3.3. sau la prima vedere lucru al Aprecierea
prima vedere, pe baza 4.1. Exerciii de interpretare a semnificaiei Auxiliare rspunsurilor
unor cerine date unor figuri de stil i a unor procedee de didactice
obinere a expresivitii textului
Exerciii de identificare i de comentare
a elementelor de structur a operei lirice

15
7. Trsturi specifice 1.1. Exerciii de redactare de text viznd 1 Manual Activitate frontal Observarea
genului liric n opere 1.3 ilustrarea unor trsturi ale genului liric 20.10 Fie de Activitate sistematic
literare studiate sau n 2.1 i ale speciilor studiate lucru individual Aprecierea
texte la prima vedere 2.4 Auxiliare rspunsurilor
sistematizare 2.5 didactice

8. Lexicul 1.3. Exerciii de actualizare a noiunilor 1 Manual Activitate frontal Observarea


Vocabularul fundamental 3.2. referitoare la structura vocabularului 20.10 Fie de Activitate individu- sistematic
Masa vocabularului limbii romne lucru al Aprecierea
Dinamica vocabularului Exerciii de identificare a unor cuvinte Auxiliare rspunsurilor
aparinnd vocabularului didactice
fundamental/masei vocabularului
Exerciii de integrare n enunuri a unor
cuvinte aparinnd celor dou pri ale
vocabularului limbii romne
Exerciii de sesizare a dinamicii
vocabularului limbii romne
9. Lexicul 1.3. Exerciii de identificare a cuvintelor 1 Manual Activitate frontal Observarea
Mijloacele interne de 3.2. derivate, compuse i obinute prin 25.10 Fie de Activitate individu- sistematic
mbogire a vocabularului conversiune n texte date lucru al Aprecierea
Exerciii de creare i de integrare n Auxiliare Activitate pe grupe rspunsurilor
context a cuvintelor derivate, compuse didactice
i obinute prin conversiune
Exerciii de creare a unor serii
derivative
10. Lexicul 1.3. Exerciii de creare a unor familii de 1 Manual Activitate frontal Observarea
Familia de cuvinte 3.2. cuvinte 26.10 Fie de Activitate individu- sistematic
*Prefixoidele Exerciii de integrare n context a unor lucru al Aprecierea
*Sufixoidele cuvinte aparinnd aceleiai familii Auxiliare Activitate pe grupe rspunsurilor
lexicale didactice
Exerciii de identificare a cuvintelor
formate cu prefixoide i sufixoide
Exerciii de difereniere a prefixoidelor
i sufixoidelor de prefixe i sufixe
16
11. Lexicul 1.3. Exerciii de identificare a unor cuvinte 1 Manual Activitate frontal Observarea
Mijloacele externe de 3.2. mprumutate n texte date 27.10 Fie de Activitate individu- sistematic
mbogire a vocabularului Exerciii de identificare a sensului unor lucru al Aprecierea
mprumuturile lexicale mprumuturi din texte date Auxiliare Activitate pe grupe rspunsurilor
Exerciii de integrare n context a unor didactice
mprumuturi
12. Lexicul 1.3. Exerciii de identificare a unor 1 Manual Activitate frontal Observarea
Neologismele 2.2. neologisme n texte date 27.10 Fie de Activitate individu- sistematic
Evitarea greelilor n 3.2. Exerciii de identificare a sensului unor lucru al Aprecierea
utilizarea neologismelor neologisme Auxiliare Activitate pe grupe rspunsurilor
Exerciii de integrare n context a unor didactice
neologisme
13. Lexicul 1.3. Exerciii de identificare a sensului 1 Manual Activitate frontal Observarea
Cuvntul i contextul 2.2. cuvintelor n context 01.11 Fie de Activitate individu- sistematic
Sensul propriu (de baz i 3.2. Exerciii de integrare n context a unor lucru al Aprecierea
secundar) cuvinte cu sensul lor propriu (de baz i Auxiliare Activitate pe grupe rspunsurilor
Sensul figurat secundar didactice
Exerciii de integrare n context a unor
cuvinte cu sens figurat

14. Lexicul 1.3. Exerciii de identificare n texte date a 1 Manual Activitate frontal Observarea
Categorii semantice 2.2. sinonimelor i antonimelor 02.11 Fie de Activitate individu- sistematic
Sinonimele 3.2. Exerciii de integrare n context a lucru al Aprecierea
Antonimele seriilor sinonimice Auxiliare Activitate pe grupe rspunsurilor
Exerciii de integrare n context a didactice
antonimelor

15. Lexicul 1.3. Exerciii de difereniere a omografelor i 1 Manual Activitate frontal Observarea
Categorii semantice 2.2. omofonelor 03.11 Fie de Activitate individu- sistematic
Omonimele 3.2. Exerciii de identificare n context a lucru al Aprecierea
Cuvintele polisemantice omonimelor Auxiliare Activitate pe grupe rspunsurilor
Exerciii de identificare a sensurilor didactice
cuvintelor polisemantice

17
16. Lexicul 1.3. Exerciii de identificare a paronimelor n 1 Manual Activitate frontal Observarea
Paronimele 2.2. texte date 03.11 Fie de Activitate sistematic
Pleonasmul 3.2. Exerciii de difereniere a sensurilor lucru individual Aprecierea
paronimelor Auxiliare rspunsurilor
Exerciii de integrare n context a didactice
paronimelor
Exerciii de identificare a construciilor
pleonastice
Exerciii de evitare a construciilor
pleonastice
17. Lexicul 1.3. Exerciii complexe de vocabular 1 Manual Activitate frontal Observarea
Consolidare 2.2. Exerciii recapitulative pentru 08.11 Fie de Activitate sistematic
4.1. sistematizarea noiunilor teoretice lucru individual Aprecierea
Exerciii de utilizare expresiv a limbii Auxiliare rspunsurilor
romne didactice

18. Noiuni de fonetic 3.2. Exerciii de identificare a diftongilor, 1 Manual Activitate frontal Observarea
Valorile stilistice ale nivelului triftongilor i hiatului 09.11 Fie de Activitate sistematic
fonetic ntr-un text literar Exerciii de desprire corect a lucru individual Aprecierea
cuvintelor n silabe Auxiliare rspunsurilor
Exerciii de identificare a valorilor didactice
stilistice ale nivelului fonetic ntr-un
text literar
19. Situaia de comunicare 2.5. Exerciii de identificare a elementelor 1 Manual Activitate frontal Observarea
monologat i dialogat specifice situaiei de comunicare 10.11 Fie de Activitate sistematic
Monologul: text descriptiv monologat lucru individual Aprecierea
Exerciii de alctuire a unui monolog Auxiliare rspunsurilor
descriptiv didactice
20. Evaluare 1.3 Rezolvarea de exerciii pe baza 1 Fie de Activitate Aprecierea
Unitatea II 3.2. noiunilor teoretice nsuite 10.11 evaluare independent fielor de
4.3. evaluare

18
19
Planificarea unitii de nvare

Unitatea de nvare: GENUL EPIC + Lucrare scris semestrial


Nr .de ore alocate: 24
Sptmna: X - XV

Resurse
Coninuturi (detalieri) Competene Activiti de nvare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice nr. ore didactice organizare
Data
1. Scrierea SF 3.1. Exerciii de evaluare a lecturii fcute de 1 Grila de Activitate frontal
Planeta celor doi sori, de 1.4. colegi pe baza unei grile 15.11 evaluare a Activitate Observarea
H.Aram Discuii asupra evalurii lecturii lecturii individual sistematic
Exerciii de vocabular Aprecierea
rspunsurilor
Lectura aprofundat a Exerciii de identificare a 1 Manual Activitate frontal Observarea
textului-suport. 3.1. caracteristicilor scrierilor SF 16.11 Fie de Activitate sistematic
Elemente specifice scrierilor 2.3. Exerciii de rezumare a textului lucru individual Aprecierea
SF rspunsurilor
Rezumatul oral

20
2. Noiuni de sintax 2.3. Exerciii de actualizare a noiunilor 2 Manual Activitate frontal Observarea
Enunul 3.2. referitoare la relaiile sintactice n 17.11 Fie de Activitate sistematic
Fraza 4.2. propoziie i fraz lucru individual Aprecierea
Relaiile sintactice n Exerciii de difereniere a frazei de rspunsurilor
propoziie i fraz i enun
mijloacele de stabilire a Exerciii de identificare a relaiilor
acestora sintactice n propoziie i fraz
Exerciii de identificare a mijloacelor de
stabilire a relaiilor sintactice n
propoziie i fraz

3. Cuvintele i construciile 2.3. Exerciii de identificare a cuvintelor i 1 Manual Activitate frontal Observarea
incidente 3.2. construciilor incidente i a punctuaiei 22.11 Fie de Activitate sistematic
Punctuaia lor 4.2. specifice lucru individual Aprecierea
Exerciii de difereniere a cuvintelor i rspunsurilor
construciilor incidente de alte structuri
sintactice
apoziia
vocativul
Exerciii de elaborare de enunuri n care
s apar cuvinte i construcii incidente
4. Predicatul verbal 2.3. Exerciii de actualizare a noiunilor 2 Manual Activitate frontal Observarea
actualizare 4.2. referitoare la predicatul verbal 23.11 Fie de Activitate sistematic
Exerciii de identificare a predicatului 24.11 lucru individual Aprecierea
verbal exprimat prin diverse pri de Auxiliare rspunsurilor
vorbire didactice
Exerciii de analiz a predicatului verbal
Exerciii de integrare n context a
diferitelor pri de vorbire cu funcia
sintactic de predicat verbal

21
5. Predicatul nominal 2.3. Exerciii de identificare a predicatului 1 Manual Activitate frontal Observarea
incomplet 4.2. nominal incomplet 29.11 Fie de Activitate sistematic
Exerciii de analiz a predicatului lucru individual Aprecierea
Probleme ale acordului nominal incomplet Auxiliare rspunsurilor
acordul dup neles, acordul Exerciii de sesizare a problemelor de didactice
prin atracie acord ntre subiect i predicat

6. Propoziia subordonat 2.3. Exerciii de identificare a subordonatei 2 Manual Activitate frontal Observarea
predicativ 4.2. predicative n texte date 06.12 Fie de Activitate sistematic
Exerciii de identificare a elementelor 07.11 lucru individual Aprecierea
regente ale subordonatei predicative Auxiliare rspunsurilor
Exerciii de integrare n context a didactice
subordonatei predicative
Exerciii de contragere i de expansiune
7. Recapitulare pentru 2.3. Exerciii de identificare a diferitelor 4 Fie de Activitate frontal Observarea
lucrarea scris 4.1. pri de propoziie 08.12 lucru Activitate sistematic
semestrial Exerciii de analiz a diferitelor pri de 13.12 Auxiliare individual Aprecierea
propoziie 14.11 didactice rspunsurilor
Exerciii de integrare n enunuri a
prilor de vorbire cu diferite funcii
sintactice

8. Lucrare scris 4.1 Evaluare complex cu diferite tipuri de 2 ore Fi de Activitate Evaluare
semestrial 4.2 itemi 15.12 evaluare individual sumativ
4.3

22
Dezvoltarea competen- 3.1. Lectura expresiv a unor texte, Fragmente Activitate Aprecierea
elor de lectur i de 2.1. demonstrarea nelegerii textelor prin de texte individual rspunsurilor
nelegere a unui text participarea la discuii pe marginea lor literare/ Activitate frontal
literar / nonliterar i prin rezolvarea unor cerine specifice nonliterare Activitate n grup

9. Subiectul 2.3. Exerciii de actualizare a noiunilor 2 Manual Activitate frontal Observarea


actualizare 4.2. referitoare la subiect 20.12 Fie de Activitate pe grupe sistematic
10. Propoziia subordonat Exerciii de identificare a subiectului 21.12 lucru Activitate Aprecierea
subiectiv exprimat prin diverse pri de vorbire Auxiliare individual rspunsurilor
Natura elementului regent al Exerciii de analiz a subiectului didactice
propoziiei subiective Exerciii de integrare n context a
diferitelor pri de vorbire cu funcia
sintactic de subiect
Exerciii de identificare a subordonatei
subiective n texte date
Exerciii de identificare a elementelor
regente ale subordonatei subiective
Exerciii de integrare n context a
subordonatei subiective
Exerciii de integrare n context a
subordonatelor predicativ i subiectiv
Exerciii de contragere i de expansiune
11. Propoziia subordonat 1.1. Exerciii de identificare a propoziiilor 2 Manual Activitate frontal Observarea
predicativ i propoziia 1.2. subordonate predicativ i subiectiv 23.12 Fie de Activitate pe grupe sistematic
subordonat subiectiv 2.1. Exerciii de identificare a elementelor lucru Activitate Aprecierea
consolidare 2.2. regente ale subordonatelor predicativ i Auxiliare individual rspunsurilor
12. Texte publicitare 2.3. subiectiv didactice
*Articolul de ziar / de revist 4.1. Exerciii de identificare a
4.2. particularitilor textelor publicitare
Redactare de articole de ziar/de revist

23
Planificarea unitii de nvare

Unitatea de nvare: GENUL EPIC


Nr. de ore alocate: 12

Resurse
Coninuturi (detalieri) Competene Activiti de nvare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice nr. ore didactice organizare
Data
1. Nuvela 3.1. Exerciii de evaluare a lecturii fcute de 1 Grila de Activitate frontal Observarea
Popa Tanda, de Ioan Slavici 3.2. colegi pe baza unei grile 17.01 evaluare a Activitate individu- sistematic
Discuii asupra evalurii lecturii lecturii al Aprecierea
Exerciii de vocabular rspunsurilor
2. Lectura aprofundat a 2.1. Exerciii de identificare a 1 Manualul Activitate frontal Observarea
textului 3.1. caracteristicilor genului epic n textul 18.01 Fie de Activitate individu- sistematic
Caracteristici ale genului epic 3.2. studiat lucru al Aprecierea
Moduri de expunere 4.1. Exerciii de identificare a modurilor de rspunsurilor
expunere
3. Lectura aprofundat a 3.1. Exerciii de identificare a timpului i 1 Manualul Activitate frontal Observarea
textului 3.2. spaiului aciunii 19.01 Fie de Activitate individu- sistematic
Timpul ntmplrii lucru al Aprecierea
Spaiul naraiunii rspunsurilor

4. Lectura aprofundat a 2.1. Exerciii de identificare a etapelor 1 Manualul Activitate frontal Observarea
textului 3.1. aciunii 19.01 Fie de Activitate individu- sistematic
Logica aciunii. 3.2. Exerciii de identificare a momentelor lucru al Aprecierea
subiectului rspunsurilor
Rezumarea oral a fragmentului studiat
5. Lectura aprofundat a 2.1. Exerciii de identificare a relaiilor dintre 1 Manualul Activitate frontal Observarea
textului 3.1. personaje 24.01 Fie de Activitate pe grupe sistematic
Relaiile dintre personaje 3.2. Exerciii de identificare a modalitilor de lucru Aprecierea
Modaliti de caracterizare a 4.1. caracterizare a personajelor rspunsurilor
personajelor Redactarea caracterizrii unui personaj din
romanul studiat

24
6. Lectura aprofundat a 3.1. Exerciii de actualizare a caracteristicilor 2 Manualul Activitate frontal Observarea
textului 3.2. romanului 25.01 Fie de Activitate pe grupe sistematic
Caracteristici ale speciei 4.1. Redactarea de text pentru motivarea lucru Activitate individu- Aprecierea
apartenenei la specie a textului studiat al rspunsurilor
7. Atributul 2.3. Exerciii de actualizare a noiunilor 2 Manualul Activitate frontal Observarea
Actualizare 4.2. referitoare la atribut 26.01 Fie de Activitate pe grupe sistematic
Exerciii de identificare a atributului lucru Activitate individu- Aprecierea
exprimat prin diverse pri de vorbire al rspunsurilor
Exerciii de analiz a atributului
Exerciii de integrare n context a diferitelor
pri de vorbire cu funcia sintactic de
atribut

8. Propoziia subordonat 2.3. Exerciii de identificare a subordonatei 1 Manualul Activitate frontal Observarea
atributiv 4.2. atributive n texte date 31.01 Fie de Activitate pe grupe sistematic
Exerciii de identificare a elementelor lucru Aprecierea
regente ale subordonatei atributive Auxiliare rspunsurilor
Exerciii de integrare n context a didactice
subordonatei atributive
9. Propoziia subordonat 2.1. Exerciii de utilizare corect a pronumelui 2 Manualul Activitate frontal Observarea
atributiv 2.2. relativ care introduce atributiva 01.02 Fie de Activitate individu- sistematic
10. Texte funcionale 2.3. Exerciii de utilizare expresiv a limbii lucru al Aprecierea
4.2. Exerciii de contragere i de expansiune Auxiliare rspunsurilor
Exerciii de identificare a caracteristicilor didactice
textelor funcionale
Exerciii de elaborare a unor texte
funcionale

Planificarea unitii de nvare

Unitatea de nvare: GENUL EPIC. ROMANUL


Nr. de ore alocate: 16

25
Resurse Evaluare
Coninuturi (detalieri) Competene Activiti de nvare
specifice
Timp Materiale Forme de
nr. ore didactice organizare
Data
1. Romanul 3.1. Exerciii de evaluare a lecturii fcute de 1 Grila de Activitate frontal Observarea
Baltagul de Mihail 3.2. colegi pe baza unei grile 14.02 evaluare a Activitate sistematic
Sadoveanu Discuii asupra evalurii lecturii lecturii individual Aprecierea
Exerciii de vocabular rspunsurilor

2. Lectura aprofundat a 2.1. Exerciii de identificare a 1 Manualul Activitate frontal Observarea


textului 3.1. caracteristicilor genului epic n textul 15.02 Fie de Activitate individu- sistematic
Caracteristici ale genului epic. 3.2. studiat lucru al Aprecierea
Moduri de expunere 4.1. Exerciii de identificare a modurilor de rspunsurilor
expunere
3. Lectura aprofundat a 3.1. Exerciii de identificare a timpului i 1 Manualul Activitate frontal Observarea
textului 3.2. spaiului aciunii 16.02 Fie de Activitate sistematic
Timpul lucru individual Aprecierea
Spaiul rspunsurilor

4. Lectura aprofundat a 2.1. Exerciii de identificare a etapelor 1 Manualul Activitate frontal Observarea
textului 3.1. aciunii 16.02 Fie de Activitate individu- sistematic
Logica aciunii. 3.2. Exerciii de identificare a momentelor lucru al Aprecierea
subiectului rspunsurilor
Rezumarea oral a fragmentului studiat
5. Lectura aprofundat a 2.1. Exerciii de identificare a relaiilor 1 Manualul Activitate frontal Observarea
textului 3.1. dintre personaje 21.02 Fie de Activitate pe grupe sistematic
Relaiile dintre personaje 3.2. Exerciii de identificare a modalitilor lucru Aprecierea
Modaliti de caracterizare a 4.1. de caracterizare a personajelor rspunsurilor
personajelor Redactarea caracterizrii unui personaj
din romanul studiat

26
6. Lectura aprofundat a 3.1. Exerciii de actualizare a 1 Manualul Activitate frontal Observarea
textului 3.2. caracteristicilor romanului 22.02 Fie de Activitate pe grupe sistematic
Caracteristici ale speciei 4.1. Redactarea de text pentru motivarea lucru Activitate individu- Aprecierea
apartenenei la specie a textului studiat al rspunsurilor
7. Dezvoltarea 3.1. Lectura expresiv a unor texte, 1 Fragment Activitate individu- Aprecierea
competenelor de lectur 2.1. demonstrarea nelegerii textelor prin 23.02 e de texte al rspunsurilor
i de nelegere a unui participarea la discuii pe marginea lor literare/ Activitate frontal
text literar / nonliterar i prin rezolvarea unor cerine specifice nonliterar Activitate n grup
e

8. Complementul direct 2.3. Exerciii de actualizare a noiunilor 1 Manualul Activitate frontal Observarea
Actualizare 4.2. referitoare la complementul direct 23.02 Fie de Activitate individu- sistematic
Exerciii de identificare a lucru al Aprecierea
complementului direct exprimat prin Auxiliare rspunsurilor
diverse pri de vorbire didactice
Exerciii de analiz a complementului
direct
Exerciii de integrare n context a
diferitelor pri de vorbire cu funcia
sintactic de complement direct
9. Propoziia subordonat 2.3. Exerciii de identificare a subordonatei 1 Manualul Activitate frontal Observarea
completiv direct 4.2. completive directe n texte date 28.02 Fie de Activitate individu- sistematic
Exerciii de identificare a elementelor lucru al Aprecierea
regente ale subordonatei completive Auxiliare rspunsurilor
directe didactice
Exerciii de integrare n context a
subordonatei completive directe
Exerciii de contragere i de expansiune

27
10. Complementul indirect 2.3. Exerciii de actualizare a noiunilor 1 Fie de Activitate frontal Observarea
Actualizare 4.2. referitoare la complementul indirect 01.03 lucru Activitate pe grupe sistematic
Exerciii de identificare a Auxiliare Activitate individu- Aprecierea
complementului indirect exprimat prin didactice al rspunsurilor
diverse pri de vorbire
Exerciii de analiz a complementului
indirect
Exerciii de integrare n context a
diferitelor pri de vorbire cu funcia
sintactic de complement indirect
11. Propoziia subordonat 2.3. Exerciii de identificare a subordonatei 1 Grila de Activitate frontal Observarea
completiv indirect 4.2. completive indirecte n texte date 02.03 evaluare a Activitate individu- sistematic
Exerciii de identificare a elementelor lecturii al Aprecierea
regente ale subordonatei completive rspunsurilor
indirecte
Exerciii de integrare n context a
subordonatei completive indirecte
Exerciii de contragere i de expansiune
12. Subordonatele 2.3. Exerciii de identificare a 1 Grila de Activitate frontal Observarea
completive 4.2. subordonatelor completive 07.03 evaluare a Activitate individu- sistematic
necircumstaniale necircumstaniale lecturii al Aprecierea
Consolidare Exerciii de integrare n context a rspunsurilor
subordonatelor completive
necircumstaniale
Exerciii de contragere i de expansiune

13. Evaluare 2.3. Rezolvarea de exerciii pe baza 1 Fie de Activitate Aprecierea


Unitatea V 4.1. noiunilor teoretice nsuite 08.03 evaluare individual fiei de
4.2. evaluare

28
14. Dezvoltarea 3.1. Lectura expresiv a unor texte, 1 Fragment Activitate Aprecierea
competenelor de lectur 2.1. demonstrarea nelegerii textelor prin 08.03 e de texte individual rspunsurilor
i de nelegere a unui participarea la discuii pe marginea lor literare/ Activitate frontal
text literar / nonliterar i prin rezolvarea unor cerine specifice nonliterar Activitate n grup
e

Planificarea unitii de nvare

Unitatea de nvare: GENUL DRAMATIC + Lucrare scris semestrial


Nr. de ore alocate: 32+4

Resurse

29
Coninuturi (detalieri) Competene Activiti de nvare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr. didactice organizare
ore)
1. O scrisoare pierdut de I. L. 3.1. Exerciii de evaluare a lecturii fcute de Grila de Activitate frontal Observarea
Caragiale 3.2. colegi pe baza unei grile 1 evaluare a Activitate sistematic
Discuii asupra evalurii lecturii 09.03 lecturii individual Aprecierea
Exerciii de vocabular rspunsurilor
2. Lectura aprofundat a 2.1. Exerciii de identificare a valorilor etice 1 Manualul Activitate frontal Observarea
textului 2.2. n textul studiat 14.03 Fie de Activitate pe grupe sistematic
Comentarea unor secvene din 3.3. Exerciii de interpretare nuanat a lucru Aprecierea
opera studiat textului studiat rspunsurilor

3. Opera dramatic 1.1. Exerciii de identificare a 1 Casete Activitate frontal Observarea


Vizionarea de spectacol 1.2. particularitilor spectacolului dramatic 15.03 video Activitate sistematic
1.3. Exerciii de identificare a valorilor Videopro- individual Aprecierea
1.4. culturale ale spectacolului dramatic iector etc. rspunsurilor
3.3.
4. Lectura aprofundat a 2.1. Exerciii de identificare a 1 Manualul Activitate frontal Observarea
textului 3.1. caracteristicilor genului dramatic n 16.03 Fie de Activitate individu- sistematic
Opera dramatic: trsturi 3.2. textul studiat lucru al Aprecierea
generale 4.1. Exerciii de identificare a modurilor de rspunsurilor
expunere
5. Dezvoltarea competenelor 3.1. Lectura expresiv a unor texte, 1 Fragment Activitate individu- Aprecierea
de lectur i de nelegere a 2.1. demonstrarea nelegerii textelor prin 16.03 e de texte al rspunsurilor
unui text literar/nonliterar participarea la discuii pe marginea lor literare/ Activitate frontal
i prin rezolvarea unor cerine specifice nonliterar Activitate n grup
e

30
6. Complementul 2.3. Exerciii de actualizare a noiunilor 1 Manualul Activitate frontal Observarea
circumstanial de loc 4.2. referitoare la complementul 21.03 Fie de Activitate individu- sistematic
Actualizare circumstanial de loc lucru al Aprecierea
Exerciii de identificare a Auxiliare rspunsurilor
complementului circumstanial de loc didactie
exprimat prin diverse pri de vorbire
Exerciii de analiz a complementului
circumstanial de loc
Exerciii de integrare n context a
diferitelor pri de vorbire cu funcia
sintactic de complement circumstanial
de loc
7. Propoziia subordonat 2.3. Exerciii de identificare a 1 Manualul Activitate frontal Observarea
circumstanial de loc 4.2. circumstanialei de loc n texte date 22.03 Fie de Activitate individu- sistematic
Exerciii de identificare a elementelor lucru al Aprecierea
regente ale circumstanialei de loc Auxiliare rspunsurilor
Exerciii de integrare n context a didactie
circumstanialei de loc
Exerciii de contragere i de expansiune
8. Complementul 2.3. Exerciii de actualizare a noiunilor 1 Manualul Activitate frontal Observarea
circumstanial de timp 4.2. referitoare la complementul 23.03 Fie de Activitate individu- sistematic
Actualizare circumstanial de timp lucru al Aprecierea
Exerciii de identificare a Auxiliare rspunsurilor
complementului circumstanial de timp didactice
exprimat prin diverse pri de vorbire
Exerciii de analiz a complementului
circumstanial de timp
Exerciii de integrare n context a
diferitelor pri de vorbire cu funcia
sintactic de complement circumstanial
de timp

31
9. Propoziia subordonat 2.3. Exerciii de identificare a 1 Manualul Activitate frontal Observarea
circumstanial de timp 4.2. circumstanialei de timp n texte date 23.03 Fie de Activitate individu- sistematic
Exerciii de identificare a elementelor lucru al Aprecierea
regente ale circumstanialei de timp Auxiliare rspunsurilor
Exerciii de integrare n context a didactice
circumstanialei de timp
Exerciii de contragere i de expansiune
10. Complementul 2.3. Exerciii de actualizare a noiunilor 1 Manualul Activitate frontal Observarea
circumstanial de mod 4.2. referitoare la complementul 28.03 Fie de Activitate individu- sistematic
Actualizare circumstanial de mod lucru al Aprecierea
Exerciii de identificare a Auxiliare rspunsurilor
complementului circumstanial de mod didactice
exprimat prin diverse pri de vorbire
Exerciii de analiz a complementului
circumstanial de mod
Exerciii de integrare n context a
diferitelor pri de vorbire cu funcia
sintactic de complement circumstanial
de mod
11. Propoziia subordonat 2.3. Exerciii de identificare a 1 Manualul Activitate frontal Observarea
circumstanial de mod 4.2. circumstanialei de mod n texte date 29.03 Fie de Activitate individu- sistematic
Exerciii de identificare a elementelor lucru al Aprecierea
regente ale circumstanialei de mod Auxiliare rspunsurilor
Exerciii de integrare n context a didactice
circumstanialei de mod
Exerciii de contragere i de expansiune
12. Dezvoltarea competenelor 3.1. Lectura expresiv a unor texte, 1 Fragment Activitate individu- Aprecierea
de lectur i de nelegere a 2.1. demonstrarea nelegerii textelor prin 30.03 e de texte al rspunsurilor
unui text literar / nonliterar participarea la discuii pe marginea lor literare / Activitate frontal
i prin rezolvarea unor cerine specifice nonlite- Activitate n grup
rare

32
13. Complementul 2.3. Exerciii de identificare a 1 Manualul Activitate frontal Observarea
circumstanial de cauz 4.2. complementului circumstanial de cauz 11.04 Fie de Activitate individu- sistematic
exprimat prin diverse pri de vorbire n lucru al Aprecierea
texte date Auxiliare rspunsurilor
Exerciii de analiz a complementului didactice
circumstanial de cauz
Exerciii de integrare n context a
diferitelor pri de vorbire cu funcia
sintactic de complement circumstanial
de cauz
14. Propoziia subordonat 2.3. Exerciii de identificare a 1 Manualul Activitate frontal Observarea
circumstanial de cauz 4.2. circumstanialei de cauz n texte date 12.04 Fie de Activitate individu- sistematic
Exerciii de identificare a elementelor lucru al Aprecierea
regente ale circumstanialei de cauz Auxiliare rspunsurilor
Exerciii de integrare n context a didactice
circumstanialei de cauz
Exerciii de contragere i de expansiune
15. Complementul 2.3. Exerciii de identificare a 1 Manualul Activitate frontal Observarea
circumstanial de scop 4.2. complementului circumstanial de scop 13.04 Fie de Activitate individu- sistematic
exprimat prin diverse pri de vorbire n lucru al Aprecierea
texte date Auxiliare rspunsurilor
Exerciii de analiz a complementului didactice
circumstanial de scop
Exerciii de integrare n context a
diferitelor pri de vorbire cu funcia
sintactic de complement circumstanial
de scop
16. Propoziia subordonat 2.3. Exerciii de identificare a 1 Manualul Activitate frontal Observarea
circumstanial de scop 4.2. circumstanialei de scop n texte date 13.04 Fie de Activitate individu- sistematic
Exerciii de identificare a elementelor lucru al Aprecierea
regente ale circumstanialei de scop Auxiliare rspunsurilor
Exerciii de integrare n context a didactice
circumstanialei de scop
Exerciii de contragere i de expansiune

33
17. Propoziia subordonat 2.3. Exerciii de identificare a 2 Manualul Activitate frontal Observarea
circumstanial 4.2. circumstanialei condiionale n texte 18.04 Fie de Activitate individu- sistematic
condiional date 19.04 lucru al Aprecierea
Exerciii de identificare a elementelor Auxiliare rspunsurilor
regente ale circumstanialei didactice
condiionale
Exerciii de integrare n context a
circumstanialei condiionale
Exerciii de contragere i de expansiune
18. Propoziia subordonat 2.3. Exerciii de identificare a 2 Manualul Activitate frontal Observarea
circumstanial concesiv 4.2. circumstanialei concesive n texte date 20.04 Fie de Activitate individu- sistematic
Exerciii de identificare a elementelor lucru al Aprecierea
regente ale circumstanialei concesive Auxiliare rspunsurilor
Exerciii de integrare n context a didactice
circumstanialei concesive
Exerciii de contragere i de expansiune
19. Dezvoltarea competenelor 3.1. Lectura expresiv a unor texte, 1 Fragment Activitate individu- Aprecierea
de lectur i de nelegere a 2.1. demonstrarea nelegerii textelor prin 25.04 e de texte al rspunsurilor
unui text literar / nonliterar participarea la discuii pe marginea lor literare/ Activitate frontal
i prin rezolvarea unor cerine specifice nonliterar Activitate n grup
e
20. Propoziia subordonat 2.3. Exerciii de identificare a 2 Manualul Activitate frontal Observarea
circumstanial 4.2. circumstanialei consecutive n texte 26.04 Fie de Activitate individu- sistematic
consecutiv date lucru al Aprecierea
Exerciii de identificare a elementelor Auxiliare rspunsurilor
regente ale circumstanialei consecutive didactice
Exerciii de integrare n context a
circumstanialei consecutive
Exerciii de contragere i de expansiune

34
21. Complementele 2.3. Exerciii de identificare a 1 Manualul Activitate frontal Observarea
circumstaniale 4.2. complementelor circumstaniale n texte 27.04 Fie de Activitate individu- sistematic
Consolidare date lucru al Aprecierea
Exerciii de analiz a diferitelor tipuri Auxiliare rspunsurilor
de complemente circumstaniale didactice
Exerciii de integrare n context a
diferitelor tipuri de complemente
circumstaniale
22. Recapitulare pentru 2.3. Exerciii de identificare a diferitelor 4 Fie de Activitate frontal Observarea
lucrarea scris semestrial 4.1. pri de propoziie lucru Activitate individu- sistematic
Exerciii de analiz a diferitelor pri de 27.04 Auxiliare al Aprecierea
propoziie 02.05 didactice rspunsurilor
Exerciii de integrare n enunuri a 03.05
prilor de vorbire cu diferite funcii 04.05
sintactice
23. Lucrare scris semestrial 4.1. Evaluare complex cu diferite tipuri de 2 Fi de Activitate individu- Evaluare
4.2. itemi 10.05 evaluare al sumativ
4.3. 11.05
24. Propoziiile subordonate 2.3. Exerciii de identificare a 2 Manualul Activitate frontal Observarea
circumstaniale 4.2. subordonatelor circumstaniale n texte 16.05 Fie de Activitate individu- sistematic
Consolidare date 17.05 lucru al Aprecierea
Exerciii de identificare a elementelor Auxiliare rspunsurilor
regente ale subordonatelor didactice
circumstaniale
Exerciii de integrare n context a
diferitelor subordonate circumstaniale
Exerciii de contragere i de expansiune

35
Planificarea unitii de nvare

Unitatea de nvare: GENUL EPIC. Balada


Nr. de ore alocate: 12

Resurse
Coninuturi (detalieri) Competene Activiti de nvare Evaluare
specifice
1. Mioria 3.1. Exerciii de evaluare a lecturii fcute de 1 Grila de Activitate frontal Observarea
Lectur aprofundat 3.2. colegi pe baza unei grile 18.05 evaluare a Activitate individu- sistematic
Discuii asupra evalurii lecturii lecturii al Aprecierea
Exerciii de vocabular rspunsurilor
2. Lectura aprofundat a 2.1. Exerciii de identificare a 1 Manual Activitate frontal Observarea
textului 3.1. caracteristicilor genului epic n textul 18.05 Fie de Activitate individu- sistematic
Caracteristici ale genului epic 3.2. studiat lucru al Aprecierea
Moduri de expunere 4.1. Exerciii de identificare a modurilor de rspunsurilor
expunere
3. Lectura aprofundat a 2.1. Exerciii de identificare a modalitilor 1 Manual Activitate frontal Observarea
textului 3.1. de caracterizare a personajelor 30.05 Fie de Activitate individu- sistematic
Personaje 3.2. Redactarea caracterizrii unui personaj lucru al Aprecierea
Modaliti de caracterizare a 4.1. din balada popular studiat rspunsurilor
personajelor

4. Lectura aprofundat a 3.1. Exerciii de actualizare a 1 Manual Activitate frontal Observarea


textului 3.2. caracteristicilor baladei populare 31.05 Fie de Activitate individu- sistematic
Caracteristici ale literaturii 4.1. Exerciii de identificare a lucru al Aprecierea
populare caracteristicilor speciei rspunsurilor
Caracteristici ale speciei Redactarea de text pentru motivarea
apartenenei la specie a textului studiat

36
5. Actualizarea 1.5. Exerciii de actualizare a cunotinelor 2 Fi de Activitate individu- Observarea
cunotinelor 2.1. 06.06 lucru al sistematic
2.2. 07.06 Auxiliare Activitate frontal Aprecierea
didactice rspunsurilor

6. Evaluare sumativ 2.1. Rezolvarea de exerciii pe baza 2 Fie de Activitate indepen- Aprecierea
3.3. noiunilor teoretice nsuite 08.06 evaluare dent fielor de
4.3. evaluare

37