Sunteți pe pagina 1din 2
MEMORIU JUSTIFICATIV privind ., Stema “ comunei Ponoarele, judetul Mehedinti DATE DESPRE LOCALITATE 1. ISTORICUL LOCALITATI: ‘Comuna Ponoarele, alcatuita din 15 sate, agezate in Podisul Mehedinti este atestata in timp prin documente arhiologice, inci din vremea dacilor ( ciocane de piatra din paleolitic si neolitic si ciocane de bronz pastrate in Muzeul regiunii .. Portile de Fier ” din Dr. Tr. Severin, la Scoala Ponoarele si in muzeul profesor Popescu Eleodor, din Ponoarele: prin puturile de la .. Ocne” de unde s-a extras arama in vremea romanilor, dar si mai térziu in timpul lui Mircea cel Batran si Matei Basarab, asa cum atesta Emilia Cioran in luerarea ., Calatoriile Patriarhului Macarie de Antiohie in Tarile Romane 1653-1658 ”, Buc., 1900, pag. 182. Cea mai veche atestare documentara este a satului Sipot care dateaza din anul 1486 (6994), aprilie 23, prin actul de danie semnat de Vlad Tepes si pastrat in Arhivele statului ( Buc. D.R.L., sec XV, S Im. 691. in actul de hotarnicie dat in vremea lui Alexandru Voda ., Ot leatul 7081(1573) sunt mentionate ‘mai multe sate din comuna Ponoarele:Cracu ~ Muntelui, Balufa, Proitesti si se mentioneaza originea mosnenilor care au stapanit din vechime aceste pamanturi. De asemenea, sunt interesate numele ‘oamenilor care se intilnese si astizi in starea civilé a satelor din comuna: Buican, Raduica, Paulescu, Craciunescu, Nebunu, Martinescu, Popescu, Varzob, Ticus, Corobae, Spineanu s.a. Toponimele in:dlnite in zona comunei: Sisinesti, Homer ( nume de deal ) in apropierea satului Delureni, toponim de origine latina ( homa, hominis ~ om ) Lud ( Ludu ) toponim paleaslor legat de prelucrarea aramei, mentionat de N. Densusianu in ,, Dacia preistoricé "( Ed. Meridiane, Buc. - 1978, pag . 235 ), atesta in mod peremptoriu ca ,, aceste meleaguri au fost locuite din cele mai vechi timpuri de dacii care au construit cetatea de la Sisinesti. distrus de romani, in timpul cénd au supus cetatea Zidina de la Grade, iar banii celor morti au fost ingropati in locul care se cheama ecune Mormodolul ceea ce ar insemna ,, mormant ” ( citat din Sofronie Delurinfu ,. Monografia comunei Ponoarele ", 1923). Satul de centru al comunei Ponoarele apare mengionat cu numele Ponor, intr-un document din 1621( 7121 ) emis de Cancelaria Domneascd de la Targoviste, pe timpul lui Radu Voievod ( Academia R.P.R. L XVIIV/i74; DIR veacul XHIB. ., Tara Romaneasc& ” vol. IV (1621- 1625) ed. Academiei Buc. 1951- 1953, pag. 4 ). ‘Comuna Ponoarele, vecind cu targul Baia de Arama (azi oras )a fost zona din care si-a recrutat pandurii Tudor Viadimirescu care a pornit .. Zavera” si a dat proclamatia de la Pades in anul 1821 ( vezi : C.D. Aricescu, ... Istoria Revolutiei Romane de la 1821”, Craiova 1874, pag. 20). in decursul deceniilor ce au urmat comuna a existat continuu ca organizare administrativa in toate etapele cunoscute in istorie. Il, PREZENTARE GEOGRAFICA Comuna Ponoarele este situatd in partea de sud - vest a Romaniei, in Oltenia, iar prin satul Bardize din nordul comunei trece paralela de 45°. Central comunei, respectiv satul de resedinta, Ponoarele se afla la o distanfa de 4.639.279.6 m fata de meridianul O sila distanta de 4383.523,7 m fata de Ecuator. Localitatea este la latitudinea de 44°58'22 in N si longitudinea 22.45'S6. Satele comunei sunt raspandite pe coastele dealurilor ori pe lénga firul apelor gi vailor, avand aspecte neregulate, fiind sau resfirate sau cu tendinta de adunare ( vezi George Erdeli ., Podisul Mehedinti - Geografie umana, Ed. Metropol. Bucuresti - 1996, pag. 101). Comuna se intinde pe o suprafata de 44 Km? si se compune din urmatoarele sate: Ponoarele ( resedinta ), Baluta, Bardiacu, Buicani, Ceptureni, Cracu — Muntelui, Delureni, Gardineasa, Gheorghesti, Ludu, Proitesti, Raiculesti, Branzeni, Valea — Ursului, Sipot. Distanta satelor fata de regedinfa comune’ este cuprinsa intre 2 Km ( Cracu — Muntelui) si 9 Km (Branzeni) Comuna se fnvecineaz&, in partea de nord cu comuna Obarsia ~ Closani, la nord este cu orasul Baia de Arama, la sud cu comuna Bala si la vest eu comuna Izverna. Clima comunei, ca urmare a influenjei submediteraniene este blnda . in toate anotimpurile patrund mase de are tropical de origine mediteraniana si oceanicé. Aflandu-se la 0 altitudine mai mare, intélnim uneori fenomenul de inversiune termica, adic pe vai si crovuri ( croave), in depresiuni se intdlnese temperaturi mai scdzute decat in zonele inalte mai ales in satul Ponoarele temperatura medie anual’ ajunge la 9°C. verile in general sunt insorite, cu temperaturi mari, de peste 33°C ( iulie — august). Precipitatiile sunt mai bogate primavara si toamna, Comuna are 0 rejea hidrografica saracd. Singurul pardu cu debit constant in toate anotimpurile este raul Ponorii sau pardul morilor. care dupa ce pareurge cca. 1000 m, dispare intr-un Ponor si reapare in raul Bulba spre Baia de Arama. I. SOLURILE olurile cornetelor este argilos de culoare brund, mai multe locuri rosiatiea si dezvolta o vegetatie a. Pe platourile dealurilor sau in aga zisele lunci de la poalele cornetelor. pe coaste. se cultiva, porumb. fasole. cartofi care asigura o parte din nevoile gospodaresti. Cand anul nu este secetos. fanetele j necesarul pentru 1-2 vaci. 10-15 oj sau capre Locuitorii nu produc pentru vinzare. ci doar pentru nevoile propri sare IV. VEGETATIA Padurile ocupa 930 ha. suprafetei o detine vers vairful dealurilor stejarul in comete vegetatia este sracd . Predomina comul. carpenigul, macesul, paducelul. liliacul si frasinul . in varful cornetelor care depaseste 575 m se afl renumita .. Padurea de Liliac ” care se intinde pe dealurile satelor Baluta. Delureni si Raiculesti, pina pe valea Prislopului, cuprinzand cca, 20 ha suprai mai mult de jumatate din suprataya agricola care este de 1831 ha. Ponderea ii nordici unde creste fagul, frasinul, earpenul, plopul, saledmul, iar spre Vy. FAUNA Comuna Ponoarele este bogata in specii ocrotite de lege : vipera cu corn, reptila foarte veninoass. scorpionul mic, broasca festoasa. soareci de padure ete, In general este o fauna specific zonei deluroase: vulpii. lupi. iepuri. caprioare si mistreti VL ORGANIZAREA SPATIALA S-aut mentionat cele 15 sate componente ale comunei Ponoarele ce se intind pe o suprafaja de cca. 44 Km? din care 3030 ha teren agricol. arabil 506 ha . livezi_ eu pomi 24 ha, vii 23 ha , paguni 2296 ha - famete 181 ha si 2630 ha paduri, drumuri 114 ha. VIL. STRUCTURA POPULATIEL Din studiul efectuat de cercetatorul George Erdeli, rezulté e@ intre anii 1966-1922 a erescut sporul natal, favorizat si de ocuparea fortei de munca de la galeriile de extractie a cuprului de la Ponoarele dar si de la minele de cdrbune din bazinul Motrului in perioada 1966 - 1985, Ponoarele a avut cel mai mare spor natural din judet, respectiv 11.4 la mie. Desi raspandita, comuna Ponoarele inregistra in 1966 7.8 locuitori/ km? si cu peste 68 locuitor! km? in anul 1992, La ultimul recensamant din 2002. populatia comunei a fost de 3012 locuitori La 30.05.2007. potrivit informatiilor furnizate de S.E.1.P. populatia a fost de 2905 locuitori. din care 1250 barbati, 1655 temei, iar in prezent populatia activa este de aproximativ 2420 % PRIMAR, -orgicd Patragcu ——Ch<7 SECREJAR. Dumitrdfah lon]