Sunteți pe pagina 1din 2
ACORD cu privire la utilizarea imaginilor fotografiate și/sau secvențele filmate cu fiul/fiica mea în cadrul

ACORD

cu privire la utilizarea imaginilor fotografiate și/sau secvențele filmate cu fiul/fiica mea în cadrul proiectelor şcolare şi extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ Şcoala Gimnazială „Dr. Bernády Győrgy”, Tîrgu Mureş

Subsemnatul

……

în

calitate

de

părinte/reprezentant

legal

al

elevului/elevei

de la Şcoala Gimnazială Dr. Bernády Győrgy, din clasa

,

la Şcoala Gimnazială Dr. Bernády Győrgy , din clasa , sunt de acord nu sunt de

sunt de acord

Dr. Bernády Győrgy , din clasa , sunt de acord nu sunt de acord ca secvențele

nu sunt de acord

ca secvențele filmate și/sau imaginile fotografiate cu fiul/fiica mea în cadrul activităţilor şcolare

şi extraşcolare organizate de instituţia de învăţământ sau în parteneriat cu aceasta, să fie utilizate

în promovarea instituţiei şi a activităţilor desfăşurate de aceasta, în informarea părinţilor cu

privire la activităţile desfăşurate de către elevi, activităţi postate pe blogul şcolii

maghiară),

650208701827489/, postate pe paginile de internet ale partenerilor de proiecte și/sau a altor

instituții implicate de aceștia.

Prezentul acord este valabil în condițiile în care sunt respectate dispozițiile care protejează

drepturile și libertățile minorului, demnitatea acestuia și dreptul la propria imagine, în

conformitate cu reglementările din Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 cu modificările și

completările ulterioare privind protecția și promovarea drepturilor copilului. Instiutuţia de

învăţământ se angajează să nu publice date personale ale elevilor.

pe

pagina

Data …………

Părinte/reprezentant legal Semnătura

ACORD cu privire la utilizarea imaginilor fotografiate și/sau secvențele filmate cu fiul/fiica mea în cadrul

ACORD cu privire la utilizarea imaginilor fotografiate și/sau secvențele filmate cu fiul/fiica mea în cadrul proiectelor şcolare şi extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ Şcoala Gimnazială „Dr. Bernády Győrgy”, Tîrgu Mureş

CLASA

NR.

NUME ŞI PRENUME ELEV

SUNT DE

NU SUNT DE ACORD (NU)

OBSERVAŢII

CRT.

ACORD (DA)

1

       

2

       

3

       

4

       

5

       

6

       

7

       

8

       

9

       

10

       

11

       

12

       

13

       

14

       

15

       

16

       

17

       

18

       

19

       

20

       

21

       

22

       

23

       

24

       

25

       

26

       

27

       

28

       

29

       

30

       

Data …………

Diriginte/ Profesor învăţământ primar

Semnătura