Sunteți pe pagina 1din 26

CAP.

1 Calcul Higrotermic

Amplasament : Cluj-Napoca
Obiectiv : camin studentesc P+3E

A. Cladirea real

1. Determinarea caracteristicilor geometrice ale anvelopei cldirii:


Determinarea ariei anvelopei cldirii:
L := 26.15 m
l := 16.25 m
Hanv := 11.565 m

Aria placii peste sol


2
Apl.sol := L l = 424.938 m

Aria planseului terasa


2
Apl.terasa := Apl.sol = 424.938 m
2
Aanv.oriz := Apl.sol + Apl.terasa = 849.875 m

Aria peretilor exteriori(opac +tamplarie)


2
Aanv.ver := 2 L Hanv + 2 l Hanv = 980.712 m

Aria tamplariei
2
Atampl := 129.42 m

Aria partii opace


2
Aopac := Aanv.ver Atampl = 851.292 m

Aria totala a anvelopei


3 2
Aanv := Aanv.oriz + Aanv.ver = 1.831 10 m

Determinarea volumului interior al anvelopei:


3 2
Vanv := Apl.terasa Hanv = 4.914 10 m m

11
Determinarea coeficientului global de izolare termic GN:

Aanv 1 n := 3 nr de nivele ale cladirii


= 0.372
Vanv m

0.35 0.53
GN := linterp , , 0.372 = 0.548
0.40 0.57
W
GN := 0.548 conform Anexa II, C107/1 modificat
3
m K

2.Calculul performanelor termice ale elementelor anvelopei cldirii reale:


calculul performanelor termice ale pereilor nereabilitai:

a. Identificarea zonelor caracteristice:


1 - zona campului curent
2 - zona buiandrugului si a grinzii
3 - zona placii
4 - zona stalpilor
5 - zona sapei

b. Determinarea suprafetelor caracteristice:


2 2 2
A1 := 4.782 m A2 := 1.866 m A3 := 0.518 m
2
2 A5 := 0.132 m
A4 := 0.904 m

12
2
Aopac := A1 + A2 + A3 + A4 + A5 = 8.202 m

Verificare
2 2
Atotal := 10.36 m Avitrat := 2.16 m
2
Aopac := Atotal Avitrat = 8.2 m

c. Calculul rezistentelor specifice zonelor caracteristice:

ZONA 1

W
1.tencuiala interioara 1 := 0.87 d 1 := 1.5 cm
mortar var-ciment m K
W
2 := 0.25 d 2 := 25 cm
2. zidarie caramida PTH 25 m K

3.polistiren expandat W
3 := 0.044 d 3 := 10 cm
m K
4. tencuiala exterioara
W
decorativa 4 := 0.93 d 4 := 1 cm
m K

2
1 m K
R i :=
8 W
2
1 m K
R e :=
24 W

d1 d2 d3 d4 2 K
R 1 := Ri + + + + + R e = 3.467 m
1 2 3 4 W

13
ZONA 2

W
1.tencuiala interioara 1 := 0.87 d 1 := 1.5 cm
mortar var-ciment m K
W
2 := 1.74 d 2 := 25 cm
2. beton armat m K

3.polistiren expandat W
3 := 0.044 d 3 := 10 cm
m K
4. tencuiala exterioara
W
decorativa 4 := 0.93 d 4 := 1 cm
m K

2
1 m K
R i :=
8 W
2
1 m K
R e :=
24 W

d1 d2 d3 d4 2 K
R 2 := Ri + + + + + R e = 2.611 m
1 2 3 4 W

ZONA 3

W
2 := 1.74 d 2 := 30 cm
1. beton armat m K

2.polistiren expandat W
3 := 0.044 d 3 := 10 cm
m K
3. tencuiala exterioara
W
decorativa 4 := 0.93 d 4 := 1 cm
m K

2
1 m K
R i :=
8 W
2
1 m K
R e :=
24 W

d1 d2 d3 2 K
R 3 := Ri + + + + Re = 2.629 m
1 2 3 W

ZONA 4: R 4 := R3

ZONA 5: R 5 := R4

14
d. Calculul rezistentei medii maxime corectate:

Aopac 3
K s
R prim.max := = 3.054
A1 A2 A3 A4 A5 kg
+ + + +
R1 R2 R3 R4 R5

e. Calculul rezistentei medii minime corectate:

W W W W
bet := 1.74 tenc := 0.87 zid := 0.25 sapa := 0.93
m K m K m K m K

W
polistiren := 0.044
m K

d 1 := 0.01m d 2 := 0.25m d 3 := 0.01m d 4 := 0.1m

2
A6 := 0.1m 2.8m = 0.28 m

tenc A1 + bet ( A2 + A3 + A4) + sapa A5 + polistiren A6 m kg


om1 := = 1.181
Aopac + A6 3
K s

bet ( A2 + A3 ) + zid ( A1) + polistiren A6 m kg


om2 := = 0.632
Aopac + A6 3
K s

om3 :=
( tenc Aopac + polistiren A6)
Aopac + A6

m kg
om4 := polistiren = 0.044
3
K s

d1 d2 d3 d4 3
K s
R min := R i + + + + + Re = 2.856
om1 om2 om3 om4 kg

f. Calculul rezistentei medii corectata:

( )
15
R med :=
( Rprim.max + Rmin) = 2.955 K s3
2 kg

Calculul performantei termice ale planseului peste sol


1. Zona cu pardoseala calda

W
1. umplutura din nisip 1 := 0.58 d 1 := 0.25m
m K
W
2. pietris 2 := 0.7 d 2 := 0.1m
m K
W
3 := 1.74 d 3 := 0.14m
3. placa beton armat m K

W
4 := 0.044 d 4 := 0.15m
4. polistiren expandat m K

W
5 := 0.93 d 5 := 0.04m
5. sapa beton simplu m K

16
W
6 := 0.23 d 6 := 0.006m
6. parchet stratificat m K

1 2 K 1 2 K
R i := m R e := m
6 W 24 W

d1 d2 d3 d4 d5 d6 2 K
R 1 := Ri + + + + + + + Re = 4.341 m
1 2 3 4 5 6 W

2. Zona cu pardoseala rece

W
1. umplutura din nisip 1 := 0.58 d 1 := 0.25m
m K
W
2. pietris 2 := 0.7 d 2 := 0.1m
m K
W
3 := 1.74 d 3 := 0.14m
3. placa beton armat m K
W
4 := 0.044 d 4 := 0.15m
4. polistiren extrudat m K
W
4 := 0.93 d 5 := 0.04m
5. sapa beton simplu m K
W
5 := 2.03 d 6 := 0.006m
6. gresie m K

17
1 2 K 1 2 K
R i := m R e := m
6 W 24 W

d1 d2 d3 d4 d5 d6 2 K
R 2 := Ri + + + + + + + Re = 1.07 m
1 2 3 4 5 6 W

3. Zona perete despartitor


W
1. umplutura din nisip 1 := 0.58 d 1 := 0.25m
m K
W
2. pietris 2 := 0.7 d 2 := 0.1m
m K
W
3 := 1.74 d 3 := 0.14m
3. placa beton armat m K
W
4 := 0.22 d 4 := 0.15m
4. zidarie BCA m K
W
5 := 0.044 d 5 := 0.15m
5. polistiren extrudat m K

1 2 K 1 2 K
R i := m R e := m
6 W 24 W

d1 d2 d3 d4 d5 3
K s
R 3 := Ri + + + + + + Re = 4.954
1 2 3 4 5 kg

4. Zona stalpi
W
1. umplutura din nisip 1 := 0.58 d 1 := 0.25m
m K
W
2. pietris 2 := 0.7 d 2 := 0.1m
m K
W
3 := 1.74 d 3 := 0.14m
3. placa beton armat m K
W
4 := 1.74 d 4 := 0.15m
4. stalp beton armat m K
W
5 := 0.044 d 5 := 0.15m
5. polistiren extrudat m K

1 2 K
R i := m 1 2 K
6 W R e := m
24 W

d1 d2 d3 d4 d5 2 K
R 4 := Ri + + + + + + Re = 4.358 m
1 2 3 4 5 W

18
R 5 := R4
5. Zona pereti de rezistenta

Calculul suprafetelor(parter)
2
A1 := 197.3m
1. suprafata cu pardoseala calda
2
A2 := 160.45m
2. suprafata cu pardoseala rece
2
A3 := 6.45m
3. suprafata peretilor de compartimentare
2
A4 := 5.12m
4. suprafata stalpi
2
A5 := 35.31m
5. suprafata pereti de rezistenta

2
Aplanseu := Apl.sol = 424.938 m
2
Asuprafete := A1 + A2 + A3 + A4 + A5 = 404.63 m

Calculul rezistentei medii maxime corectate:

Aplanseu 3
K s
R prim.max := = 2.063
A1 A2 A3 A4 A5 kg
+ + + +
R1 R2 R3 R4 R5

Calculul rezistentei medii minime corectate:


W W W
bet := 1.74 tenc := 0.87 zid := 0.25
m K m K m K

W W W
sapa := 0.93 gr := 2.03 par := 0.23
m K m K m K

W
pol := 0.044
m K

Sectiunea 1: apare beton, zidarie, pardoseala calda, pardoseala rece,polistiren

bet A4 + zid ( A3 + A5 ) + gr A2 + par A1 + pol ( A1 + A2 + A3 + A5 ) m kg


1om := = 0.96
Aplanseu
K s

Sectiunea 2: apare beton, zidarie, sapa

bet A4 + zid ( A3 + A5 ) + sapa ( A1 + A2 ) m kg


2om := = 0.828
Aplanseu 3
K s

19
Sectiunea 3: apare beton

3om := bet

Sectiunea 4: apare beton, tencuiala interioara

4om :=
( bet A4 + tenc A3) = 0.034
m kg
Aplanseu 3
K s

d 1 := 0.006m d 2 := 0.05m d 3 := 0.2m d 4 := 0.01m

d1 d2 d3 d4 3
K s
R min := R i + + + + = 0.641
1om 2om 3om 4om kg

Calculul rezistentei medii corectata:

R med :=
( Rprim.max + Rmin) = 1.352 K s3
2 kg

Calculul performantei termice a planseului terasa:

W
1. mortar var-ciment 1 := 0.78 d 1 := 0.015m
m K

W
2. plac beton armat 2 := 1.74 d 2 := 0.14m
m K

W
3 := 0.93 d 3 := 0.12m
3. beton de pant 1% m K

W
4 := 0.044 d 4 := 0.1m
4. polistiren extrudat m K

20
W
5 := 0.93 d 5 := 0.04m
5. ap de egalizare m K

W
6 := 0.17 d 6 := 0.065m
6. hidroizolaie PVC m K

W
7 := 0.7 d 7 := 0.04m
7. protecie hidroizolaie-pietri m K

1 2 K 1 2 K
R i := m R e := m
6 W 24 W
2
Apl.terasa := Apl.sol = 424.938 m

2 2 2
Apereti := 6.72m Atenc.int := 142.87m Azid := 6.955m

W W W W
bet := 1.74 tenc := 0.87 zid := 0.22 sapa := 0.93
m K m K m K m K

Calculul suprafetelor
2 2 K
1. suprafata cu pardoseala calda A1 := 197.3m R 1 := 4.341m
W
2 2 K
A2 := 160.45m R 2 := 1.07m
2. suprafata cu pardoseala rece W

2 2 K
3. suprafata peretilor de compartimentare A3 := 6.45m R 3 := 4.954m
W
2 2 K
4. suprafata stalpi A4 := 5.12m R 4 := 4.358m
W
2 2 K
5. suprafata pereti de rezistenta A5 := 35.31m R 5 := 4.358m
W

2
Asuprafete := A1 + A2 + A3 + A4 + A5 = 404.63 m

Calculul rezistenei medii maxime corectate:

Apl.terasa 2 K
R prim.max := = 2.063 m
A1 A2 A3 A4 A5 W
+ + + +
R1 R2 R3 R4 R5

Seciunea 1: apare beton, tencuial interioar,zidrie

( )

21
(bet Apereti + tenc Atenc.int + zid Azid) m kg
= 0.324
Apl.terasa 3
K s

Seciunea 2: beton

2om := bet

Seciunea 3: apare beton, beton de pant

W
b.panta := 0.93
m K

2 2
A6 := 15.96m Aatic := Apl.terasa A6 = 408.978 m

( bet Apereti + b.panta Aatic) m kg


3om := = 0.923
Apl.terasa 3
K s

Seciunea 4: apare beton, ap

( bet Apereti + sapa Aatic) m kg


4om := = 0.923
Apl.terasa 3
K s

Sectiunea 5: apare beton, polistiren extrudat


W
pol := 0.044
m K

( bet Apereti + pol Aatic) m kg


5om := = 0.07
Apl.terasa 3
K s

Sectiunea 6: apare beton, hidroizolatie PVC

W
PVC := 8.49
m K

( bet Apereti + PVC Aatic) m kg


6om := = 8.199
Apl.terasa 3
K s

22
d1 d2 d3 d4 d5 d6 2 K
R min := R i + + + + + + + Re = 1.123 m
1om 2om 3om 4om 5om 6om W

Calculul rezistenei medii corectat:

( Rprim.max + Rmin) 2 K
R med := = 1.593 m
2 W

Calculul performantei termice a tamplariei:

Determinarea coeficientulul de cuplaj Lj:

23
Determinarea coeficientului global de izolare termica G pentru cladirea reabilitata
Aj
Lj :=
Rj

W
W n := 0.5
Lj := 1519.779 3
K m K

3 2
Vanv := Apl.terasa Hanv = 4.914 10 m m

Lj kg
Greal := + 0.34 n = 0.479
Vanv 3
m K s

V - volumul anvelopei cladirii


A - aria totala a anvelopei
- factor de corectie al temperaturilor exterioare
n - viteza de ventilare naturala a cladirii, respectiv numarul de schimburi
Viteza de ventilare n se determina pe baza anexei 1 din C107/1, avand in vedere
urmatoarele caracteristici:
-cladire adapostita (in centrul orasului)
-cladire cu mai multe apartamente, cu simpla expunere
-clasa de permeabilitate medie
n=0,5- clasa de permeabilitate pt cladiri adapostite
0,34 - reprezinta produsul dintre capacitatea calorica masica si densitatea aparenta a

24
aerului [W*h/mc*K]

Determinarea rezistentei termice medii a anvelopei cladirii reale:


3 2
Atotal := Aanv = 1.831 10 m
6
Vtotal := Vanv = 4.914 10 L

Atotal 1
= 0.372
Vtotal m

W conform Anexa II ,C107/1 modificat, pe baza raportului A/V


GN := 0.548
3 se determina coeficientul global de izolare termica
m K
W
W GN := 0.548 => Adevarat!
Greal := 0.479 < 3
3 m K
m K

Determinarea necesarului anual de caldura pentru incalzire pe


baza coeficientului global de izolare termic G pentru cladirea
reabilitata
C 107/1- pct 7 figura 7.3- se utilizeaza pt a compara necesarul de caldura cu cel
normat fig. 7.3
Necesarul anual de caldura cu aceasta metodologie poate fi utilizat pentru incadrarea
energetica a cladirii
Necesarul anual de caldura pentru incalzire aferent unui mc volum interior se
calculeaza cu relatia:

24 C N
Q := 1000 12.Q.i G ( Qi + Qs)

unde:
Q- necesarul anual de caldura pe mc de volum incalzit [kWh/mc.an]
G- coeficientul global de izolare termica a cladirii [W/(mc*K)]
C- coeficient de corectie
N12Qi- numarul anual de grade-zile de calcul, corespunzator localitatii unde
este amplasata cladirea, calculat pentru temperatura interioara medie in perioada de
incalzire (Qi) si pentru temperatura exterioara medie zilnica care marcheaza
inceperea si oprirea incalzirii (+12 grade C); se exprima in [K.zile]
Qi- aportul util de caldura rezultat din locuirea cladirii, aferent unui mc de
volum incalzit [KWh/mc.an]
Qs- aportul util rezultat din radiatia solara, aferent unui mc de volum incalzit

Determinarea necesarului de caldura:


Temperatura medie in functie de destinatia incaperilor:
Camere de locuit- 20 grade C
Oficii,holuri, uscatoare - 18 grade C
Baie -22 grade C

2 2 2
AU.18 := 582.27 m AU.20 := 749.74 m AU.22 := 109.06 m

25
AU.18 18 + AU.20 ( 20) + AU.22 22 - temperatura medie
i := = 19.343 C
a cladirii grade C
( AU.18 + AU.20 + AU.22 )
N12.20 := 3730 K zile - numarul anual de grade-zile de calcul, pt +20 grade C

D12 := 218 zile - durata conventionala a perioadei de incalzire, corespunzatoare


temperaturii exterioare care marcheaza inceperea si oprirea incalzirii +12
grade C pt Cluj Napoca, normativ C107/1
3
( )
NQ.12 := N12.20 20 i D12 = 3.587 10 K zile

NQ.12 := 3721 K zile

1
C := 0.871 - coeficientul de corectie pentru Cluj Napoca conform fig
an 7.1 normativ C107/1

Coeficient de corectie tine seama de:


-reducerea temperaturii interioare pe durata noptii
-variatia in timp a temperaturii exterioare
-dotarea instalatiei interioare de incalzire cu dispozitive de reglare termostata a
temperaturii interioare
- regimul de exploatare a instalatiei de incalzire
Coeficientul de corectie (C) se determina in functie de numarul de grade-zile, N12.20

Aportul de caldura interna:

Aportul util de caldura rezultat din locuirea cladirii Q.i provine din:
-fluxul termic emis de persoanele care muncesc si stationeaza in incaperile
cladirii
-utilizarea apei calde pentru spalat, activitati menajere, etc.
-utilizarea energiei electrice pentru diferite activitati
-iluminatul general si local
-functionarea ventilatoarelor, a aparatelor de aer conditionat, a calculatoarelor
electrice

Qi := 7
3 2
Sutila := AU.18 + AU.20 + AU.22 = 1.441 10 m

Qi.an := Qi Sutila

Qi.an := 2768.8 kW h

Aportul de caldura rezultat din radiatiile solare:

26
Intensitatea radiatiei solare, conform tabelului 7.2 normativ C107/1 in functie de
orientarea cardinala:
W W
IT.j.N := 21.5 IgN := 100
2 2
m m
W
IT.j.V := 48.5 W
2 IgE := 210
m 2
m
W
IT.j.E := 48.5 W
2 IgS := 420
m 2
m
W W
IT.j.S := 88.2 IgV := 210
2 2
m m

I.T.j - intensitatea radiatiei solare totale, cu valori in functie de orientarea cardinala j si de


localitatea in care este amplasata cladirea
I.g - valorile medii in fctie de orienatrea cardinala

gj := 0.75 -gradul de penetrare a energiei solare prin geamurile clare ale tamplariei
exterioare

24 D I kg
IgjN := 1000 12 T.j.N = 112.488 3 2
s
AN := 322.18 m

2
24 D I kg AV := 200.69 m
IgjV := 1000 12 T.j.V = 253.752 3
s
2
24 D I kg AE := 200.69 m
IgjE := 12 T.j.E = 253.752
1000 s
3
2
AS := 322.18 m
IgjS :=
24 kg
D12 IT.j.S = 461.462
1000 s
3
0.4 kg
Qs :=
Vtotal
( )
AN IgjN gj + AV IgjV gj + AE IgjE gj + AS IgjS gj = 17.506
3
m s
h
kW
Qs := 17.506 an

h
Qinc.real :=
24 kW
C NQ.12 G ( Qi + Qs) 3
1000 m an

h
24 0.871 3721 0.479 ( 7 + 17.506) = 12.752 kW
Qinc.real := 1000 3
m an

Necesarul anual de caldura, pentru incalzire, normat pntru cladirea reala:

Pentru cladirile noi proiectate dupa intrarea in viguare a C107 se stabilesc valori normate

27
(QN) pentru necesarul anual de caldura pentru incalzire determinat in conditii comparabile.
Valorile normate ale necesarului de caldura pe mc de volum incalzit se dau in tab. 7.3 si
fig. 7.3 din C107/1 in fct de raportul A/V .
Se va respecta conditia obligatorie ca necesarul anual de caldura sa fie mai mic decat
necesarul de caldura normat, astfel:
Q<=QN1 -pt cladirile proiectate in baza contractelor de proiectare incheiate dupa 1
ian 2011
Q<=QN2 -pt cladirile care urmeaza sa se proiecteze in baza contractelor de
proiectare incheiate dupa 1 ian 2011

Atotal 1
= 0.372
Vtotal m

( k W h)
0.3 , 20.5 , 0.372 = 23.02
QNreal := linterp 3
0.4 24 m an

( k W h)
Qinc.real = 12.752 < QNreal Adevarat!
3
m an

Cantitatea de caldura necesara pt incalzire si ventilatia cladirii in conformitate cu


MC001-004 pt cladirea reala:

Cantitatea de caldura necesare pt incazire:

em := 2.9 grade C - tempertura medie exterioara de calcul pt Cluj Napoca

2
24 D L 5 m kg
Qincalzire := 1000 12 j ( i em) = 1.307 10
K s
3

4 h
Qincalzire := 8.511 10 kW
an

Necesarul de incalzire pt sursa:

:= 0.6 -randament termic pt cladire

Qincalzire 5 h
Qincalzire.sursa := = 1.418 10kW
an

Cantitatea necesara de ventilatie:


2
Qventilatie :=
24 4 m kg
0.34 n Vtotal D12 ( i em) = 7.187 10
1000 K s
3

4 h
Qventilatie := 7.187 10 kW
an

Necesarul de incalzire pentru sursa:

28
Qventilatie 5 h
Qventilatie.sursa := = 1.198 10 kW
an

Necesarul de incalzire si ventilatie pentru sursa:

5 h
Qinc.vent.sursa := Qincalzire.sursa + Qventilatie.sursa = 2.616 10 kW
an

Cantitatea necesara de caldura pe mp:


h
Qi := 4 kW
an
3 2
Sutila = 1.441 10 m

Qinc.vent.sursa ( Qs + Qi) 1 h
q inc := = 181.54 kW
Sutila 2 2
m an m

=>cladirea reala se incadreaza in


clasa energetica "D"

Necesarul anual de combustibil si emisie anuala de bioxid de carbon pt cladire:


Pe baza necesarului anual de caldura se pot calcula:
-necesarul anual de combustibil
-emisiile anuale de CO2
Se alege ca si combustibil gazul natural avand:
-consum specific 0.10 mc/kWh
-emisie de CO2 0.19 kg/kWh

4
q inc Vtotal 0.1 = 8.922 10 m
5
q inc Vtotal 0.19 = 1.695 10 m

89220 mc gaz natural/ an


169500 kg CO2/an

Determinarea coeficientului global de izolare termica G pentru cladirea de referinta

29
Determinarea coeficientului global de izolare termica G:

Aj
Lj :=
Rj
W
W n := 0.5
Lj := 723.414 3
K m K

3 2
Vanv := Apl.terasa Hanv = 4.914 10 m m

Lj kg
Greal := + 0.34 n = 0.317
Vanv 3
m K s

V - volumul anvelopei cladirii


A - aria totala a anvelopei
- factor de corectie al temperaturilor exterioare
n - viteza de ventilare naturala a cladirii, respectiv numarul de schimburi

Viteza de ventilare n se determina pe baza anexei 1 din C107/1, avand in vedere


urmatoarele caracteristici:
-cladire adapostita (in centrul orasului)
-cladire cu mai multe apartamente, cu simpla expunere
-clasa de permeabilitate medie
n=0,5- clasa de permeabilitate pt cladiri adapostite
0,34 - reprezinta produsul dintre capacitatea calorica masica si densitatea aparenta a
aerului [W*h/mc*K]

Determinarea rezistentei termice medii a anvelopei cladirii reale:

30
3 2
Atotal := Aanv = 1.831 10 m
6
Vtotal := Vanv = 4.914 10 L

Atotal 1
= 0.372
Vtotal m

W conform Anexa II ,C107/1 modificat, pe baza raportului A/V


GN := 0.548
3 se determina coeficientul global de izolare termica
m K

Dupa reabilitare, valorile lui G ale cladirii izolate se vor compara cu GN caracteristic al
cladirii de referinta

Determinarea necesarului anual de caldura pentru incalzire pe baza


coeficientului global de izolare termic G pentru cladirea reala

C 107/1- pct 7 figura 7.3- se utilizeaza pt a compara necesarul de caldura cu cel


normat fig. 7.3
Necesarul anual de caldura cu aceasta metodologie poate fi utilizat pentru incadrarea
energetica a cladirii
Necesarul anual de caldura pentru incalzire aferent unui mc volum interior se
calculeaza cu relatia:

24 C N
Q := 1000 12.Q.i G ( Qi + Qs)

unde:
Q- necesarul anual de caldura pe mc de volum incalzit [kWh/mc.an]
G- coeficientul global de izolare termica a cladirii [W/(mc*K)]
C- coeficient de corectie
N12Qi- numarul anual de grade-zile de calcul, corespunzator localitatii unde
este amplasata cladirea, calculat pentru temperatura interioara medie in perioada de
incalzire (Qi) si pentru temperatura exterioara medie zilnica care marcheaza
inceperea si oprirea incalzirii (+12 grade C); se exprima in [K.zile]
Qi- aportul util de caldura rezultat din locuirea cladirii, aferent unui mc de
volum incalzit [KWh/mc.an]
Qs- aportul util rezultat din radiatia solara, aferent unui mc de volum incalzit

31
Determinarea necesarului de caldura:
Temperatura medie in functie de destinatia incaperilor:
Camere de locuit- 20 grade C
Oficii,holuri, uscatoare - 18 grade C
Baie -22 grade C

2 2 2
AU.18 := 582.27 m AU.20 := 749.74 m AU.22 := 109.06 m

AU.18 18 + AU.20 ( 20) + AU.22 22 - temperatura medie


i := = 19.343 C
a cladirii grade C
(AU.18 + AU.20 + AU.22)
N12.20 := 3730 K zile - numarul anual de grade-zile de calcul, pt +20 grade C

D12 := 218 zile - durata conventionala a perioadei de incalzire, corespunzatoare


temperaturii exterioare care marcheaza inceperea si oprirea incalzirii +12
grade C pt Cluj Napoca, normativ C107/1
3
( )
NQ.12 := N12.20 20 i D12 = 3.587 10 K zile

NQ.12 := 3721 K zile

1
C := 0.871 - coeficientul de corectie pentru Cluj Napoca conform fig
an 7.1 normativ C107/1

Coeficient de corectie tine seama de:


-reducerea temperaturii interioare pe durata noptii
-variatia in timp a temperaturii exterioare
-dotarea instalatiei interioare de incalzire cu dispozitive de reglare termostata a
temperaturii interioare
- regimul de exploatare a instalatiei de incalzire
Coeficientul de corectie (C) se determina in functie de numarul de grade-zile, N12.20

Aportul de caldura interna:

Aportul util de caldura rezultat din locuirea cladirii Q.i provine din:
-fluxul termic emis de persoanele care muncesc si stationeaza in incaperile
cladirii
-utilizarea apei calde pentru spalat, activitati menajere, etc.
-utilizarea energiei electrice pentru diferite activitati
-iluminatul general si local
-functionarea ventilatoarelor, a aparatelor de aer conditionat, a calculatoarelor
electrice

Qi := 7

32
3 2
Sutila := AU.18 + AU.20 + AU.22 = 1.441 10 m

Qi.an := Qi Sutila

Qi.an := 2768.8 kW h

Aportul de caldura rezultat din radiatiile solare:

Intensitatea radiatiei solare, conform tabelului 7.2 normativ C107/1 in functie de


orientarea cardinala:
W W
IT.j.N := 21.5 IgN := 100
2 2
m m
W
IT.j.V := 48.5 W
2 IgE := 210
m 2
m
W
IT.j.E := 48.5 W
2 IgS := 420
m 2
m

W W
IT.j.S := 88.2 IgV := 210
2 2
m m

I.T.j - intensitatea radiatiei solare totale, cu valori in functie de orientarea cardinala j si de


localitatea in care este amplasata cladirea
I.g - valorile medii in fctie de orienatrea cardinala

gj := 0.75 -gradul de penetrare a energiei solare prin geamurile clare ale tamplariei
exterioare

24 D I kg
IgjN := 1000 12 T.j.N = 112.488 3 2
s
AN := 322.18 m

2
24 D I kg AV := 200.69 m
IgjV := 1000 12 T.j.V = 253.752 3
s
2
24 D I kg AE := 200.69 m
IgjE := 1000 12 T.j.E = 253.752 3
s
2
AS := 322.18 m
24 kg
IgjS := 1000 D12 IT.j.S = 461.462 3
s
0.4 kg
Qs :=
Vtotal
( )
AN IgjN gj + AV IgjV gj + AE IgjE gj + AS IgjS gj = 17.506
3
m s
h
kW
Qs := 17.506 an

33
h
Qinc.referinta :=
24 kW
C NQ.12 G ( Qi + Qs) 3
1000 m an

h
24 0.871 3721 0.479 ( 7 + 17.506) = 12.752 kW
Qinc.referinta := 1000 3
m an

Necesarul anual de caldura, pentru incalzire, normat pntru cladirea reala:

Pentru cladirile noi proiectate dupa intrarea in viguare a C107 se stabilesc valori normate
(QN) pentru necesarul anual de caldura pentru incalzire determinat in conditii comparabile.
Valorile normate ale necesarului de caldura pe mc de volum incalzit se dau in tab. 7.3 si
fig. 7.3 din C107/1 in fct de raportul A/V .
Se va respecta conditia obligatorie ca necesarul anual de caldura sa fie mai mic decat
necesarul de caldura normat, astfel:
Q<=QN1 -pt cladirile proiectate in baza contractelor de proiectare incheiate dupa 1
ian 2011
Q<=QN2 -pt cladirile care urmeaza sa se proiecteze in baza contractelor de
proiectare incheiate dupa 1 ian 2011

Atotal 1
= 0.372
Vtotal m

( k W h)
QNreal := linterp
0.3 , 20.5 , 0.372 = 23.02
3
0.4 24 m an

( k W h)
Qinc.referinta = 12.752 < QNreal
3 Cladirea este corespunzatoare!!!
m an

Cantitatea de caldura necesara pt incalzire si ventilatia cladirii in conformitate cu


MC001-004 pt cladirea reala:

Cantitatea de caldura necesare pt incazire:

em := 2.9 grade C - tempertura medie exterioara de calcul pt Cluj Napoca

2
24 D L 4 m kg
Qincalzire := 1000 12 j ( i em) = 6.224 10
K s
3

4 h
Qincalzire := 6.224 10 kW
an

Necesarul de incalzire pt sursa:

:= 0.6 -randament termic pt cladire

Qincalzire 5 h
Qincalzire.sursa := = 1.037 10 kW
an

34
Cantitatea necesara de ventilatie:

2
24 0.34 n V D 4 m kg
Qventilatie := 1000 total 12 ( i em) = 7.187 10
K s
3

4 h
Qventilatie := 7.187 10 kW
an

Necesarul de incalzire pentru sursa:

Qventilatie 5 h
Qventilatie.sursa := = 1.198 10 kW
an

Aportul de caldura rezultat din radiatiile solare:

Se schimba formula de calcul (nu se mai imparte la volum)

W
W IgN := 100
IT.j.N := 21.5 2
2 m
m
W
W IgE := 210
IT.j.V := 48.5 2
2 m
m
W W
IT.j.E := 48.5 IgS := 420
2 2
m m
W
IT.j.S := 88.2 W
2 IgV := 210
m 2
m

I.T.j - intensitatea radiatiei solare totale, cu valori in functie de orientarea cardinala j si de


localitatea in care este amplasata cladirea
I.g - valorile medii in fctie de orienatrea cardinala

gj := 0.75 -gradul de penetrare a energiei solare prin geamurile clare ale tamplariei
exterioare

24 D I kg
IgjN := 1000 12 T.j.N = 112.488 3 2
s
AN := 243.73 m

24 D I kg
IgjV := 1000 12 T.j.V = 253.752 3 2
s
AV := 174.6 m

24 D I kg
IgjE := 1000 12 T.j.E = 253.752 3 2
s
AE := 174.6 m

24 D I kg 2
IgjS := 1000 12 T.j.S = 461.462 3 AS := 215.4 m
s

35
Q.s - cantitatea de caldura datorita radiatiei solare

IG.j - radiatia solara globala disponibila corespunzatoare unei orietari cardinale j

gi - gradul de penetrare a energiei prin geamurile i ale tamplariei exterioare

AF.ij - aria tamplariei exterioare prevazute cu geamuri clare de tip i si dispusa dupa
orientarea cardinala j

4
( )
Qs := 0.4 AN IgjN gj + AV IgjV gj + AE IgjE gj + AS IgjS gj = 6.463 10 W

4 h
Qs := 6.463 10 kW
an

Necesarul de incalzire si ventilatie pentru sursa:


5 h
Qinc.vent.sursa := Qincalzire.sursa + Qventilatie.sursa = 2.235 10 kW
an

Cantitatea necesara de caldura pe mp:


h
Qi := 4 kW
an
3 2
Sutila = 1.441 10 m

Qinc.vent.sursa ( Qs + Qi) 1 h
q inc := = 110.253 kW
Sutila 2 2
m an m

=>cladirea reala se incadreaza in


clasa energetica "B"

Necesarul anual de combustibil si emisie anuala de bioxid de carbon pt cladire:


Pe baza necesarului anual de caldura se pot calcula:
-necesarul anual de combustibil
-emisiile anuale de CO2
Se alege ca si combustibil gazul natural avand:
-consum specific 0.10 mc/kWh
-emisie de CO2 0.19 kg/kWh
4
q inc Vtotal 0.1 = 5.418 10 m
5
q inc Vtotal 0.19 = 1.029 10 m

54180 mc gaz natural/ an


102900 kg CO2/an

36