Sunteți pe pagina 1din 1

CTRE AUTORITILE COMPETENTE

n special notarului public Corina MANOLE


de la
________________________________________

Domiciliat n:____________________________________________

__________________________________________________________

CERERE

Prin prezenta, eu ________________________________________,de buna voie s i nesilit de

nimeni rog sa -mi autentificati un contract de ____________________________________________________

prin care _____________________________________________________________________________________________

Nr.cadastral______________________________________________din_________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

cet.__________________________________________________________________________________________________.

Pa rtile au convenit ca pretul de vnzare a bunului constituie___________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Valoarea bunului instra inat am __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Totodat pe propria raspundere, cunoscnd sanciunile legii penale, preva zute de art.

3521 Cod Penal al Republicii Moldova privitor la falsul n declaratii, declar:

________________________________________ ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________