Sunteți pe pagina 1din 3

Baze de date – RECAPITULARE – decembrie 2017

EXERCIŢII RECAPITULATIVE

RECAPITULARE – decembrie 2017 EXERCIŢII RECAPITULATIVE 1. Să se creeze tabelele Facultăţi , Catedre şi

1. Să se creeze tabelele Facultăţi, Catedre şi Persoane pe baza schemei de mai sus, ţinând cont de următoarele:

FACULTĂŢI

Nume coloană

CODFAC

DENFAC

 

Tipul restricţiei

Primary key

Not null

Tip dată

Varchar2

Varchar2

Lungime

5

100

CATEDRE

Nume coloană

CODCAT

DENCAT

CODFAC

   

Tipul restricţiei

Primary key

Not null

Foreign key - referă tabela Facultăţi, coloana CODFAC

Tip dată

Varchar2

Varchar2

Varchar2

 

Lungime

7

50

5

PERSOANE

Nume coloană

CODP

NUME

FUNCŢIA

DATAANG

CODCAT

Tipul restricţiei

Primary key

 

Check

   

Foreign

key

-

 

(poate

lua

referă

tabela

valorile:

Prof,

Catedre, coloana

 

Conf,

Lect,

CODCAT

Asist, Prep)

Tip dată

Number

Varchar2

Varchar2

Date

Varchar2

Lungime

3

30

5

   

7

- 1

-

Baze de date – RECAPITULARE – decembrie 2017

2. Să se redenumească tabela Persoane în Angajati.

3. Să se adauge în tabela Angajati coloana Salariu, având tipul Number(4).

4. Să se adauge în tabela Angajati o restricţie de integritate având numele VerificaSalariu asupra câmpului Salariu, care să nu permită introducerea de valori mai mici decât 1000 si mai mari decât 5000.

5. Modificaţi proprietăţile câmpului DenFac din tabela Facultati, astfel încât lungimea acestuia să fie de 70

6. Dezactivaţi restricţia de integritate VerificaSalariu existentă în tabela Angajati.

7. Să se adauge în tabele următoarele informaţii:

FACULTĂŢI

CODFAC

DENFAC

CSIE

Cibernetica, Statistica si Informatica Economica

CIG

Contabilitate si Informatica de Gestiune

COM

Comert

CATEDRE

CODCAT

DENCAT

CODFAC

IE

Informatica Economica

CSIE

CIB

Cibernetica Economica

CSIE

EM

Economie Matematica

CSIE

STAT

Statistica si Previziune Economica

CSIE

ANGAJATI

CODP

NUME

FUNCŢIA

DATAANG

CODCAT

SALARIU

 

1

Ionescu

Prof

12-NOV-1994

IE

1900

2

Popescu

Prof

 

CIB

2200

3

Georgescu

Asist

23-APR-2002

IE

1000

4

Stanescu

Conf

10-OCT-2001

EM

1400

5

Tudor

Lect

 

IE

1500

6

Zaharia

Prep

04-FEB-2005

EM

900

8.

În tabela Angajati modificaţi în Marinescu numele angajatului cu Codp egal cu 3 (câmpul Nume).

9.

În tabela Angajati modificaţi în Lect funcţia angajatului cu Codp egal cu 4 (câmpul Functia).

- 2 -

Baze de date – RECAPITULARE – decembrie 2017

10. În tabela Angajati creşteţi cu 10% salariile angajaţilor care au în prezent salariul mai mic decât 1400 (câmpul Salariu).

11. În tabela Angajati modificaţi codul catedrei (câmpul CodCat) angajatului cu Codp egal cu 4 astfel încât să fie acelasi cu codul catedrei unde este încadrat angajatul cu Codp egal cu 2, utilizând clauza SELECT.

12. Să se afişeze toate informaţiile despre Facultati.

13. Să se afișeze pentru fiecare facultate denumirea și descrierile catedrelor (cod și denumire). Se vor lua în calcul și facultățile care nu au nicio catedră.

14. Să se afişeze numele şi funcţia tuturor angajatilor, ordonaţi descrescător după nume.

15. Să se afişeze angajaţii ale căror nume încep cu litera S.

16. Să se afișeze primii 3 angajați cu cea mai mare vechime.

17. Pe baza funcției deținute de angajați, să se atribuie un bonus astfel:

angajații cu funcțiile Prep sau Asist vor primi un bonus de 200

angajații cu funcția Lect vor primi un bonus de 170

angajații cu funcțiile Conf sau Prof vor primi un bonus de 150

18. Să se afișeze numele asistenţilor şi lectorilor (funcţiile sunt codificate prin Asist, respectiv Lect).

19. Să se afişeze salariile maxim, minim şi mediu pentru toate persoanele angajate după anul

2000.

20. Să se creeze o nouă tabelă Departamente care să aibă aceeași structură ca și Catedre, dar să nu se preia și înregistrările.

21. Să se afişeze numărul de persoane de la catedra cu CodCat egal cu IE.

22. Să se afișeze angajații care au funcțiile Prof sau Conf și au salarii mai mari decât 2000.

23. Să se afişeze pentru fiecare catedră denumirea acesteia și salariul mediu al angajaților afarenți.

24. Să se afişeze salariul mediu corespunzător fiecărei funcţii, numai în cazul în care acesta depăşeşte 1200.

25. Să se afişeze informaţii despre persoanele angajate la aceeaşi catedră ca şi Ionescu.

26. Să se afişeze persoanele care au salariul mai mare decât salariul mediu.

27. Să se mărească cu 100 u.m. salariile angajaților din catedra de Informatică Economică.

28. Să se afişeze denumirea catedrei şi numărul de persoane de la fiecare catedră, cu excepţia catedrei de Informatică Economică şi numai pentru acele catedre care au mai mult de o persoană.

29. Să se afişeze pentru fiecare funcţie numărul de angajaţi.

30. Ştergeţi tuplul corespunzător codului Codp egal cu 2.

- 3 -