Sunteți pe pagina 1din 31

2.

Se consideră baza de date ANGAJAT care reţine informaţii privind pesoanele care lucrează
la o firmă, astfel: Nume(C20), Salariu(N7), Avans(N7), Lichidare(N7), Vechime(N,4).Se
cere:
a) Să se completeze câmpurile avans şi lichidare, ştiindcă avansul este 45% din salariul total;
b) Să se efectueze modificările corespunzătoarepentru a indexa cu 5% salariile angajaţilor
care au vechime mai mare de 10 ani şi cu 4% pentru ceilalţi angajaţi.

3. Se consideră o bază de date TELEVIZIUNE (Cod, Emisiune, Durată, OraDif, Realizator,


ZiDif).
a) Să se tipărească programul duminical
b) Listaţi toate emisiunile care se difuzează după-amiază în primele trei zile ale săptămânii
c) Să se afişeze ziua şi ora de difuzare a unei emisiuni date de la tastatură.

1
2
4. Să se creeze o bază de date PRODUSE cu structura Codp(N,6), Denp(C,20), Codm(N,6),
Denm(C,20),Cant(N,5), Pretu(N,7) care să răspundă la următoarele interogări.
a) Afişează toate materialele cu preţul unitar maxim
b) Afişează toate materialele care sunt folosite la realizarea unui produs cu nume citit de la
tastatură
c) Determină valoarea tuturor materialelor folosite la realizarea unui produs

5. Să se construiască o bază de date cu informaţii referitoare la examenul de bacalaureat:


Nume(C,20), Clasa(C,4), Media(N5,2).
a) Să se afişeze numărul de elevi respinşi.

3
b) Să se afişeze elevii clasei XIIA care au media mai mare decât 8.50.
c) Ştiind că elevul X, citit de la tastatură, are media greşită să se remedieze greşeala.

6. Fie baza de date AGENDA conţinând câmpurile : Nume, Prenume, Adresă, Telefon.
a) Afişaţi numărul de persoane din baza de date care au acelaşi nume cu cel precizat de
utilizator de la tastatură .
b) Care este numărul de telefon al unei persoane cu nume şi prenume dat de la tastatură?
c) Afişaţi agenda ordonată după câmpurile Nume şi Prenume.

4
7. Informaţiile despre salariaţii unei firme se reţin într-o bază de date cu structura:
Nume(C,20), Funcţie (C,20), Salariu(N,7), Reţineri(N,6).
a) Care este numele şi funcţia persoanei cu salariu maxim?
b) Ce reţineri are persoana X citită de la tastatură? Cât mai are de primit?
c) Care este salariul mediu pe unitate?

5
8. O bază de date conţine informaţii despre persoane şi meserii : nume, adresă, data naşterii,
meserie, gradaţie,salariu.
a) Să se afişeze numele tuturor persoanelor care au meseria X dată de la tastatură.
b) Să se afişeze toate persoanele care au aceeaşi meserie cu o persoană Y.
c) Să se afişeze salariul mediu al persoanelor cu o meserie specificată.

10. Se vor pune la dispoziţia elevilor în ziua examenului bazele de date MAGAZIE.DBF şi
MATERIALE.DBF având structurile: COD, CANTITATE, PRET, DATA_IN,
DATA_OUTşi respectiv COD, DEN, care vor conţine intrări şi ieşiri într-o magazie de

6
materiale, respectiv denumirile materialelor care au tranzitat prin magazie. Bazele vor avea
cel puţin 100 de înregistrări şi codurile ce apar în baza MAGAZIE.DBF vor exista şi în baza
MATERIALE.DBF .
Să se determine, pentru fiecare cod de material, cantitatea existentă în magazie. Să se
listeze pentru un cod C1 citit de la tastatură valoarea mărfii din magazie.

Pentru prima parte se poate face un raport grupat dupa codul materialului. Se face suma dupa
cantitate pentru fiecare cod de material.

Pentru partea a II-a:

11. Se vor pune la dispoziţia elevilor în ziua examenului bazele de date MAGAZIE.DBF şi
MATERIALE.DBF având structurile: COD, CANT, PRET, DATA_IN, DATA_OUT şi
respectiv COD, DEN, care vor conţine intrări şi ieşiri într-o magazie de materiale, respectiv
denumirile materialelor care au tranzitat prin magazie. Bazele vor avea cel puţin 100 de
înregistrări şi codurile ce apar în baza MAGAZIE.DBF vor exista şi în baza
MATERIALE.DBF.
Să se determine toate denumirile mărfurilor intrate în magazie după data D1 citită de la
tastatură. Să se determine pentru un cod C1 citit de la tastatură cantitatea din marfa cu
codul dat existentă în magazie la data D1.

7
12. Se vor pune la dispoziţia elevilor în ziua examenului bazele de date MAGAZIE.DBF şi
MATERIALE.DBF având structurile: COD, CANT, PRET, DATA_IN, DATA_OUT şi
respectiv COD, DEN, care vor conţine intrări şi ieşiri într-o magazie de materiale, respectiv
denumirile materialelor care au tranzitat prin magazie. Bazele vor avea cel puţin 100 de
înregistrări şi codurile ce apar în baza MAGAZIE.DBF vor exista şi în baza
MATERIALE.DBF.
Să se copieze în baza de date MAG1.dbf, pentru un cod C1 citit de la tastatură, toate
înregistrările specifice mărfii de cod C1. Să se determine cantitatea de marfă existentă în
MAG1.dbf . Să se afle dacă există în baza de date MATERIALE.DBF un material cu
codul C2 citit de la tastatură.

14. Se vor pune la dispoziţia elevilor în ziua examenului bazele de date MAGAZIE.DBF şi
MATERIALE.DBF având structurile: COD, CANT, PRET, DATA_IN, DATA_OUT şi
respectiv COD, DEN, care vor conţine intrări şi ieşiri într-o magazie de materiale, respectiv
denumirile materialelor care au tranzitat prin magazie. Bazele vor avea cel puţin 100 de
înregistrări şi codurile ce apar în baza MAGAZIE.DBF vor exista şi în baza
MATERIALE.DBF.

14. Să se salveze conţinutul bazei de date MAGAZIE.DBF în fişierul text


MAGAZIE.TXT şi conţinutul bazei de date MATERIALE.DBF în fişierul text
MATERIALE.TXT. Să se construiască din fişierele text MATERIALE.TXT şi

8
MAGAZIE.TXT bazele de date MAG2.DBF şi MAT2.DBF. Să se listeze conţinuturile
bazelor de date pe ecran.

Datele trebuie exportate iar apoi importate. In 2003 aceste obtiuni se gasesc in meniul File.

15. Se vor pune la dispoziţia elevilor în ziua examenului bazele de date MAGAZIE.DBF şi
MATERIALE.DBF având structurile: COD, CANT, PRET, DATA_IN, DATA_OUT şi
respectiv COD, DEN, care vor conţine intrări şi ieşiri într-o magazie de materiale, respectiv
denumirile materialelor care au tranzitat prin magazie. Bazele vor avea cel puţin 100 de
înregistrări şi codurile ce apar în baza MAGAZIE.DBF vor exista şi în baza
MATERIALE.DBF.
Pentru fiecare material existent în magazie se va indexa preţul ultimei intrări cu 15%.
Se vor afişa înregistrările înainte de modificare şi după modificare. Se va calcula
valoarea mărfii înainte de modificare şi după modificare.

9
16. Se consideră baza de date AUTOMOBILE cu următoarele câmpuri: MARCA, PRET, NR,
CULOARE Să se afişeze valoarea tuturor automobilelor care au o culoare specificată.

17. Se consideră baza de date PERS cu următoarea structură: NUME, STRADA, ORAS Să se
adauge în baza PERS2 înregistrări după înregistrarea cu numărul de ordine 3, iar apoi să se
listeze persoanele care locuiesc pe o anume stradă introdusă de la tastatură.
Introducerea de date intr-o tabela se face usor.
Pentru a doua parte:

10
18. Se introduc de la tastatură informaţii despre n elevi: ELEVI NUME, CLASA, MEDIA Să
se încarce elevii cu media peste 7 în tabela E1, iar ceilalţi în tabela E2.

19. Se consideră tabela STOC.DBF care conţine produse de acelaşi tip, dar cu preţuri diferite:
DENUMIRE, COD, CANTITATE, PRET Se cere să se calculeze cantitatea totală a
produselor care au preţul mai mic sau egal cu 300000.

11
20. Se consideră baza de date ELECTRONICE cu următoarele câmpuri: MARCA, PRET,
TIP, CULOARE Să se afişeze valoarea tuturor electronicelor care au acelaşi tip.

21. Se consideră baza de date ANGAJATI cu următoarea structură:


MARCA, NUME, SERVICIU, MESERIE, SALARIU
Baza de date ANGAJATI conţine 5 înregistrări.
Să se adauge 3 înregistrări în baza ANGAJATI şi să se afişeze salariaţii care au salariul mai
mare de 3 000 000 lei.

22. Se consideră baza de date PERSONAL cu următoarea structură:


MARCA, NUME, SECTIE, SALARIU şi care conţine 7 înregistrări.
Să se şteargă înregistrările cu numerele de ordine 2 şi 7 din baza PERSONAL şi să se afişeze
informaţiile în ordinea descrescătoare a salariilor.

12
23. Se consideră tabela BENEF.DBF cu urmatoarea structură:
CODB, DENB, NR, LOC, TEL şi conţine 5 înregistrări.
a) Să se indexeze tabela BENEF după câmpul DENB(cheie simplă alfanumerică) permiţând
existenţa valorilor duble ale câmpului.
b) Să se indexeze tabela BENEF după o cheie compusă din două câmpuri, unul alfanumeric
DENB şi unul numeric CODB, fără a permite existenţa dublurilor.

24. Se consideră tabela BENEF.DBF cu următoarea structură:


CODB, DENB, NR, LOC, TEL şi conţine 5 înregistrări.
Să se sorteze tabela BENEF după câmpul CODB şi să se creeze tabela S_BEN al cărui
conţinut să se rezume la câmpurile CODB şi TEL.

13
25. Se consideră bazele de date PERSONAL, SCOALA şi ELEVI cu următoarea structura
PERSONAL
MARCA N8, NUME C15, SECTIE C10, SALARIU N8
SCOALA
NUME C20, STATUT C10, ADRESA C15, NR N4
ELEVI
NUME C20, CLASA C10, MEDIA N3
Să se deschidă simultan cele trei tabele; să se afişeze sub formă de tabel a treia tabelă, să se
sorteze prima tabelă crescător după al doilea câmp, iar din a doua tabelă să se şteargă ultima
înregistrare.

26. Se consideră baza de date abonati.dbf cu urmatoarea structură :nume, prenume, numar
telefon, adresa, pret factura.
Se cere:
a) Să se creeze baza de date si să se afişeze toţi abonaţii .
b) Să se caute un număr de telefon citit. În cazul în care acesta este găsit să se afişeze toate
informaţiile despre acest abonat.
c) Să se sorteze toţi abonaţii în ordine alfabetică după nume şi prenume.
d) Să se afişeze toţi abonaţii care au depăşit preţul facturii citit de la tastatură.

14
27. Se consideră tabela angajati.dbf cu următoarea structură nume, cod angajat, varsta, salariu,
domiciliu, vechime.
Se cere :
a)Să se creeze baza de date şi să se afişeze toţi angajaţii.
b)Să se şteargă din baza de date angajaţii cu vârsta mai mare de 65 de ani.
c) Să se listeze în ordine alfabetică numele şi codurile tuturor angajaţilor.
d) Să se afişeze toţi angajaţii care au salariu mai mic decat salariul minim pe economie.

15
28. Se consideră baza de date farmacie.dbf cu următoarea structură : cod medicament,
denumire medicamen, data fabricatiei, pret, compensat.
a) Să se creeze baza de date şi să se afişeze toate medicamentele din farmacie.
b) Să se calculeze soldul tuturor medicamentelor din farmacie.
c) Să se afişeze medicamentele în ordine alfabetică după nume şi descrescătoare după preţ.
d) Să se afişeze toate medicamentele compensate şi să se modifice preţul acestora, ştiind că, s-
a făcut o reducere de 5%.

16
29. Se consideră baza de date atestat.dbf cu următoarea structură : nume, prenume, proba1,
proba2, proba3, proiect, medie
a) Să se afişeze toţi elevii care au participat la examenul de atestat;
b) Să se sorteze şi să se afişeze elevii în ordine descrescătoare după medie
c) Să se afişeze toţi elevii care nu au promovat atestatul (media<7).
a) se afiseaza tabela, se face un raport sau se realizeaza o interogare (interogare simpla) cu
toate campurile tabelei
formula pentru medie este: (([Proba1]+[Proba2]+[Proba3])/3+[Proiect])/2

17
30. Se consideră baza de date cărţi.dbf cu următoarea structură: nume carte,nume
autor,preţ,editura.
Se cere:
a) Să se afişeze toate carţile din bibliotecă.
b) Să se calculeze preţul tuturor cărţilor din bibliotecă şi să se afişeze cartea cu cel mai mic
preţ.
c) Să se afişeze toate cărţile care aparţin unei edituri citite de la tastatură.
d) Să se modifice preţul cărţilor care au valoare mai mică de 50000 , ştiind că, s-a făcut o
majorare de 10%.

18
31. Se consideră baza de date sportivi.dbf cu urmatoarea structură: nume, prenume, vârsta,
ţara, vechime, nota.
Se cere:
a) Să se afişeze toţi sportivii care provin din aceeaşi ţară.
b) Să se şteargă sportivii care au vechime mai mare de 10 ani şi vârsta cuprinsă între 25-30 de
ani.
c) Să se determine numele sportivului cu vârsta cea mai mică.
d) Să se sorteze sportivii în funcţie de notele obţinute, în ordine descrescătoare.

19
32. Se consideră baza de date bacalaureat.dbf cu următoarea structură: nume, prenume, nota
proba1, nota proba2, nota proba3, nota proba4, medie.
Se cere:
a) Să se afişeze elevii care au promovat toate probele.
b) Să se calculeze media notelor şi să se adauge în baza de date;
c) Să se determine numele elevului(elevilor) care a obţinut cea mai mare medie.
d) Să şteargă toţi elevii care nu au promovat examenul de bacalaureat.

20
21
33. Realizaţi un program care actualizează câmpul salariu din baza ANGAJAT.DBF în felul
următor:
salariu < 2 000 000 +100%
2 000 000 < salariu < 5 000 000 +50%
5 000 000 < salariu < 10 000 000 +20%
10 000 000 < salariu < 50 000 000 -5%
50 000 000 < salariu < 100 000 000 -15%
100 000 000 < salariu -25%

Baza are structura: NUME, PRENUME, VARSTA, MESERIE, LOC_MUNCA, VECHIME,


SALARIU.

22
34. Se dă tabelul ELEVI cu structura NUME, PRENUME, MEDIE
Afişaţi baza de date într-o fereastră astfel:
- elevii cu media peste 7 în ordinea descrescătoare a mediilor
- elevii cu media sub 7 în altă fereastră în ordinea alfabetică, afişările să fie cu pauză la
umplerea ferestrei.

23
35. Se dă baza de date ELEVI.DBF cu structura NUME, PRENUME, MEDIE
Afişaţi baza de date într-o fereastră astfel:
- elevii cu media sub 7 in ordinea alfabetică.

36. Se dă baza de date ELEVI.DBF cu structura CLASA C(6), NUME C(15), NOTA_1
N(5.2), NOTA_2 N(5.2)
Să se afişeze NUME NOTA_ NOTA_2 MEDIA unde MEDIA=(NOTA_1+NOTA_2) / 2 ,
pentru fiecare elev.
De asemenea, calculează şi afişează media fiecărei clase pentru câmpurile NOTA_1,
NOTA_2, MEDIA .

Pentru a doua parte a problemei propun sa se realizeze un raport grupat pe clase.

37. Se dă un teabel ELEVI cu structura CLASA, NUME, NOTA_1, NOTA_2


Să se scrie un program care afişează NUME NOTA_1 NOTA_2 MEDIA unde
MEDIA=(NOTA_1+NOTA_2) / 2 , pentru fiecare elev.
Calculează şi afişează media întregii şcoli.

24
38. Să se realizeze structura unei baze de date cu caracter geografic, astfel încât să puteţi
răspunde rapid la următoarele cereri prin comenzi adecvate:
a) Care este ţara a cărei capitală este dorită de utilizator?
b) Pe ce continent şi ce capitală are ţara cu cea mai mare suprafaţă?
c) Afişaţi numele ţării, continentul pe care se află şi capitala acesteia pentru ţara cu cel mai
mare, respectiv cel mai mic număr de locuitori.

25
26
39. Să se construiască baza de date corespunzătoare următoarelor cerinţe şi să se răspundă la
interogări.
a) Care este adresa cititorului Toma Alin ? Are telefon?
b) Ce cărţi au intrat în inventarul bibliotecii în anul 1999?
c) Modificaţi preţul tuturor cărţilor editurii „Agora” prin majorare cu 10%.

41. Să se construiască o bază de date cu principalele producţii cinematografice din ultimii 50


de ani care să răspundă la următoarele cerinţe.
a) Ce premii a luat filmul X?
b) Câte filme de comedie au fost produse în România după 1989?
c) Care sunt filmele produse în ţara X în anul 2003?

27
42. La hipodrom se organizează curse de cai. Proiectaţi o bază de date pentru a răspunde
următoarelor cerinţe:
a) Ce cai au participat la cursa X?
b) La ce dată are loc cursa X?
c) Care este câştigătorul cursei din data D?

28
43. Se consideră baza de date sportivi.dbf cu urmatoarea structură:nume, prenume, vârsta,
ţara, vechime, nota.
Se cere:
a) Să se afiseze toti sportivii care provin din aceeasi tara.
b) Să se şteargă sportivii care au vechime mai mare de 10 ani şi vârsta cuprinsă între 25-30 de
ani.
c) Să se determine numele sportivului cu vârsta cea mai mică.
d) Să se sorteze sportivii în funcţie de notele obţinute, în ordine descrescătoare.

29
45. Aveţi baza de date Automobile. Creaţi o structură corespunzătoare pentru a răspunde la
întrebările :
a)Să se ordoneze crescător baza de date după preţul de vânzare
b)Să se şteargă automobilele fabricate în 1990.

30
31