Sunteți pe pagina 1din 48

baze_de_date

Probleme pentru examenul de licenta

A
____ 1. O baza de date relationala este
a. O colectie de date interrelationate gestionate ca o singura unitate
b. Un produs software furnizat de un producator de baze de date
c. O structura de date, cum ar fi un tabel, o vizualizare sau un index
d. Definita in acelasi mod de toti producatorii de software
C
____ 2. Un Obiect al unei baze de date este
a. O colectie de inregistrari inrudite, stocate ca o singura unitate
b. Un produs software furnizat de un producator de baze de date
c. O structura, cum ar fi un tabel, o vizualizare sau un index
d. O colectie de date interrelationate gestionate ca o singuraunitate
C
____ 3. Care din urmtoarele baze de date nu este un RDBMS (sistem de gestionare a bazelor de date
relatioanale)
a. Oracle Database
b. MySQL
c. Excel Database
d. Microsoft SQL Server
D
____ 4. Un sistem RDBMS(sistem de gestionare a bazelor de date relatioanale) nu include urmatorul
serviciu
a. Acceptarea unui limbaj de interogare
b. Mecanisme de securitate, pentru a impiedica accesul si modificarea neautorizata a
datelor
c. Mutarea datelor in si din fisiere de date, dupa cum este necesar
d. Generarea diagramelor ERD (Entity Relationship Diagram)
B
____ 5. Componentele unei baze de date relationale nu includ
a. Tabele
b. Diagrame ERD
c. Restrictii
d. Relatii
B
____ 6. Printre tipurile de restrictii care pot fi folosite in bazele de date relationale, nu se numara
a. NOT NULL
b. Relatii
c. CHECK
d. Cheie primara
e. Unicitate
D
____ 7. Normalizarea nu rezolva
a. Anomalia de stergere
b. Anomalia de actualizare
c. Anomalia de inserare
d. Anomalia de creare
B
____ 8. Un identificator unic (cheie primara)
a. Poate fi compus numai dintr-un singur atribut
b. Poate fi compus din atribute concatenate
c. Poate fi compus din atribute cu valoarea NULL
d. Poate fi compus din zero, unul sau mai multe atribute
A
____ 9. Prima forma normala rezolva anomaliile cauzate de
a. Grupurile repetitive si atributele multivaloare
b. Dependentele partiale de cheia primara
c. Dependentele tranzitive
d. Relatiile de tip unu-la-mai-multi
8 B 10. A doua forma normala rezolva anomaliile cauzate de
____
a. Grupurile repetitive
b. Dependentele partiale de cheia primara
c. Grupurile repetitive si atributele multi valoare
d. Dependentele tranzitive
9 C 11. A treia forma normala rezolva anomaliile cauzate de
____
a. Dependentele partiale de cheia primara
b. Grupurile repetitive
c. Dependentele tranzitive
d. Atributele multivaloare
D 12. Problemele de dependenŃă tranzitivă
____
a. Sunt rezolvate de a doua formă normală
b. Sunt rezolvate de prima formă normală
c. Apar atunci când un atribut non-cheie depinde doar de o parte a cheii primare
d. Sunt rezolvate de a treia formă normală
10
____B 13. SQL este
a. Un limbaj procedural
b. Un limbaj neprocedural
c.
Un limbaj orientat spre obiecte
d.
Un limbaj grafic, folosit pentru definirea diagramelor ER si a diagramelor
conceptuale
11
____C 14. Un model de date reprezinta o colectie integrata de concepte care nu descriu
a. date
b. relatii dintre date
c. date despre echipa realizatoare a modelului
d. constrângeri existente asupra datelor sistemului real analizat.
A 15. Nu este caracteristica a modelului relational:
____
a. prezenta tuplurilor identice
b. articolele unui domeniu sunt omogene
c. toate valorile unui domeniu corespunzatoare tuturor cazurilor nu mai pot fi
descompuse in alte valori (sunt atomice)
d. fiecare coloana defineste un domeniu distinct si nu se poate repeta in cadrul
aceleiasi relatii
12 D
____ 16. Modelul relational nu are ca regula de integritate structurala
a. Unicitatea cheii. Cheia primara trebuie sa fie unica si minimala.
b. Integritatea entitatii. Atributele cheii primare trebuie sa fie diferite de valoarea
null.
c. Integritatea referirii. O cheie externa trebuie sa corespunda unei valori a cheii
primare asociate.
d. Integritatea referirii. O cheie externa trebuie sa fie ori null in intregime, ori sa
corespunda unei valori a cheii primare asociate.
13 B
____ 17. Relatia m:n devine in modelul relational
a. tabel asociativ cu cheia primara formata numai din doua chei externe pentru cele
doua tabele asociate
b. tabel asociativ cu cheia primara formata din doua chei externe pentru cele doua
tabele asociate plus eventuale coloane aditionale
c. chei externe
d. entitate independenta
14 D 18. Care nu este un concept utilizat pentru a descrie formal - uzual - fizic elementele de baza ale
____
organizarii datelor
a. relatie - tablou- fisier
b. tuplu - linie- inregistrare
c. atribut - coloana - camp
d. domeniu - zona- functie
15
____C 19. Instructiunile SQL nu fac parte din categoria
a. Limbajul de interogare a datelor (DQL)
b. Limbajul de definire a datelor (DDL - Data Definition Language)
c. Limbajul de selectare a datelor (DSL - Data Selection Language)
d. Limbajul de manipulare a datelor (DML - Data Manipulation Language)
16
____A 20. Limbajul de definire a datelor (DDL - Data Definition Language) nu include urmatoarea instructiune
a. DELETE
b. CREATE
c. ALTER
d. DROP
17
____D 21. Limbajul de manipulare a datelor (DML – Data Manipulation Language) nu include instructiuniea
a. INSERT
b.
UPDATE
c.
DELETE
d.
ALTER
B
____ 22. Tipurile de date temporale standard nu includ
a. DATE
b. DATETIME
c. TIME
d. TIMESTAMP
18 D 23. Valorile NULL
____
a. Sunt egale cu alte valori NULL
b. Este acelasi lucru ca si spatiile libere
c. Sunt intotdeauna permise in mod prestabilit
d. Pot fi folosite pentru reprezentarea datelor care lipsesc sau nu sunt cunoscute
19 A
____ 24. Definitia unei coloane din instructiunea CREATE TABLE nu poate include
a. Numele tabelului
b. O clauza DEFAULT
c. O clauza NULL sau NOT NULL
d. Numele coloanei
20
____C 25. Sintaxa corecta pentru o restrictie NOT NULL este
a. nume_coloana REFERENCES NOT NULL
b. nume_coloana tip_de_DATA IS NOT NULL
c. nume_coloana tip_de_DATA NOT NULL
d. DEFAULT [NULL | NOT NULL]
21 A
____ 26. Sintaxa corecta pentru o restrictie UNIQUE este
a. [CONSTRAINT nume_restrictie] UNIQUE {nume_coloana[,nume coloana...])
b. [CONSTRAINT nume_restrictie] UNIQUE (nume_tabel)
c. nume_coloana REFERENCES UNIQUE nume_tabel
d. DEFAULT UNIQUE (nume_coloana)
22
____D 27. Sintaxa corecta pentru o restrictie referentiala asupra unei coloane este
a. CONSTRAINT nume_restrictie] REFERENCES nume_tabel
b. nume_coloana REFERENCES nume_tabel
c. FOREIGN KEY nume_coloana REFERENCES nume_tabel (nume_coloana)
d. REFERENCES nume_tabel (nume_coloana)
23 C
____ 28. Utilizarile valide ale instructiunii ALTER TABLE nu include
a. Adaugarea coloanelor
b. Eliminarea unei chei primare
c. Redenumirea unui tabel
d. Adaugarea unei restrictii
26
____D 29. Nu este functie SQL standard pentru siruri de caractere
a. UPPER
b. LENGTH sau LEN
c. LOWER
d. LIKE
27
____B 30. Operatorul UNION
a. Include randurile duplicate in setul de rezultate
b. Combina seturile de rezultate a doua interogari intr-un singur set de rezultate si
elimina randurile duplicate din setul de rezultate
c. Combina doua interogari intr-o singura interogare de tip join
d. Este numit JOIN in unele implementari SQL
D
____ 31. O instructiune SQL care contine o functie de agregare
a. Nu poate include, in acelasi timp, o clauza GROUP BY si o clauza ORDER BY
b. Trebuie sa includa o clauza GROUP BY
c. Trebuie sa includa o clauza ORDER BY
d. Poate contine si coloane obisnuite si coloane calculate
28 A
____ 32. Care este varianta corecta pentru a crea tabelul Salariat, cu caracteristicile de mai jos?
VARST
COD _ANG NUME PRENUME DATA_ANG EMAIL SALARIU
A
valoare
sir caractere date, valoare sir de caractere implicita 0
not null de maxim
sir caractere de
implicita data
numeric
de dimensiune numar de 10
numeric de 5 20 maxim 20 de 2
curentă fixa, de 30 cu 2
zecimale
a. CREATE TABLE SALARIAT (
cod_ang NUMBER(5) NOT NULL,
nume VARCHAR2(20),
prenume VARCHAR2(20),
data_angajarii DATE DEFAULT SYSDATE,
varsta NUMBER(2),
email CHAR(50),
salariu NUMBER(10,2) DEFAULT 0);
b. CREATE TABLE SALARIAT (
cod_ang NUMBER(5)
nume VARCHAR2(20),
prenume VARCHAR2(20),
data_angajarii DATE ,
varsta NUMBER(2),
email CHAR(50),
salariu NUMBER(10,2) DEFAULT 0);
c. CREATE TABLE SALARIAT (
cod_ang NUMBER(5) , NOT NULL,
nume VARCHAR2(20),
prenume VARCHAR2(20),
data_angajarii DATE , DEFAULT SYSDATE,
varsta NUMBER(2),
email CHAR(50),
salariu NUMBER(10,2) , DEFAULT 0);
29
____C 33. Pentru a insera in tabelul SALARIAT inregistrari,
DATA_AN
COD _ANG NUME PRENUME VARSTA EMAIL SALARIU
G
valoare
sir de
implicita
sir date, valoare caractere
not null caractere de
sir caractere de
implicita data numeric de 2 de
0
numeric de 5 maxim 20 numar de
maxim 20 curentă dimensiune
10 cu 2
fixa, de 30
zecimale
care varianta este incorecta?
a. INSERT INTO SALARIAT(COD _ANG, NUME, PRENUME, DATA_ANG, VARSTA, EMAIL,
SALARIU) VALUES(5, ‘Ene’, ‘Ana’, ‘1/06/2009’, 20, ‘ea@gmail.com’, 2500.50)
b. INSERT INTO SALARIAT(COD _ANG, NUME, PRENUME, VARSTA, EMAIL)
VALUES(5, ‘Ene’, ‘Ana’, 20, ‘ea@gmail.com’)
c. INSERT INTO SALARIAT(COD _ANG, NUME,PRENUME,VARSTA,EMAIL, SALARIU)
VALUES(5, ‘Ene’, ‘Ana’, ‘1/06/2009’, 20, ‘ea@gmail.com’)
d. INSERT INTO SALARIAT
VALUES(5, ‘Ene’, ‘Ana’, ‘1/06/2009’, 20, ‘ea@gmail.com’, 2500.50)

30
____B 34. Care este varianta corecta pentru a crea tabelul CARTE, cu caracteristicile de mai jos, indicand cheile la nivel
de coloana?
(Tabelele DOMENIU_CARTE si CARTE sunt in relatia 1:M)

CARTE(codc CHAR(5), titlu VARCHAR2(30), autor VARCHAR2(30), pret NUMBER(8,2), nrex


NUMBER(3), coddom CHAR(5))

a. CREATE TABLE CARTE


(codc CHAR(5) PRIMARY KEY,
titlu VARCHAR2(30),
autor VARCHAR2(30),
pret NUMBER(8,2),
nrex NUMBER(3),
coddom CHAR(5) NOT NULL);

b. CREATE TABLE CARTE


(codc CHAR(5) PRIMARY KEY,
titlu VARCHAR2(30),
autor VARCHAR2(30),
pret NUMBER(8,2),
nrex NUMBER(3),
coddom CHAR(5) NOT NULL
REFERENCES DOMENIU(coddom));

c. CREATE TABLE CARTE


(codc CHAR(5) ,
titlu VARCHAR2(30),
autor VARCHAR2(30),
pret NUMBER(8,2),
nrex NUMBER(3),
coddom CHAR(5) NOT NULL
PRIMARY KEY (codc),
FOREIGN KEY (coddom)
REFERENCES DOMENIU (coddom));
31
____C 35. Care este varianta corecta pentru a crea tabelul CARTE, cu caracteristicile de mai jos(codc cheie primara,
coddom cheie secundara), indicand cheile la nivel de tabel?
(Tabelele DOMENIU_CARTE si CARTE sunt in relatia 1:M)

CARTE(codc CHAR(5) , titlu VARCHAR2(30), autor VARCHAR2(30), pret NUMBER(8,2), nrex


NUMBER(3), coddom CHAR(5))

a. CREATE TABLE CARTE


(codc CHAR(5) PRIMARY KEY,
titlu VARCHAR2(30),
autor VARCHAR2(30),
pret NUMBER(8,2),
nrex NUMBER(3),
coddom CHAR(5) NOT NULL);

b. CREATE TABLE CARTE


(codc CHAR(5) PRIMARY KEY,
titlu VARCHAR2(30),
autor VARCHAR2(30),
pret NUMBER(8,2),
nrex NUMBER(3),
coddom CHAR(5) NOT NULL
REFERENCES DOMENIU(coddom));
c. CREATE TABLE CARTE
(codc CHAR(5),
titlu VARCHAR2(30),
autor VARCHAR2(30),
pret NUMBER(8,2),
nrex NUMBER(3),
coddom CHAR(5) NOT NULL,
PRIMARY KEY (codc),
FOREIGN KEY (coddom)
REFERENCES DOMENIU (coddom));

32
____A 36. Sa se creeze tabelul asociativ imprumuta, a carui structura este data mai jos(codc, codcit si
dataim sunt chei primare). Sa se precizeze legatura cu tabelele carte si cititor, aflate in relatia M:M
(mai multi la mai multi)
a. IMPRUMUTA (
codc CHAR(5),
codcit CHAR(5),
dataim DATE DEFAULT SYSDATE,
datares DATE,
dataef DATE,
PRIMARY KEY (codel, codec, dataim),
FOREIGN KEY (codc)
REFERENCES CARTE (codc),
FOREIGN KEY (codcit)
REFERENCES CITITOR(codcit));

b. IMPRUMUTA (
codc CHAR(5) PRIMARY KEY,
codcit CHAR(5) PRIMARY KEY,
dataim DATE DEFAULT SYSDATE PRIMARY KEY,
datares DATE,
dataef DATE,
FOREIGN KEY (codc)
REFERENCES CARTE (codc),
FOREIGN KEY (codcit)
REFERENCES CITITOR(codcit));
c. IMPRUMUTA (
codc CHAR(5) REFERENCES CARTE (codc),
codcit CHAR(5) REFERENCES CITITOR(codcit),
dataim DATE DEFAULT SYSDATE,
datares DATE,
dataef DATE,
PRIMARY KEY (codel, codec, dataim));
33
____C 37. Sa se creeze tabelul CARTE_INFO(codc, titlu, autor) prin copiere din tabelul
CARTE(codc CHAR(5) , titlu VARCHAR2(30), autor VARCHAR2(30), pret NUMBER(8,2), nrex
NUMBER(3), coddom CHAR(5))

selectand cartile care au coddom=’I’.


a. CREATE TABLE CARTEINFO
(codc CHAR(5),
titlu VARCHAR2(30),
autor VARCHAR2(30),
FROM CARTE
PRIMARY KEY (codc),
FOREIGN KEY (coddom)
REFERENCES DOMENIU (coddom));

b. CREATE TABLE CARTE_INFO


(codc CHAR(5) PRIMARY KEY,
titlu VARCHAR2(30),
autor VARCHAR2(30),
FROM CARTE
WHERE coddom = ’I’;
c. CREATE TABLE CARTE_INFO
AS SELECT codc, titlu, autor
FROM CARTE
WHERE coddom = ’I’;
34
____C 38. Pentru a introduce in tabelul SALARIAT
COD DATA_AN
NUME PRENUME VARSTA SALARIU
_ANG G
valoare
implicita
date, valoare
not null sircaractere sir caractere de
implicita data numeric de 2
0
numeric de 5 de maxim 20 maxim 20 curentă
numar de
10 cu 2
zecimale
doua coloane: Cod_Funct si Email ce varianta folosim?

a. ALTER TABLE SALARIAT ADD Cod_Funct NUMBER(2), ALTER COLUMN ADD


Email char(25);
b. ALTER TABLE SALARIAT ADD Cod_Funct NUMBER(2), ADD Email CHAR(25);
c. ALTER TABLE SALARIAT ADD (Cod_Funct NUMBER(2) , Email CHAR(25));
d. ALTER TABLE SALARIAT ADD Cod_Funct NUMBER(2), ALTER ADD Email
char(25);
35 B
____ 39. Ce comanda creeaza tabelul SALARIAT_1 care să aiba aceeiasi structura cu
tabelul SALARIAT
DATA_AN VARST
COD _ANG NUME PRENUME EMAIL SALARIU
G A
valoare
sir de date, valoare sir de caractere
not null caractere de
sir caractere de
implicita data
numeric
de dimensiune
implicita
numeric de 5 maxim 20 maxim 20 curentă
de 2
fixa, de 30
0
numar de
10 cu 2
zecimale

si sa contina salariatii care au salariu >100?


a. CREATE TABLE SALARIAT_1
SELECT * FROM SALARIAT WHERE SALARIU>100;
b. CREATE TABLE SALARIAT_1
AS SELECT * FROM SALARIAT WHERE SALARIU>100;
c. CREATE TABLE SALARIAT_1
AS SELECT FROM SALARIAT WHERE SALARIU>100;
d. CREATE TABLE SALARIAT_1
AS SELECT COD_ANG, SALARIU FROM SALARIAT WHERE SALARIU>100;
36 C
____ 40. Ce comanda sterge din tabelul SALARIAT
COD DATA_AN
NUME PRENUME VARSTA EMAIL SALARIU
_ANG G
valoare
sir de
implicita
sir de date, valoare caractere
not null caractere de
sir caractere de
implicita data
numeric de
de
0
numeric de 5 maxim 20 2 numar de
maxim 20 curentă dimensiune
10 cu 2
fixa, de 30
zecimale
coloana nume si coloana salariu?

a. ALTER TABLE SALARIAT


DROP nume, salariu;
b. ALTER TABLE SALARIAT
DROP COLUMN (nume, salariu);
c. ALTER TABLE SALARIAT
DROP (nume, salariu);
d. ALTER TABLE SALARIAT
DROP COLUMN nume, COLUMN salariu;
37 A
____ 41. Ce comanda creeaza corect tabelul SALARIAT, specificand constrangerile?
COD DATA_AN
NUME PRENUME VARSTA EMAIL SALARIU
_ANG G
unic
sir de
not null > 0
cheie date, valoare caractere
sir de sir caractere de numar de
primara implicita data numeric de 2 de
caractere de maxim 20 10 cu 2
numeric de 5 curentă dimensiun
maxim 20 zecimale
e fixa, de
30

a. CREATE TABLE salariat(


cod_ang NUMBER(5) PRIMARY KEY,
nume VARCHAR2(20) NOT NULL,
prenume VARCHAR2(20),
data_ang DATE DEFAULT SYSDATE,
varsta NUMBER(2),
email CHAR(30) UNIQUE,
salariu NUMBER(10,2) CHECK (salariu > 0));
b. CREATE TABLE salariat(
cod_ang NUMBER(5) PRIMARY KEY,
nume VARCHAR2(20) NOT NULL,
prenume VARCHAR2(20),
data_ang DATE DEFAULT SYSDATE,
varsta NUMBER(2),
email CHAR(30) UNIQUE,
salariu NUMBER(10,2) > 0));
c. CREATE TABLE salariat(
cod_ang NUMBER(5) PRIMARY KEY,
nume VARCHAR2(20) NOT NULL,
prenume VARCHAR2(20),
data_ang DATE DEFAULT SYSDATE,
varsta NUMBER(2),
email CHAR(30),
salariu NUMBER(10,2) CHECK (salariu > 0));
38 C
____ 42. Care este comanda corecta prin care se adauga constrangerea de cheie primara tabelului IMPRUMUTA
(cod_cititor, cod_carte, data_imprumut, data_restituire)?

a. ALTER TABLE IMPRUMUTA


ADD PRIMARY KEY cod_cititor, PRIMARY KEY cod_carte, PRIMARY KEY
data_imprumut;
b. ALTER TABLE IMPRUMUTA
ADD PRIMARY KEY cod_cititor, cod_carte, data_imprumut;
c. ALTER TABLE IMPRUMUTA
ADD CONSTRAINT cp PRIMARY KEY (cod_cititor, cod_carte, data_imprumut);
d. ALTER TABLE IMPRUMUTA
ADD PRIMARY KEY (cod_cititor, cod_carte, data_imprumut);
39 A
____ 43. Pentru tabelul Salariat
cod_depart cod_ang# nume pren salariu cod_funct
care este comanda corecta, pentru a modifica salariu la 3000, pentru angajatii care lucreaza in departamentul
10 si au salariul<3000?
a. UPDATE salariat SET salariu=3000
WHERE cod_depart=10 AND salariu<3000;
b. MODIFY salariat SET salariu=3000
WHERE cod_depart=10 , salariu<3000;
c. UPDATE salariat SET cod_depart=10 AND salariu<3000
WHERE salariu=3000;
d. MODIFY salariat SET salariu=3000
WHERE cod_depart=10 AND salariu<3000;
40
____D 44. Să se insereze în tabelul CARTE toate cărŃile din tabelul CARTE_INFO, presupunând că tabelul
CARTE_INFO a fost deja creat.
a. CREATE TABLE CARTE
AS SELECT codc, titlu, autor
FROM CARTE_INFO;
b. INSERT INTO CARTE
SELECT
FROM CARTE_INFO;
c. CREATE TABLE CARTE
AS SELECT *
FROM CARTE_INFO;
d. INSERT INTO CARTE
SELECT *
FROM CARTE_INFO;
41
____C 45. Pentru profesorii titulari, sa se maresca cumulul cu 10% si sa se rotunjeasca la 2 zecimale.
UPDATE PROF SET CUMUL = ROUND([CUMUL]*1.1,2)
WHERE TITULAR="Y";
a. UPDATE PROF SET CUMUL = (CUMUL*1.1)
WHERE TITULAR=’Y’;
b. MODIFY PROF SET CUMUL = ROUND(CUMUL*1.1,2)
WHERE TITULAR=’Y’;
c. UPDATE PROF SET CUMUL = ROUND(CUMUL*1.1,2);
WHERE TITULAR=’Y’;
d. UPDATE PROF SET CUMUL = ROUND(CUMUL*1.1,2);
42
____A 46. Sã se modifice pretul cartilor din biblioteca, care se gasesc intr-un numar de exemplare mai mic
decat media numarului de exemplare pe biblioteca. Noua valoare a pretului sa fie egala cu suma
preturilor cartilor scrise de ‘BARBU’.
a. UPDATE CARTE
SET pret = (SELECT SUM(pret)
FROM CARTE
WHERE autor = ’BARBU’)
WHERE nrex < (SELECT AVG(nrex)
FROM CARTE);
b. MODIFY CARTE
SET pret = (SELECT SUM(pret)
FROM carte
WHERE autor = ’BARBU’)
WHERE nrex < (SELECT AVG(nrex)
FROM CARTE);
c. UPDATE CARTE
pret = ( SUM(pret)
FROM carte
WHERE autor = ’BARBU’)
WHERE nrex < ( AVG(nrex)
FROM CARTE);
d. UPDATE CARTE
pret = (SELECT SUM(pret)
FROM carte
WHERE autor = ’BARBU’ and
nrex < ( AVG(nrex)
FROM CARTE);
43 C
____ 47. Pentru tabelele:
PROF
cod_prof# cod_fac nume pren salariu cod_fuct
TOTALURI
cod_fac# nr_prof total_sal
care este secventa corecta pentru o instructiune INSERT cu o instructiune SELECT interna, pentru a insera in
tabelul TOTALURI, un rand pentru fiecare facultate din tabelul PROF, care sa contina numarul de profesori
din facultate si suma salariilor lor?
a. INSERT TO TOTALURI
SELECT COD_FAC, COUNT(*) , SUM(SALARIU)
FROM PROF ORDER BY COD_FAC;
b. INSERT INTO TOTALURI
SELECT COD_FAC, COUNT(*) AS NR_PROF, SUM(SALARIU) AS TOTAL_SAL
FROM PROF ;
c. INSERT INTO TOTALURI
SELECT COD_FAC, COUNT(*) AS NR_PROF, SUM(SALARIU) AS TOTAL_SAL
FROM PROF GROUP BY COD_FAC;
44 B
____ 48. Pentru tabelul PROF
cod_prof# cod_fac pren salariu

care este secventa corecta pentru a modifica salariile cu 10% , care nu contin valori NULL?
a. UPDATE PROF SET SALARIU = SALARIU*1.1
WHERE SALARIU NOT NULL;
b. UPDATE PROF SET SALARIU = SALARIU*1.1
WHERE SALARIU IS NOT NULL;
c. UPDATE PROF SElLECT SALARIU = SALARIU*1.1
WHERE SALARIU <>0;
45 A
____ 49. Pentru tabelul PROF
cod_prof# cod_fac nume pren salariu cod_funct

care este secventa corecta pentru a sterge toate cadrele didactice care sunt profesori consultanti?
a. DELETE FROM PROF WHERE COD_FUNCT=’C’;
b. DELETE PROF WHERE COD_FUNCT<>’C’;
c. DROP FROM PROF WHERE COD_FUNCT=’C’;
d. DROP PROF WHERE COD_FUNCT=’C’;
46 B 50. Pentru tabelul:
____
FAC
cod_fac# denumire adresa
care este secventa corecta pentru o inserare, folosind instructiunea SELECT

a. INSERT INTO FAC


(COD_FAC, DENUMIRE, ADRESA)
SELECT VALUES(MAX(COD_FAC)+1, 'LIMBI', 'ION GHICA');
b. INSERT INTO FAC
SELECT MAX(COD_FAC)+1, 'LIMBI', 'ION GHICA'
FROM FAC;
c. INSERT INTO FAC
(COD_FAC, DENUMIRE, ADRESA)
SELECT MAX(COD_FAC)+1, 'LIMBI', 'ION GHICA'
FROM FAC;
47
____C 51. Pentru tabelul
PROF
cod_prof# cod_fac nume pren salariu

care este secventa corecta pentru a afisa toti profesorii impreuna cu media _ salariu pentru fiecare
facultate , rotunjita la doua pozitii zecimale
a. SELECT COD_FAC,
ROUND (AVG (SALARIU), 2) AS medie_salariu
FROM PROF
ORDER BY COD_FAC;
b. SELECT COD_FAC,
ROUND (AVG (SALARIU, 2) AS medie_salariu
FROM PROF
GROUP BY COD_FAC;
c. SELECT COD_FAC,
ROUND (AVG (SALARIU), 2) AS medie_salariu
FROM PROF
GROUP BY COD_FAC;
d. SELECT FROM PROF COD_FAC,
ROUND AVG (SALARIU), 2 AS medie_salariu
GROUP BY COD_FAC;
48
____A 52. Pentru tabelul
PROF
cod_prof# cod_fac nume pren salariu

care este secventa corecta pentru a afisa suma salariilor tuturor profesorilor din universitate.
a. SELECT SUM (Salariu) AS Total_Salariu
FROM PROF;
b. SELECT SUM (Salariu) AS Total_Salariu
FROM PROF
GROUP BY COD_FAC;
c. SELECT SALARIU, SUM (Salariu) AS Total_Salariu
FROM PROF;
d. SELECT COD_FAC, SUM (Salariu) AS Total_Salariu
FROM PROF;
49
____C 53. Pentru tabelul
PROF
cod_prof# cod_fac nume pren salariu

care este secventa corecta pentru a afisa toti profesorii pentru care COD_FAC =1 si
salariu>=1200, sau toti profesorii pentru care COD_FAC =3 si salariu < 2000.

a. SELECT COD_FAC, COD_PROF, NUME, SALARIU


FROM PROF
WHERE (COD_FAC=1 OR SALARIU >1200)
AND (COD_FAC =3 OR SALARIU<2000);
b. SELECT COD_FAC, COD_PROF, NUME,SALARIU
FROM PROF
WHERE (COD_FAC=1 AND SALARIU >1200)
AND (COD_FAC =3 AND SALARIU<2000);
c. SELECT COD_FAC, COD_PROF, NUME, SALARIU
FROM PROF
WHERE (COD_FAC=1 AND SALARIU >1200)
OR (COD_FAC =3 AND SALARIU<2000);
d. SELECT COD_FAC, COD_PROF, NUME,SALARIU
FROM PROF
WHERE COD_FAC=1 OR SALARIU >1200
OR (COD_FAC =3 OR SALARIU<2000);
50
____D 54. Pentru tabelul
PROF
cod_prof# cod_fac nume pren salariu
care secventa este corecta pentru a afisa citi profesori nu au o valoare introdusa pe coloana salariu?
a. SELECT COUNT(salariu)
FROM PROF
WHERE SALARIU =0;
b. SELECT COUNT(*)
FROM PROF
WHERE SALARIU =NULL;
c. SELECT COUNT(*)
FROM PROF
WHERE SALARIU IS NOT NULL;
d. SELECT COUNT(*)
FROM PROF
WHERE SALARIU IS NULL;
51
____C 55. O uniune (join) fara o clauzä WHERE sau o clauza JOIN
a. Nu returneaza nici un rand din setul de rezultate
b. Reprezinta o uniune interna (inner join)
c. Are ca rezultat un produs cartezian
d. Reprezinta o uniune externa(outer join)
A
____ 56. O uniune externa (outer join) nu

a. Poate fi scrisa in Oracle SQL folosind un simbol (+) in clauza FROM


b. Poate fi scrisa in Oracle SQL folosind un simbol (+) in clauza WHERE
c. Returneaza toate randurile din unul sau din ambele tabele
d. Poate fi catre stanga, catre dreapta sau completa
B
____ 57. Pentru tabelele:
PROF
cod_prof# cod_fac nume pren salariu

FAC
cod_fac# denumire adresa

care este secventa corecta pentru o interogare de uniune interna(inner join) care sa afiseze toti profesorii si
denumirile facultatilor la care predau, in ordinea crescatoare a denumirilor
a. SELECT NUME, PREN, DENUMIRE
FROM FAC, PROF
WHERE A.COD_FAC =B.COD_FAC
ORDER BY FAC.DENUMIRE;
b. SELECT NUME, PREN, DENUMIRE
FROM FAC, PROF
WHERE FAC.COD_FAC=PROF.COD_FAC
ORDER BY FAC.DENUMIRE;
c. SELECT NUME, PREN, DENUMIRE
FROM FAC, PROF
WHERE FAC.COD_FAC=PROF.COD_FAC;
C
____ 58. Să se obtinapentru fiecare carte, codul sau şi numarul de exemplare care nu au fost inca restituite.
a. SELECT codc
FROM IMPRUMUTA
WHERE dataef IS NULL
GROUP BY codc;
b. SELECT COUNT(*)
FROM IMPRUMUTA
GROUP BY codc;
c. SELECT codc, COUNT(*)
FROM IMPRUMUTA
WHERE dataef IS NULL
GROUP BY codc;
d. SELECT COUNT(*)
FROM IMPRUMUTA
WHERE dataef =0
GROUP BY codc;
B
____ 59. Care este secventa corecta care să afişeze numărul cărŃilor împrumutate cel puŃin de două ori
(pentru fiecare carte împrumutată mai mult decât o dată să se obŃină numărul de câte ori a fost
împrumutată).

a. SELECT COUNT(COUNT(codel))
FROM imprumuta
GROUP BY codcarte
HAVING COUNT(*)>1;
b. SELECT COUNT(codel)
FROM imprumuta
GROUP BY codcarte
HAVING COUNT(*)>1;
c. SELECT COUNT(COUNT(codel))
FROM imprumuta
WHERE COUNT(*)>1;
d. SELECT COUNT(codel)
FROM imprumuta
ORDERBY BY codcarte
HAVING COUNT(*)>1;
C
____ 60. Care este secventa corecta care afiseaza pentru fiecare domeniu de carte, numărul cărŃilor din
domeniu, media preŃurilor şi numărul total de exemplare

a. SELECT codcarte, COUNT(*), AVG(pret)


FROM CARTE
GROUP BY codcarte;
b. SELECT coded, AVG(pret), SUM(nrex)
FROM CARTE
GROUP BY codcarte;
c. SELECT codcarte, COUNT(*), AVG(pret), SUM(nrex)
FROM CARTE
GROUP BY codcarte;
d. SELECT COUNT(*), AVG(pret), SUM(nrex)
FROM CARTE
ORDER BY codcarte;
C 61. Pentru tabelele:
____
PROF
cod_prof# cod_fac nume pren salariu

FAC
cod_fac# denumire adresa
care este secventa corecta pentru o interogare de uniune externa catre stanga, care sa afiseze toti profesorii si
denumirile facultatilor la care predau

a. SELECT NUME, PREN, DENUMIRE


FROM FAC PROF LEFT OUTER JOIN ON A.COD_FAC = B.COD_FAC;
b. SELECT NUME, PREN, DENUMIRE
FROM FAC LEFT OUTER JOIN PROF ON
A.COD_FAC = B.COD_FAC;
c. SELECT NUME, PREN, DENUMIRE
FROM FAC A LEFT OUTER JOIN PROF B ON A.COD_FAC = B.COD_FAC;
A
____ 62. Pentru tabelele:
PROF
cod_prof# cod_fac nume pren salariu cod_funct
FUNCTII
cod_funct# nume_funct

care este secventa corecta pentru o subinterogare necorelata, care sa afiseze toate functiile pentru care nu
exista profesorii incadrati
a. SELECT cod_funct, nume_funct
FROM functii
WHERE cod_funct NOT IN
(SELECT DISTINCT cod_funct FROM prof);
b. SELECT cod_funct, nume_funct
FROM functii
WHERE cod_funct NOT IN
SELECT DISTINCT cod_funct FROM prof;
c. SELECT cod_funct, nume_funct
FROM functii
WHERE cod_funct IN
(SELECT cod_funct FROM prof);
C 63. Care este comanda corecta care pentru fiecare facultate, se insereaza in tabelul TOTALURI(cod_fac,
____
nr_prof, total_sal_fac) numarul de profesori si suma salariilor pe care facultatea o plateste profesorilor sai?
a. INSERT TO TOTALURI
SELECT COD_FAC, COUNT(*) , SUM(SALARIU)
FROM PROF ORDER BY COD_FAC;
b. INSERT INTO TOTALURI
SELECT COD_FAC, COUNT(*) , SUM(SALARIU)
FROM PROF ;
c. INSERT INTO TOTALURI
SELECT COD_FAC, COUNT(*) , SUM(SALARIU)
FROM PROF
GROUP BY COD_FAC;
d. INSERT INTO TOTALURI
SELECT COD_FAC, SUM(COD_PROF), SUM(SALARIU)
FROM PROF
GROUP BY COD_FAC;
B
____ 64. Să se obŃină titlurile şi preŃurile cărŃilor mai scumpe decât cartea având titlul “Baze de date”, al cărui
autor este Popescu (self join).

a. SELECT x.titlu, x.pret


FROM carte x, y
WHERE x.pret < y.pret
AND y.titlu = ’Baze de date’
AND y.autor = ’Popescu’;
b. SELECT x.titlu, x.pret
FROM carte x, carte y
WHERE x.pret > y.pret
AND y.titlu = ’Baze de date’
AND y.autor = ’ Popescu’;
c. SELECT x.titlu, x.pret
FROM carte x, carte y
WHERE x.pret > y.pret
AND titlu = ’Baze de date’
AND autor = ’ Popescu’;
d. SELECT x.titlu, x.pret
FROM carte x, carte y
WHERE x.pret > y.pret
AND y.titlu = ’Baze de date’, y.autor = ’ Popescu’;
A 65. Pentru tabelele
____
PROFESORI(codp, nume, pren, salariu)
COPII (codp, nume_c, virsta)
care este secventa corecta pentru a afisa profesorii cu copii
a. SELECT a.nume, a.pren
FROM PROFESORI A
WHERE a.codp IN (SELECT DISTINCT codp
FROM COPII);
b. SELECT a.nume, a.pren
FROM PROFESORI A
WHERE codp IN (SELECT codp
FROM COPII);
c. SELECT a.nume, a.pren
FROM PROFESORI A
WHERE a.codp IN COPII;
d. SELECT a.nume, a.pren
FROM PROFESORI A
WHERE a.codp IN DISTINCT codp
FROM COPII;
B
____ 66. Pentru tabelele
PROFESORI(codp, nume, pren, salariu)
COPII (codp, nume_c, virsta)
care este secventa corecta pentru a afisa profesorii fara copii
a. SELECT a.nume, a.pren
FROM PROFESORI A
WHERE codp NOT IN (SELECT codp FROM COPII);
b. SELECT a.nume, a.pren
FROM PROFESORI A
WHERE a.codp NOT IN (SELECT DISTINCT codp FROM COPII);
c. SELECT a.nume, a.pren
FROM PROFESORI A
WHERE a.codp NOT IN SELECT codp FROM copii;
d. SELECT a.nume, a.pren
FROM PROFESORI A
WHERE a.codp IS NOT (SELECT DISTINCT codpFROM COPII);
A
____ 67. Se considera pentru actionarii unei firme, urmatoarele tabele
ACTIONARI(nume varchar2(20), cod_act number(5))
ACTIUNI (cod_act number(5), seriain number(8), seriasf number(8), valoar number(8))
(unde seriain si seriasf reprezinta seria de inceput, respectiv de sfarsit al intervalului de actiuni pe
care il are un actionar).
Care este secventa corecta care afiseaza pentru un actionar (introdus de la tastatura), intervalele
seriilor actiunilor sale
a. SELECT a.seriain, a.seriasf, b.nume
FROM actiuni a, actionari b
WHERE a.codact=b.codact AND b.nume=‘&x’;
b. SELECT a.seriain, a.seriasf, b.nume
FROM actiuni , actionari
WHERE a.codact=b.codact AND nume=‘&x’;
c. SELECT a.seriain, a.seriasf, b.nume
FROM actiuni a, actionari b
WHERE a.codact=b.codact ;
d. SELECT a.seriain, a.seriasf, b.nume
FROM actiuni a, actionari b
WHERE a.codact=b.codact OR b.nume=‘&x’;
D
____ 68. Se considera pentru actionarii unei firme, tabelul
ACTIUNI (cod_act number(5), seriain number(8), seriasf number(8), valoar number(8))
(unde seriain si seriasf reprezinta seria de inceput, respectiv de sfarsit al intervalului de actiuni pe
care il are un actionar).
Care este secventa corecta care afiseaza suma necesara firmei pentru plata tuturor
devidentelor (numrul de actiuni inmultit cu valoarea unei actiuni)?
a. SELECT SUM((seriain+seriasf)*valoare))
FROM ACTIUNI;
b. SELECT SUM((seriasf-seriasf)*valoare))
FROM ACTIUNI;
c. SELECT SUM((seriain-seriasf)*valoare))
FROM ACTIUNI;
d. SELECT SUM((seriasf-seriain+1)*valoare))
FROM ACTIUNI;
C 69. Pentru tabelele
____
Angajat(cod_angajat, nume, pren, …..)
Are_functia (cod_angajat, cod_functie, salariu ,…..)
Functii(cod_functie, ……)
care este comanda corecta pentru a calcula suma salariilor angajatului ‘ENE ANA’, care cumuleaza mai multe
functii, in diferite compartimente?
a. SELECT COUNT(SALARIU) AS SALARIU_CUMULAT
FROM salariat, are_functia
WHERE s.cod_salariat=a.cod_salariat
AND NUME='ENE' AND PREN='ANA’;
b. SELECT Sum(SALARIU) AS SALARIU_CUMULAT
FROM salariat, are_functia
WHERE NUME='ENE' , PREN='ANA’;
c. SELECT Sum(SALARIU) AS SALARIU_CUMULAT
FROM salariat s, are_functia a
WHERE s.cod_salariat=a.cod_salariat
AND NUME='ENE' AND PREN='ANA’;
B 70. Pentru tabelele:
____
PROF
cod_prof# cod_fac nume pren salariu cod_funct
FAC
cod_fac# denumire adresa
care este secventa corecta pentru o subinterogare corelata, care sa afiseze toate facultatile pentru care suma
salariile profesorilor este mai mare 10000
a. SELECT DISTINCT DENUMIRE
FROM FAC
WHERE 10000< (SELECT sum(salariu)
FROM PROF WHERE A.COD_FAC=B.COD_FAC);
b. SELECT DISTINCT DENUMIRE
FROM FAC A
WHERE 10000< ( SELECT sum(salariu)
FROM PROF B WHERE A.COD_FAC=B.COD_FAC);
c. SELECT DISTINCT DENUMIRE
FROM FAC A
WHERE 10000< SELECT sum(salariu)
FROM PROF B WHERE A.COD_FAC=B.COD_FAC;
A
____ 71. Care este comanda corecta pentru a afisa toti salariatii , in ordine crescatoare dupa nume, care sunt manageri ?
a. SELECT DISTINCT sef.nume, angajat.cod_manager
FROM salariati sef, salariati angajat
WHERE sef.cod_salariat= angajat.cod_manager
ORDER BY sef.nume;
b. SELECT DISTINCT sef.nume, angajat.cod_manager
FROM salariati sef, salariati angajat
WHERE cod_salariat= cod_manager
ORDER BY sef.nume;
c. SELECT DISTINCT nume, cod_manager
FROM salariati sef, salariati angajat
WHERE sef.cod_salariat= angajat.cod_manager;
d. ELECT DISTINCT nume, cod_manager
FROM salariati sef, salariati angajat
WHERE cod_salariat= cod_manager
ORDER BY sef.nume;
C
____ 72. Care este comanda corecta care sa afiseze daca exista angajati care nu lucreaza in departamentul ‘Contractari’
si al caror salariu coincide cu salariul unui angajat din departamentul ‘Contractari’?
a. SELECT nume, salariu, cod_depart
FROM salariati
WHERE salariu IN (SELECT salariu FROM salariati , department d
WHERE s.cod_depart = d.cod_depart AND nume_depart <> ‘Contractari’)
AND cod_depart= (SELECT cod_depart FROM department
WHERE nume_depart = ‘Contractari’);
b. SELECT nume, salariu, cod_depart
FROM salariati
WHERE salariu IS IN (SELECT salariu FROM salariati , department
WHERE s.cod_depart = d.cod_depart , nume_depart = ‘Contractari’)
AND cod_depart<> (SELECT cod_depart FROM department
WHERE nume_depart = ‘Contractari’);
c. SELECT nume, salariu, cod_depart
FROM salariati
WHERE (salariu) IN (SELECT salariu FROM salariati s, department d
WHERE s.cod_depart = d.cod_depart AND nume_depart = ‘Contractari’)
AND cod_depart<> (SELECT cod_depart FROM department
WHERE nume_depart = ‘Contractari’);
D
____ 73. Care este comanda corecta care afiseaza numarul total de carti imprumutate si restituite pentru fiecare cititor
al unei biblioteci?
a. SELECT cod_cititor, COUNT()
FROM imprumuta
WHERE data_restituirii NOT NULL
GROUP BY cod_cititor;
b. SELECT cod_cititor, COUNT(*)
FROM imprumuta
WHERE data_restituirii IS NOT NULL;
c. SELECT cod_cititor, COUNT(*)
FROM imprumuta
GROUP BY cod_cititor;
d. SELECT cod_cititor, COUNT(*)
FROM imprumuta
WHERE data_restituirii IS NOT NULL
GROUP BY cod_cititor;
C 74. Care este comanda corecta care determina micsorarea salariilor cu 10%, cu rotunjire la 2 zecimale , a
____
angajatilor care nu sunt titulari?
a. UPDATE salariat
SET salariu=ROUND(salariu*0.9, 2);
b. UPDATE salariat
SET salariu=ROUND(salariu*1.1)
WHERE titular =’N’;
c. UPDATE salariat
SET salariu = ROUND(salariu*0.9, 2)
WHERE TITULAR=’N’;
d. UPDATE salariat
SET salariu=ROUND(salariu+salariu*0.1)
WHERE titular =’Y’;
D
____ 75. Care este comanda corecta care afiseaza numele si salariul angajatilor condusi direct de ‘ENE DAN’?
a. SELECT nume, salariu
FROM salariati
WHERE cod_ang = (SELECT cod_manager FROM salariati
WHERE UPPER(nume) ='ENE' , UPPER(pren) ='DAN' );
b. SELECT nume, salariu
FROM salariati
WHERE cod_manager IN (SELECT cod_ang FROM salariati
WHERE nume ='ENE' , pren ='DAN' );
c. SELECT nume, salariu
FROM salariati
(SELECT cod_ang FROM salariati
WHERE UPPER(nume) ='ENE' AND UPPER(pren) ='DAN' );
d. SELECT nume, salariu
FROM salariati
WHERE cod_manager = (SELECT cod_ang FROM salariati
WHERE UPPER(nume) ='ENE' AND UPPER(pren) ='DAN' );
C
____ 76. Care este comanda corecta care afiseaza numele cititorilor care au carti nerestituite?
a. SELECT nume_cititor
FROM imprumuta
WHERE data_restituirii = NULL;
b. SELECT nume_cititor
FROM imprumuta
WHERE data_restituirii IS NOT NULL;
c. SELECT nume_cititor
FROM imprumuta
WHERE data_restituirii IS NULL;
d. SELECT nume_cititor
FROM imprumuta
WHERE data_restituirii > SYSDATE;
D
____ 77. Care este comanda corecta care sterge valoarea coloanei salariu pentru angajatii care sunt angajati cu contract
de colaborare?

a. DELETE salariu
FROM salariati
WHERE contract=’colaborare’;
b. UPDATE salariati
SET salariu IS null
WHERE contract=’colaborare’;
c. DROP salariu
FROM salariati
WHERE contract=’colaborare’;
d. UPDATE salariati
SET salariu=null
WHERE contract=’colaborare’;
C
____ 78. Care este comanda corecta care afiseaza codul departamentelor, numele departamentelor si suma salariilor
pentru fiecare departament?
a. SELECT cod_departament, nume_departament, SUM(salariu)
FROM salariati s, departamente d
GROUP BY cod_departament, nume_departament;
b. SELECT cod_departament, nume_departament, SUM(salariu)
FROM salariati s, departamente d
WHERE s.cod_departament=d.cod_departament
GROUP BY cod_departament;
c. SELECT cod_departament, nume_departament, SUM(salariu)
FROM salariati s, departamente d
WHERE s.cod_departament=d.cod_departament
GROUP BY cod_departament, nume_departament;
d. SELECT cod_departament, nume_departament, SUM(salariu)
FROM salariati, departamente
WHERE s.cod_departament=d.cod_departament
GROUP BY cod_departament, nume_departament;
B
____ 79. Care este comanda corecta care afiseaza numele salariatilor care castiga mai mult decat salariul mediu pe
companie, in ordine crescatoare a salariului?
a. SELECT nume
FROM salariati
WHERE salariu >AVG(salariu);
b. SELECT nume
FROM salariati
WHERE salariu > (SELECT AVG(salariu) FROM salariati)
ORDER BY salariu;
c. SELECT nume
FROM salariati
WHERE salariu > (SELECT AVG(salariu) FROM salariati
ORDER BY salariu);
d. SELECT nume
FROM salariati
WHERE salariu > (SELECT AVG(salariu) FROM salariati)
ORDER BY 1;
D
____ 80. Care este comanda corecta care afiseaza toate functiile pe care nu lucreaza angajati?
a. SELECT cod_functie
FROM functii
WHERE cod_functie IN
(SELECT cod_functie FROM salariati WHERE cod_functie IS NOT NULL);
b. SELECT cod_functie
FROM functii
WHERE cod_functie NOT IN
(SELECT cod_functie FROM salariati WHERE cod_functie IS NULL);
c. SELECT cod_functie
FROM functii
WHERE cod_functie NOT IN
(SELECT cod_functie FROM salariati);
d. SELECT cod_functie
FROM functii
WHERE cod_functie NOT IN
(SELECT cod_functie FROM salariati WHERE cod_functie IS NOT NULL);
Subiecte SGBD

1.Ce comanda sterge din tabelul Salariat


Cod_ang Nume Prenume Data_ang Virsta Email Salariu
Not null Sir de Sir de Date,valoare Numeric 2 Sir de Valoare
Numeric caractere caractere implicita caractere implicita 0,
de 5 max.20 max.20 data curenta dimensiune numeric de
fixa 30 10 cu 2
zecimale
Coloana nume si salariu?

a. ALTER TABLE SALARIAT


DROP nume,salariu;
b. ALTER TABLE SALARIAT
DROP COLUMN (nume,salariu);
c. ALTER TABLE SALARIAT
DROP (nume,salariu);
d. ALTER TABLE SALARIAT
DROP COLUMN nume, COLUMN salariu;

F 2.Efectele unei comenzi DDL pot fi anulate cu o comanda ROLLBACK?


Adevarat sau Fals

3.Pentru a introduce in tabelul SALARIAT, 2 coloane : Cod_funct si Email ce varianta folosim?


Cod_ang Nume Prenume Data_ang Virsta Salariu
Not null Sir de Sir de Date,valoare Numeric 2 Valoare
Numeric caractere caractere implicita implicita
de 5 max.20 max.20 data curenta 0, numeric
de 10 cu 2
zecimale

a. ALTER TABLE SALARIAT ADD Cod_funct Number(2), Alter Column Add Email Char(25);
b. ALTER TABLE SALARIAT ADD Cod_funct Number(2), ADD Email Char(25);
c. ALTER TABLE SALARIAT ADD (Cod_funct Number(2), Email Char(25));
d. ALTER TABLE SALARIAT ADD Cod_funct Number(2), Alter ADD Email Char(25);

4. Care este comanda corecta pentru a afisa nume,prenume si virsta salariatilor , iar pentru cei care
au virsta necunoscuta sa apara ” virsta necunoscuta”?

a.SELECT nume,prenume, NVL(virsta,”virsta necunoscuta”) FROM SALARIAT;


b.SELECT nume,prenume, NVL(TO_CHAR(virsta),”virsta necunoscuta”) FROM
SALARIAT;
c. SELECT nume,prenume, NVL(CHAR(virsta),”virsta necunoscuta”) FROM SALARIAT;

d. SELECT nume,prenume, NVL2(TO_CHAR(virsta),”virsta necunoscuta”) FROM SALARIAT;

F 5. Constringerea NOT NULL poate fi adaugata utilizind o comanda ALTER TABLE…. ADD
CONSTRAINT?
Adevat sau Fals

6.Care este comanda care determina stergerea tuturor salariatilor din departamentul 10?
a. DELETE SALARIAT
WHERE Cod_dep=10;
b. DELETE TO SALARIAT
WHERE Cod_dep=10;
c. DROP FROM SALARIAT
WHERE Cod_dep=10;
d. . DELETE FROM SALARIAT
WHERE Cod_dep=10;

7.Care este varianta corecta pentru a crea tabelul SALARIAT cu caracetristicile de mai jos:
Cod_ang Nume Prenume Data_ang Virsta Email Salariu
Not null Sir de Sir de Date,valoare Numeric 2 Sir de Valoare
Numeric caractere caractere implicita caractere implicita 0,
de 5 max.20 max.20 data curenta dimensiune numeric de
50 10 cu 2
zecimale

a.CREATE TABEL SALARIAT( cod_ang Number (5) NOT NULL, nume VARCHAR
(20),prenume VARCHAR2(20),data_ang DATE DEFAULT SYSDATE, virsta Number
(2),email CHAR(50), salariu Number(10,2) DEFAULT 0);
b. CREATE TABEL SALARIAT( cod_ang Number (5) , nume VARCHAR
(20),prenume VARCHAR2(20),data_ang DATE , virsta Number (2),email CHAR(50), salariu
Number(10,2) DEFAULT 0);
c. CREATE TABEL SALARIAT( cod_ang Number (5) NOT NULL, nume VARCHAR
(20),prenume VARCHAR2(20),data_ang DATE , DEFAULT SYSDATE, virsta Number
(2),email CHAR(50), salariu Number(10,2) DEFAULT 0):

F 8. Actualizarile realizate pe o vizualizare, se propaga intotdeauna asupra tabelelor de date ?


Adevarat sau Fals

9. Care este comanda INCORECTA care afiseaza numele, salariul si virsta pentru toti salariatii
care cistiga mai mult de 1000, rezultatul fiind sortat descendent dupa salariu, iar pentru cei care au
acelasi salariu in ordine crescatoare dupa nume ?
a. SELECT nume,salariu,virsta
FROM SALARIAT
WHERE salariu>1000
ORDER by salariu DESC nume ASC;
b. SELECT nume,salariu,virsta
FROM SALARIAT
WHERE salariu>1000
ORDER by salariu DESC, nume ASC;
c. SELECT nume,salariu,virsta
FROM SALARIAT
WHERE salariu>1000
ORDER by salariu DESC , nume ;
d. SELECT nume,salariu,virsta
FROM SALARIAT
WHERE salariu>1000
ORDER by 2 DESC , 1 ASC;

10. Care comanda NU defineste corect un tabel ?


a. CREATE TABLE [schema]nume_tabel(nume_col tip_de_date[Default expresie]…);
b. CREATE TABLE nume_tabel [(col1,col2..)] AS subcerere;
c. CREATE TABLE [schema]nume_tabel(nume_col tip_de_date[Default
expresie][constringere_de_coloana]…);
d. CREATE TABLE [schema]nume_tabel(nume_col tip_de_date[Default
expresie][constringere_de_coloana] ][constringere la nivel de tabel);
11. Care este comanda corecta care sterge valoarea coloanei salariu pentru angajatii care sunt
angajati cu contract de colaborare ?
a. DELETE SALARIU
FROM SALARIATI
WHERE contract=’colaborare’;
b. UPDATE SALARIATI
SET SALARIU IS NULL
WHERE contract=’colaborare’;
c. DROP SALARIU
FROM SALARIATI
WHERE contract=’colaborare’;
d. UPDATE SALARIATI
SET SALARIU = NULL
WHERE contract=’colaborare’;

12. Cu ce comanda se creeaza tabelul SALARIAT_1 care sa aiba aceeasi structura cu tabelul
SALARIAT si contine salariati cu salariu mai mare cu 100?
Tabelul cel de mai sus nu l-am mai copiat o data……

a.CREATE TABLE SALARIAT_1 SELECT *FROM SALARIAT WHERE salariu>100;


b. CREATE TABLE SALARIAT_1 AS SELECT *FROM SALARIAT WHERE
salariu>100;
c. CREATE TABLE SALARIAT_1 SELECT FROM SALARIAT WHERE salariu>100;
d. CREATE TABLE SALARIAT_1 AS SELECT Cod_ang, Salariu FROM SALARIAT WHERE
salariu>100;

13. Pentru tabelul care este comanda corecta ptr. a modifica salariu la 3000 ,pentru angajatii care
lucreaza in departamentul 10 si au salariu mai mic de 3000?
a.UPDATE SALARIAT SET SALARIU=3000
WHERE cod_dep=10 AND salariu<3000;
b.MODIFY SALARIAT SET SALARIU=3000
WHERE cod_dep=10 , salariu<3000;
c. UPDATE SALARIAT SET cod_dep=10 AND Salariu<3000
WHERE salariu=3000;
d. MODIFY SALARIAT SET SALARIU=3000
WHERE cod_dep=10 AND salariu<3000;
Am raspuns: d

A 14. Efectele unei comenzi DML pot fi anulate cu o comanda ROLLBACK?


Adevat sau Fals ??

1. Care este forma corecta pentru a adauga constrangeri la nivel de coloana si /sau la nivel de tabel?

CREATE TABLE [schema.]nume_tabel (


nume_coloana tip_de_date, [DEFAULT expr] [constrangere_de_coloana], ...
..[constrangere la nivel de tabel])

CREATE TABLE [schema.]nume_tabel (


nume_coloana tip_de_date [DEFAULT expr], [constrangere_de_coloana] ...
..[constrangere la nivel de tabel])

CREATE TABLE [schema.]nume_tabel (


nume_coloana tip_de_date, [DEFAULT expr], [constrangere_de_coloana], ...
..[constrangere la nivel de tabel])
CREATE TABLE [schema.]nume_tabel (
nume_coloana tip_de_date [DEFAULT expr] [constrangere_de_coloana], ...
..[constrangere la nivel de tabel])

2. Care este comanda corecta care determina marirea salariul tuturor angajatilor din tabelul salariat cu 5%?

UPDATE salariu
SET salariu = salariu * 1.05;

UPDATE salariat
SET salariu = salariu * 1.05;

UPDATE salariat
SET salariu = 1.05;

UPDATE salariat
SET salariu = salariu + salariu* 1.05;

3. Care este comanda corecta care insereaza in tabelul TOTALURI(cod_departament, numar_angajati,


suma_salarii)?

INSERT INTO totaluri


SELECT cod_departament, COUNT(*),SUM(salariu)
FROM salariat
GROUP BY cod_departament;

INSERT INTO totaluri


SELECT cod_departament, SUM(cod_angajat),SUM(salariu)
FROM salariat
GROUP BY cod_departament;

INSERT INTO totaluri


SELECT cod_departament, COUNT(*),SUM(salariu)
FROM salariat;

INSERT INTO totaluri


SELECT cod_departament, COUNT(),SUM(salariu)
FROM salariat
ORDER BY cod_departament;

4. Care comanda afiseaza numele angajatilor, fara duplicate, care au manager?

SELECT DISTINCT nume


FROM salariat
WHERE manager IS NOT NULL;

SELECT DISTINCT nume


FROM salariat
WHERE manager IS NULL;

SELECT nume
FROM salariat
WHERE manager IS NOT NULL;

SELECT DISTINCT nume


FROM salariat
WHERE manager != NULL;

5. Care este comanda corecta care pentru fiecare facultate, se insereaza in tabelul SALARII(cod_fac, nr_prof,
total_sal_fac) numarul de profesori si suma salariilor pe care facultatea o plateste profesorilor sai?

INSERT TO TOTALURI
SELECT COD_FAC, COUNT(*) , SUM(SALARIU)
FROM PROF ORDER BY COD_FAC;

INSERT INTO TOTALURI


SELECT COD_FAC, COUNT(*) , SUM(SALARIU)
FROM PROF ;

INSERT INTO TOTALURI


SELECT COD_FAC, COUNT(*) , SUM(SALARIU)
FROM PROF GROUP BY COD_FAC;

INSERT INTO totaluri


SELECT COD_FAC, SUM(COD_PROF),SUM(SALARIU)
FROM PROF
GROUP BY COD_FAC;

6. Care secventa este corecta pentru a afisa citi angajati nu au o valoare introdusa pe coloana salariu?

SELECT COUNT()
FROM salariati
WHERE SALARIU =0;

SELECT COUNT(*)
FROM salariati
WHERE SALARIU =NULL;

SELECT COUNT(*)
FROM salariati
WHERE SALARIU IS NOT NULL;
SELECT COUNT(*)
FROM salariati
WHERE SALARIU IS NULL;

7. Care este comanda corecta care determina dublarea salariilor cu rotunjire la 2 zecimale a angajatilor care sunt
titulari?

UPDATE salariat
SET salariu=ROUND(salariu*2,2);

UPDATE salariat
SET salariu=ROUND(salariu*2)
WHERE titular =’y’;

UPDATE salariat
SET salariu=ROUND(salariu*2,2)
WHERE titular =’y’;

UPDATE salariat
SET salariu=ROUND(salariu*0.5,2)
WHERE titular =’y’;

8. Care este comanda corecta care afiseaza numele salariatilor care castiga mai mult decat salariul mediu pe
companie, in ordine crescatoare a salariului?

SELECT nume
FROM salariati
WHERE salariu >AVG(salariu);

SELECT nume
FROM salariati
WHERE salariu > (SELECT AVG(salariu) FROM salariati)
ORDER BY salariu;

SELECT nume
FROM salariati
WHERE salariu > (SELECT AVG(salariu) FROM salariati
ORDER BY salariu);

SELECT nume
FROM salariati
WHERE salariu > (SELECT AVG(salariu) FROM salariati)
ORDER BY 1;

9. Ce comanda modifica in tabelul SALARIAT

COD _ANG NUME PRENUME DATA_ANG VARSTA EMAIL SALARIU

not null sir de sir caractere date, valoare numeric de 2 sir de valoare
numeric de 5 caractere de de maxim 20 implicita caractere de implicita 0
maxim 20 data curentã dimensiune numar de 10
fixa, de 30 cu 2
zecimale

dimensiunea coloanei nume la 30 si pe cea a coloanei salariu la 12 cu 3 zecimale?

ALTER TABLE salariat


MODIFY nume VARCHAR2(30), salariu NUMBER(12,3);

ALTER TABLE salariat


MODIFY nume VARCHAR2(30), salariu NUMBER(12,3);

ALTER TABLE salariat


MODIFY nume VARCHAR2(30), MODIFY salariu NUMBER(12,3);

ALTER TABLE salariat


MODIFY (nume VARCHAR2(30), salariu NUMBER(12,3));

10. Care este comanda corecta care sterge valoarea coloanei salariu pentru angajatii care sunt angajati cu contract
de colaborare?

DELETE salariu
FROM salariati
WHERE contract=’colaborare’;

UPDATE salariati
SET salariu IS null
WHERE contract=’colaborare’;

DROP salariu
FROM salariati
WHERE contract=’colaborare’;

UPDATE salariati
SET salariu=null
WHERE contract=’colaborare’;

11. Care este comanda incorecta care afiseaza numele, salariul si varsta pentru toti salariatii care castiga mai mult
de 1000, rezultatul fiind sortat descendent dupa salariu, iar pentru cei care au acelasi salariu in ordine crescatoare
dupa nume?

SELECT nume, salariu, varsta


FROM salariat
WHERE salariu>1000
ORDER BY salariu DESC nume ASC;

SELECT nume, salariu, varsta


FROM salariat
WHERE salariu>1000
ORDER BY salariu DESC, nume ASC;
SELECT nume, salariu, varsta
FROM salariat
WHERE salariu>1000
ORDER BY salariu DESC, nume;

SELECT nume, salariu, varsta


FROM salariat
WHERE salariu>1000
ORDER BY 2 DESC, 1 ASC;

A 12. Actualizarile realizate asupra tabelelor de baza ale unei vizualizari se reflecta totdeauna in vizualizare

Adevărat
Fals

13. Care este comanda corecta pentru a afisa numele, prenumele si varsta salariatilor, iar pentru cei
care au varsta necunoscuta sa apara textul “varsta necunoscuta”?

SELECT nume, prenume, NVL(varsta, ‘varsta necunoscuta’)


FROM salariat;

SELECT nume, prenume, NVL(TO_CHAR(varsta), ‘varsta necunoscuta’)


FROM salariat;

SELECT nume, prenume, NVL(CHAR(varsta), ‘varsta necunoscuta’)


FROM salariat;

SELECT nume, prenume, NVL2(TO_CHAR(varsta), ‘varsta necunoscuta’)


FROM salariat;

14. Care comanda afiseaza numarul de angajati din fiecare departament?

SELECT cod_departament, COUNT(*)


FROM salariat;

SELECT cod_departament, SUM(cod_angajat)


FROM salariat
GROUP BY cod_departament;

SELECT cod_departament, COUNT(*)


FROM salariat
GROUP BY cod_departament;

SELECT cod_departament, COUNT()


FROM salariat
GROUP BY cod_departament;

15. Pentru a introduce in tabelul SALARIAT

COD _ANG NUME PRENUME DATA_ANG VARSTA SALARIU

not null sircaractere sir caractere date, valoare numeric de 2 valoare


numeric de 5 de maxim 20 de maxim 20 implicita data implicita 0
curentã numar de 10
cu 2 zecimale

doua coloane: Cod_Funct si Email ce varianta folosim?

ALTER TABLE SALARIAT ADD Cod_Funct NUMBER(2), ALTER COLUMN ADD Email char(25);

ALTER TABLE SALARIAT ADD Cod_Funct NUMBER(2), ADD Email CHAR(25);

ALTER TABLE SALARIAT ADD (Cod_Funct NUMBER(2) , Email CHAR(25));


ALTER TABLE SALARIAT ADD Cod_Funct NUMBER(2), ALTER ADD Email char(25);

16. Ce comanda creeaza tabelul SALARIAT_1 care sã aiba aceeiasi structura cu


tabelul SALARIAT

COD _ANG NUME PRENUME DATA_ANG VARSTA EMAIL SALARIU

not null sir de sir caractere date, valoare numeric de 2 sir de valoare
numeric de 5 caractere de de maxim 20 implicita caractere de implicita 0
maxim 20 data curentã dimensiune numar de 10
fixa, de 30 cu 2
zecimale

si sa contina salariatii care au salariu >100?

CREATE TABLE SALARIAT_1


SELECT * FROM SALARIAT WHERE SALARIU>100;

CREATE TABLE SALARIAT_1 AS


SELECT * FROM SALARIAT WHERE SALARIU>100;

CREATE TABLE SALARIAT_1 AS


SELECT FROM SALARIAT WHERE SALARIU>100;

CREATE TABLE SALARIAT_1 AS


SELECT COD_ANG, SALARIU FROM SALARIAT WHERE SALARIU>100;

17. Pentru a modifica dimensiunea coloanei prenume la 30 si pe cea a salariului la 12 cu 3 zecimale, din
tabelul SALARIAT

COD _ANG NUME PRENUME DATA_ANG VARSTA EMAIL SALARIU

not null sir de sir caractere date, valoare numeric de 2 sir de valoare
numeric de 5 caractere de de maxim 20 implicita caractere de implicita 0
maxim 20 data curentã dimensiune numar de 10
fixa, de 30 cu 2
zecimale

care varienta este corecta?

ALTER TABLE SALARIAT


MODIFY (prenume VARCHAR2(30) salariu NUMBER(12,3));

ALTER TABLE SALARIAT


MODIFY (prenume VARCHAR2(30)), MODIFY(salariu NUMBER(12,3));
ALTER TABLE SALARIAT
MODIFY (prenume VARCHAR2(30) , salariu NUMBER(12,3));

ALTER TABLE SALARIAT


ADD (prenume VARCHAR2(30), salariu NUMBER(12,3));

18. Care este varianta corecta pentru a crea tabelul Salariat, cu caracteristicile de mai jos?

COD _ANG NUME PRENUME DATA_ANG VARSTA EMAIL SALARIU

not null sir de sir caractere date, valoare numeric de 2 sir de valoare
numeric de 5 caractere de de maxim 20 implicita caractere de implicita 0
maxim 20 data curentã dimensiune numar de 10
fixa, de 30 cu 2
zecimale

CREATE TABLE SALARIAT (


cod_ang NUMBER(5) NOT NULL,
nume VARCHAR2(20),
prenume VARCHAR2(20),
data_angajarii DATE DEFAULT SYSDATE,
varsta NUMBER(2),
email CHAR(50),
salariu NUMBER(10,2) DEFAULT 0);

CREATE TABLE SALARIAT (


cod_ang NUMBER(5)
nume VARCHAR2(20),
prenume VARCHAR2(20),
data_angajarii DATE ,
varsta NUMBER(2),
email CHAR(50),
salariu NUMBER(10,2) DEFAULT 0);

CREATE TABLE SALARIAT (


cod_ang NUMBER(5) NOT NULL,
nume VARCHAR2(20),
prenume VARCHAR2(20),
data_angajarii DATE, DEFAULT SYSDATE,
varsta NUMBER(2),
email CHAR(50),
salariu NUMBER(10,2), DEFAULT 0);

19. Care varianta este corecta pentru a redenumi tabelul SALARIAT cu numele SALARIATI?

RENAME SALARIAT TO SALARIATI;


RENAME SALARIAT WITH SALARIATI;
RENAME TABLE SALARIAT TO TABLE SALARIATI;
RENAME TABLE SALARIAT WITH TABLE SALARIATI;

20. Care ste comanda corecta care afiseaza codul departamentelor pentru care salariul minim depaseste
5000$?

SELECT cod_departament
FROM salariat
WHERE MIN(salariu)>5000
GROUP BY cod_departament;

SELECT cod_departament
FROM salariat
GROUP BY cod_departament
HAVING MIN(salariu)>5000;

SELECT cod_departament
FROM salariat
GROUP BY cod_departament
MIN(salariu)>5000;

ALTE SUBIECTE TIMISOARA

Care este comanda corecta care afiseaza numele si salariul angajatilor condusi direct de Ionescu Mihai?
SELECT nume, salariu
FROM salariati
WHERE cod_sef = (SELECT cod_angajat FROM salariati
WHERE nume ='Ionescu' AND prenume ='Mihai' );
SELECT nume, salariu
FROM salariati
WHERE cod_sef = (SELECT cod_angajat FROM salariati
WHERE nume ='Ionescu', prenume ='Mihai' );
SELECT nume, salariu
FROM salariati
WHERE cod_sef = ‘Ionescu Mihai';
SELECT nume, salariu
FROM salariati
WHERE cod_sef != (SELECT cod_angajat FROM salariati
WHERE nume ='Ionescu' AND prenume ='Mihai' );

Ce comanda sterge din tabelul SALARIAT

COD _ANG NUME PRENUME DATA_ANG VARSTA EMAIL SALARIU


not null numeric de 5 sir de
caractere de
maxim 20 sir caractere de maxim 20 date, valoare implicita data curentã numeric de 2 sir de caractere de
dimensiune fixa, de 30 valoare implicita 0
numar de 10 cu 2 zecimale

coloana nume si coloana salariu?

ALTER TABLE SALARIAT


DROP nume, salariu;
ALTER TABLE SALARIAT
DROP COLUMN (nume, salariu);
ALTER TABLE SALARIAT
DROP (nume, salariu);
ALTER TABLE SALARIAT
DROP COLUMN nume, COLUMN salariu;

Care este comanda corecta care afiseaza numele salariatilor care lucreaza in departamentul 3 si au salariul >100 sau
care sunt din departamentul 5 si au salariul <200?
SELECT nume
FROM salariat
WHERE (cod_deptartament=3 OR salariu>100) AND (cod_deptartament=5 OR salariu<200);
SELECT nume
FROM salariat
WHERE (cod_deptartament=3 AND salariu>100) OR (cod_deptartament=5 AND salariu<200);
SELECT nume
FROM salariat
WHERE (cod_deptartament=3 AND salariu>100) AND (cod_deptartament=5 AND salariu<200);
SELECT nume
FROM salariat
WHERE (cod_deptartament=3 AND salariu>100) OR (cod_deptartament=5 OR salariu<200);

Care dintre urmatoarele comenzi intoarce numarul zilei din luna carespunzator datei curente?
SELECT TO_CHAR(SYSDATE,’DDD’)
FROM dual;
SELECT TO_CHAR(SYSDATE,’DAY’)
FROM dual;
SELECT TO_CHAR(SYSDATE,’D’)
FROM dual;
SELECT TO_CHAR(SYSDATE,’DD’)
FROM dual;

Care este comanda corecta care afiseaza numele salariatilor si numele departamentelor in care lucreaza, inclusiv
departamentele in care nu lucreaza salariati?

SELECT nume_salariat, nume_departament


FROM salariati s, departamente d
WHERE s.cod_departament = d.cod_departament;
SELECT nume_salariat, nume_departament
FROM salariati s, departamente d
WHERE s.cod_departament(+) = d.cod_departament;
SELECT nume_salariat, nume_departament
FROM salariati s, departamente d
WHERE s.cod_departament = d.cod_departament(+);
SELECT nume_salariat, nume_departament
FROM salariati s, departamente d
WHERE s.cod_departament(+) = d.cod_departament(+);
Pentru a insera in tabelul SALARIAT inregistrari,

COD _ANG NUME PRENUME DATA_ANG VARSTA EMAIL SALARIU


not null numeric de 5 sir caractere de maxim 20 sir caractere de maxim 20 date, valoare implicita data curentã
numeric de 2 sir de
caractere de dimensiune fixa, de 30 valoare implicita 0
numar de 10 cu 2 zecimale

care varianta este incorecta?


INSERT INTO SALARIAT(COD _ANG, NUME,PRENUME,DATA_ANG,VARSTA,EMAIL, SALARIU) VALUES(5,
‘Ene’, ‘Ana’, ‘1/06/2009’, 20, ‘INTERZIS PE FORUM CU ADRESE DE EMAIL.com’, 2500.50)
INSERT INTO SALARIAT(COD _ANG, NUME,PRENUME, VARSTA, EMAIL) VALUES(5, ‘Ene’, ‘Ana’, 20,
‘INTERZIS PE FORUM CU ADRESE DE EMAIL.com’)
INSERT INTO SALARIAT(COD _ANG, NUME,PRENUME,VARSTA,EMAIL, SALARIU) VALUES(5, ‘Ene’,
‘Ana’, ‘1/06/2009’, 20, ‘INTERZIS PE FORUM CU ADRESE DE EMAIL.com’)
INSERT INTO SALARIAT
VALUES(5, ‘Ene’, ‘Ana’, ‘1/06/2009’, 20, ‘INTERZIS PE FORUM CU ADRESE DE EMAIL.com’, 2500.50)

Ce comanda creeaza tabelul SALARIAT_1 care sã aiba aceeiasi structura cu


tabelul SALARIAT

COD _ANG NUME PRENUME DATA_ANG VARSTA EMAIL SALARIU


not null numeric de 5 sir de
caractere de
maxim 20 sir caractere de maxim 20 date, valoare implicita data curentã numeric de 2 sir de caractere de
dimensiune fixa, de 30 valoare implicita 0
numar de 10 cu 2 zecimale

si sa contina salariatii care au salariu >100?

CREATE TABLE SALARIAT_1


SELECT * FROM SALARIAT WHERE SALARIU>100;
CREATE TABLE SALARIAT_1 AS
SELECT * FROM SALARIAT WHERE SALARIU>100;
CREATE TABLE SALARIAT_1 AS
SELECT FROM SALARIAT WHERE SALARIU>100;
CREATE TABLE SALARIAT_1 AS
SELECT COD_ANG, SALARIU FROM SALARIAT WHERE SALARIU>100;

Care este comanda nu elimina simultan spatiile de la inceputul si sfarsitul coloanei nume?
SELECT TRIM(nume)
FROM salariat;
SELECT RTRIM(LTRIM(nume))
FROM salariat;
SELECT LTRIM(RTRIM(nume))
FROM salariat;
SELECT LTRIM(nume)
FROM salariat;

2. Care este comanda corecta care afiseaza toate functiile pe care nu lucreaza angazatii?

A SELECT cod_functie
FROM functii
WHERE cod_functie IN
(select cod_functie FROM salariati WHERE cod_functie IS NOT NULL)

B SELECT cod_functie
FROM functii
WHERE cod_functie NOT IN
(select cod_functie FROM salariati WHERE cod_functie IS NULL)
C SELECT cod_functie
FROM functii
WHERE cod_functie NOT IN
(select cod_functie FROM salariati)

D SELECT cod_functie
FROM functii
WHERE cod_functie NOT IN
(select cod_functie FROM salariati WHERE cod_functie IS NOT NULL)

Raspuns D.

ALTE TESTE

3-Care este comanda corecta care afiseaza numele cititorilor care au carti nerestituite?
SELECT nume_cititor
FROM imprumuta
WHERE data_restituirii = NULL;

SELECT nume_cititor
FROM imprumuta
WHERE data_restituirii IS NOT NULL;

SELECT nume_cititor
FROM imprumuta
WHERE data_restituirii IS NULL;

SELECT nume_cititor
FROM imprumuta
WHERE data_restituirii > SYSDATE;

6-Care comanda nu defineste corect un tabel?

CREATE TABLE [schema.]nume_tabel (


nume_coloana tip_de_date [DEFAULT expr], ...);

CREATE TABLE nume_tabel [(col1, col2...)]


AS subcerere;

CREATE TABLE [schema.]nume_tabel (


nume_coloana tip_de_date, [DEFAULT expr], [constrangere_de_coloana], ...);

CREATE TABLE [schema.]nume_tabel (


nume_coloana tip_de_date [DEFAULT expr] [constrangere_de_coloana], ...
..[constrangere la nivel de tabel])

8-Ce comanda creeaza corect tabelul SALARIAT, specificand constrangerile

COD _ANG NUME PRENUME DATA_ANG VARSTA EMAIL SALARIU


cheie primara numeric de 5 not null
sir decaractere demaxim 20 sir caractere de maxim 20 date, valoare
implicita data curentã numeric de 2 unic sir de caractere de dimensiune fixa, de 30 > 0
numar de 10 cu 2 zecimale
coloana nume si coloana salariu?

CREATE TABLE salariat(


cod_ang NUMBER(5) PRIMARY KEY,
nume VARCHAR2(20) NOT NULL,
prenume VARCHAR2(20),
data_ang DATE DEFAULT SYSDATE,
varsta NUMBER(2),
email CHAR(30) UNIQUE,
salariu NUMBER(10,2) CHECK (salariu > 0));
CREATE TABLE salariat(
cod_ang NUMBER(5) PRIMARY KEY,
nume VARCHAR2(20) NOT NULL,
prenume VARCHAR2(20),
data_ang DATE DEFAULT SYSDATE,
varsta NUMBER(2),
email CHAR(30) UNIQUE,
salariu NUMBER(10,2) > 0));

CREATE TABLE salariat(


cod_ang NUMBER(5) PRIMARY KEY,
nume VARCHAR2(20) NOT NULL,
prenume VARCHAR2(20),
data_ang DATE DEFAULT SYSDATE,
varsta NUMBER(2),
email CHAR(30),
salariu NUMBER(10,2) CHECK (salariu > 0));

9-Care este comanda corecta care afiseaza numele si salariul angajatilor condusi direct de ‘ENE DAN’?

SELECT nume, salariu


FROM salariati
WHERE cod_manager = (SELECT cod_manager FROM salariati
WHERE UPPER(nume) ='ENE' , UPPER(pren) ='DAN' );

SELECT nume, salariu


FROM salariati
WHERE cod_manager = (SELECT cod_ang FROM salariati
WHERE nume ='ENE' , pren ='DAN' );

SELECT nume, salariu


FROM salariati
(SELECT cod_ang FROM salariati
WHERE UPPER(nume) ='ENE' AND UPPER(pren) ='DAN' );

SELECT nume, salariu


FROM salariati
WHERE cod_manager = (SELECT cod_ang FROM salariati
WHERE UPPER(nume) ='ENE' AND UPPER(pren) ='DAN' );

10. Care este comanda corecta care afiseaza numarul total al cartilor imprumutate in anul 2008?

SELECT COUNT()
FROM imprumuta
WHERE TO_CHAR(data_imprumutului,’yyyy’)=2008;

SELECT COUNT(*)
FROM imprumuta
WHERE TO_CHAR(data_imprumutului,’yyyy’)=2008;

SELECT COUNT(*)
FROM imprumuta
WHERE data_imprumutului=2008;

SELECT COUNT(*)
FROM imprumuta
WHERE TO_CHAR(data_imprumutului,’yy’)=2008;

14-Care comanda listeaza numele tuturor angajatilor care au a treia litera din nume 'a'?

SELECT nume
FROM salariat
WHERE nume LIKE '__a$';

SELECT nume
FROM salariat
WHERE nume LIKE '%a%';
SELECT nume
FROM salariat
WHERE nume LIKE '__a%';

15-Care este comanda corecta care afiseaza toate departamentele care platesc salariatilor sai o suma mai
mare ca 20000?

SELECT nume_departament
FROM departament
WHERE 20000<
(SELECT sum(salariu) FROM salariat);

SELECT nume_departament
FROM departament A
WHERE 20000<
(SELECT sum(salariu) FROM salariat B
where cod_departament=cod_departament);

SELECT nume_departament
FROM departament
WHERE 20000<
(SELECT sum(salariu) FROM salariat
where A.cod_departament=B.cod_departament);

SELECT nume_departament
FROM departament A
WHERE 20000<
(SELECT sum(salariu) FROM salariat B
where A.cod_departament=B.cod_departament);

18-Care este comanda corecta care afiseaza codul departamentelor, numele departamentelor si suma salariilor
pentru fiecare departament?

SELECT cod_departament, nume_departament, SUM(salariu)


FROM salariati s, departamente d
GROUP BY cod_departament, nume_departament;

SELECT cod_departament, nume_departament, SUM(salariu)


FROM salariati s, departamente d
WHERE s.cod_departament=d.cod_departament
GROUP BY cod_departament;

SELECT cod_departament, nume_departament, SUM(salariu)


FROM salariati s, departamente d
WHERE s.cod_departament=d.cod_departament
GROUP BY cod_departament, nume_departament;

SELECT cod_departament, nume_departament, SUM(salariu)


FROM salariati, departamente
WHERE s.cod_departament=d.cod_departament
GROUP BY cod_departament, nume_departament;

19-Care este comanda corecta care sa afiseze daca exista angajati care nu lucreaza in departamentul
‘Contractari’ si al caror salariu coincide cu salariul unui angajat din departamentul ‘Contractari’?

SELECT nume, salariu, cod_depart


FROM salariati
WHERE salariu IN (SELECT salariu FROM salariati s, department d
WHERE s.cod_depart = d.cod_depart AND nume_depart <> ‘Contractari’)
AND cod_depart= (SELECT cod_depart FROM department
WHERE nume_depart = ‘Contractari’);

SELECT nume, salariu, cod_depart


FROM salariati
WHERE salariu IS IN (SELECT salariu FROM salariati s, department d
WHERE s.cod_depart = d.cod_depart , nume_depart = ‘Contractari’)
AND cod_depart<> (SELECT cod_depart FROM department
WHERE nume_depart = ‘Contractari’);

SELECT nume, salariu, cod_depart


FROM salariati
WHERE (salariu) IN (SELECT salariu FROM salariati s, department d
WHERE s.cod_depart = d.cod_depart AND nume_depart = ‘Contractari’)
AND cod_depart<> (SELECT cod_depart FROM department
WHERE nume_depart = ‘Contractari’);

70%

1. Care este comanda corecta care determina marirea salariul tuturor angajatilor din tabelul salariat cu
5%?

UPDATE salariu
SET salariu = salariu * 1.05;

UPDATE salariat
SET salariu = salariu * 1.05;
(varianta aleasa de mine)

UPDATE salariat
SET salariu = 1.05;

UPDATE salariat
SET salariu = salariu + salariu* 1.05;

2. Care este comanda corecta care afiseaza numele salariatilor care castiga mai mult decat salariul
mediu pe companie, in ordine crescatoare a salariului?

SELECT nume
FROM salariati
WHERE salariu >AVG(salariu);

SELECT nume
FROM salariati
WHERE salariu > (SELECT AVG(salariu) FROM salariati)
ORDER BY salariu;
(varianta aleasa de mine)

SELECT nume
FROM salariati
WHERE salariu > (SELECT AVG(salariu) FROM salariati
ORDER BY salariu);

SELECT nume
FROM salariati
WHERE salariu > (SELECT AVG(salariu) FROM salariati)
ORDER BY 1;

3. Ce comanda modifica in tabelul SALARIAT

COD _ANG NUME PRENUME DATA_ANG VARSTA EMAIL SALARIU

not null sir de sir caractere date, valoare numeric de 2 sir de valoare
numeric de 5 caractere de de maxim 20 implicita data caractere de implicita 0
maxim 20 curentã dimensiune numar de 10
fixa, de 30 cu 2 zecimale

dimensiunea coloanei nume la 30 si pe cea a coloanei salariu la 12 cu 3 zecimale?


ALTER TABLE salariat
MODIFY nume VARCHAR2(30), salariu NUMBER(12,3);

ALTER TABLE salariat


MODIFY nume VARCHAR2(30), salariu NUMBER(12,3);

ALTER TABLE salariat


MODIFY nume VARCHAR2(30), MODIFY salariu NUMBER(12,3);

ALTER TABLE salariat


MODIFY (nume VARCHAR2(30), salariu NUMBER(12,3));
(varianta aleasa de mine)

4. Actualizarile realizate asupra tabelelor de baza ale unei vizualizari se reflecta totdeauna in vizualizare

Adevărat
(varianta aleasa de mine)

5. Pentru a modifica dimensiunea coloanei prenume la 30 si pe cea a salariului la 12 cu 3 zecimale, din


tabelul SALARIAT

COD _ANG NUME PRENUME DATA_ANG VARSTA EMAIL SALARIU

not null sir de sir caractere date, valoare numeric de sir de valoare
numeric de caractere de de maxim 20 implicita data 2 caractere de implicita 0
5 maxim 20 curentã dimensiune numar de 10 cu 2
fixa, de 30 zecimale

care varienta este corecta?

ALTER TABLE SALARIAT


MODIFY (prenume VARCHAR2(30) salariu NUMBER(12,3));

ALTER TABLE SALARIAT


MODIFY (prenume VARCHAR2(30)), MODIFY(salariu NUMBER(12,3));

ALTER TABLE SALARIAT


MODIFY (prenume VARCHAR2(30) , salariu NUMBER(12,3));
(varianta aleasa de mine)

ALTER TABLE SALARIAT


ADD (prenume VARCHAR2(30), salariu NUMBER(12,3));

6. Care este varianta corecta pentru a crea tabelul Salariat, cu caracteristicile de mai jos?

COD _ANG NUME PRENUME DATA_ANG VARSTA EMAIL SALARIU

not null sir de sir caractere date, valoare numeric de 2 sir de valoare
numeric de 5 caractere de de maxim 20 implicita data caractere de implicita 0
maxim 20 curentã dimensiune numar de 10
fixa, de 30 cu 2 zecimale

CREATE TABLE SALARIAT (


cod_ang NUMBER(5) NOT NULL,
nume VARCHAR2(20),
prenume VARCHAR2(20),
data_angajarii DATE DEFAULT SYSDATE,
varsta NUMBER(2),
email CHAR(50),
salariu NUMBER(10,2) DEFAULT 0);
(varianta aleasa de mine)

CREATE TABLE SALARIAT (


cod_ang NUMBER(5)
nume VARCHAR2(20),
prenume VARCHAR2(20),
data_angajarii DATE ,
varsta NUMBER(2),
email CHAR(50),
salariu NUMBER(10,2) DEFAULT 0);

CREATE TABLE SALARIAT (


cod_ang NUMBER(5) NOT NULL,
nume VARCHAR2(20),
prenume VARCHAR2(20),
data_angajarii DATE, DEFAULT SYSDATE,
varsta NUMBER(2),
email CHAR(50),
salariu NUMBER(10,2), DEFAULT 0);

7. Care varianta este corecta pentru a redenumi tabelul SALARIAT cu numele SALARIATI?

RENAME SALARIAT TO SALARIATI;


(varianta aleasa de mine)

RENAME SALARIAT WITH SALARIATI;

RENAME TABLE SALARIAT TO TABLE SALARIATI;

RENAME TABLE SALARIAT WITH TABLE SALARIATI;

8. Care este comanda corecta care afiseaza numele si salariul angajatilor condusi direct de Ionescu
Mihai?

SELECT nume, salariu


FROM salariati
WHERE cod_sef = (SELECT cod_angajat FROM salariati
WHERE nume ='Ionescu' AND prenume ='Mihai' );
(varianta aleasa de mine)

SELECT nume, salariu


FROM salariati
WHERE cod_sef = (SELECT cod_angajat FROM salariati
WHERE nume ='Ionescu', prenume ='Mihai' );

SELECT nume, salariu


FROM salariati
WHERE cod_sef = ‘Ionescu Mihai';

SELECT nume, salariu


FROM salariati
WHERE cod_sef != (SELECT cod_angajat FROM salariati
WHERE nume ='Ionescu' AND prenume ='Mihai' );

9. Ce comanda sterge din tabelul SALARIAT COD _ANG NUME PRENUME DATA_ANG VARSTA EMAIL
SALARIU not null numeric de 5 sir de caractere de maxim 20 sir caractere de maxim 20 date, valoare
implicita data curentã numeric de 2 sir de caractere de dimensiune fixa, de 30 valoare implicita 0 numar
de 10 cu 2 zecimale coloana nume si coloana salariu?

ALTER TABLE SALARIAT


DROP nume, salariu;

ALTER TABLE SALARIAT


DROP COLUMN (nume, salariu);

ALTER TABLE SALARIAT


DROP (nume, salariu);
(varianta aleasa de mine)
ALTER TABLE SALARIAT
DROP COLUMN nume, COLUMN salariu;

10.Care este comanda corecta care afiseaza numele cititorilor care au carti nerestituite?

SELECT nume_cititor
FROM imprumuta
WHERE data_restituirii = NULL;

SELECT nume_cititor
FROM imprumuta
WHERE data_restituirii IS NOT NULL;

SELECT nume_cititor
FROM imprumuta
WHERE data_restituirii IS NULL;
(varianta aleasa de mine)

SELECT nume_cititor
FROM imprumuta
WHERE data_restituirii > SYSDATE;

11. Care comanda nu defineste corect un tabel?

CREATE TABLE [schema.]nume_tabel (


nume_coloana tip_de_date [DEFAULT expr], ...);

CREATE TABLE nume_tabel [(col1, col2...)]


AS subcerere;
(varianta aleasa de mine)

CREATE TABLE [schema.]nume_tabel (


nume_coloana tip_de_date, [DEFAULT expr], [constrangere_de_coloana], ...);

CREATE TABLE [schema.]nume_tabel (


nume_coloana tip_de_date [DEFAULT expr] [constrangere_de_coloana], ...
..[constrangere la nivel de tabel])

12. Care este comanda corecta care afiseaza numele si salariul angajatilor condusi direct de ‘ENE DAN’?

SELECT nume, salariu


FROM salariati
WHERE cod_manager = (SELECT cod_manager FROM salariati
WHERE UPPER(nume) ='ENE' , UPPER(pren) ='DAN' );

SELECT nume, salariu


FROM salariati
WHERE cod_manager = (SELECT cod_ang FROM salariati
WHERE nume ='ENE' , pren ='DAN' );

SELECT nume, salariu


FROM salariati
(SELECT cod_ang FROM salariati
WHERE UPPER(nume) ='ENE' AND UPPER(pren) ='DAN' );

SELECT nume, salariu


FROM salariati
WHERE cod_manager = (SELECT cod_ang FROM salariati
WHERE UPPER(nume) ='ENE' AND UPPER(pren) ='DAN' );
(varianta aleasa de mine)
13. Care comanda listeaza numele tuturor angajatilor care au a treia litera din nume 'a'?

SELECT nume
FROM salariat
WHERE nume LIKE '__a$';

SELECT nume
FROM salariat
WHERE nume LIKE '%a%';

SELECT nume
FROM salariat
WHERE nume LIKE '__a%';
(varianta aleasa de mine)

14.Care este comanda corecta care afiseaza codul departamentelor, numele departamentelor si suma
salariilor pentru fiecare departament?

SELECT cod_departament, nume_departament, SUM(salariu)


FROM salariati s, departamente d
GROUP BY cod_departament, nume_departament;

SELECT cod_departament, nume_departament, SUM(salariu)


FROM salariati s, departamente d
WHERE s.cod_departament=d.cod_departament
GROUP BY cod_departament;
(varianta aleasa de mine)

SELECT cod_departament, nume_departament, SUM(salariu)


FROM salariati s, departamente d
WHERE s.cod_departament=d.cod_departament
GROUP BY cod_departament, nume_departament;

SELECT cod_departament, nume_departament, SUM(salariu)


FROM salariati, departamente
WHERE s.cod_departament=d.cod_departament
GROUP BY cod_departament, nume_departament;

15. Care este comanda corecta care sa afiseze daca exista angajati care nu lucreaza in departamentul
‘Contractari’ si al caror salariu coincide cu salariul unui angajat din departamentul ‘Contractari’?

SELECT nume, salariu, cod_depart


FROM salariati
WHERE salariu IN (SELECT salariu FROM salariati s, department d
WHERE s.cod_depart = d.cod_depart AND nume_depart <> ‘Contractari’)
AND cod_depart= (SELECT cod_depart FROM department
WHERE nume_depart = ‘Contractari’);
(varianta aleasa de mine)

SELECT nume, salariu, cod_depart


FROM salariati
WHERE salariu IS IN (SELECT salariu FROM salariati s, department d
WHERE s.cod_depart = d.cod_depart , nume_depart = ‘Contractari’)
AND cod_depart<> (SELECT cod_depart FROM department
WHERE nume_depart = ‘Contractari’);

SELECT nume, salariu, cod_depart


FROM salariati
WHERE (salariu) IN (SELECT salariu FROM salariati s, department d
WHERE s.cod_depart = d.cod_depart AND nume_depart = ‘Contractari’)
AND cod_depart<> (SELECT cod_depart FROM department
WHERE nume_depart = ‘Contractari’);
16. Constringerea NOT NULL poate fi adaugata utilizind o comanda ALTER
TABLE…. ADD CONSTRAINT?
A - (varianta aleasa de mine)

17.O constrangere de tip PRIMARY KEY poate fi declarata numai la nivel de coloana
A - (varianta aleasa de mine)

18.Efectele unei comenzi DDL pot fi anulate cu o comanda ROLLBACK


F - (varianta aleasa de mine)

19.Care este comanda corecta care se afiseaza numele si prenumele pentru toti angajatii cu varsta
necunoscuta?

SELECT nume, prenume


FROM salariat
WHERE varsta=NULL;

SELECT nume, prenume


FROM salariat
WHERE varsta IS NULL;
(varianta aleasa de mine)

SELECT nume, prenume


FROM salariat
WHERE varsta=0;

SELECT nume, prenume


FROM salariat
WHERE varsta IS NOT NULL;

20.Care este comanda corecta care afiseaza numele si data angajarii pentru salariatii care au fost
angajati dupa angajatul avand codul 10, in ordine descrescatoare a numelui?

SELECT nume, data_angajarii


FROM salariat
WHERE data_angajarii >
(SELECT data_angajarii FROM salariat WHERE cod_angajat = 10);

SELECT nume, data_angajarii


FROM salariat
WHERE data_angajarii >
(SELECT data_angajarii FROM salariat WHERE cod_angajat = 10)
ORDER BY nume;

SELECT nume, data_angajarii


FROM salariat
WHERE data_angajarii >
(SELECT data_angajarii FROM salariat WHERE cod_angajat = 10)
ORDER BY nume DESC;
(varianta aleasa de mine)

SELECT nume, data_angajarii


FROM salariat
WHERE data_angajarii >
(SELECT * FROM salariat WHERE cod_angajat = 10)
ORDER BY nume DESC;
WHERE s.cod_ departament=d.cod_departament
GROUP BY cod_departament, nume_departament;
19-Care este comanda corecta care sa afiseze daca exista angajati care nu lucreaza in
departamentul ‘Contractari’ si al caror salariu coincide cu salariul unui angajat din
departamentul
‘Contractari’?
SELECT nume, salariu, cod_depart
FROM salariati
WHERE salariu IN (SELECT salariu FROM salariati s, department d
WHERE s.cod_depart = d.cod_depart AND nume_depart <> ‘Contractari’)
AND cod_depart= (SELECT cod_depart FROM department
WHERE nume_depart = ‘Contractari’);
SE LECT nume, salariu, cod_depart
FROM salariati
WHERE salariu IS IN (SELECT salariu FROM salariati s, department d
WHERE s.cod_ depart = d.cod_ depart , nume_ depart = ‘Contractari’)
AND cod_depart<> (SELECT cod_depart FROM department
WHERE nume_depart = ‘Contractari’);
SE LECT nume, salariu, cod_depart
FROM salariati
WHERE (salariu) IN (SELECT salariu FROM salariati s, department d
WHERE s.cod_ depart = d.cod_ depart AND nume_depart = ‘Contractari’)
AND cod_depart<> (SELECT cod_depart FROM department
WHERE nume_depart = ‘Contractari’);
teste fotografii care nu se regasesc mai sus
1.Care este comanda corecta care afiseaza numarul total de carti dintr-o
biblioteca pentru
fiecare domeniu:
SELECT cod_domeniu, COUNT(numar_exemplare)
FROM biblioteca
GROUP BY cod_domeniu;
SELECT cod_domeniu, SUM(numar_exemplare)
FROM biblioteca
GROUP BY cod_domeniu;
SELECT cod_domeniu, SUM(cod_carte)
FROM biblioteca
GROUP BY cod_domeniu;
SELECT cod_domeniu, COUNT(*)
FROM biblioteca
GROUP BY cod_domeniu;
2.Pentru tabelul salariat
cod_depart cod_ang# nume pren salariu cod_funct
care este comanda corecta, pentru a modifica salariul la 3000, pentru angajatii
care lucreaza
in departamentul 10 si au salariul <3000?
UPDATE salariat SET salariu=3000
WHERE cod_depart=10 AND salariu<3000;
MODIFY salariat SET salariu=3000
WHERE cod_depart=10, salariu<3000;
UPDATE salariat SET cod_depart=10 AND salariu<3000
WHERE salariu=3000;
MODIFY salariat SET salariu=3000
WHERE cod_depart=10 AND salariu<3000;
3.Care este comanda corecta care listeaza numele ale functiilor care exista in
departamentul
30, fara duplicate
SELECT DISTINCT nume_functie
FROM salariati s, functii f
WHERE cod_functie=cod_functie
AND cod_departament=30;
SELECT DISTINCT nume_functie
FROM salariati s, functii f
WHERE s.cod_functie=f.cod_functie
AND cod_departament=30;
SELECT DISTINCT nume_functie
FROM salariati, functii f
WHERE s.cod_functie=f.cod_functie
AND cod_departament=30;
SELECT nume_functie
FROM salariati s, functii f
WHERE s.cod_functie=f.cod_functie
AND cod_departament=30;
4.Care este comanda corecta care determina micsorarea salariilro cu 10%, cu
rotunjire la 2
zecimale, a angajatilor care sunt titulari
UPDATE salariat
SET salariu=ROUND(salariu*0.9,2);
UPDATE salariat
SET salariu=ROUND(salariu*1,1)
WHERE titular='N';
UPDATE salariat
SET salariu=ROUND(salariu*0.9,2)
WHERE titular='N';
UPDATE salariat
SET salariu=ROUND(salariu*0.1,2)
WHERE titular='Y';
A 5.O constrangere de tip PRIMARY KEY poate fi declarata numai la nivel de coloana
A/F
6.Efectele unei comenzi DDL pot fi anulate cu o comanda ROLLBACK
F A/F
7.Efectele unei comenzi DML pot fi anulate cu o comanda ROLLBACK
A A/F
8.Care este comanda corecta care se afiseaza numele si prenumele pentru toti
angajatii cu
varsta necunoscuta?
SELECT nume, prenume
FROM salariat
WHERE varsta=NULL;
SELECT nume, prenume
FROM salariat
WHERE varsta IS NULL;
SELECT nume, prenume
FROM salariat
WHERE varsta=0;
SELECT nume, prenume
FROM salariat
WHERE varsta IS NOT NULL;
9.Care este comanda corecta care determina micsorarea salariilro cu 10%, cu
rotunjire la 2
zecimale, a angajatilor care NU sunt titulari
UPDATE salariat
SET salariu=ROUND(salariu*0.9,2);
UPDATE salariat
SET salariu=ROUND(salariu*1,1)
WHERE titular='N';
UPDATE salariat
SET salariu=ROUND(salariu*0.9,2)
WHERE titular="N";
UPDATE salariat
SET salariu=ROUND(salariu*0.1,2)
WHERE titular='Y';
A 10.Pot fi eliminate mai multe coloane dintr-un tabel folosind o singura comanda
ALTER
TABLE ... DROP COLUMN
A/F
11.Care este comanda corecta care afiseaza numele si data angajarii pentru
salariatii care au
fost angajati dupa angajatul avand codul 10, in ordine descrescatoare a numelui?
SELECT nume, data_angajarii
FROM salariat
WHERE data_angajarii >
(SELECT data_angajarii FROM salariat WHERE cod_angajat = 10);
SELECT nume, data_angajarii
FROM salariat
WHERE data_angajarii >
(SELECT data_angajarii FROM salariat WHERE cod_angajat = 10)
ORDER BY nume;
SELECT nume, data_angajarii
FROM salariat
WHERE data_angajarii >
(SELECT data_angajarii FROM salariat WHERE cod_angajat = 10)
ORDER BY nume DESC;
SELECT nume, data_angajarii
FROM salariat
WHERE data_angajarii >
(SELECT * FROM salariat WHERE cod_angajat = 10)
ORDER BY nume DESC;
C 1. care este numarul total al cartilor imprumutate in 2009? ( secventa de program)
a. SELECT COUNT(*)
FROM imprumuta
WHERE TO_CHAR ( data_imprumutului,'yyyy')=2009;
b.SELECT COUNT(*)
FROM imprumuta
WHERE TO_CHAR ( data_imprumutului,'yy')=2009;
c.SELECT COUNT(*)
FROM imprumuta
WHERE data_imprumutului=2009;
C 2. care este comanda acre afiseaza-codul departamentelor, numarul de salariati si nr total de angajari(
enuntul era foarte lung... e pe scurt)
a. SELECT cod_departament,cod_manager,COUNT(*)
FROM salariati
GROUP BY CUBE(cod_depart, cod_manager);
b. SELECT cod_departament,cod_manager,COUNT(*)
FROM salariati
GROUP BY ROLLUP(cod_depart, cod_manager);
c. SELECT cod_departament,cod_manager,COUNT(*)
FROM salariati
GROUP BY (cod_depart, cod_manager);
A 3. care este comanda corecta care afiseaza titlul tuturor cartilor imprumutate?
a. SELECT titlu
FROM carte
WHERE nrex=(SELECT COUNT(*)
FROM imprumuta
WHERE cod_carte=carte.cod_carte
AND dataef IS NULL
b.SELECT titlu
FROM carte
WHERE nrex=(SELECT COUNT(*)
FROM imprumuta
WHERE dataef IS NULL
c.SELECT titlu
FROM carte
WHERE nrex=(SELECT COUNT(*)
FROM imprumuta
WHERE cod_carte=carte.cod_carte
B 4. care este comanda care afiseaza corect numele, prenumele artistilor precum si titlurileoprelor lor,
deasemenea artistii fara opere expuse si titlurile operelor al caror autor este necunoscut
a.SeLECT nume, pren , titlu
FROM opera o
RIGHT OUTER JOIN artist a ON
WHERE o.cod_artist= a.cod_artist;
b. SeLECT nume, pren , titlu
FROM opera o
FULL OUTER JOIN artist a ON
WHERE o.cod_artist= a.cod_artist;
c.SeLECT nume, pren , titlu
FROM opera o
LEFT OUTER JOIN artist a ON
WHERE o.cod_artist= a.cod_artist;
A 5. care este comanda porin care se modifica salariul si comisionul celui mai prost angajat platit din firma
la nivelul angajatului care are codul 100.
a. UPDATE angajati
SET (salariu,comision)= (SELECT salariu, comision
FROM angajati WHERE cod_angjat=100)
WHERE salariu = (select min(salariu) FROM angajati);

b. UPDATE angajati
SET (salariu)= (SELECT salariu, comision
FROM angajati WHERE cod_angajat=100)
WHERE salariu = (select min(salariu) FROM angajati);