Sunteți pe pagina 1din 23

baze_de_date

Probleme pentru examenul de licenta


A ____

1. O baza de date relationala este a. O colectie de date interrelationate gestionate ca o singura unitate b. Un produs software furnizat de un producator de baze de date c. O structura de date, cum ar fi un tabel, o vizualizare sau un index d. Definita in acelasi mod de toti producatorii de software 2. Un Obiect al unei baze de date este a. O colectie de inregistrari inrudite, stocate ca o singura unitate b. Un produs software furnizat de un producator de baze de date c. O structura, cum ar fi un tabel, o vizualizare sau un index d. O colectie de date interrelationate gestionate ca o singuraunitate 3. Care din urmtoarele baze de date nu este un RDBMS (sistem de gestionare a bazelor de date

C ____

C ____

____ D

B ____

relatioanale) a. Oracle Database b. MySQL c. Excel Database d. Microsoft SQL Server 4. Un sistem RDBMS(sistem de gestionare a bazelor de date relatioanale) nu include urmatorul serviciu a. Acceptarea unui limbaj de interogare b. Mecanisme de securitate, pentru a impiedica accesul si modificarea neautorizata a datelor c. Mutarea datelor in si din fisiere de date, dupa cum este necesar d. Generarea diagramelor ERD (Entity Relationship Diagram) 5. Componentele unei baze de date relationale nu includ a. Tabele
b. Diagrame ERD c. Restrictii d. Relatii

B ____

____ D

6. Printre tipurile de restrictii care pot fi folosite in bazele de date relationale, nu se numara a. NOT NULL b. Relatii c. CHECK d. Cheie primara e. Unicitate 7. Normalizarea nu rezolva a. Anomalia de stergere b. Anomalia de actualizare c. Anomalia de inserare d. Anomalia de creare 8. Un identificator unic (cheie primara) a. Poate fi compus numai dintr-un singur atribut

B ____

b. Poate fi compus din atribute concatenate c. Poate fi compus din atribute cu valoarea NULL d. Poate fi compus din zero, unul sau mai multe atribute ____ A 9. Prima forma normala rezolva anomaliile cauzate de a. Grupurile repetitive si atributele multivaloare b. Dependentele partiale de cheia primara c. Dependentele tranzitive d. Relatiile de tip unu-la-mai-multi

B ____ 10. A doua forma normala rezolva anomaliile cauzate de a. Grupurile repetitive b. Dependentele partiale de cheia primara c. Grupurile repetitive si atributele multi valoare d. Dependentele tranzitive C ____ 11. A treia forma normala rezolva anomaliile cauzate de a. Dependentele partiale de cheia primara b. Grupurile repetitive c. Dependentele tranzitive d. Atributele multivaloare D ____ 12. Problemele de dependen tranzitiv a. Sunt rezolvate de a doua form normal b. Sunt rezolvate de prima form normal c. Apar atunci cnd un atribut non-cheie depinde doar de o parte a cheii primare d. Sunt rezolvate de a treia form normal B ____ 13. SQL este a. Un limbaj procedural b. Un limbaj neprocedural c. Un limbaj orientat spre obiecte d. Un limbaj grafic, folosit pentru definirea diagramelor ER si a diagramelor

conceptuale C ____ 14. Un model de date reprezinta o colectie integrata de concepte care nu descriu a. date b. relatii dintre date
c. date despre echipa realizatoare a modelului d. constrngeri existente asupra datelor sistemului real analizat.
A ____ 15. Nu este caracteristica a modelului relational: a. prezenta tuplurilor identice b. articolele unui domeniu sunt omogene c. toate valorile unui domeniu corespunzatoare tuturor cazurilor nu mai pot fi

descompuse in alte valori (sunt atomice)


d. fiecare coloana defineste un domeniu distinct si nu se poate repeta in cadrul

aceleiasi relatii ____ 16. Modelul relational nu are ca regula de integritate structurala C a. Unicitatea cheii. Cheia primara trebuie sa fie unica si minimala. b. Integritatea entitatii. Atributele cheii primare trebuie sa fie diferite de valoarea null.

c. Integritatea referirii. O cheie externa trebuie sa corespunda unei valori a cheii

primare asociate.
d. Integritatea referirii. O cheie externa trebuie sa fie ori null in intregime, ori sa

corespunda unei valori a cheii primare asociate. ____ 17. Relatia m:n devine in modelul relational B a. tabel asociativ cu cheia primara formata numai din doua chei externe pentru cele doua tabele asociate b. tabel asociativ cu cheia primara formata din doua chei externe pentru cele doua tabele asociate plus eventuale coloane aditionale
c. chei externe d. entitate independenta ____ 18. Care nu este un concept utilizat pentru a descrie formal - uzual - fizic elementele de baza ale D

organizarii datelor a. relatie - tablou- fisier b. tuplu - linie- inregistrare


c. atribut - coloana - camp d. domeniu - zona- functie
C ____ 19. Instructiunile SQL nu fac parte din categoria a. Limbajul de interogare a datelor (DQL) b. Limbajul de definire a datelor (DDL - Data Definition Language) c. Limbajul de selectare a datelor (DSL - Data Selection Language) d. Limbajul de manipulare a datelor (DML - Data Manipulation Language)

____ 20. Limbajul de definire a datelor (DDL - Data Definition Language) nu include urmatoarea instructiune A a. DELETE b. CREATE c. ALTER d. DROP ____ 21. Limbajul de manipulare a datelor (DML Data Manipulation Language) nu include instructiuniea D a. INSERT b. UPDATE c. DELETE d. ALTER
B ____ 22. Tipurile de date temporale standard nu includ a. DATE b. DATETIME c. TIME d. TIMESTAMP

____ 23. Valorile NULL D a. Sunt egale cu alte valori NULL b. Este acelasi lucru ca si spatiile libere c. Sunt intotdeauna permise in mod prestabilit d. Pot fi folosite pentru reprezentarea datelor care lipsesc sau nu sunt cunoscute ____ 24. Definitia unei coloane din instructiunea CREATE TABLE nu poate include A a. Numele tabelului b. O clauza DEFAULT c. O clauza NULL sau NOT NULL

d. Numele coloanei ____ 25. Sintaxa corecta pentru o restrictie NOT NULL este C a. nume_coloana REFERENCES NOT NULL b. nume_coloana tip_de_DATA IS NOT NULL c. nume_coloana tip_de_DATA NOT NULL d. DEFAULT [NULL | NOT NULL]
A ____ 26. Sintaxa corecta pentru o restrictie UNIQUE este a. [CONSTRAINT nume_restrictie] UNIQUE {nume_coloana[,nume coloana...]) b. [CONSTRAINT nume_restrictie] UNIQUE (nume_tabel) c. nume_coloana REFERENCES UNIQUE nume_tabel d. DEFAULT UNIQUE (nume_coloana) D ____ 27. Sintaxa corecta pentru o restrictie referentiala asupra unei coloane este a. CONSTRAINT nume_restrictie] REFERENCES nume_tabel b. nume_coloana REFERENCES nume_tabel c. FOREIGN KEY nume_coloana REFERENCES nume_tabel (nume_coloana) d. REFERENCES nume_tabel (nume_coloana) C ____ 28. Utilizarile valide ale instructiunii ALTER TABLE nu include a. Adaugarea coloanelor b. Eliminarea unei chei primare c. Redenumirea unui tabel d. Adaugarea unei restrictii

____ 29. Nu este functie SQL standard pentru siruri de caractere D a. UPPER b. LENGTH sau LEN c. LOWER d. LIKE ____ 30. Operatorul UNION B a. Include randurile duplicate in setul de rezultate b. Combina seturile de rezultate a doua interogari intr-un singur set de rezultate si

elimina randurile duplicate din setul de rezultate c. Combina doua interogari intr-o singura interogare de tip join d. Este numit JOIN in unele implementari SQL ____ 31. O instructiune SQL care contine o functie de agregare D a. Nu poate include, in acelasi timp, o clauza GROUP BY si o clauza ORDER BY b. Trebuie sa includa o clauza GROUP BY c. Trebuie sa includa o clauza ORDER BY d. Poate contine si coloane obisnuite si coloane calculate
____ 32. Care este varianta corecta pentru a crea tabelul Salariat, cu caracteristicile de mai jos? A
COD _ANG NUME PRENUME DATA_ANG VARST A EMAIL SALARIU

sir caractere date, valoare sir caractere de numeric not null de maxim implicita data maxim 20 de 2 numeric de 5 20 curent

valoare sir de caractere implicita 0 de dimensiune numar de 10 fixa, de 30 cu 2 zecimale

a. CREATE TABLE SALARIAT ( cod_ang NUMBER(5) NOT NULL, nume VARCHAR2(20), prenume VARCHAR2(20), data_angajarii DATE DEFAULT SYSDATE, varsta NUMBER(2), email CHAR(50), salariu NUMBER(10,2) DEFAULT 0); b. CREATE TABLE SALARIAT ( cod_ang NUMBER(5) nume VARCHAR2(20), prenume VARCHAR2(20), data_angajarii DATE , varsta NUMBER(2), email CHAR(50), salariu NUMBER(10,2) DEFAULT 0); c. CREATE TABLE SALARIAT ( cod_ang NUMBER(5) , NOT NULL, nume VARCHAR2(20), prenume VARCHAR2(20), data_angajarii DATE , DEFAULT SYSDATE, varsta NUMBER(2), email CHAR(50), salariu NUMBER(10,2) , DEFAULT 0); C ____ 33. Pentru a insera in tabelul SALARIAT inregistrari,
COD _ANG NUME PRENUME DATA_AN G VARSTA EMAIL SALARIU valoare implicita 0 numar de 10 cu 2 zecimale

not null
numeric de 5

sir de date, valoare caractere sir sir caractere de implicita data numeric de 2 de caractere de maxim 20 curent dimensiune maxim 20 fixa, de 30

care varianta este incorecta? a. INSERT INTO SALARIAT(COD _ANG, NUME, PRENUME, DATA_ANG, VARSTA, EMAIL, SALARIU) VALUES(5, Ene, Ana, 1/06/2009, 20, ea@gmail.com, 2500.50) b. INSERT INTO SALARIAT(COD _ANG, NUME, PRENUME, VARSTA, EMAIL) VALUES(5, Ene, Ana, 20, ea@gmail.com) c. INSERT INTO SALARIAT(COD _ANG, NUME,PRENUME,VARSTA,EMAIL, SALARIU) VALUES(5, Ene, Ana, 1/06/2009, 20, ea@gmail.com) d. INSERT INTO SALARIAT VALUES(5, Ene, Ana, 1/06/2009, 20, ea@gmail.com, 2500.50)
B ____ 34. Care este varianta corecta pentru a crea tabelul CARTE, cu caracteristicile de mai jos, indicand cheile la nivel de coloana? (Tabelele DOMENIU_CARTE si CARTE sunt in relatia 1:M)

CARTE(codc CHAR(5), titlu VARCHAR2(30), autor VARCHAR2(30), pret NUMBER(8,2), nrex NUMBER(3), coddom CHAR(5))
a.

CREATE TABLE

CARTE

(codc CHAR(5) PRIMARY KEY, titlu VARCHAR2(30), autor VARCHAR2(30), pret NUMBER(8,2), nrex NUMBER(3), coddom CHAR(5) NOT NULL);
b.

CREATE TABLE CARTE (codc CHAR(5) PRIMARY KEY, titlu VARCHAR2(30), autor VARCHAR2(30), pret NUMBER(8,2), nrex NUMBER(3), coddom CHAR(5) NOT NULL REFERENCES DOMENIU(coddom)); CARTE (codc CHAR(5) , titlu VARCHAR2(30), autor VARCHAR2(30), pret NUMBER(8,2), nrex NUMBER(3), coddom CHAR(5) NOT NULL PRIMARY KEY (codc), FOREIGN KEY (coddom) REFERENCES DOMENIU (coddom));

c. CREATE TABLE

C ____ 35. Care este varianta corecta pentru a crea tabelul CARTE, cu caracteristicile de mai jos(codc cheie primara, coddom cheie secundara), indicand cheile la nivel de tabel? (Tabelele DOMENIU_CARTE si CARTE sunt in relatia 1:M)

CARTE(codc CHAR(5) , titlu VARCHAR2(30), autor VARCHAR2(30), pret NUMBER(8,2), nrex NUMBER(3), coddom CHAR(5))
a.

CREATE TABLE CARTE (codc CHAR(5) PRIMARY KEY, titlu VARCHAR2(30), autor VARCHAR2(30), pret NUMBER(8,2), nrex NUMBER(3), coddom CHAR(5) NOT NULL); CARTE (codc CHAR(5) PRIMARY KEY, titlu VARCHAR2(30), autor VARCHAR2(30), pret NUMBER(8,2), nrex NUMBER(3),

b. CREATE TABLE

c.

coddom CHAR(5) NOT NULL REFERENCES DOMENIU(coddom)); CREATE TABLE CARTE (codc CHAR(5), titlu VARCHAR2(30), autor VARCHAR2(30), pret NUMBER(8,2), nrex NUMBER(3), coddom CHAR(5) NOT NULL, PRIMARY KEY (codc), FOREIGN KEY (coddom) REFERENCES DOMENIU (coddom));

A ____ 36. Sa se creeze tabelul asociativ

imprumuta, a carui structura este data mai jos(codc, codcit si dataim sunt chei primare). Sa se precizeze legatura cu tabelele carte si cititor, aflate in relatia M:M (mai multi la mai multi) a. IMPRUMUTA ( codc CHAR(5), codcit CHAR(5), dataim DATE DEFAULT SYSDATE, datares DATE, dataef DATE, PRIMARY KEY (codel, codec, dataim), FOREIGN KEY (codc) REFERENCES CARTE (codc), FOREIGN KEY (codcit) REFERENCES CITITOR(codcit));
b.

IMPRUMUTA ( codc CHAR(5) PRIMARY KEY, codcit CHAR(5) PRIMARY KEY, dataim DATE DEFAULT SYSDATE PRIMARY KEY, datares DATE, dataef DATE, FOREIGN KEY (codc) REFERENCES CARTE (codc), FOREIGN KEY (codcit) REFERENCES CITITOR(codcit)); c. IMPRUMUTA ( codc CHAR(5) REFERENCES CARTE (codc), codcit CHAR(5) REFERENCES CITITOR(codcit), dataim DATE DEFAULT SYSDATE, datares DATE, dataef DATE, PRIMARY KEY (codel, codec, dataim)); C ____ 37. Sa se creeze tabelul CARTE_INFO(codc, titlu, autor) prin copiere din tabelul

CARTE(codc CHAR(5) , titlu VARCHAR2(30), autor VARCHAR2(30), pret NUMBER(8,2), nrex NUMBER(3), coddom CHAR(5)) selectand cartile care au coddom=I. a. CREATE TABLE CARTEINFO (codc CHAR(5), titlu VARCHAR2(30), autor VARCHAR2(30), FROM CARTE PRIMARY KEY (codc), FOREIGN KEY (coddom) REFERENCES DOMENIU (coddom));
b.

c.

CREATE TABLE CARTE_INFO (codc CHAR(5) PRIMARY KEY, titlu VARCHAR2(30), autor VARCHAR2(30), FROM CARTE WHERE coddom = I; CREATE TABLE CARTE_INFO AS SELECT codc, titlu, autor FROM CARTE WHERE coddom = I;
COD _ANG NUME PRENUME DATA_AN G VARSTA SALARIU

____ 38. Pentru a introduce in tabelul SALARIAT C


valoare implicita date, valoare 0 sircaractere sir caractere de not null implicita data numeric de 2 numar de numeric de 5 de maxim 20 maxim 20 curent 10 cu 2 zecimale

doua coloane: Cod_Funct si Email ce varianta folosim? a. ALTER TABLE SALARIAT ADD Cod_Funct NUMBER(2), ALTER COLUMN ADD Email char(25); b. ALTER TABLE SALARIAT ADD Cod_Funct NUMBER(2), ADD Email CHAR(25); c. ALTER TABLE SALARIAT ADD (Cod_Funct NUMBER(2) , Email CHAR(25)); d. ALTER TABLE SALARIAT ADD Cod_Funct NUMBER(2), ALTER ADD Email char(25); ____ 39. Ce comanda creeaza tabelul SALARIAT_1 care s aiba aceeiasi structura cu B tabelul SALARIAT
COD _ANG NUME PRENUME DATA_AN VARST G A EMAIL SALARIU

sir de date, valoare sir caractere de numeric caractere de implicita data de 2 numeric de 5 maxim 20 maxim 20 curent

not null

valoare sir de caractere implicita de dimensiune 0 fixa, de 30 numar de

10 cu 2 zecimale

si sa contina salariatii care au salariu >100?


a. CREATE TABLE SALARIAT_1 SELECT * FROM SALARIAT WHERE SALARIU>100; b. CREATE TABLE SALARIAT_1 AS SELECT * FROM SALARIAT WHERE SALARIU>100; c. CREATE TABLE SALARIAT_1 AS SELECT FROM SALARIAT WHERE SALARIU>100; d. CREATE TABLE SALARIAT_1 AS SELECT COD_ANG, SALARIU FROM SALARIAT WHERE SALARIU>100; C ____ 40. Ce comanda sterge din tabelul SALARIAT
COD _ANG NUME PRENUME DATA_AN G VARSTA EMAIL SALARIU valoare implicita 0 numar de 10 cu 2 zecimale

sir de caractere date, valoare sir de numeric de sir caractere de not null de implicita data caractere de 2 maxim 20 numeric de 5 dimensiune curent maxim 20 fixa, de 30

coloana nume si coloana salariu?


a. ALTER TABLE SALARIAT DROP nume, salariu; b. ALTER TABLE SALARIAT DROP COLUMN (nume, salariu); c. ALTER TABLE SALARIAT DROP (nume, salariu); d. ALTER TABLE SALARIAT DROP COLUMN nume, COLUMN salariu; ____ 41. Ce comanda creeaza corect tabelul SALARIAT, specificand constrangerile? A
COD _ANG NUME PRENUME DATA_AN G VARSTA EMAIL SALARIU unic sir de not null date, valoare caractere cheie sir de sir caractere de primara implicita data numeric de 2 de caractere de maxim 20 numeric de 5 curent dimensiun maxim 20 e fixa, de 30

> 0 numar de 10 cu 2 zecimale

a. CREATE TABLE salariat( cod_ang NUMBER(5) PRIMARY KEY, nume VARCHAR2(20) NOT NULL, prenume VARCHAR2(20), data_ang DATE DEFAULT SYSDATE, varsta NUMBER(2), email CHAR(30) UNIQUE, salariu NUMBER(10,2) CHECK (salariu > 0));

b. CREATE TABLE salariat( cod_ang NUMBER(5) PRIMARY KEY, nume VARCHAR2(20) NOT NULL, prenume VARCHAR2(20), data_ang DATE DEFAULT SYSDATE, varsta NUMBER(2), email CHAR(30) UNIQUE, salariu NUMBER(10,2) > 0)); c. CREATE TABLE salariat( cod_ang NUMBER(5) PRIMARY KEY, nume VARCHAR2(20) NOT NULL, prenume VARCHAR2(20), data_ang DATE DEFAULT SYSDATE, varsta NUMBER(2), email CHAR(30), salariu NUMBER(10,2) CHECK (salariu > 0)); C ____ 42. Care este comanda corecta prin care se adauga constrangerea de cheie primara tabelului IMPRUMUTA (cod_cititor, cod_carte, data_imprumut, data_restituire)? a. ALTER TABLE IMPRUMUTA ADD PRIMARY KEY cod_cititor, PRIMARY KEY cod_carte, PRIMARY KEY data_imprumut; b. ALTER TABLE IMPRUMUTA ADD PRIMARY KEY cod_cititor, cod_carte, data_imprumut; c. ALTER TABLE IMPRUMUTA ADD CONSTRAINT cp PRIMARY KEY (cod_cititor, cod_carte, data_imprumut); d. ALTER TABLE IMPRUMUTA ADD PRIMARY KEY (cod_cititor, cod_carte, data_imprumut); A ____ 43. Pentru tabelul Salariat cod_depart cod_ang# nume pren salariu cod_funct care este comanda corecta, pentru a modifica salariu la 3000, pentru angajatii care lucreaza in departamentul 10 si au salariul<3000? a. UPDATE salariat SET salariu=3000 WHERE cod_depart=10 AND salariu<3000; b. MODIFY salariat SET salariu=3000 WHERE cod_depart=10 , salariu<3000; c. UPDATE salariat SET cod_depart=10 AND salariu<3000 WHERE salariu=3000; d. MODIFY salariat SET salariu=3000 WHERE cod_depart=10 AND salariu<3000;
D ____ 44. S se insereze n tabelul CARTE toate crile din tabelul CARTE_INFO, presupunnd c tabelul

CARTE_INFO a fost deja creat.


a. CREATE TABLE CARTE

AS SELECT codc, titlu, autor FROM CARTE_INFO; b. INSERT INTO CARTE SELECT FROM CARTE_INFO; c. CREATE TABLE CARTE

AS SELECT * FROM CARTE_INFO; d. INSERT INTO CARTE SELECT * FROM CARTE_INFO; C ____ 45. Pentru profesorii titulari, sa se maresca cumulul cu 10% si sa se rotunjeasca la 2 zecimale. UPDATE PROF SET CUMUL = ROUND([CUMUL]*1.1,2) WHERE TITULAR="Y"; a. UPDATE PROF SET CUMUL = (CUMUL*1.1) WHERE TITULAR=Y; b. MODIFY PROF SET CUMUL = ROUND(CUMUL*1.1,2) WHERE TITULAR=Y; c. UPDATE PROF SET CUMUL = ROUND(CUMUL*1.1,2); WHERE TITULAR=Y; d. UPDATE PROF SET CUMUL = ROUND(CUMUL*1.1,2); ____ 46. S se modifice pretul cartilor din biblioteca, care se gasesc intr-un numar de exemplare mai mic A decat media numarului de exemplare pe biblioteca. Noua valoare a pretului sa fie egala cu suma preturilor cartilor scrise de BARBU. a. UPDATE CARTE SET pret = (SELECT SUM(pret) FROM CARTE WHERE autor = BARBU) WHERE nrex < (SELECT AVG(nrex) FROM CARTE); b. MODIFY CARTE SET pret = (SELECT SUM(pret) FROM carte WHERE autor = BARBU) WHERE nrex < (SELECT AVG(nrex) FROM CARTE); c. UPDATE CARTE pret = ( SUM(pret) FROM carte WHERE autor = BARBU) WHERE nrex < ( AVG(nrex) FROM CARTE); d. UPDATE CARTE pret = (SELECT SUM(pret) FROM carte WHERE autor = BARBU and nrex < ( AVG(nrex) FROM CARTE);
C ____ 47. Pentru tabelele: PROF cod_prof# cod_fac TOTALURI

nume pren

salariu

cod_fuct

cod_fac#

nr_prof

total_sal

care este secventa corecta pentru o instructiune INSERT cu o instructiune SELECT interna, pentru a insera in tabelul TOTALURI, un rand pentru fiecare facultate din tabelul PROF, care sa contina numarul de profesori din facultate si suma salariilor lor? a. INSERT TO TOTALURI SELECT COD_FAC, COUNT(*) , SUM(SALARIU) FROM PROF ORDER BY COD_FAC; b. INSERT INTO TOTALURI SELECT COD_FAC, COUNT(*) AS NR_PROF, SUM(SALARIU) AS TOTAL_SAL FROM PROF ; c. INSERT INTO TOTALURI SELECT COD_FAC, COUNT(*) AS NR_PROF, SUM(SALARIU) AS TOTAL_SAL FROM PROF GROUP BY COD_FAC; B ____ 48. Pentru tabelul PROF cod_prof# cod_fac pren salariu care este secventa corecta pentru a modifica salariile cu 10% , care nu contin valori NULL? a. UPDATE PROF SET SALARIU = SALARIU*1.1 WHERE SALARIU NOT NULL; b. UPDATE PROF SET SALARIU = SALARIU*1.1 WHERE SALARIU IS NOT NULL; c. UPDATE PROF SElLECT SALARIU = SALARIU*1.1 WHERE SALARIU <>0; A ____ 49. Pentru tabelul PROF cod_prof# cod_fac nume pren salariu cod_funct care este secventa corecta pentru a sterge toate cadrele didactice care sunt profesori consultanti? a. DELETE FROM PROF WHERE COD_FUNCT=C; b. DELETE PROF WHERE COD_FUNCT<>C; c. DROP FROM PROF WHERE COD_FUNCT=C; d. DROP PROF WHERE COD_FUNCT=C; C ____ 50. Pentru tabelul: FAC cod_fac# denumire adresa care este secventa corecta pentru o inserare, folosind instructiunea SELECT a. INSERT INTO FAC (COD_FAC, DENUMIRE, ADRESA) SELECT VALUES(MAX(COD_FAC)+1, 'LIMBI', 'ION GHICA'); b. INSERT INTO FAC SELECT MAX(COD_FAC)+1, 'LIMBI', 'ION GHICA' FROM FAC; c. INSERT INTO FAC (COD_FAC, DENUMIRE, ADRESA) SELECT MAX(COD_FAC)+1, 'LIMBI', 'ION GHICA' FROM FAC;
C ____ 51. Pentru tabelul PROF

cod_prof#

cod_fac

nume

pren

salariu

care este secventa corecta pentru a afisa toti profesorii impreuna cu media _ salariu pentru fiecare facultate , rotunjita la doua pozitii zecimale
a. SELECT COD_FAC, ROUND (AVG (SALARIU), 2) AS medie_salariu FROM PROF ORDER BY COD_FAC; b. SELECT COD_FAC, ROUND (AVG (SALARIU, 2) AS medie_salariu FROM PROF GROUP BY COD_FAC; c. SELECT COD_FAC, ROUND (AVG (SALARIU), 2) AS medie_salariu FROM PROF GROUP BY COD_FAC; d. SELECT FROM PROF COD_FAC, ROUND AVG (SALARIU), 2 AS medie_salariu GROUP BY COD_FAC;
A ____ 52. Pentru tabelul PROF cod_prof# cod_fac

nume

pren

salariu

care este secventa corecta pentru a afisa suma salariilor tuturor profesorilor din universitate.
a. SELECT SUM (Salariu) AS Total_Salariu FROM PROF; b. SELECT SUM (Salariu) AS Total_Salariu FROM PROF GROUP BY COD_FAC; c. SELECT SALARIU, SUM (Salariu) AS Total_Salariu FROM PROF; d. SELECT COD_FAC, SUM (Salariu) AS Total_Salariu FROM PROF;
C ____ 53. Pentru tabelul PROF cod_prof# cod_fac

nume

pren

salariu

care este secventa corecta pentru a afisa toti profesorii pentru care COD_FAC =1 si salariu>=1200, sau toti profesorii pentru care COD_FAC =3 si salariu < 2000.
a. SELECT COD_FAC, COD_PROF, NUME, SALARIU FROM PROF WHERE (COD_FAC=1 OR SALARIU >1200) AND (COD_FAC =3 OR SALARIU<2000); b. SELECT COD_FAC, COD_PROF, NUME,SALARIU FROM PROF WHERE (COD_FAC=1 AND SALARIU >1200) AND (COD_FAC =3 AND SALARIU<2000);

c. SELECT COD_FAC, COD_PROF, NUME, SALARIU FROM PROF WHERE (COD_FAC=1 AND SALARIU >1200) OR (COD_FAC =3 AND SALARIU<2000); d. SELECT COD_FAC, COD_PROF, NUME,SALARIU FROM PROF WHERE COD_FAC=1 OR SALARIU >1200 OR (COD_FAC =3 OR SALARIU<2000); ____ 54. Pentru tabelul D PROF cod_prof# cod_fac

nume pren

salariu

care secventa este corecta pentru a afisa citi profesori nu au o valoare introdusa pe coloana salariu?
a. SELECT COUNT(salariu) FROM PROF WHERE SALARIU =0; b. SELECT COUNT(*) FROM PROF WHERE SALARIU =NULL; c. SELECT COUNT(*) FROM PROF WHERE SALARIU IS NOT NULL; d. SELECT COUNT(*) FROM PROF WHERE SALARIU IS NULL; ____ 55. O uniune (join) fara o clauz WHERE sau o clauza JOIN C a. Nu returneaza nici un rand din setul de rezultate b. Reprezinta o uniune interna (inner join) c. Are ca rezultat un produs cartezian d. Reprezinta o uniune externa(outer join) ____ 56. O uniune externa (outer join) nu A a. Poate fi scrisa in Oracle SQL folosind un simbol (+) in clauza FROM b. Poate fi scrisa in Oracle SQL folosind un simbol (+) in clauza WHERE c. Returneaza toate randurile din unul sau din ambele tabele d. Poate fi catre stanga, catre dreapta sau completa B ____ 57. Pentru tabelele: PROF cod_prof# cod_fac nume pren salariu FAC cod_fac#

denumire

adresa

care este secventa corecta pentru o interogare de uniune interna(inner join) care sa afiseze toti profesorii si denumirile facultatilor la care predau, in ordinea crescatoare a denumirilor a. SELECT NUME, PREN, DENUMIRE FROM FAC, PROF WHERE A.COD_FAC =B.COD_FAC ORDER BY FAC.DENUMIRE;

b. SELECT NUME, PREN, DENUMIRE FROM FAC, PROF WHERE FAC.COD_FAC=PROF.COD_FAC ORDER BY FAC.DENUMIRE; c. SELECT NUME, PREN, DENUMIRE FROM FAC, PROF WHERE FAC.COD_FAC=PROF.COD_FAC;
C ____ 58. S se obtinapentru fiecare carte, codul sau i numarul de exemplare care nu au fost inca restituite. a. SELECT codc

FROM IMPRUMUTA WHERE dataef IS NULL GROUP BY codc; b. SELECT COUNT(*) FROM IMPRUMUTA GROUP BY codc; c. SELECT codc, COUNT(*) FROM IMPRUMUTA WHERE dataef IS NULL GROUP BY codc; d. SELECT COUNT(*) FROM IMPRUMUTA WHERE dataef =0 GROUP BY codc; A ____ 59. Care este secventa corecta care s afieze numrul crilor mprumutate cel puin de dou ori (pentru fiecare carte mprumutat mai mult dect o dat s se obin numrul de cte ori a fost mprumutat).
a. SELECT COUNT(COUNT(codel))

FROM imprumuta GROUP BY codcarte HAVING COUNT(*)>1; b. SELECT COUNT(codel) FROM imprumuta GROUP BY codcarte HAVING COUNT(*)>1; c. SELECT COUNT(COUNT(codel)) FROM imprumuta WHERE COUNT(*)>1; d. SELECT COUNT(codel) FROM imprumuta ORDERBY BY codcarte HAVING COUNT(*)>1; C ____ 60. Care este secventa corecta care afiseaza pentru fiecare domeniu de carte, numrul crilor din domeniu, media preurilor i numrul total de exemplare
a. SELECT codcarte, COUNT(*), AVG(pret)

FROM CARTE

GROUP BY codcarte;
b. SELECT coded, AVG(pret), SUM(nrex)

FROM CARTE GROUP BY codcarte; c. SELECT codcarte, COUNT(*), AVG(pret), SUM(nrex) FROM CARTE GROUP BY codcarte; d. SELECT COUNT(*), AVG(pret), SUM(nrex) FROM CARTE ORDER BY codcarte;
C ____ 61. Pentru tabelele: PROF cod_prof# cod_fac

nume

pren

salariu

FAC cod_fac# denumire adresa care este secventa corecta pentru o interogare de uniune externa catre stanga, care sa afiseze toti profesorii si denumirile facultatilor la care predau a. SELECT NUME, PREN, DENUMIRE FROM FAC PROF LEFT OUTER JOIN ON A.COD_FAC = B.COD_FAC; b. SELECT NUME, PREN, DENUMIRE FROM FAC LEFT OUTER JOIN PROF ON A.COD_FAC = B.COD_FAC; c. SELECT NUME, PREN, DENUMIRE FROM FAC A LEFT OUTER JOIN PROF B ON A.COD_FAC = B.COD_FAC; A ____ 62. Pentru tabelele: PROF pren salariu cod_funct cod_prof# cod_fac nume FUNCTII cod_funct# nume_funct care este secventa corecta pentru o subinterogare necorelata, care sa afiseze toate functiile pentru care nu exista profesorii incadrati a. SELECT cod_funct, nume_funct FROM functii WHERE cod_funct NOT IN (SELECT DISTINCT cod_funct FROM prof); b. SELECT cod_funct, nume_funct FROM functii WHERE cod_funct NOT IN SELECT DISTINCT cod_funct FROM prof; c. SELECT cod_funct, nume_funct FROM functii WHERE cod_funct IN (SELECT cod_funct FROM prof); C ____ 63. Care este comanda corecta care pentru fiecare facultate, se insereaza in tabelul TOTALURI(cod_fac, nr_prof, total_sal_fac) numarul de profesori si suma salariilor pe care facultatea o plateste profesorilor sai? a. INSERT TO TOTALURI

SELECT COD_FAC, COUNT(*) , SUM(SALARIU) FROM PROF ORDER BY COD_FAC; b. INSERT INTO TOTALURI SELECT COD_FAC, COUNT(*) , SUM(SALARIU) FROM PROF ; c. INSERT INTO TOTALURI SELECT COD_FAC, COUNT(*) , SUM(SALARIU) FROM PROF GROUP BY COD_FAC; d. INSERT INTO TOTALURI SELECT COD_FAC, SUM(COD_PROF), SUM(SALARIU) FROM PROF GROUP BY COD_FAC;
B ____ 64. S se obin titlurile i preurile crilor mai scumpe dect cartea avnd titlul Baze de date, al crui

autor este Popescu (self join). SELECT x.titlu, x.pret FROM carte x, y WHERE x.pret < y.pret AND y.titlu = Baze de date AND y.autor = Popescu; b. SELECT x.titlu, x.pret FROM carte x, carte y WHERE x.pret > y.pret AND y.titlu = Baze de date AND y.autor = Popescu; c. SELECT x.titlu, x.pret FROM carte x, carte y WHERE x.pret > y.pret AND titlu = Baze de date AND autor = Popescu; d. SELECT x.titlu, x.pret FROM carte x, carte y WHERE x.pret > y.pret AND y.titlu = Baze de date, y.autor = Popescu; ____ 65. Pentru tabelele A PROFESORI(codp, nume, pren, salariu) COPII (codp, nume_c, virsta) care este secventa corecta pentru a afisa profesorii cu copii a. SELECT a.nume, a.pren FROM PROFESORI A WHERE a.codp IN (SELECT DISTINCT codp FROM COPII); b. SELECT a.nume, a.pren FROM PROFESORI A WHERE codp IN (SELECT codp FROM COPII);
a.

c. SELECT a.nume, a.pren

FROM PROFESORI A WHERE a.codp IN COPII; d. SELECT a.nume, a.pren FROM PROFESORI A WHERE a.codp IN DISTINCT codp FROM COPII; B ____ 66. Pentru tabelele PROFESORI(codp, nume, pren, salariu) COPII (codp, nume_c, virsta) care este secventa corecta pentru a afisa profesorii fara copii a. SELECT a.nume, a.pren FROM PROFESORI A WHERE codp NOT IN (SELECT codp FROM COPII); b. SELECT a.nume, a.pren FROM PROFESORI A WHERE a.codp NOT IN (SELECT DISTINCT codp FROM COPII); c. SELECT a.nume, a.pren FROM PROFESORI A WHERE a.codp NOT IN SELECT codp FROM copii; d. SELECT a.nume, a.pren FROM PROFESORI A WHERE a.codp IS NOT (SELECT DISTINCT codpFROM COPII); A ____ 67. Se considera pentru actionarii unei firme, urmatoarele tabele ACTIONARI(nume varchar2(20), cod_act number(5)) ACTIUNI (cod_act number(5), seriain number(8), seriasf number(8), valoar number(8)) (unde seriain si seriasf reprezinta seria de inceput, respectiv de sfarsit al intervalului de actiuni pe care il are un actionar). Care este secventa corecta care afiseaza pentru un actionar (introdus de la tastatura), intervalele seriilor actiunilor sale a. SELECT a.seriain, a.seriasf, b.nume FROM actiuni a, actionari b WHERE a.codact=b.codact AND b.nume=&x; b. SELECT a.seriain, a.seriasf, b.nume FROM actiuni , actionari WHERE a.codact=b.codact AND nume=&x; c. SELECT a.seriain, a.seriasf, b.nume FROM actiuni a, actionari b WHERE a.codact=b.codact ; d. SELECT a.seriain, a.seriasf, b.nume FROM actiuni a, actionari b WHERE a.codact=b.codact OR b.nume=&x; D ____ 68. Se considera pentru actionarii unei firme, tabelul ACTIUNI (cod_act number(5), seriain number(8), seriasf number(8), valoar number(8)) (unde seriain si seriasf reprezinta seria de inceput, respectiv de sfarsit al intervalului de actiuni pe care il are un actionar).

Care este secventa corecta care afiseaza suma necesara firmei pentru plata tuturor devidentelor (numrul de actiuni inmultit cu valoarea unei actiuni)? a. SELECT SUM((seriain+seriasf)*valoare)) FROM ACTIUNI; b. SELECT SUM((seriasf-seriasf)*valoare)) FROM ACTIUNI; c. SELECT SUM((seriain-seriasf)*valoare)) FROM ACTIUNI; d. SELECT SUM((seriasf-seriain+1)*valoare)) FROM ACTIUNI;
C ____ 69. Pentru tabelele Angajat(cod_angajat, nume, pren, ..) Are_functia (cod_angajat, cod_functie, salariu ,..) Functii(cod_functie, ) care este comanda corecta pentru a calcula suma salariilor angajatului ENE ANA, care cumuleaza mai multe functii, in diferite compartimente? a. SELECT COUNT(SALARIU) AS SALARIU_CUMULAT FROM salariat, are_functia WHERE s.cod_salariat=a.cod_salariat AND NUME='ENE' AND PREN='ANA; b. SELECT Sum(SALARIU) AS SALARIU_CUMULAT FROM salariat, are_functia WHERE NUME='ENE' , PREN='ANA; c. SELECT Sum(SALARIU) AS SALARIU_CUMULAT FROM salariat s, are_functia a WHERE s.cod_salariat=a.cod_salariat AND NUME='ENE' AND PREN='ANA; B ____ 70. Pentru tabelele: PROF cod_prof# cod_fac nume pren salariu cod_funct FAC cod_fac# denumire adresa care este secventa corecta pentru o subinterogare corelata, care sa afiseze toate facultatile pentru care suma salariile profesorilor este mai mare 10000 a. SELECT DISTINCT DENUMIRE FROM FAC WHERE 10000< (SELECT sum(salariu) FROM PROF WHERE A.COD_FAC=B.COD_FAC); b. SELECT DISTINCT DENUMIRE FROM FAC A WHERE 10000< ( SELECT sum(salariu) FROM PROF B WHERE A.COD_FAC=B.COD_FAC); c. SELECT DISTINCT DENUMIRE FROM FAC A WHERE 10000< SELECT sum(salariu) FROM PROF B WHERE A.COD_FAC=B.COD_FAC; A ____ 71. Care este comanda corecta pentru a afisa toti salariatii , in ordine crescatoare dupa nume, care sunt manageri ? a. SELECT DISTINCT sef.nume, angajat.cod_manager FROM salariati sef, salariati angajat

WHERE sef.cod_salariat= angajat.cod_manager ORDER BY sef.nume; b. SELECT DISTINCT sef.nume, angajat.cod_manager FROM salariati sef, salariati angajat WHERE cod_salariat= cod_manager ORDER BY sef.nume; c. SELECT DISTINCT nume, cod_manager FROM salariati sef, salariati angajat WHERE sef.cod_salariat= angajat.cod_manager; d. ELECT DISTINCT nume, cod_manager FROM salariati sef, salariati angajat WHERE cod_salariat= cod_manager ORDER BY sef.nume; C ____ 72. Care este comanda corecta care sa afiseze daca exista angajati care nu lucreaza in departamentul Contractari si al caror salariu coincide cu salariul unui angajat din departamentul Contractari? a. SELECT nume, salariu, cod_depart FROM salariati WHERE salariu IN (SELECT salariu FROM salariati , department d WHERE s.cod_depart = d.cod_depart AND nume_depart <> Contractari) AND cod_depart= (SELECT cod_depart FROM department WHERE nume_depart = Contractari); b. SELECT nume, salariu, cod_depart FROM salariati WHERE salariu IS IN (SELECT salariu FROM salariati , department WHERE s.cod_depart = d.cod_depart , nume_depart = Contractari) AND cod_depart<> (SELECT cod_depart FROM department WHERE nume_depart = Contractari); c. SELECT nume, salariu, cod_depart FROM salariati WHERE (salariu) IN (SELECT salariu FROM salariati s, department d WHERE s.cod_depart = d.cod_depart AND nume_depart = Contractari) AND cod_depart<> (SELECT cod_depart FROM department WHERE nume_depart = Contractari); D ____ 73. Care este comanda corecta care afiseaza numarul total de carti imprumutate si restituite pentru fiecare cititor al unei biblioteci? a. SELECT cod_cititor, COUNT() FROM imprumuta WHERE data_restituirii NOT NULL GROUP BY cod_cititor; b. SELECT cod_cititor, COUNT(*) FROM imprumuta WHERE data_restituirii IS NOT NULL; c. SELECT cod_cititor, COUNT(*) FROM imprumuta GROUP BY cod_cititor; d. SELECT cod_cititor, COUNT(*) FROM imprumuta WHERE data_restituirii IS NOT NULL GROUP BY cod_cititor;

____ 74. Care este comanda corecta care determina micsorarea salariilor cu 10%, cu rotunjire la 2 zecimale , a C angajatilor care nu sunt titulari? a. UPDATE salariat SET salariu=ROUND(salariu*0.9, 2); b. UPDATE salariat SET salariu=ROUND(salariu*1.1) WHERE titular =N; c. UPDATE salariat SET salariu = ROUND(salariu*0.9, 2) WHERE TITULAR=N; d. UPDATE salariat SET salariu=ROUND(salariu+salariu*0.1) WHERE titular =Y; D ____ 75. Care este comanda corecta care afiseaza numele si salariul angajatilor condusi direct de ENE DAN? a. SELECT nume, salariu FROM salariati WHERE cod_ang = (SELECT cod_manager FROM salariati WHERE UPPER(nume) ='ENE' , UPPER(pren) ='DAN' ); b. SELECT nume, salariu FROM salariati WHERE cod_manager IN (SELECT cod_ang FROM salariati WHERE nume ='ENE' , pren ='DAN' ); c. SELECT nume, salariu FROM salariati (SELECT cod_ang FROM salariati WHERE UPPER(nume) ='ENE' AND UPPER(pren) ='DAN' ); d. SELECT nume, salariu FROM salariati WHERE cod_manager = (SELECT cod_ang FROM salariati WHERE UPPER(nume) ='ENE' AND UPPER(pren) ='DAN' ); C ____ 76. Care este comanda corecta care afiseaza numele cititorilor care au carti nerestituite? a. SELECT nume_cititor FROM imprumuta WHERE data_restituirii = NULL; b. SELECT nume_cititor FROM imprumuta WHERE data_restituirii IS NOT NULL; c. SELECT nume_cititor FROM imprumuta WHERE data_restituirii IS NULL; d. SELECT nume_cititor FROM imprumuta WHERE data_restituirii > SYSDATE; D ____ 77. Care este comanda corecta care sterge valoarea coloanei salariu pentru angajatii care sunt angajati cu contract de colaborare? a. DELETE salariu FROM salariati WHERE contract=colaborare; b. UPDATE salariati

SET salariu IS null WHERE contract=colaborare; c. DROP salariu FROM salariati WHERE contract=colaborare; d. UPDATE salariati SET salariu=null WHERE contract=colaborare; C ____ 78. Care este comanda corecta care afiseaza codul departamentelor, numele departamentelor si suma salariilor pentru fiecare departament? a. SELECT cod_departament, nume_departament, SUM(salariu) FROM salariati s, departamente d GROUP BY cod_departament, nume_departament; b. SELECT cod_departament, nume_departament, SUM(salariu) FROM salariati s, departamente d WHERE s.cod_departament=d.cod_departament GROUP BY cod_departament; c. SELECT cod_departament, nume_departament, SUM(salariu) FROM salariati s, departamente d WHERE s.cod_departament=d.cod_departament GROUP BY cod_departament, nume_departament; d. SELECT cod_departament, nume_departament, SUM(salariu) FROM salariati, departamente WHERE s.cod_departament=d.cod_departament GROUP BY cod_departament, nume_departament; ____ 79. Care este comanda corecta care afiseaza numele salariatilor care castiga mai mult decat salariul mediu pe B companie, in ordine crescatoare a salariului? a. SELECT nume FROM salariati WHERE salariu >AVG(salariu); b. SELECT nume FROM salariati WHERE salariu > (SELECT AVG(salariu) FROM salariati) ORDER BY salariu; c. SELECT nume FROM salariati WHERE salariu > (SELECT AVG(salariu) FROM salariati ORDER BY salariu); d. SELECT nume FROM salariati WHERE salariu > (SELECT AVG(salariu) FROM salariati) ORDER BY 1; ____ 80. Care este comanda corecta care afiseaza toate functiile pe care nu lucreaza angajati? D a. SELECT cod_functie FROM functii WHERE cod_functie IN (SELECT cod_functie FROM salariati WHERE cod_functie IS NOT NULL); b. SELECT cod_functie FROM functii WHERE cod_functie NOT IN

(SELECT cod_functie FROM salariati WHERE cod_functie IS NULL); c. SELECT cod_functie FROM functii WHERE cod_functie NOT IN (SELECT cod_functie FROM salariati); d. SELECT cod_functie FROM functii WHERE cod_functie NOT IN (SELECT cod_functie FROM salariati WHERE cod_functie IS NOT NULL);