Sunteți pe pagina 1din 2

Test Grile Oracle SQL*PLUS Test simplu (10 intrebari aleatoare) In Oracle SQL * PLUS, functia LOWER (col/value)

permite: a)fortarea caracterelor scrise cu litere mari sau mixte, in caractere scrise cu litere mici b)fortarea caracterelor scrise cu litere mici in caractere scrise cu litere mari c)returnarea numarului de caractere din coloana sau valoarea literala d)translatarea lungimii caracterelor dintr-o coloana/valoare la o lungime specificata Raspunsul a) In Oracle SQL * PLUS, functia INITCAP permite: a)transformarea oricarei litere a unui cuvant, in litera mare b)transformarea primei litere a fiecarui cuvant/coloana in litera mare c)transformarea unei litere specificate a unui cuvant , intr-o litera mare specificata d)este o similitudine cu alte SGBD si nu exista specificata in SQL*PLYS Raspunsul b) In Oracle SQL * PLUS, optiunea CURRVAL, utilizata pentru definirea caracteristicilor unei secvente, stabileste: a)valoarea urmatoare a secventei b)valoarea curenta a secventei c)valoarea de inceput a secventei d)valoarea de final a secventei Raspunsul b) In SQL *PLUS, pentru generarea de valori unice pentru o cheie primara, nu se foloseste in comanda CREATE SEQUENCE optiunea: a)CYCLE b)INCREMENT BY n c)MAXVALUE n d)START WITH n Raspunsul a) Urmatoarea sintaxa : ACCEPT nume_variabila PROMPT text- produce ca efect: a)crearea automata de catre sistem a unei variabile initializate cu 1 b)crearea unei variabile prin citirea unei valori introduse de la tastatura c)afisarea unui text de comentariu d)este gresit definita, clauza PROMPT trebuind sa fie definita distinct Raspunsul b) Oracle este un sistem de gestiune a bazelor de date: a)relational b)retea si relational c)complet relational, extins cu facilitati orientate obiect d)orientat-obiect Raspunsul c) In Oracle SQL * PLUS, comanda CREATE TABLE permite : a)crearea unei tabele b)crearea unei secvente c)crearea unui index d)crearea unui tip de data Raspunsul a)

In Oracle SQL * PLUS, delimitarea camprilor unei tabele dintr-o comanda CREATE TABLE, se realizeaza prin : a)punct si virgula b)punct c)virgula d)doua puncte Raspunsul c) In SQL *PLUS, cu comanda CREATE TABLE: a)nu se poate defini restrictia referentiala b)nu se poate defini restrictia entitatii c)se poate defini restrictia referentiala d)nu se pot defini nici un tip de restrictii de integritate Raspunsul a) In Oracle SQL * PLUS, comanda CREATE SEQUENCE permite: a)crearea unei tabele b)crearea unei secvente c)crearea unui index d)crearea unui tip de data. Raspunsul b)