Sunteți pe pagina 1din 4

Test Grile C++ Test mediu (25 intrebari aleatoare)

Structurarea subsistemelor este: a)o metoda de analiza si proiectare a sistemelor informatice b)un principiu de realizare a sistemelor informatice necesar datorita complexitatii acestora si caracterului limitat al resurselor; c)un model matematic de optimizare a deciziilor d)o metodologie de proiectare Raspunsul b)

Ciclul de viata al sistemului informatic: a)Incepe cu decizia de realizare a sistemului informatic si se incheie cu decizia de abandonare a acestuia in forma existenta si inlocuirea lui cu un sistem nou b)Incepe cu etapa de elaborare a propunerilor de realizare si se incheie cu etapa de implementare c)Incepe cu decizia de realizare a sistemului informatic si se incheie cu etapa de implementare a acestuia d)Incepe cu etapa de studiu si analiza a sistemului existent si se incheie cu etapa de exploatare a noului sistem informatics Raspunsul d)

Ciclul informatie-decizie-actiune: a)este specific oricarui sistem b)Este specific unui sistem informational; c)este desfasurat doar intre elementele sistemului de conducere d)depinde de structura organizatorica a societatii comericale Raspunsul b)

Prezentarea sistemului informational-decizional descrie urmatoarele aspecte ale acestuia. Care dintre afirmatii nu este corecta? a)componentele sistemului si structura sa b)procesul de decizie si principalele decizii, pe nivele c)procedurile de prelucrare a datelor d)modificari organizatorice impuse de introducerea noului system Raspunsul: d) Specific sistemelor informatice pentru conducerea activitatilor economice este faptul ca: a)datele de intrare si datele de iesire sunt furnizate sub forma de coduri b)datele de intrare si datele de iesire sunt asigurate/furnizate prin dispozitive automate sub forma de impulsuri c)datele de intrare sunt preluate din documente si datele de iesire sunt de regula furnizate sub forma de liste, rapoarte, grafice d)fisierele de date au organizare relativa Raspunsul: c) Precizati care dintre urmatoarele activitati sunt parcurse pentru realizarea unui nomenclator de coduri: 1. Identificarea multimii elementelor ce urmeaza a fi codificate. 2. Identificarea cerintelor utilizatorilor. 3. Uniformizarea terminologiei. 4. Specificarea intrarilor sistemului 5. Identificarea corelatiilor logice sau relatiilor de ierarhizare / subordonare dintre caracteristicile elementelor ce urmeaza a fi codificate. 6. Specificarea iesirilor sistemului 7. Alegerea tipului de cod 8. Alegerea limbajului de codificare a datelor. 9. Estimarea capacitatii codurilor 10. Determinarea cifrei de control a codurilor 11. Atribuirea codurilor elementelor multimii de codificat. 12. Intretinerea nomenclatorului de coduri a)1,2,3,5,7,11 b)1,3,4,7,10,11 c)1,3,5,7,10,11 d)1,3,5,8,10,12 Raspunsul: c) Activitatea de proiectare a interfetei utilizator trebuie sa aiba in centrul ei: a)calculatorul b)utilizatorul

c)SGBD-ul folosit d)echipa de programare Raspunsul: b) In etapa de evaluare a sistemului informational-decizional, diagnosticarea sistemului existent consta in evidentierea disfunctionalitatilor de mai jos. Care afirmatie nu este corecta? a)paralelisme in prelucrari b)sarcini neconcretizate in proceduri c)informatii neutilizate de proceduri d)structura organizatorica a firmei Raspunsul: d)

Ce criterii se au in vedere in etapizarea activitatilor de realizare a sistemelor informatice: a)diferitele categorii de personal antrenate in activitatea de realizare a sistemelor informatice precum si omogenitatea activitatilor de realizat ; b)diferitele categorii de personal antrenate in activitatea de realizare a sistemelor informatice c)omogenitatea activitatilor de realizat d)omogenitatea activitatilor si fluxul tehnilogic de prelucrare a datelor Raspunsul: a)

In cazul metodologiei SSADM, in etapa de proiectare a noului sistem, intrarile si iesirile pentru noul sistem se vor identifica din: a)diagrama contextuala (nivelul 0) a modelului logic al sistemului proiectat b)diagrama contextuala (nivelul 0) a modelului logic al sistemului existent c)diagrama de flux a datelor, nivelul frunza, a modelului logic al sistemului existent d)diagrama de flux a datelor, nivelul frunza, a modelului logic al sistemului proiectat Raspunsul a)

Dupa natura caracterelor ce intra in componenta codurilor, acestea pot fi de mai multe feluri. Care dintre aceste afirmatii nu este corecta? a)coduri numerice - formate din secvente de numere naturale b)coduri alfabetice - formate din caractere alfabetice c)coduri binare - formate din cifre binare d)coduri alfanumerice - formate din caractere alfabetice si numerice Raspunsul c) In metodologia SSADM catalogul cerintelor pentru noul sistem se realizeaza pe baza analizei modelului logic al sistemului existent si cuprinde cele de mai jos. Care dintre aceste afirmatii nu este corecta? a)cerinta b)sursa c)solutia d)destinatia Raspunsul: d) Ce este un sistem informatic de conducere? a)un sistem de aplicatii informatice care permit culegerea, stocarea, prelucrarea zilnica a datelor rezultate din desfasurarea tranzactiilor, asigurand actualizarea bazei de date; b)Un sistem de aplicatii informatice care se ocupa cu elaborarea de rapoarte sub un format standard necesar organizarii si conducerii operative a unitatii economico-sociale c)Un sistem de aplicatii informatice care asigura pe utilizatori cu informatii necesareluarii deciziilor d)Un sistem de aplicatii informatice special proiectate pentru decidentii de nivel inalt

Raspunsul: b)

Evaluarea performantelor si limitelor sistemului existent se face pe baza urmatoarelor criterii: 1. gradul de asigurare cu informatii necesare si suficiente a conducerii la diferite niveluri; 2. gradul de ocupare a suportului de memorie externa necesar bazei de date; 3. masura in care sistemul informational asigura realizarea obiectivelor, indeplinirii functiilor si sarcinilor de baza ale unitatii economice; 4. calitatea informatiilor de intrare si iesire ale sistemului; 5. frecventa intrarilor si iesirilor sistemului; 6. gradul de ocupare a capacitatilor de productie. a)1,3,4,6 b)1,2,3,5,6 c)3,4,5,6 d)1,3,4,5 Raspunsul a) In momentul elaborarii unui nomenclator de coduri se determina, pentru fiecare cod, o cifra de control corespunzatoare. Acest lucru se realizeaza pe baza unui algoritm dintre cei mentionati mai jos. Care afirmatie nu este corecta? a)media aritmetica ponderata b)media geometrica ponderata c)Nu exista nici un algoritm pentru calculul cifrei de control d)conversia restului impartirii intr-un caracter alfabetic Raspunsul: c)

Pentru construirea modelului fizic al datelor se parcurg urmatorii pasi. Care dintre afirmatiile de mai jos nu este corecta? a)identificarea entitatilor b)specificarea cerintelor pentru sistemul cerut c)identificarea relatiilor dintre entitati d)intocmirea modelului entitate-asociere Raspunsul: b) Care dintre criteriile enuntate nu este corect, atunci cand se stabileste ordinea de prioritate in abordarea componentelor sistemului informatic: a)prioritatea obiectivelor componente b)asigurarea legaturilor dintre componente c)SGBDul utilizat d)disponibilitatea resurselor Raspunsul c)

Un sistem informatic dat in exploatare curenta trebuie sa fie permanent supus unor operatii dintre cele mentionate mai jos. Care dintre acestea nu este corecta a)imbunatatit b)intretinut c)testat d)dezvoltat Raspunsul: c) Flexibilitatea codurilor proiectate inseamna: a)posibilitatea adaugarii sau excluderii de coduri fara a afecta structura codurilor b)stabilitatea in timp a codurilor c)tendinta de crestere a volumului de informatii d)utilizarea informatiilor un timp mai indelugat Raspunsul: a)

Diagnosticarea sistemului informational-decizional existent consta in evidentierea urmatoarelor aspecte. Care dintre cele mentionate mai jos nu corespunde etapei? a)paralelisme in prelucrari b)sarcini neconcretizate in proceduri c)informatii neutilizate in procedurii d)solutii de stucturare a datelor Raspunsul: d)

Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la integritatea datelor este incorecta? a)Restrictiile de integritate asigura apartenenta la o lista de valori sau la un interval b)Restrictiile de integritate asigura apartenenta la un anumit format c)Restrictiile de integritate definesc reguli de coerenta cu alte date d)Asigura memorarea datelor pe suportul extern de date Raspunsul: d)

Asocierea reflexiva este o asociere care: a)leaga realizari diferite ale aceleiasi entitati b)leaga realizari apartinand la doua tipuri de entitati diferite c)leaga realizari apartinand la mai multe entitati d)nu exista asociere reflexiva Raspunsul: a)

Colectia unei asocieri reprezinta: a)Atributele asocierii b)numarul de entitati participante c)Entitatile care participa la asociere d)Numarul de realizari de entitati participante Raspunsul: c) Prin proiectarea structurii unei baze de date relationale se urmareste sa se asigure: 1. flexibilitatea tabelelor 2. stabilitatea tabelelor 3. simplitatea tabelelor 4. inlaturarea anomaliilor de ordin logic 5. facilitati de interfata cu utilizatorii 6. utilizarea unor instrumente de tip CASE , 7. rationalizarea si simplificarea fluxurilor informationale 8. implementarea unor modele matematice in cadrul sistemului informatic 9. insusirea facila a exploatarii bazei de date de catre utilizatorii finali 10. incarcarea masiva a bazei de date. Care dintre urmatoarele variante este corecta: a)1,2,3,4 b)1,5,7,8 c)2,3,4,6 d)4,7,8,9 Raspunsul: a)

Care din afirmatiile urmatoare, referitoare la modelul entitate asociere nu este adevarata? a)Entitatea este reprezentarea unui obiect relevant pentru problema de rezolvat b)O entitate se reprezinta printr-un asamblu de atribute c)O asociere poate avea atribute proprii d)Un atribut poate aparea in una sau mai multe entitati. Raspunsul: d)