Sunteți pe pagina 1din 8

I Intrebari:

1. Tipuri de date recunoscute in ACCES:


date/time, hiperlink, number, text, memo, yes/no, currency, autonumber, lookup
wizard , ole object

2. La nivel fizic o baza de date ACCES este>


a) un ansamblu de fisier care contine o baza de date
b) un fisier cu extensia ACC
c) un fisier cu extensia mdb
d) un fisier cu extensia xps
e) un fisier cu extensia dbf pt fiecare tabela

3. Enumerati principalele componente ( obiecte) ale unei baze de date ACCES


 Tabele
 Interogari
 Formulare
 Rapoarte
 Comenzi macro
 Module

4. Pt creare unei tabel in ACCES din fereastra Acces se selecteaza:


a) table design
b) table view
c) table open
d) from design

5. Pt crearea unui raport in ACCES care foloseste date din mai multe tabele:
a) se creaza cate un formular pt fiecare tabela
b) se creaza cate o interogare corespunzatoare si apoi se proiecteaza raportul
folosind acea interogare
c) se proiecteaza raportul cu Design View cu specificare tabelelor utilizatr

6. Prima operatie care se efectueaza pt crearea unei baze de date ACCEs este:
a) se definesc tabelele bazei de date
b) se deschide baza de date
c) se creaza o baza de date goala

7. Pt modificarea descrierii ( structurii) unei baza de date ACCes se selecteaza


butonul:
a) open
b) new
c) design

8. Pt crearea unei interogari in ACCES modul de lucru este:


a) QBE
b) Instructiunea CREATE
c) Instuctiunea SELECT SQL

9. O baza de date este:


a) o colectie de date organizata si gestionata sub un softwere numit SGBD
b) o aplicatie care gestioneaza un volum mare de date
c) o aplicaie care gestioneaza date in memoria interna a calculatorului
d) o colectie partajata de date care contine datele propriu zise,relatiile logice dintre
acestea ,precum si descrierea datelor (structura datelor)

10. Principalele modalitati de organizare pe suporturi externe de memorare


sunt:
a) tabela
b) fisierul
c) colectia
d) baza de date
e) inregistrarea

11. Principalele modele de date utilizate in SGBD sunt:


a) modelul retea
b) modelul fizic
c) modelul ierarhic
d) modelul relational
e) modelul slab divizat
f) relational cu obiecte
g) Semantic
h) Orientat-obiect
i) logic

12. Sistemul de gestiune a bazei de date este:


a) un sistem de programe care permite definirea, crearea si intretinere bazei de date
precum si accesul contolat la baza de date
b) un sistem de pregatire pentru interogarea bazei de date

13. Enumerati 5 produse SGBD


SQL Server
Oracle
FoxPro
Acces
INGRES
14. In modelul relational reprezentarea structurii datelor se realizeaza prin:
a) diagrama structurii datelor
b) schema relationala
c) schema entitatii
d) schema relatii

15. FOX PRO este :


a)un limbaj de programare
b)un program de calcul tabelar:
c)un SGBD relational

16. In mod relational legatura dintre tipurile de entitati poate fi realizata prin:
a)
b) multiplicarea inregistrarilor
c) propagarea cheilor
d) crearea unor scheme de relatii separate

17. O cheie a unei relatii poate fi:


a) unul sau mai multe atribute ce identifica tuplele relationale
b) un subset K de atribute din cadrul relatiei care identifica unic tuplele
c)orice atribut din cadrul relației

18. SQL este:


a) un SGBD de tip relational
b) un ansamblu de operatori de tip
c) un limbaj pt crearae si relationarea bazei de date

19. Normalizarea unei relatii consta in:


a) descompunerea relatiei in relatii echivalente urmarind eliminarea redundantei
datelor si anomaliile la adaugarae
b) identificarea dependențelor
c) descrierea relatiei in limbajul de descriere a datelor

20. Enumerati principalele tipuri de dependențe si formele normale corespunzatoare


fiecărui tip de dependență.
Dependente functionale
Si multivalorice
F: Fn1, fn2, fn3, fnbc
M: fn4,fn5 fnbc

21. Aplicațiile avansate de baza de date pot fi realiyare utilizand un SGBD de


tip:
a) ierarhic
b) relational-obiect SGBD –R
c) retea
d) orientat-obiect SGBD OO
e) relational

22. Descrieti cele 3 nivele de baze de actualizare in care pot fi descrise datele in
cadrul bazei de date :

-Nivelul extern – vederea utilizatorului asupra bazei de date (subschema, schema


externă). Fiecare utilizator are o vedere asupra bazei de date care include numai entităţile,
atributele şi relaţiile din lumea reală de care este interesat utilizatorul respectiv.Utilizatori
diferiţi pot avea vederi diferite asupra aceloraşi date (ex. Data calendaristică poate fi
văzută de un utilizator sub forma an, lună, zi iar de un alt utilizator sub forma zi,lună, an).
În vederi pot fi incluse şi date derivate sau calculate din datele stocate în baza de date (ex.
vârsta plecând de la data naşterii şi data curentă).
- Nivelul conceptual – vederea generală a bazei de date – conţine structura logică a
întregii baze de date aşa cum este văzută de administratorul bazei de date (ex. concepte
de tipul : Persoane, Produse, Beneficiari, Furnizori etc.)
Nivelul intern – reprezentarea fizică a datelor în baza de date – o colecţie de fişiere
conţinând datele, la care se adaugă diverse structuri auxiliare (indecşi, pointeri, tabele de
dispersie etc.) pentru asigurarea accesului operativ la date. Transformarea de la nivelul
conceptual la nivelul intern şi invers se realizează prin comunicarea dintre SGBD şi
sistemul de operare.

23. Enumerati modelele de date cunoscute in ordine cronologica


Ierarhic, retea, relational
24. Enumerati tipuri de aplicatii avansate de baze de date.
- Proiectarea asistată de calculator CAD (Computer Aided Design);
- Fabricarea asistată de calculator CAM (Computer Aided Manufacturing);
- Ingineria programării asistată de calculator CASE (Computer Aided Software
Engineering);
- Sistemele informaţionale de birou OIS (Office Information Systems) şi sistemele
multimedia;
- Editarea digitală (stocarea electronică a cărţilor, revistelor, ziarelor, articolelor şi
furnizarea lor la consumatori prin reţele foarte rapide);
- Sistemele informaţionale geografice GIS (Geographical Information Systems) Aplicaţii
ştiinţifice şi medicale (ex. date complexe pt. modelele moleculare ale compuşilor chimici
sintetici, date complexe privind mat
- Siteme expert
25. Enumerati principalele avantaje si dezavantaje ale sistemului SGBD- OR
Sistemele SGBDOR au avantaje şi dezavantaje după cum urmează:
Avantaje: păstrează cunoştinţele şi experienţa acumulate cu SGBDR, costul trecerii la
orientarea spre obiecte este redus, standardul SQL3 este astfel proiectat încât să fie
compatibil
cu standardul SQL curent.
Dezavantaje: se pierde simplitatea şi puritatea modelului relaţional, nu sunt tratate
modele de
obiecte ci sunt extinse relaţiile din modelul relaţional (obiectele persistă doar stocate în
tabele
şi interogările se aplică numai tabelelor), suport limitat pentru metode de acces
multidimensional la date.

26. Definiti conceptul de tranzactie.


Tranzactia este unitatea logica de prelucrare constand dintr-o secventa de operatii
efectuate asupra bazei de dtae de catre un singur utilizator astfel incat sa fie asigurate
consistenta si siguranta bazei de date. pag90
27. Definiti conceptul de baze de date MM.
Conceptul de baze de date MM reprezinta capacitatea de achizitonare, stocare,
manipulare si redare a informatiilor optime de la dverse surse ce contin text, grafica,
sunet, imagine statica, imagine dinamica grupate in documente electronice.
28. Enumerati cele 3 nivele ale noii arhitecturi client SERVER pt sistemul
SGBD.
Nivelul client
Niv server de aplicatie
Niv server de baza de date

29. Prezentati sumar conceptele care stau la baza tehnologiei orientate obiect
Obiecte şi atribute
Un obiect este o entitate unic identificabilă, care conţine atât atributele care descriu
starea unui obiect din lumea reală, cât şi acţiunile asociate acestuia. În timp ce un obiect
modelează atât starea cât şi comportamentul, o entitate modelează doar starea.
Obiecte complexe
Există situaţii în care un obiect este format din subobiecte, fiind văzut ca un singur
obiect din lumea reală, dar fiind combinat cu alte obiecte printr-un set de relaţii de tip
APART-
OF (APO = o parte din).
Clase de obiecte, instanţă a unei clase, subclase, superclase şi moştenire
Atributele şi metodele asociate sunt definite o singură dată pentru clasă şi nu separat
pentru fiecare obiect al clasei. Deci atributele (proprietăţile) sunt aceleaşi pentru întreaga
familie de obiecte, dar valorile atributelor pot diferi de la un obiect la altul. De asemenea
operaţiile sunt întotdeauna aceleaşi însă rezultatul aplicării lor poate să difere în funcţie
de valorile atributelor obiectului asupra cărora sunt aplicate.

30. Formele normale FN1, FN2, FN3, FNBC,FN4 se obtin prin:


a) cuplarea unui set de relatii echivalente ce relatia initiala
b) descompunerea relatiei initiale intr-un set de relatii echivalente
c)eliminarea dependentelor de cuplare

31. In modelele orientate obiect, o instanta a unui obiect este definita de :
a)Atribute si metode
b)Starea obiectuluui
c)Starea si comportamentul obiectului
d)Comportamentul obiectului
32. Aplicatiile care prelucreaza date simple si necesita interogari complexe sunt adecvate
sitemelor;
a)SGBDR
b)SGBDO
c)SGBDOR
SQL
STUDENTI(CodStud,NumeStud,Facultate,LoculNasterii)
PROFESORI(CodProf,NumeProf,Catedra,GradDiidactic,LoculNasterii)
38. Varianta urmatoare returneaza studentiisi profesorii din provincie:
SELECT CodStud,NumeStud,LoculNasterii
FROM STUDENTI
WHERE LoculNasterii <>“Bucuresti”
UNION
SELECT CodProf,NumeStud,LoculNasterii
FROM PROFESORI
WHERE LoculNasterii <>“Bucuresti”

39.Se da tabelul:
CHITANTE(NrChitante, Suma, DataChitanta, NrGhiseu)
Care din urmatoarele interogari SQL are ca efect afisarea zilelor in care s-au
emis mai mult de 2 chitante?
SELECT CHITANTE.Data FROM CHITANTE GROUP BY Data HAVING
COUNT(NrChitanta)>2

40. Intr-un sistem informatic referitor la gestiunea de schimb valutar se considera


urmatorul fragment conceptual al detelor;
Care dintre relatiile incluse in fragmentul de model logic corespunzator acestui
MCD este eronata:
CURS(Codcotatie,Datacotatie,Cursvanzare,Curscumparare)

41. Intr-un sistem informatic abordat obiectual, pentru gestionarea stocurilor de materii
prime si materiale, intr-o societate comerciala, se considera urmatorul fragmentdin
diagrama claselor: O factura poate contine unul sau mai multe produse, specificandu-se
pt fiecare dintre acestea cantitatea facturata si pretul de vanzare. Pt a putea reprezenta
acest tip de legatura, intre clasa de obiecte”PRODUS” si clasa de obiecte “FACTURA”
trebuie sa existe:
clasa de asociere

42. Intr-un sistem informatic abordat obiectual, o instanta a calasei APARTAMENT


poate contine una sau mai multe instante ale clasei Camera. In diagrama claselor, acest
lucru se reprezinta printr-o relatie de:
compozitie

43. Se da tabelul:
ANGAJATI(Codangajati, Nume, Dataangajare, Compartiment, Profesia,Salariu)
Care din urmatoarele instructiuni SQL permite afisarea nr de salariati pe fiecare
compartiment care incepe cu litera ”A”
SELECT COUNT(CodAngajat) AS Numar, Compartiment FROM ANGAJATI
WHERE Compartiment like „A*” GROUP BY Compartiment.

44. Pentru reprezentarea contribuabililor într-un sistem informatic al unei administratii


financiare s-a optat pentru definirea de subtipuri, astfel:
Reprezentarea de mai sus este eronata deoarece:
cele doua subtipuri nu pot avea identificatori proprii

45. Se dau tabelele:


CLIENTI (CodCL, Nume, Oras, Adresa, Telefon, ContBancar)
FACTURI (NrFactura, DataFact, Valoare, CodCL)
Care dintre urmatoarele interogari SQL permite afisarea numelor clientilor pentru care nu au
fost emise facturi in data de 1 mai 2007.
SELECT DataFact, Nume
FROM Clienti LEFT JOIN Facturi ON Clienti.CodCL=Facturi.CodCL
WHERE Date(DataFact) = #01/05/2007#
GROUP BY DataFact
HAVING COUNT(NrFactura)=0

46. Într-un model conceptual al prelucrarilor, o sincronizare este întotdeauna precedata de:
unul sau mai multe evenimente declansatoare

47. Se da tabelul:
ANGAJATI (CodAngaj, Nume, DataAngajare, profesia)
Care dintre urmatoarele instructiuni SQL permite stergerea salariatilor angajati înainte de
începutul anului 2006 cu profesia “economist”.
DELETE Angajati
WHERE DataAngajare < #1/1/2006# AND profesia LIKE “*economist*”

48. Se dau tabelele:


CLIENTI (CodCL, Nume, Oras, Adresa, Telefon, ContBancar)
FACTURI (NrFactura, DataFact, Valoare, CodCL)
Care dintre urmatoarele interogari SQL permite calculul sumei totale facturate pe fiecare oras
in luna iulie 2006?
SELECT Oras, SUM(Valoare) AS [Total facturat pe localitati]
FROM Facturi INNER JOIN Clienti ON Facturi.CodCL=Clienti.CodCL
WHERE DataFact BETWEEN #01/07/2006# AND #31/07/2006#
GROUP BY Oras

49. Se dau tabelele:


CLIENTI (CodCL, Nume, Oras, Adresa, Telefon, ContBancar)
FACTURI (NrFactura, DataFact, Valoare, CodCL)
Care dintre urmatoarele interogari SQL permite stergerea numarului de telefon pentru clientii
din provincie?
UPDATE CLIENTI SET Telefon=NULL WHERE Oras<>”Bucuresti”

50. Se da tabelul:
CHITANTE (NrChitanta, Suma, DataChitanta, NrGhiseu )
Care dintre urmatoarele interogari SQL are ca efect micsorarea cu 10% a sumelor de pe
chitantele eliberate la ghiseul numarul 3 în anul 2006.
UPDATE Chitante
SET Suma=Suma*0.9
WHERE NrGhiseu = 3 AND YEAR (DataChitanta) = 2006

51. Se da tabelul:
ANGAJATI (CodAngaj, Nume, DataAngajare, profesia, Salariu)
Care dintre urmatoarele instructiuni SQL permite majorarea salariului cu 1% pentru salariatii
angajati în anul 2005.
UPDATE Angajati
SET Salariu = Salariu*1.01
WHERE YEAR(DataAngajare) = 2005

52. Se da tabelul:
CHITANTE (NrChitanta, Suma, DataChitanta, NrGhiseu )
Care dintre urmatoarele interogari SQL are ca efect afisarea valorii totale din fiecare luna
a anului curent?
SELECT SUM(Suma) AS TotalValoare, Month(DataChitanta) AS Luna FROM
CHITANTE WHERE year(DataChitanta)=year(Now()) GROUP BY
Month(DataChitanta)

S-ar putea să vă placă și