Sunteți pe pagina 1din 30

TESTE GRILA. INTREBARI REALIZAREA APLICATIILOR CU BAZE DE DATE BAZE DE DATE (FOXPRO) TESTE GRILA REZOLVATE 1001.

Datele originale continute in baza de date raman nemodificate daca prelucrarile efectuate asupra inregistrarilor sunt de tipul: a) Interogare, calcule, listare,vizualizare 1002. O inregistrare a bazei de date reprezinta: c) Totalitatea informatiilor referitoare la un singur articol din fisierul bazei de date 1003. O relatie este in FN2 daca: c) Este in FN1 si nu contine dependente partiale; 1004. In timpul exploatarii unei baze de date pot sa apara urmatoarele tipuri de anomalii: c) Anomalii de inserare, anomalii de actualizare, anomalii de stergere; 1005. Care dintre urmatoarele functii FoxPro returneaza numarul de aparitii ale unui sir intr-un alt sir dat? b) OCCURS (<expsirCl>,<expsirC2>) 1006. Ce efect are urmatoarea secventa de program FoxPro: USE CONTRACTE SUM(PRET*CANT) * TO VAL FOR MONTH(TERMEN)=MONTH(DATE()); AND YEAR(TERMEN)=YEAR(DATE()) c) Calculeaza valoarea contractelor care au termen de livrare luna curenta din anul curent; 1007. Ce va afisa urmatoarea secventa de program: SET TALK OFF ml=10 STORE 0 to m2 m3=ml DO WHILE m3>l m2=m2+m3 m3=m3-l ENDDO ?m2 a) 54; 1008. Trecerea unei relatii din Forma normala 2 in Forma normala 3 presupune ca: d) Relatia sa fie in FN2 si sa nu contina dependente functionale tranzitive. 1009. In FoxPro, comanda utilizata pentru accesul direct dupa cheie este: d) SEEK 1010. Se da urmatoarea secventa de program: SET TALK OFF ml=15 STORE 0 TO m2 m3=ml DO WHILE m3>2 m2=m2+m3 m3=m3 -2 ENDDO ?m2

Aceasta secventa afiseaza numarul: c) 63 1011. Se da secventa de comenzi: USE beni MODI STRU Care afirmatie este adevarata? d) Permite actualizarea structurii tabelei BENI. 1012. Ce afiseaza urmatorul exemplu: CLEAR FOR x=1 TO 30 ?x ENDFOR a) un sir de numere de la 1 la 30 1013. Comanda INPUT pentru introducerea datelor de la tastatura permite: d) Introducerea oricarei expresii. 1014. Care din urmatoarele secvente de comenzi returneaza valoarea logica adevarat (.T.) daca pointerul tabelei este pozitionat pe sfarsit de tabela? d) USE PONTAJ GO BOTTOM SKIP ?EOF() 1015. Ce efect are urmatoarea secventa de comenzi? FOR 1=1 TO 10 ?I I=20 ; ENDFOR c) Afiseaza doar valoarea 1 a lui I; 1016. Cand o tabela este creata, cine este proprietarul ei? a) cel care o creeaza 1017. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la o relatie nu este adevarata? d) O coloana poate sa contina realizari de tipuri diferite. 1018. Comenzile FoxPro utilizate pentru realizarea structurilor alternative executa: c) Testarea conditiilor pentru ramificarea programelor; 1019. Comanda COPY FILE ... se utilizeaza pentru a realiza copii: c) Pentru orice tip de fisier; 1020. Referitor la modelul relational pentru baze de date, care dintre urmatoarele afirmatii este corecta? d) cuantificatorii sunt operatori orientati pe domeniu, din calculul relational 1021. Pentru afisarea unui mesaj de eroare la introducerea unor valori incorecte intr-un camp de date cu comanda CHANGE st utilizeaza urmatoarea optiune: c) ERROR; 1022. Elementele unui model de date pentru baze de date sunt: d) structura, operatorii, restrictiile. 1023. Notiunile utilizate in definirea structurii relationale a datelor sunt: a) atribut, schema relatiei, chei, domeniu, relatie, tuplu 1024. Prin proiectarea structurii unei baze de date relationale se urmareste sa se asigure:

1. flexibilitatea tabelelor 2. stabilitatea tabelelor 3. simplitatea tabelelor 4. inlaturarea anomaliilor de ordin logic 5. facilitati de interfata cu utilizatorii 6. utilizarea unor instrumente de tip CASE 7. rationalizarea si simplificarea fluxurilor informationale 8. implementarea unor modele matematice in cadrul sistemului informatic 9. insusirea facila a exploatarii bazei de date de catre utilizatorii finali 10. incarcarea masiva a bazei de date. Care dintre urmatoarele variante este corecta: a) 1,2,3,4; 1025. Fiind date doua relatii R1 si R2, indicati care este operatia ce permite realizarea unei noi relatii R3 ce contine tuplurile din R1 si care nu se regasesc in R2, tinand seama de faptul ca cele doua relatii sunt compatibile: d) Diferenta 1026. Se da secventa de program: SET TALK OFF m=7 ml=m**2 IF m1<100 ?107 ELSE IF m1>100 ?107 ELSE ?ml ENDIIF ENDlIF Valoarea pe care o afiseaza secventa de program este: b) 7 1027. Comanda GO TO se foloseste pentru regasirea inregistrarilor: c) dupa numarul de realizare al inregistrarii; 1028.Fiind date doua relatii R1 si R2, indicati care este operatia ce permite realizarea unei noi relatii R3 ce contine tuplurile comune lui R1 si R2, tinand seama de faptul ca cele doua relatii sunt compatibile: d) Intersectia 1029. Cu privire la bazele de date relationale se fac urmatoare precizari: 1. O tabela (relatie) poate contine mai multe coloane si mai multe tupluri. 2. Descrierea structurii logice a unei tabele trebuie sa inceapa cu specificarea cheii relatiei apoi celelalte coloane ( atribute), indiferent de ordinea lor. 3. Intr-o tabela toate datele trebuie sa se regaseasca la nivel elementar. 4. Intr-o tabela nu se admit chei concatenate. 5. Intr-o tabela nu se admit dubluri de tupluri. 6. Cu ocazia proiectarii structurii bazei de date relationale, relatiile (tabelele) obligatoriu trebuie sa fie trecute prin cele cinci forme normale.

7. Intr-o tabela coloanele trebuie sa aiba denumiri diferite. 8. Gradul relatiei trebuie sa coincida cu cardinalitatea relatiei Precizati care combinatie de afirmatii este corecta: b) nici una din variante 1030. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la baze relationale (BDR) nu este adevarata? d) Intre BDR si baze de date orientate obiect nu exista nici o asemanare. 1031. Se considera tabela FIRME (Codf(N4), Denf(C15), Loc(C30)). Se da urmatoarea comanda: SELECT count(codf), loc FROM firme WHERE upper(loc)<> BUCURESTI GROUP BY loc HAVING COUNT (codf) >3 ORDER BY loc; Aceasta comanda afiseaza: (c) numarul de firme din fiecare localitate, cu exceptia orasului BUCURESTI si numai pentru localitatile care au un numar de firme mai mare de 3; 1032. Pentru ca un sistem software sa fie un SGBD, el trebuie sa gestioneze baza de date prin functiile: d) de definire a datelor, de manipulare a datelor, de interogare a datelor, de administrare a datelor. 1033. Se da secventa de program: SELE 2 USEBENI INDEX ON CODB TO B1 UNIQUE COPY TO CB FIELDS CODB, DENB Care afirmatie este adevarata? d) se realizeaza o proiectie din tabela "beni" 1034. O baza de date este un ansamblu de date ce poate fi manipulat de: c) Un numar mare de utilizatori in viziuni diferite asupra datelor; 1035. Se da secventa de comenzi: SET TALK OFF USE Tel IN 1 ORDER Nume STORE SPACE(20) TO Nume @2,2 SAY Numele: GET Num READ SEEK Num IF.NOT.FOUND() @5,2 SAY Nu exista inregistrarea ! WAIT ELSE @5,2 SAY Numarul este : +Telefon WAIT ENDIF CLEAR Considerand ca tabela Tel contine campurile NUME si TELEFON, care satisfac conditiile din secventa de comenzi, care afirmatie este adevarata?

b) Afiseaza numarul de telefon daca numele tastat se afla in tabela 1036. Fiind date doua relatii R1 si R2, indicati care este operatia ce permite realizarea unei noi relatii R3 ce contine tuplurile comune lui R1 si R2, tinand seama de faptul ca cele doua relatii sunt compatibile: d) intersectia 1037. Se considera tabela: COMENZI (nrcom n(5), codfn(4), datai date,valc n(1 0)) Se da secventa de comenzi: USE comenzi DISPLAY ALL nrcom OFF FOR datai=dateQ Accesul la inregistrari in vederea afisarii se realizeaza: d) secvential 1038. Comanda FoxPro: SEEK 1 regaseste inregistrarile dintr-o tabela in mod: a) direct dupa cheie 1039. Ce efect are urmatoarea secventa de comenzi? SELECT A USE RULAJE SELECT B USE STOC SKIP 40 IN RULAJE SELECT A ?RECNO() SELE B DISPLAY b) Pozitioneaza pointerul pe inregistrarea cu numarul 41 din tabela RULAJE si afiseaza acest numar, apoi afiseaza prima inregistrare din STOC; 1040. Care dintre urmatoarele variante de comenzi FOXPRO sunt corecte, pentru sortarea descrescatoare a datelor din tabela Personal, dupa campul Functia, fara a face diferenta intre litere mari si mici? d)USE PERSONAL SORT ON FUNCTIA/DC TO SFUNCT 1041. La descrierea structurii tabelelor, pentru fiecare camp de date din structura, se precizeaza: b) numele campului; tipul campului; marimea totala in numar de caractere; numarul de zecimale, pentru campurile numerice; 1042. Ce efect are urmatoarea secventa de program: USE STUDENT LOCATE FOR UPPER(NUME)=IONESCU IF NOT EOF() EDIT ELSE ? inregistrarea cu studentul dorit nu exista

ENDIF d) Localizeaza studentul cu numele IONESCU, indiferent cu ce litere a fost scris, daca exista, si il afiseaza pentru a permite modificarea datelor lui sau afiseaza mesajul ca nu a fost gasit. 1043. Care afirmatie nu este corecta cu privire la efectul urmatoarei secvente de comenzi? USE STUDENT COPY TO INFORM STRUCTURE USE INFORM APPE FROM STUDENT FOR UPPER(FACULT)= INF USE STUDENT DELETE FOR UPPER(FACULT)= INF PACK CLOSE ALL d) Sterge toti studentii din tabela INFORM care sunt la facultatea INF si inchide toate fisierele. 1044. Care functie FOXPRO elimina spatiile de la inceputul si sfarsitul sirului de caractere? a) ALLTRIM (<expr>); 1045. Care secventa de program este corecta si realizeaza insumarea salariului pentru toti salariatii si afisarea acestui total? b) CLEAR SET TALK OFF USE PERSONAL SUM SALARIU TO SSAL ?TOTAL SALARII: +STR(SSAL, 12) 1046. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la modelul relational este adevarata? a) exista notiunea de restrictie referentiala 1047. Presupunand ca in tabela STUDENTI sunt stersi logic toti studentii nebursieri, pentru a fi stersi fizic doar cei din anul 3 se folosesc comenzile: c)RECALL ALL FOR AN#3 PACK 1048. Care din urmatoarele secvente de comenzi FOXPRO efectueaza o prelucrare (structura) repetitiva? b) SCAN...ENDSCAN 1049. Care din urmatoarele precizari cu privire la efectul comenzii APPEND FROM ARRAY nu este corecta? (d) Daca vectorul are mai multe elemente decat numarul campurilor inregistrarii, adaugarea inregistrarii nu se poate efectua. 1050. Care dintre urmatoarele secvente de comenzi FOXPRO executa structuri alternative? c) DO CASE ... ENDCASE 1051. Care dintre urmatoarele variante ar putea fi considerata ca obiectiv al unui SGBD: a) asigurarea integritatii datelor 1052. Referitor la proiectarea structurii unei baze de date relationale, se urmareste inlaturarea unei serii de anomalii. Care dintre urmatoarele anomalii este gresit formulata? d) de culegere a datelor

BAZE DF DATE (ACCESS) TESTE GRILA REZOLVATE 1101. SGBD Access permite crearea urmatoarelor tipuri de legaturi intre tabele: a) one to one, one to many 1102. Intr-o baza de date creata cu SGBD Access, pentru a mentine integritatea datelor si pentru a usura lucrul cu obiectele bazei de date trebuie: b) sa se defineasca corect relatiile dintre tabelele bazei de date 1103. O interogare (Query) Access intoarce datele din: d) una sau mai multe tabele ale unei baze de date pe baza unor criterii specificate de programator. 1104. Ce este o cheie primara? c) un camp sau o combinatie de campuri care identifica in mod unic fiecare inregistrare (linie) dintr-o tabela 1105. Intr-o baza de date Access nu sunt admise valori nule sau valori repetate in indicele: b) cheii primare 1106. Intr-o baza de date Access, atunci cand intre tabelele bazei de date este stabilita relatia cu mentinerea integritatii datelor si este activata optiunea de stergere a inregistrarilor in cascada (CASCADE UPDATE), pot fi sterse inregistrarile: c) din ambele tabele 1107. La proiectarea unei baze de date Access, forma normala 2 (FN2) presupune eliminarea: c) dependentelor partiale 1108. Pentru proiectarea corecta a unei baze de date Access este necesar: d) toate variantele de mai sus sunt corecte 1109. In SGBD Access, interogarile Make Table, Append, Update, Delete sunt interogari: c) de actiune 1110. In SGBD Access, macrocomenzile permit: d) automatizarea activitatilor de rutina 1111. O lista formatata care este afisata pe ecran sau apare la imprimanta si contine date din una sau mai multe tabele ale bazei de date este: b) un raport 1112. In SGBD Access, o cerere CrossTab este o cerere de: b) agregare 1113. Restrictia de integritate referentiala se refera la: d) eliminarea posibilitatii aparitiei inregistrarilor orfane 1114. Ce este un camp de tip LOOKUP? a) un camp ce permite utilizatorului sa selecteze o valoare dintr-o lista de valori posibile 1115. In ce situatii se utilizeaza proprietatea de camp numita Reguli de Validare (Validation Rules)? c) pentru a preveni un utilizator sa introduca o valoare incorecta intr-un camp 1116. In cazul in care un formular principal contine un subformular, precizati care sunt datele afisate in fomularul principal si care sunt datele afisate in subformular? a) formularul principal contine datele din primul tabel, iar subformularul contine datele din al doilea tabel, cele doua tabele fiind legate printr-o relatie de tip one to many 1117. Ce reprezinta coloanele, respectiv liniile intr-o tabela? a) coloanele reprezinta campurile, iar liniile reprezinta inregistrarile dintr-o tabela

1118. In SGBD Access compactarea are rolul de a: c) elimina spatiile libere ramase dupa rularea si stergerea anumitor informatii din baza de date 1119. In SGBD Access notiunea de QBE provine de la: b) Query By Example 1120. O interogare de tip Crosstab Query are la baza notiunea de: a) Pivotare 1121.Afirmatia cea mai completa privind functiile agregate dintr-o interogare specifica faptul ca acestea: c) returneaza rezultate totalizatoare multiple doar daca se grupeaza elementele de baza si sub elementele dupa care se pot efectua subgrupari 1122. Inserarea unui parametru intr-o interogare in SGBD Aecesi va genera la rularea acesteia: a) afisarea unei ferestre in care se va putea introduce valoarea parametrului 1123. In cadrul unui raport Access nu poate fi introdus un calcul cu o totalizare in zona: c) de subsol a unei pagini 1124. In Access utilizarea Expression Builder: b) faciliteaza construirea unei expresii de calcul in cadrul interogarilor 1125. Intr-o baza de date Access zonele de antet si de subsol nu pot fi intalnite in: c) interogari 1126. Intr-o baza de date Access validarea: d) punctele a)(poate fi efectuata inca de la nivelul campului dintr-un tabel) si b)(se poate realiza prin proceduri VBA) BAZE DE DATE (SQL) 2001. Actualizarea datelor in ORACLE nu presupune efectuarea urmatoarei operatii: a) vizualizarea datelor dintr-o tabela; 2002.Care dintre urmatoarele instructiuni nu se potrivesc in SQL*PLUS cu cerinta specificata: a) comanda LIST - pentru vizualizarea datelor dintr-o tabela; 2003. In SQL*PLUS, care dintre afirmatiile urmatoare corespunde specificatiei: DELETE FROM tabela WHERE conditie; a) folosirea clauzei WHERE determina stergerea randurilor care indeplinesc conditia; 2004. In SQL*PLUS, urmatoare comanda produce ca efect: ALTER TABLE Materii_prime ADD (DenMatPrime varchar2(10)); a) adaugarea unei noi coloane in tabela Materii_prime care nu a fost prevazuta initial; 2005. In SQL*PLUS, o secventa defineste: a) o succesiune de numere unice de identificare a coloanelor unei tabele; 2006. Clauza NOMAXVALUE, in SQL*PLUS, arata ca: a) nu exista o limita superioara pana unde se poate genera secventa; 2007. In cadrul unui raport definit in SQL*PLUS, pentru afisarea unui titlu la inceputul fiecarei pagini se utilizeaza comanda: a) TTITLE; 2008. Clauzele GROUP BY si HAVING determina: a) afisarea unor informatii sintetice despre grupuri de randuri care au aceeasi valoare in una sau mai multe coloane; 2009. In SQL*PLUS, operatorul LIKE face posibila: a) realizarea unor cereri de regasire a inregistrarilor ce contin un camp a carui valoare este

comparata cu un sir de caractere; 2010.Comanda: SELECT...WHERE coloana LIKE sir...; permite: a) evaluarea expresiilor logice care apar in siruri de caractere; 2011.Regasirea unor inregistrari care contin campuri cu valori nule se face cu ajutorul operatorului: a) NULL; 2012. Limbajul SQL*PLUS nu permite: a) implementarea operatorului Autoincrement; 2013. Operatia prin care se selecteaza si se grupeaza coloanele din tabele diferite, in scopul obtinerii unor informatii coerente - se numeste: a) jonctiune; 2014. In SQL*PLUS, subcererile reprezinta: a) cereri incluse in clauzele unor comenzi SQL, prin care randurile selectate nu sunt afisate, ele fiind utilizate in continuare de o comanda SQL; 2015. Limbajul neprocedural, specific SGBD ORACLE este: a) SQL*PLUS; 2016. In SQL*PLUS, functia SUBSTR (col, pos, n), returneaza: d) un sir de n caractere lungime dintr-o coloana, incepand de la pozitia pos 2017. In SQL*PLUS, functia LOWER (col/value) permite: a) fortarea caracterelor scrise cu litere mari sau mixte, in caractere scrise cu litere mici; 2018. In SQL*PLUS, functia CONCAT (CHAR1, CHAR2), returneaza: b) (sub)sirul CHAR1 concatenat cu (sub)sirul CHAR2; 2019. In SQL*PLUS, explorarea structurilor arborescente, din cadrul unei tabele, se realizeaza cu ajutorul clauzelor: c) START WITH si CONNECT BY din clauza SELECT; 2020. In SQL*PLUS, utilizarea clauzei DISTINCT in cadrul unei functii de grup, permite: a) functia de grup sa returneze doar valorile neduplicate; 2021. In SQL*PLUS, clauza ORDER BY se defineste in comanda SELECT: c) la sfarsitul comenzii SELECT 2022. Optiunea NOCACHE dintr-o secventa SQL*PLUS impune: c) nealocarea in memorie a unor valori ale secventei; 2023. Generarea de numere unice in SQL*PLUS se realizeaza prin: c) definirea unei secvente; 2024. Utilizarea clauzei PROMPT in sintaxa comenzii ACCEPT semnifica: a) afisarea unui text, daca acesta este specificat; 2025. Stabiliti care dintre afirmatiile urmatoare nu corespunde termenului VIEW din SQL*PLUS: d) videoformat. 2026. Operatorul de concatenare II permite: a) coloanelor sa fie legate cu alte coloane sau expresiilor aritmetice sa creeze, prin concatenare, o expresie de caractere; 2027. Un literal este: a) orice caracter, expresie sau numar inclus in lista clauzei SELECT, care nu este un numar de coloana sau un alias de coloana; 2028. In SQL*PLUS, functia INITCAP permite:

b) transformarea primei litere a fiecarui cuvant/coloana, in litera mare; 2029. Modificarea structurii unei tabele, in SQL*PLUS, se realizeaza prin comanda: d) ALTER TABLE. 2030. Se poate sterge o coloana a unei tabele utilizind sintaxa SQL*PLUS? b) da, prin comanda ALTER TABLE tabela DROP COLUMN coloana; 2031. In SQL*PLUS, in cadrul comenzii CREATE TABLE, coloanele/atributele unei tabele sunt delimitate prin: b) virgula (,) ; 2032. In SQL*PLUS, in cadrul comenzii CREATE TABLE, definitia unei coloane nu poate include: c) numele tabelei; 2033. Sintaxa corecta pentru o restrictie NOT NULL este: c) nume_coloana tip_de_DATA NOT NULL; 2034. Sintaxa corecta pentru o restrictie UNIQUE este: a)[CONSTRAINT nume_restrictie] UNIQUE [nume_coloana]; 2035. In SQL*PLUS, comanda ALTER TABLE nu permite: b) redenumirea unei tabele; 2036. In SQL*PLUS, comanda COMMIT permite: a) memorarea actualizarilor tranzactiei; 2037. In SQL*PLUS, clauza GROUP BY permite: b) divizarea liniilor unei tabele in grupuri; 2038. Optiunea CASCADE CONSTRAINTS asociata comenzii DROP TABLE din SQL*PLUS permite: c) eliminarea oricarei constrangeri dependenta de tabela care se doreste a se sterge; 2039. Comanda SET LINESIZE n din SQL*PLUS permite: b) setarea numarului de caractere n ce vor putea fi afisate pe un rand; 2040. Comanda SET PAGESIZE n din SQL*PLUS permite: c) setarea numarului de linii n ce vor putea fi afisate pe o pagina; 2041. Clauza INCREMENT BY -n dintr-o secventa ORACLE returneaza: b) pasul de decrementare al secventei; 2042. in cadrul arhitecturii ORACLE, componenta SQL*PLUS apartine: a) nucleului ORACLE; 2043. Urmatoare sintaxa; ACCEPT nume_variabila PROMPT text - produce ca efect: b) crearea unei variabile prin citirea unei valori introduse de la tastatura; 2044. In cadrul urmatoarei sintaxe; ACCEPT nume_variabila PROMPT text - clauza PROMPT permite: a) specificarea textului afisat ca prompter, inaintea citirii valorilor de la tastatura; 2045. Accesul la baza de date ORACLE se face: b) sub control, utilizand un nume de utilizator si o parola; 2046. In SQL*PLUS, viziunea este: a) o forma de prezentare a datelor pentru utilizator, din una sau mai multe tabele de baza sau tabele virtuale, obtinuta prin executarea unei cereri; 2047. In SQL*PLUS, un sinonim Oracle este: a) un alias pentru o tabela, viziune sau secventa; 2048. In SQL*PLUS, cu comanda CREATE TABLE: c) se poate crea structura unei tabele;

2049. In SQL*PLUS, cu comanda CREATE TABLE: c)se poate defini restrictia refentiala; 2050. Pentru a adauga o tabela la o baza de date, in SQL*PLUS se foloseste comanda: b) CREATE TABLE; 2051. In SQL*PLUS, urmatoarea secventa de instructiuni, este corecta? CREATE TABLE Tabela (CODD Number (3), CAMP1 NUMBER (3), CAMP 2 Number (3), CODD Number (3)); a) nu, deoarece atributul CODD se repeta; 2052. In SQL*PLUS, este corect urmatorul exemplu? UPDATE FACULTATI SET DenFacultate = Informatica WHERE CodFacultate= 'Info a) da; 2053. Este corecta urmatoarea instructiune SQL*PLUS? DELETE * FROM Tabela; d)nu, sintaxa e gresita, nu se putte semnul *: 2054. In SQL*PLUS, cand o tabela este creata, cine este proprietarul ei? d) cel care o creaza. 2055. In SQL*PLUS, pentru generarea de valori unice pentru o cheie primara, nu se foloseste in comanda CREATE SEQUENCE optiunea: a) CYCLE; 2056. In SQL*PLUS, pentru a extrage numere secventiale succesive, dintr-o secventa generata anterior, se foloseste: c) pseudocoloana NEXTVAL; 2057. In SQL*PLUS, specificati care dintre optiunile urmatoare ale comenzii CREATE SEQUENCE nu se poate modifica/actualiza: a) valoarea de inceput (prima valoare a secventei); 2058. In SQL*PLUS, urmatoarea comanda are ca efect: UPDATE PRODUSE WHERE PRET = 1000; a) modificarea tuturor tuplurilor din tabela; 2059. ORACLE este un sistem de gestiune a bezelor de date: c)complet relational, extins cu facilitati orientate obiect; 2060. In SQL*PLUS, urmatoarea secventa de instructiuni returneaza: SELECT * FROM Tabela1 UNION SELECT * FROM Tabela 2; a)doar randurile distincte din ambele tabele; PROIECTAREA SISTEMELOR INFORMATICE 3001. O entitate este reprezentarea unui obiect concret sau abstract, care indeplineste mai multe conditii. Care afirmatie nu este corecta?(fost 3509) b) are o dimensiune 3002. Obiectivul principal al unui sistem informatic pentru management este: c) Asigurarea selectiva si in timp util a tuturor nivelelor de conducere cu informatii necesare si reale pentru fundamentarea si elaborarea deciziilor 3003. Conform metodologiei SSADM , in etapa III, Specificarea cerintelor pentru sistemul

cerut, se parcurg mai multi pasi. Care dintre activitatile mentionate mai jos nu corespunde etapei specificate? d) definirea sistemului de codificare a datelor 3004. Activitatile specifice etapei de studiu si analiza sistemului existent sunt: b) Studiul sistemului existent, analiza si evaluarea sistemului existent, definirea directiilor de perfectionare a actualului sistem; 3005. Documentatia corespunzatoare fiecarei etape de realizare a sistemului este necesara pentru: c) Asigurarea interfetei intre diferitele categorii de personal implicate in realizarea si utilizarea sistemului proiectat, 3006. Instrumentele CASE sunt specifice diverselor domenii ale activitatii de proiectare si realizare a sistemelor informatice, cum sunt cele specificate mai jos. Care afirmatie nu este corecta? d. stabilirea algoritmilor de prelucrare a datelor. 3007. Care dintre obiectivele specificate mai jos, nu corespunde etapei de implementare a unui sistem informatic? a) testarea programelor cu date de test; 3008. Care dintre criteriile enuntate nu este corect, atunci cand se stabileste ordinea de prioritate in abordarea componentelor sistemului informatic: c) SGBD-ul utilizat 3009. Un model entitate asociere poate fi dezvoltat ulterior, functie de conditiile concrete ale problemei date, printr-o serie de activitati. Care dintre aceste activitati, prezentate mai jos, nu este corecta? b) incapsulare 3010. Care dintre afirmatiile de mai jos, privind definirea dependentei functionale nu este corecta? d) ambele atribute apartin la entitati diferite. 3011. Sistemul informational se realizeaza practic prin cele trei forme de evidenta existente la nivelul oricarei societati. Care afirmatie nu corespunde definitiei? c) evidenta personalului 3012. Dupa natura caracterelor ce intra in componenta codurilor, acestea pot fi de mai multe feluri. Care dintre aceste afirmatii nu este corecta? c) coduri binare - formate din cifre binare 3013. Codurile compuse nu pot fi: d) descriptive 3014. In metodologia SSADM catalogul cerintelor pentru noul sistem se realizeaza pe baza analizei modelului logic al sistemului existent si cuprinde cele de mai jos. Care dintre aceste afirmatii nu este corecta? d) Destinatia 3015. Pentru construirea modelului fizic al datelor se parcurg urmatorii pasi. Care dintre afirmatiile de mai jos nu este corecta? b) specificarea cerintelor pentru sistemul cerut 3016. Grila informationala sau de decizie reflecta o problema si nu contine: d) regulile de validare a datelor 3017. Pentru sistematizarea informatiilor in urma studiului si analizei sistemului existent se utilizeaza tehnicile de reprezentare de mai jos. Care dintre aceste afirmatii nu este corecta?

b) scheme conceptuale 3018. Prin structurarea sistemului informatic nu se vor evidentia : c) programele corespunzatoare 3019. Ce criterii se au in vedere in etapizarea activitatilor de realizare a sistemelor informatice: a) diferitele categorii de personal antrenate in activitatea de realizare a sistemelor informatice precum si omogenitatea activitatilor de realizat ; 3020. Depanarea unui program presupune mai multe actiuni. Care. dintre actiunile specificate nu este corecta? c) eliminarea secventei de program corespunzatoare 3021. Precizati care din urmatoarele secvente reprezinta succesiunea logica a procesului de derivare a modelului: 1. identificarea stocurilor logice de date 2. inlaturarea referintelor fizice si temporare 3. derivarea proceselor logice 4. derivarea fluxurilor logice 5. gruparea proceselor elementare d) 1,2,3,4, 5 3022. Care din urmatoarele afirmatii nu este corecta? (fost 3505) c) Cheia primara reprezinta un atribut sau grup de atribute ale carui valori permit identificarea unica a unui tuplu dintr-o alta tabela. 3023. Colectia unei asocieri reprezinta: c) Entitatile care participa la asociere; 3024. Dupa frecventa de generare, rapoartele proiectate in cadrul unui sistem informatic pot fi de mai multe tipuri. Care afirmatie nu este corecta cu privire la aceste tipuri? (fost 3507) d) rapoarte de uz intern 3025. Care din afirmatiile urmatoare, referitoare la modelul entitate asociere nu este adevarata? d) Un atribut poate aparea in una sau mai multe entitati. 3026. Studiul si analiza sistemului existent presupune o serie de activitati specifice , dintre care enumeram cateva. Precizati care este activitatea ce nu se incadreaza in aceasta etapa. d) Elaborarea programelor corespunzatoare aplicatiilor utilizatorilor. 3027. Precizati care dintre urmatoarele activitati sunt parcurse pentru realizarea unui nomenclator de coduri: 1. Identificarea multimii elementelor ce urmeaza a fi codificate. 2. Identificarea cerintelor utilizatorilor. 3. Uniformizarea terminologiei. 4. Specificarea intrarilor sistemului 5. Identificarea corelatiilor logice sau relatiilor de ierarhizare / subordonare dintre caracteristicile elementelor ce urmeaza a fi codificate. 6. Specificarea iesirilor sistemului 7. Alegerea tipului de cod 8. Alegerea limbajului de codificare a datelor. 9. Estimarea capacitatii codurilor 10. Determinarea cifrei de control a codurilor 11. Atribuirea codurilor elementelor multimii de codificat. 12. Intretinerea nomenclatorului de coduri

c) 1,3,5,7,10,11 3028. Cu privire la proiectarea logica de detaliu a iesirilor sistemelor informatice vor fi precizate o serie de aspecte dintre care enumeram: 1. Denumirea situatiilor de informare /raportare. 2. Purtatorul tehnic (fizic) de informatie 3. Corelatiile dintre indicatori 4. Structura logica a bazei de date sau fisierelor 5. Algoritmii care stau la baza elabolarii situatiilor de iesire 6. Macheta situatiei de iesire 7. Sursa 8. Destinatia Precizati care combinatie de afirmatii sunt adevarate: d) 1,3,5,7,8 3029. Pentru testarea unui program sunt luate in considerare diferite categorii de date de intrare, precizate mai jos. Care dintre afirmatii nu este corecta? c). Numai datele numerice 3030.Daca locul de munca este codificat cu structura: x xx xxx | | | loc de munca | | atelier I sectie Atunci codul va fi: c) ierarhic 3031. Asocierea reflexiva este o asociere care: (fosta 3510) a) leaga realizari diferite ale aceleiasi entitati 3032. Evaluarea performantelor si limitelor sistemului existent se face pe baza urmatoarelor criterii: 1. gradul de asigurare cu informatii necesare si suficiente a conducerii la diferite niveluri; 2. gradul de ocupare a suportului de memorie externa necesar bazei de date; 3. masura in care sistemul informational asigura realizarea obiectivelor, indeplinirii functiilor si sarcinilor de baza ale unitatii economice; 4. calitatea informatiilor de intrare si iesire ale sistemului; 5. frecventa intrarilor si iesirilor sistemului; 6. gradul de ocupare a capacitatilor de productie. a) 1,3,4,6 3033. Specific sistemelor informatice pentru conducerea activitatilor economice este faptul ca: c) datele de intrare sunt preluate din documente si datele de iesire sunt de regula furnizate sub forma de liste, rapoarte, grafice 3034. Interfata grafica a unei aplicatii informatice trebuie sa satisfaca anumite cerinte. Care afirmatie nu este corecta? d) in mod comanda 3035. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la integritatea datelor este incorecta? d) asigura memorarea datelor pe suportul extern de date 3036. Ce este un sistem informatic? a) O parte a sistemului informational in care procesul de culegere, stocare, prelucrare a datelor se realizeaza utilizand componente ale tehnologiei informatiei.

3037. Validarea unui Model Conceptual al Datelor impune respectarea urmatoarelor cerinte. Care dintre ele nu este corecta? c) unicitatea valorilor pentru toate atributele 3038. Ce este un sistem informatic de conducere? b) Un sistem de aplicatii informatice care se ocupa cu elaborarea de rapoarte sub un format standard necesar organizarii si conducerii operative a unitatii economico-sociale; 3039. Participarea nemijlocita a conducerii unitatii la realizarea sistemului informatic este necesara pentru: d) Stabilirea corecta si completa a cerintelor informationale si asigurarea resurselor necesare realizarii, implementarii si exploatarii sistemului informatic; 3040. In cadrul activitatii de analiza se pot identifica trei abordari in activitatea de determinare a cerintelor informatice. Care dintre abordarile specificate mai jos nu este corecta? b) abordarea pornind de la modelul prelucrarilor 3041. Specificatiile tehnice de iesire ale unui sistem informatic sunt necesare pentru: d) scrierea programelor pentru obtinerea situatiilor finale, intr-o forma pe care utilizatorii trebuie sa o inteleaga si sa-si regaseasca cerintele lor 3042. Diagrama fluxului de date fizice (DFDF) ca reprezentare schematica a sistemului existent evidentiaza cele de mai jos. Care afirmatie nu este corecta? d) procesele de prelucrare din cadrul sistemului 3043. Tehnica concordantei intrari-iesiri privind analiza si proiectarea sistemelor informatice nu ofera posibilitatea pentru: a) definirea obiectivelor sistemului informatic 3044. Normalizarea progresiva a tabelelor unei baze de date duce la eliminarea unor anomalii cum sunt cele specificate mai jos. Care afirmatie nu este corecta? c) anomalia de definire a structurii 3045. Elementele unui model de date pentru baze de date sunt: d) structura, operatorii, restrictiile 3046. Prin proiectarea structurii unei baze de date relationale se urmareste sa se asigure: 1. flexibilitatea tabelelor 2. stabilitatea tabelelor 3. simplitatea tabelelor 4. inlaturarea anomaliilor de ordin logic 5. facilitati de interfata cu utilizatorii 6. utilizarea unor instrumente de tip CASE , 7. rationalizarea si simplificarea fluxurilor informationale 8. implementarea unor modele matematice in cadrul sistemului informatic 9. insusirea facila a exploatarii bazei de date de catre utilizatorii finali 10. incarcarea masiva a bazei de date. Care dintre urmatoarele variante este corecta: a)1,2,3,4 3047. In etapa de analiza a sistemului, structurarea cerintelor sistemului inseamna realizarea unor activitati propri analistului. Care dintre urmatoarele activitati nu corespunde acestei etape? d) proiectarea de ansamblu a noului sistem 3048. Interviul este o tehnica elementara de analiza care realizeaza culegerea informatiilor necesare. Care afirmatie nu este corecta? d) in scris, pe formulare pretiparite

3049. Prezentarea sistemului informational-decizional descrie urmatoarele aspecte ale acestuia. Care dintre afirmatii nu este corecta? d) modificari organizatorice impuse de introducerea noului sistem 3050. Proiectarea structurii fizice a bazei de date cuprinde activitatile de mai jos. Care afirmatie nu este corecta? a) proiectarea structurii logice a tabelelor 3051. Documentatia unui proiect sau produs program asigura cele de mai jos. Care afirmatie nu este corecta? c) calitatea informatiilor prelucrate 3052. Formularele pretiparite sunt: d) hartii de imprimanta ce contin tiparite elementele fixe ale situatiei 3053. Activitatea de proiectare a interfetei utilizator trebuie sa aiba in centrul ei: b) utilizatorul 3054. Care din urmatoarele activitati nu se desfasoara in etapa de programare a unei aplicatii informatice: a) Analiza sistemului existent 3055. Documentatia aferenta unui produs software nu se refera la unul dintre urmatoarele: d) Manual de dezvoltare 3056. Un sistem informatic dat in exploatare curenta trebuie sa fie permanent supus unor operatii dintre cele mentionate mai jos. Care dintre acestea nu este corecta? c) testat 3057. In momentul elaborarii unui nomenclator de coduri se determina, pentru fiecare cod, o cifra de control corespunzatoare. Acest lucru se realizeaza pe baza unui algoritm dintre cei mentionati mai jos. Care afirmatie nu este corecta? c) Nu exista nici un algoritm pentru calculul cifrei de control 3058. Diagnosticarea sistemului informational-decizional existent consta in evidentierea urmatoarelor aspecte. Care dintre cele mentionate mai jos nu corespunde etapei? d) solutii de stucturare a datelor 3059. Investigarea sistemului existent, o activitate deosebit de laborioasa, care inseamna practic cunosterea si studiul sistemului obiect, cuprinde o serie de actiuni dintre care: a) culegerea de informatii, documentarea 3060. Pentru validarea unui model conceptual al datelor din punctul de vedere al constructiei se impune respectarea unui set de reguli, dintre care mai importante sunt cele de mai jos. Care dintre aceste afirmatii nu este corecta? c) Atribute numerice 3061. Un atribut poate fi analizat din punctul de vedere al realizarilor pe care le reprezinta si poate fi de mai multe feluri. Care dintre urmatoarele afirmatii nu este corecta? b) reflexiv, daca leaga 2 realizari ale aceleiasi entitati; 3062. Fiind date doua relatii R1 si R2 , indicati care este operatia ce permite realizarea unei noi relatii R3 ce contine tuplurile comune lui R1 si R2, tinand seama de faptul ca cele doua relatii sunt compatibile: d) Intersectia. 3063. O proprietate a dependentelor functionale spune ca daca: X->Y si X>Z atunci X->Y,Z. Denumiti aceasta proprietate: a) Aditivitatea;

3064. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la integritatea datelor este incorecta? d) Asigura memorarea datelor pe suportul extern de date 3065. Implementarea unor modele matematice in cadrul sistemelor informatice: d) este un principiu de realizare a sistemelor informatice. 3066. Completitudinea si corectitudinea informatiilor culese in cadrul interviului nu depind de: d) creativitatea analistului 3067. Restrictiile de integritate privind rolurile jucate de entitati in cadrul asocierilor stabilesc conditiile ce trebuie indeplinite de rolurile jucate de un tip de entitate in diverse asocieri, cum ar fi cele de mai jos. Care afirmatie nu este corecta? d) asocierea de roluri 3068. Principiul unicitatii datelor de intrare creaza premize pentru a asigura cele de mai jos. Care afirmatie nu este corecta? b) eliminarea erorilor de introducere a datelor 3069. Care din urmatoarele afirmatii nu este corecta? d) diagrama contextuala este ultimul nivel de rafinare a DFD 3070. Ciclul informatie-decizie-actiune: b) Este specific unui sistem informational; 3071. Flexibilitatea codurilor proiectate inseamna: a) posibilitatea adaugarii sau excluderii de coduri fara a afecta structura codurilor 3072. Circuitul informational: d) este o caracteristica a evidentei operative. 3073. Metoda top-down are ca obiectiv principal: c) realizarea modularizarii sistemului de sus in jos 3074.Punerea in functiune a sistemului informatic este: c) obiectiv al etapei de implementare 3075.Diagrama fluxului de date logic pune in evidenta: a) Procesele sistemului, intrarile si iesirile de date in/din procese. 3076.In cazul metodologiei SSADM, in etapa de proiectare a noului sistem, intrarile si iesirile pentru noul sistem se vor identifica din: a) diagrama contextuala (nivelul 0) a modelului logic al sistemului proiectat 3077. Structurarea subsistemelor este: b) un principiu de realizare a sistemelor informatice necesar datorita complexitatii acestora si caracterului limitat al resurselor; 3078.Inregistrarea datelor la locul si momentul producerii fenomenului este un principiu specific pentru: a) Evidenta tehnic-operativa; 3079. Normalizarea tabelelor din cadrul bazelor de date relationale ofera posibilitatea: d) inlaturarea anomaliilor de actualizare 3080. Care din elementele urmatoare nu constituie obiective ale unei baze de date? d) gestiunea directoarelor si fisierelor ARHITECTURA CALCULATOARELOR, SISTEME DE OPERARE SI RETELE DE CALCULATOARE 3101.Care dintre urmatoarele memorii nu sunt considerate de tip RAM? c)ROM 3102.Ce este un cluster?

c) Este un grup de sectoare 3103.Ce organizatie are dreptul de a rezerva domenii in Internet? c) Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) 3104.Pentru a putea trimite e-mail-uri, ce serviciu trebuie activat in Windows Server 2008 R2? a) Simple Mail Transfer Protocol 3105. Svchost.exe este: a) Un nume de proces gazda generic pentru serviciile care se executa pornind de la biblioteci cu legare dinamica 3106. Ce este un thread ? a) Este parte a unui process 3107. Memoria virtuala: b) Extinde memoria fizica disponibila 3108. Front Side Bus conecteaza: c) CPU-ul de NorthBridge 3109. Ce dimensiune maxima de partitionare suporta formatul NTFS? b) 16 TB 3110. Arhitectura sistemului de operare Winclows este modulara si este construita pe doua nivele. Un nivel se numeste Modul Utilizator. Care este al doilea nivel? a) Hardware Abstraction Layer (HAL) 3111. Un driver este: b) o interfata intre o componenta hardware si sistemul de operare 3112. Un pixel (PictureElement) reprezinta: a) cel mai mic element al unei imagini digitale 3113. Care din urmatoarele nu reprezinta o magistrala: a) RAID 3114. Rezolutia monitorului este definita de: a) numarul de pixeli utilizati pentru afisarea de imagini 3115. Sloturile de extensie PCI sunt conectate direct la: a) Southbridge 3116. Dispozitive periferice de iesire sunt urmatoarele: c) imprimanta, boxe, monitor 3117. Memoria virtuala este: a) o tehnica prin care sistemul de operare simuleaza existenta unei cantitati mai mari de memorie RAM decat este fizic disponibil in sistem 3118. Gestionarea timpului de procesare alocat fiecarei aplicatii revine in sarcina: d) sistemului de operare 3119. Care dintre urmatoarele componente este dispozitiv periferic de intrare? d) joystick 3120.Care din urmatoarele afirmatii este adevarata: d) spatiul de memorie alocat unui proces nu poate fi folosit de alt proces 3121. Care din urmatoarele tipuri de magistrale sunt utilizate pentru conectarea placii video la placa de baza? d) PCI-X 3122. Inregistrarea informatiilor la nivelul memoriei externe presupune: d) un sistem binar, in care este utilizata baza 2, fiind transpuse in 1 sau 0 logic 3123. Semnalele electrice utilizate in procesarea informatiei de catre procesor sunt:

a) digitale, in curent continuu 3124. Hardware Abstraction Layer (Hal.dll) din sistemul de operare MS Windows 7 are rolul de a: b) izola kernelul, driverele si executabilul de hardware si de a ascunde diferentele existente intre diferite sisteme (placi de baza, procesoare etc) 3125. Alocarea de memorie interna este realizata de: a) procese, la lansarea aplicatiei in executie 3126. In ce baza de numeratie este reprezentata o adresa IP v.6? d) 16 3127. Un switch face filtrarea cadrelor de date dupa: c) atat adresa MAC a destinatarului cat si cea a expeditorului 3128. Care din urmatoarele protocoale este aferent nivelului de aplicatii din modelul OSI: b) FTP 3129. Cate identificari IP pot fi acordate unui echipament in retea? d) egal cu numarul de interfete de conectare la diverse retele 3130. Adresa IP este adaugata la nivelul (modelul OSI) : c) de retea 3131. O societate are nevoie sa imparta reteaua cu adresa 193.168.121.0 in 16 subretele. Cate gazde disponibile va avea fiecare subretea? d) 14 gazde 3132. in concordanta cu RCF 1918, care este o adresa Internet privata pentru IP v.4? b) 192.168.146.23 3133. Care este ordinea de impachetare a informatiei inainte de a fi transmisa intr-un mediu care respecta modelul OSI ? c) date, segmente, pachete, cadre, biti 3134. Care dintre urmatoarele afirmatii privind modelul OSI este adevarata? d) modelul OSI nu este implementat in intregime de producatori, nivelele sesiune si prezentare putand sa lipseasca 3135. Care dintre urmatoarele afirmatii privind modelul TCP/IP este adevarata? d) TCP/IP combina nivelul de legaturi de date si nivelul fizic al modelului OSI intr-un singur nivel. 3136. Care adresa MAC este valida? c) 00-D0-56-F2-B4-34 3137. Rutarea este procesul prin care? d) un echipament cu multiple interfete de retea, decide unde sa trimita datagramele IP pe care le primeste 3138. Identificatorul numeric numit port asociat serviciilor oferite unui server este adaugat la nivelul (modelul OSI) : d) de transport 3139. Care va fi notatia CIDR pentru masca de subretea 255.255.252.0? a)/22 3140. La nivel de legaturi de date (conform modelului OSI) informatia este transmisa sub forma de: b) cadre de date

PROGRAMARE (C /C++) 4001. Secventa: inta=3,b=5; int t=a<b?a++:b++; coutabt; determina afisarea valorilor: a) 4 5 3; 4002. Fie secventa: for (int i=l;i<=5;i++) { if (i==3) X; couti; } Ce este instructiunea X astfel ca valorile afisate sa fie: 1 2 4 5? b) continue; 4003. Care din prototipurile de mai jos declara corect o functie cu numar variabil de parametri? a) void g (int n,...); 4004. Aplicatia: #include <iostream> using namespace std; void main() { for(int i=0;i<3;i++){ static int s1=1; coutsl; sl++; } for(int j=0; j<3; j++){ static int s2; s2=l; couts2; s2++; }} afiseaza b)1 2 3 111 4005. Fie secventa: char s[]=un sir de caractere, *p=s; while (*p) p++; Expresia p-s este egala cu: c) strlen(s) 4006. Se considera declaratia: char s[]= {'m,e','s,a','j'}; Apelul strlen(s) este: a) imprevizibil, variabila s neputand fi manipulata ca un sir de caractere 4007. Programul: #include <stdio.h> void main() { printf( " program C++!" ); }

b) este eronat sintactic - literalul este incorect redactat pe mai multe randuri; 4008. Structura: struct Carte { char *Titlu; char *Autori[3]; Carte Bibliografie[30]; }; c) nu este valida: autoreferirea se poate realiza numai prin pointer; 4009. In urma executarii secventei: x=y=z=5; s=6; k=0; if (x>=s) y++, z+=2; x+=z; while (k<x) k++; s+=k+x; couts; valoarea variabilei s va fi: a) 26 4010. Fie declaratiile: float a=2; int *p=&a; Acestea sunt: d) eronate, p trebuind sa pointeze un int 4011. Care din urmatoarele expresii nu poate fi folosita pentru a referi valoarea unui element A[i][j] al unui masiv bidimensional (int A[10][10];)? b) *(A+i)[j] 4012. Secventa: int i=2; switch(i%2){ case 0: case 2: case 4: cout"par; case 1: case 3: case 5: cout"impar"; } d) afiseaza par impar; 4013. Fie aplicatia: #include <iostream> #include <stdlib.h> using namespace std; void main (int argc, char *argv[]) { int s,i; for (s=0,i=1;i<argc;i++) s+=atoi(argv[i]); couts; } Daca parametrii dati la executie vor fi: 2 3 5 7, atunci programul este: d) corect si afiseaza 17 4014. Instructiunea:

coutsizeof(3 .-5f); a) este eronata, sufixul f nu poate fi aplicat unei constante intregi; 4015. Pentru x=5, care este valoarea expresiei 3x2? a)24 4016. Pentru functia: int suma (int n,...) { int s=0, i,x; va_list 12; va_start(12,n); for (i=l;i<=n;i++) { x=va_arg(12,int); s+=x; } va_end(12); return s; } apelul suma(4,5,7,8,9) este: b) corect si retumeaza valoarea 29 4017. In urma executarii secventei: x=x+y; y=x-y; x=x-y; coutx ' 'y; d) x si y se interschimba 4018. Daca x si n sunt doi intregi, expresia xn poate fi echivalenta cu: a) impartirea lui x la 2n 4019. In secventa: int x; cinx; int y=x&l; Pentru ca variabila y sa fe nenula trebuie ca x sa fe: d) impar 4020. Fie functiile: int suma (int a,int b) { return a+b; } int suma (int v[], int n) { int i,s; for (i=0,s=0;i<n;i++) s+=v[i]; return s; } Daca variabila x este declarata astfel: int *x, apelul suma(x,5) este d) corect si apeleaza a doua functie, calculand suma elementelor vectorului x 4021. Secventa: int p=l; while (b) if(b%2) p*=a, b--; else b/=2, a*=a; cout p;

afiseaza: c) a la puterea b 4022.Secventa: for(i=0, s=0;i++){ if(!(i%2)) continue; if(i>100) break; s+=i; } cout<<s; d) calculeaza suma numerelor impare mai mici ca 100 4023.Care este valoarea intoarsa de functia urmatoare pentru apelul f(3)? int f(int x) { if (x<=0) return 1; retum f(x-l)+2; } d)7 4024.Fie declaratia: int a=7, c; Ce valoare va avea variabila c in urma atribuirii: c=l<<a>>2; c)32 4025. Fie declaratia: char s[10]="abcd"; Care este relatia dintre valorile intoarse de operatorul sizeof(s) si functia strlen(s)? d) sizeof(s)=strlen(s)+6 4026. Fie clasa: class C { public: char x; double y; C(char _x= ,double _y=0.): x(_x),y(_y) {} }; void main() { C c('a'); c=65.; } Expresia c=65. este: a) corecta si atribuie valoarea 65 atributului x al obiectului c 4027. Fie clasa: class C { public: int x; C(int_x=0): x(_x) {} operator int() {retum x; } }; void main() { C c(5); c++; coutc; } Expresia c++ este: d) eronata, valoarea intoarsa de operatorul cast nu este 1-value 4028. Fie clasa: class C { public: intx;

C(int_x=0): x(_x) {} , C(const C&c): x(c.x) {} C&operator=(const C&c) {x=c.x; retum *this;} }; void main() { C cl, c2; c2=cl;} Expresia c2=cl determina apelul: c) supraincarcarii operatorului = 4029. Fie clasa: class C { int increment(int); }; int C::increment (int i) { retum i++; } Functia increment este: b) metoda off-line 4030. Fie clasa: class C { public: int x; const int y; // constructor clasa }; Care din functiile urmatoare poate constitui un constructor al clasei? d) C(int_x=0, int _y=0): y(_y) {x=_x;} 4031. Se considera clasa: class C { public: int x; C(int_x=0): x(_x) {} friend void operator--(C &c) { c.x--; } }; voidmain() (C c; cout(--c);} Expresia cout(--c) este: (d) eronata, functia operator-- are tip returnat void, deci rezultatul apelului nu poate intra in compunerea unei expresii 4032. Fie clasa: class C { public: int x; void f(C c) { coutc.x; } void g(const C c) { coutc.x; } void h(C c) const { coutc.x; } void k(const C c) const { coutc.x;} }; Daca c este un obiect constant de clasa C (const C c;), care din urmatoarele apeluri sunt corecte? c) c.h(c); c.k(c); 4033. Fie clasa: class C { public: int x;

C(int _x=0): x(_x) {} friend istream& operator (istream &in, C &c) { inc.x; return in; } }; Functia operator este: d) corecta, operatorul fiind folosit pentru operatii de intrare cu obiecte (cinc) 4034. In clasa: class C { public: int x; C(int _x=0): x(_x) {} C operator:(C c) { retum C(x/c.x);} }; functia operator: a fost definita: a) eronat, simbolul doua puncte (:) nu este un operator 4035. Fie clasa: class C { public: int x,y; C (int _x, int _y): x(_x), y(_y) {} }; Constructorul clasei: c) este utilizat la instantierea C c(l,2); 4036. Functia: unsigned f (unsigned a, unsigned b) { unsigned p; for (p=l ;a;a--) p*=b; return p; } calculeaza b) b la puterea a 4037. Fie declaratiile: int a[5],*p; Care din operatiile de mai jos sunt corecte? I.p=a; II. a=p; III. p++; IV. a++; Alegeti variantele corecte: b) I,III 4038. Fie secventa: int i=2,*p=&i; coutp[0]; Aceasta este: b) corecta si afiseaza valoarea 2 4039. Fie functia: int F (int n) { if (n<=l)return 1;

else return F(n-l)+F(n-2); } ce calculeaza termenul de rang n al sirului lui Fibonacci. De cate ori este apelata functia F pentru a calcula F(4)? d) de 9 ori 4040. Daca t este o variabila double, atunci expresia: t=3,5; b) initializeaza pe t cu 3; 4041. Secventa: for (i=l- i<16; i+5) couti; c) afiseaza: 1 1 1.... la infinit; 4042. Secventa: int i=-2; if (i) { if (i%2) couti impar"; } else cout"i negativ"; a)nu afiseaza nimic; 4043. Secventa: for (suma=0,i=0;i<=10;i+=2); suma+=i; coutsumai; d) afiseaza 12 si 12; 4044. Fie secventa: double (*p)[2][3], A[2][3]; p=&A; Care din urmatoarele expresii refera corect valoarea unui element A[i][j] al masivului A? c) (*p)[i][j] 4045. Aplicatia: #include <iostream > using namespace std; #define SWAP(x,y) { int temp=x; x=y, y=temp; } int main(){ double dl=3.5, d2=5.5; SWAP (dl,d2); cout<<d1<<' '<<d2<<endl; return 0; } c) va afisa 5.5 3; 4046. Programul: #include <iostream> using namespace std; void f (int &x, int y) { x=1; y=2; } void main() {

int z=0; f(z,z); cout<<z; } afiseaza: b) 1 4047. Programul: #include <iostream> using namespace std; int x=5; void f (int &y) { y=2*x+3; couty; } void main() { f(x); cout<<' '<<x; } afiseaza: a) 15 15 4048. Secventa: int x=0xle3; printf(''%d",x); afiseaza: d) 483 4049. Fie macrodefinitia: #define INC(x) x++ Apelul coutINC(3); c) va genera eroare - left-value incorect; 4050. Declaratia: template <class T> void schimb (T &a, T &b) { T aux; aux=a; a=b; b=aux; } c)este corecta si interschimba doua valori de tipul generic T 4051. In urma executarii secventei: unsigned char x; cinx; for (int i=0; i<8;i++) x=l; cout(int)x; d) se afiseaza valoarea 0 4052. Daca n este un intreg initializat cu 15, atunci instructiunea: if (0<=n<=10) cout"n intre 0 si 10"; el se cout"n mai mic decat 0 sau mai mare decat 10"; b) afiseaza "n intre 0 si 10"; 4053. Considerand ca x este un numar real pozitiv: m=0;

while (++m<=x); m--; coutm; secventa este: d)este corecta si calculeaza partea intreaga a lui x 4054. Ce valoare are expresia: sizeof(5-3.) ? d)8. 4055. Fie structura: struct Carte { char *Titlu; char *Autori[3]; double cod; }; Cati octeti sunt necesari pentru memorarea unui obiect Carte: c) 24 4056. Secventa: int i=2; while (i--) couti; afiseaza: c) 1 0 4057.In scopul ridicarii la patrat a unui numar real definim macrodefinitia: #define SQR(x) x*x Apelul coutSQR(3+5); a) va afisa valoarea 23; 4058.Instructiunea: coutsizeof(3<5.?3:5.); va afisa: d) 8, corespunzator tipului double, cel mai puternic intre constantele 3 si 5.. 4059.Daca in urma executarii secventei: for (a=l; a<10;a+=2) b-=3; variabilele a si b sunt egale, care este valoarea initiala a variabilei b? c) 26 4060.Fie clasa: class C { int x; public: C(int _x=0): x(_x) {} //constructor clasa int operator.() //supraincarcare punct (.) {retum c.x;} }; Functia operator.: d) este eronata, operatorul. nu poate fi supraincarcat 4061.Fie clasa: classC { intx; public:

C(int _x=0): x(_x) { } //constructor clasa int operator/() { retum c.x;} }; Functia operator/: b) este eronata, operatorul / este binar 4062.Fie clasa: class C { public: int x; C(int _x=0):x(_x) {} //constructor clasa C(const C&c):x(c.x) {} //constructor copiere }; C f() { static C c; return c;} void main() { f(); } Apelul f() va determina utilizarea: d) constructorului de clasa si a celui de copiere cate o data 4063.Operatorul sageata (->): c) poate fi supraincarcat numai prin metoda nestatica 4064. Fie clasa: class C { public: int x; void f(C c) { coutc.x;} friend void f(C c) { coutc.x;} }; Definirea functiilor f este: d) corecta, prima functie fiind o metoda a clasei, iar cea de-a doua o functie independenta 4065. Fie clasa: class C { public: int x; C(int _x=0): x(_x) {} //constructor clasa int operator++(int) { return ++x; } }; void main() { C c; cout<<c++;} va determina: b) afisarea valorii 1 4066. Sa se precizeze care afirmatii sunt adevarate: I. metodele nestatice ale unei clase primesc pointerul this; II. metodele nestatice ale unei clase nu primesc pointerul this; III. metodele statice ale unei clase primesc pointerul this; IV. metodele statice ale unei clase nu primesc pointerul this; b) I, IV 4067.Fie clasa: class C { public: int x; C(int _x=0): x(_x) {} //constructor clasa

operator int(){ return x;} }; Functia operator int(): d) este corecta, reprezinta supraincarcarea operatorului cast 4068.Fie clasa: classC { intx; }; C* const pc=new C; Precizati afirmatia corecta: a) pointerul pc este constant; 4069.Conversia unui obiect al unei clase inspre un tip primitiv, se poate face prin: c) supraincarcarea operatorului cast in clasa respectiva 4070.Aplicatia: #include <iostream> using namespace std; class C { public: int a; C(int _a=0): a(_a) {} int Get_a() { return a; } }; void main() { const C c(2); coutc.Get_a(); } d. este eronata; obiectul constant c nu poate invoca metoda Get_a();