Sunteți pe pagina 1din 31

Probleme

Criptografie si securitate

Ion D. Ion, Luciana Morogan

Facultatea de Matematica-Informatica
Universitatea Spiru Haret

Exemple de probleme pentru testare

Exemple de probleme pntru testare


Probleme

Outline

1 Probleme

Exemple de probleme pntru testare


Probleme

Exercitiul 1

Determinati inversa matricei (modulo 26)3 2
 (15 20)
3 5 (17 9)

Exemple de probleme pntru testare


Probleme

Exercitiul 2

Criptati un text clar la alegere folosind sistemul de criptare Hill


cu matricea
 
3 2
3 5

NOTA - DSFM

Exemple de probleme pntru testare


Probleme

Exercitiul 3

Folosind sistemul de criptare Polybios codificati textul clar


UNIVERSITATE.
EACDBDEBAEDCDDBDDEAADEAE

Exemple de probleme pntru testare


Probleme

Exercitiul 4

Pentru a = 3, b = 5 se definesc functiile de criptare, respectiv


decriptare, ale unui sistem de criptare afin:
e(3,5) (x) = 3x + 5
d(3,5) (y ) = 9y + 9(26 − 5)(mod26) = 9y + 7
Sa luam textul clar GRUPA. Codificarea acestuia este ...XENYF

Exemple de probleme pntru testare


Probleme

Exercitiul 5

In sistemul de criptare Vigenere, sa consideram cuvantul cheie


GRUPA. Criptam cu aceasta cheie textul clar CRIPTOGRAFIE
si se obtine textul criptat... IICETUXLPFOV

Exemple de probleme pntru testare


Probleme

Exercitiul 6

Folosind un sistem aditiv fluid binar de criptare se cere


criptarea/decriptarea secventei de text clar x = 101101,
cunoscand chea fluida z = 1101.
y=011010

Exemple de probleme pntru testare


Probleme

Exercitiul 7

Folosind un sistem de criptre asincron cu auto-cheie, pentru


k = 11, codificati/decodificati textul clar SPIRU HARET.
DSARLSSJNG

Exemple de probleme pntru testare


Probleme

Exercitiul 8

Consideram modul de utilizare ECB al cifrului bloc DES care


aplica permutari bitilor unui vector de biti de lungime 4.
Criptati textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia
 
1 2 3 4
π=
2 3 4 1

y=0111 0010 1000 0101

Exemple de probleme pntru testare


Probleme

Exercitiul 9

Consideram modul de utilizare CBC al cifrului bloc DES care


aplica permutari bitilor unui vector de biti de lungime 4.
Criptati textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia
 
1 2 3 4
π=
2 3 4 1

si blocul initial IV = 1010


y=0010 0110 0100 1101

Exemple de probleme pntru testare


Probleme

Exercitiul 10

Consideram modul de utilizare OFB al cifrului bloc DES care


aplica permutari bitilor unui vector de biti de lungime 4.
Criptati textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia
 
1 2 3 4
π=
2 3 4 1

si blocul initial IV = 1010


y=1110 1011 0001 0000

Exemple de probleme pntru testare


Probleme

Exercitiul 11

Consideram modul de utilizare CFB al cifrului bloc DES care


aplica permutari bitilor unui vector de biti de lungime 4.
Criptati textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia
 
1 2 3 4
π=
2 3 4 1

si blocul initial IV = 1010


y=1110 1100 1101 0001

Exemple de probleme pntru testare


Probleme

Exercitiul 12: Sistemul RSA

Problema A Problema B
Fie d exponentul de decriptare al Fie d = 11 exponentul de decriptare al
sistemului de criptare RSA construit sistemului de criptare RSA construit
cu numerele prime p = 3, q = 5. Daca cu numerele prime p = 7, q = 11.
exponentul de criptare este e = 7, Determinati exponentul de criptare e.
determinati d. d=7 e 11
Problema C Problema D
Consideram sistemul de criptare RSA Un utilizator al sistemului de criptare
construit cu numerele prime RSA are ca cheie publica
p = 3, q = 5. Daca exponentul de (n, e) = (35, 5) si cheia secreta d = 5.
criptare este e = 4 si se doreste Daca primeste textul criptat c = 3,
codificarea textului clar m = 11, atunci textul clar decodificat de
determinati textul criptat c. c=1 utilizator este ... m=33

Exemple de probleme pntru testare


Probleme

Exercitiul 12: Sistemul El-Gamal

Problema A
Fie cifrul El-Gamal asociat numarului prim p = 7 si radacinii
primitive, modulo 7, 5. Cheia secreta a lui Alice este 3, iar cea
a lui Bob este 4. Daca Bob codifica textul clar x = 11 si il
transmite lui Alice, atunci aceasta primeste codificarea...
c=(c1,c2)=(2,4)
Problema B
Fie cifrul El-Gamal asociat numarului prim p = 11 si radacinii
primitive, modulo 7, 5. Cheia secreta a lui Alice este 4, iar cea
a lui Bob este 7. Alice primeste de la Bob textul criptat (3,7) pe
care il decodifica si gaseste mesajul clar ...
m=x=10
Bob primeste de la Alice: m=x=2

Exemple de probleme pntru testare


RSA
Reguli generale RSA:
n = p*q
f = (p-1)*(q-1)
1<e<n astfel incat c.m.m.d.c(e,f)=1
d=e-1 (mod f) || se calculeaza folosind algoritmul lui Euclid extins
Criptare: c=me (mod n)
Decriptare: m = cd (mod n)
m – text clar, c – text criptat, e – exponentul de criptare, d – exponentul de decriptare.

Algoritmul lui Euclid extins pentru aflarea inversului unui numar intr-un mod n.

Vom nota pasii algoritmului lui Euclid pornind de la pasul 0. Coeficientul obtinut la pasul i va fi notat qi. In timp ce efectuam
fiecare pas al algoritmului, vom calcula si un numar auxiliar, pi. Pentru primii 2 pasi stim deja valorile : p0 = 0 and p1 = 1. Pentru
restul pasilor vom calcula recursiv pi = pi-2 - pi-1 qi-2 (mod n). Continuam calculul numarului auxiliar inca un pas dupa terminarea
algoritmului.

Algoritmul incepe prin impartirea lui n la x, apoi continua prin impartirea impartitorului la rest. Cand ultimul rest diferit de 0 se
afla la pasul k, daca acest rest e 1 , x admite un invers care va fi pk+2. (Daca restul nu e 1, atunci x nu admite un invers.)

EXEMPLU:

Calculam inversul lui 15 mod 26.

PAS 0: 26 /15= 1 rest 11 p0 = 0

PAS 1: 15/11 = 1 rest 4 p1 = 1

PAS 2: 11/4 = 2 rest 3 p2 = 0 - 1( 1) mod 26 = 25

PAS 3: 4/3 = 1 rest 1 => x admite invers p3 = 1 - 25( 1) mod 26 = -24 mod 26 = 2

PAS 4: 3/1 = 3 rest 0 p4 = 25 - 2( 2) mod 26 = 21

p5 = 2 - 21( 1) mod 26 = -19 mod 26 = 7

Observati ca 15*7 = 105 = 1 + 4*26 1 (mod 26).

EL-GAMAL
Reguli generale EL-GAMAL:
A – cheia privata a lui Alice
B – cheia privata a lui Bob
p – numar prim mare
α –primitiv
(p,α,αA) – Cheia publica a lui Alice
(p,α,αB) – Cheia publica a lui Bob
Criptare : Bob obtine cheia publica a lui Alice, calculeaza textul criptat c1 folosind cheia lui privata si c2 folosind αA a
lui Alice pe care-l obtine din cheia ei publica.
c1 = αB mod p ; c2 = m(αA)k mod p ; c = (c1,c2) - Trimite textul cifrat c = (c1,c2) la utilizatorul Alice.
Decriptare : Pentru a determina textul clar m din textul cifrat c, utilizatorul Alice execută următoarele:
1. Utilizează cheia sa privată a pentru a calcula: f = c1p-1-A (mod p).
2. Determină textul clar m astfel: m = f*c2 (mod p).
RSA 1) : p=3 ; q=5 ; e=7 , d=?
f=(p-1)*(q-1) = 2*4 = 8
d = e-1 (mod f) = 7-1 (mod 8)
8/7 = 1 rest 1 p0=0
7/1 = 7 rest 0 p1=1
p2=0 – 1*1 (mod 8) = -1 (mod 8) = 7
d=7 d=7

RSA 2) : p=7; q=5; d=11 ; e=?


f=(p-1)*(q-1) = 6*4 = 24
e= d-1 (mod f) = 11-1 ( mod 24 )
24/11 = 2 rest 2 p0=0
11/2 = 5 rest 1 p1=1
2/1 = 2 rest 0 p2=0 – 1*2 (mod 24) = 22
P3= 1 – 22*5 (mod 24) = -109 mod 24 = 11
e = 11 e=11

RSA 3) : n=15; e=4; m=11, c=?


c = me (mod n) = 114 (mod 15) = 14641 mod 15 = 1
c=1
RSA 4) : (n,e) = (35,5) ; d=5, c=3 , m=?
m = cd (mod n) = 35 (mod 35) = 243 mod 35 = 33
m=33

El-Gamal 1): p=11; α=2; csA=3; csB=4; m=9; c=?


c1 = αB (mod p) = 24 mod 11 = 16 mod 11 = 5
c2 = m(αA)B (mod p) = 9(23)4 mod 11 = 9*4096 (mod 11) = 3
c = (c1,c2) = (5,3)
c=(5,3)

El-Gamal 2): p=7; α=5; csA=3; csB=4; m=11; c=?


c1 = αB (mod p) = 54 mod 7 = 625 mod 7 = 2
c2 = m(αA)B (mod p) = 11(53)4 mod 7 = 11*244140625 (mod 7) = 4
c = (c1,c2) = (2,4)
c=(2,4)

El-Gamal 3): p=11; α=2; csA=3; csB=4; A primeste de la B (y1,y2)=(5,3); txt. Clar x =?
z = y1p-1-A (mod p) = 511-1-3 (mod 11) = 57 (mod 11) = 3
x = z * y2 (mod p) = 3 * 3 (mod 11) = 9
x=9
El-Gamal 4): p=11; α=2; csA=4; csB=7; (y1,y2) = (3,7); txt clar x=?
Daca (y1,y2) = (3,7) este primit de B de la A, atunci:
f = y1p-1-B (mod p) = 311-1-7 (mod 11) = 33 (mod 11) = 5
x = f * y2 (mod p) = 5 * 7 (mod 11) = 2 x=2
Daca (y1,y2) = (3,7) este primit de A de la B, atunci:
f = y1p-1-A (mod p) = 311-1-4 (mod 11) = 36 (mod 11) = 3
x = f * y2 (mod p) = 3 * 7 (mod 11) = 10 x=10
Probleme pentru laboratorul Sisteme de criptare cu cheie publica.
http://criptografie.panevo.ro/LABORATOARE/5.%20Sisteme%20de%20criptare%20cu%20cheie%20publica.pdf

Deadline : 17 Decembrie 2009

========================================RSA==========================================

𝟙) Consideram d exponentul de decriptare, e exponentul de criptare si p si q doua numere prime impare.


Pentru p=3, q=5 si e=7 , sa se determine d (exponentul de decriptare).
d=7

𝟚) Consideram d exponentul de decriptare, e exponentul de criptare si p si q doua numere prime impare.


Pentru p=7, q=5 si d=11 , sa se determine e (exponentul de criptare).
e=11

𝟛) Consideram e exponentul de criptare, p si q doua numere prime impare si n=pq. (n,e)=(15,4) -> cheie
publica.
Fiind dat n=15, e=4 si textul clar m=11 , determinati textul codificat c .
c=1

𝟜) Pentru cheia publica (n,e) = (35,5), exponentul de decriptare d=5 si textul criptat c=3 , determinati
textul clar m.

m=33

=====================================================================================
======================================El-Gamal========================================

𝟙) Se considera p=11 (p - numar prim), α=2 (a - radacina primitiva).


3 - Cheia secreta a lui Alice
4 - Cheia secreta a lui Bob
m=9 - textul clar de criptat de catre Bob pentru a-l trimite lui Alice.
Care este codificarea textului clar?
c=(c1,c2)=(5,3)

𝟚) Se considera p=7 (p - numar prim) α=5 , α є ℤ∗7


3 - Cheia secreta a lui Alice
4 - Cheia secreta a lui Bob
m=11 - textul clar de criptat de catre Bob pentru a-l trimite lui Alice.
Care este codificarea textului clar?
c=(c1,c2)=(2,4)

𝟛) Se considera p=11 , α=2.


3 - Cheia secreta a lui Alice
4 - Cheia secreta a lui Bob
Alice primeste de la Bob (y1,y2) = (5,3)
Sa se determine textul clar x.
x=9

𝟜) Se considera p=11 , α=2.


daca msj.e primit de A de la B,atunci x=2
4 - Cheia secreta a lui Alice
daca msj. e primit de B de la A,atunci x=10
7 - Cheia secreta a lui Bob
Sa se determine textul clar x pentru (y1,y2) = (3,7) .
=====================================================================================
Criptogrfie şi securitate – Anul III Sem. 1 USH

A Criptografie si securitate – 6 / 12 subiecte


RSA Criptografie si securitate – 4 / 12 subiecte
ELG Criptografie si securitate – 2 / 12 subiecte
B Securitatea retelelor de calculatoare 2008-2009 – 100 sub
C Servere de date – 73 subiiecte

Afisarea unei portiuni de text cu o dimensiune mai mare decat cea prestabilita se face prin:
C 45 b
a) <b> c) <sup>
b) <big> d) <bigger>
Alegeti culoarea data de codul de culoare #000000:
C 54 a
a) black c) red
b) white d) blue
Alegeti culoarea data de codul de culoare #ffffff:
C 53 b
a) black c) green
b) white d) gray
Aplicatiile de control a conexiunii folosesc protocolul:
C 3 a
a) ip c) icmp
b) udp d) igrp
B 3 Aplicatiile de control al conexiunii folosesc protocolul: TCP
Arhitecturile de retea cele mai cunoscute sunt modelul de referinta OSI (Open System Interconnection)
B 65
si TCP/IP (transmission control protocol / Internet Protocol).
Care din urmatoarele atribute apartine tagului font?
C 55 b
a) align c) size
b) width d) style
Care din urmatoarele programe foloseste campul TTL:
C 2 c
a) ping c) traceroute
b) telnet d) arp
B 2 Care program foloseste campul TTL: tracert/traceroute
Care program nu este un client de mail
C 22 b
a) Thunderbird c) Kmail
b) Sendmail d) Outlook
Care program nu este un client de mail
C 23 c
a) Thunderbird c) Postfix
b) Evolution d) Outlook
Care program nu este un client de mail
C 24 d
a) Thunderbird c) Outlook
b) Evolution d) Exim
Care program nu este un client de web
C 9 d
a) Mozilla firefox c) Safari
b) Opera d) Explorer

Pag. 1
Care program nu este un server de mail
C 25 c
a) Postfix c) Cyrus
b) Sendmail d) Exim
Care program nu este un server de web
C 8 a
a) firefox c) apache
b) lighhttp d) iis
B 13 Cate situri poate gazdui un server de web? oricare
Cifrul ..................... este cel mai cunoscut cifru bloc cu cheie simetrica, este un cifru Feistel care proce-
seaza blocuri de text de n = 64 biti si produce blocuri cifrate de 64 biti. Dimensiunea cheii secrete este
B 95
k = 56 biti.
R: DES (DataEncryption Standard, Standardul de Criptare a Datelor)
Cifrul ........................ este un cifru cu o arhitectura orientata cuvant pentru cuvinte cu dimensiune varia-
bila (16, 32 sau 64 biti). Are o descriere compacta si este potrivit pentru implementare hardware sau
B 98
software.
R: RC5
Cifrul....................... este un cifru bazat pe o generalizare a structurii Feistel si consta din 8 repetari iden-
tice urmate de o transformare. În prezent, se pare ca singurul punct slab al lui este dimensiunea mica (64
B 96
biti) a blocului.
R: IDEA (International Data Encryption Algorithm)
Cifrul.......................... este un cifru bloc iterat cu dimensiunea blocului de 64 biti. Spre deosebire de ci-
frurile Feistel, algoritmii lui de criptare si decriptare sunt diferiti.
B 97
R: SAFER (SAFER K-64 - Secure And Fast Encryption Rottine)
Comanda cat din sistemul de operare UNIX
C 64 a
a) Afiseaza continutul unui fisier c) Concateneaza doua sau mai multe siruri
b) Afiseaza continutul unui director d) Afiseaza lista de partitii si spatiul liber
Comanda cat din sistemul de operare UNIX
C 65 d
a) Afiseaza continutul unui director c) Afiseaza lista de partitii si spatiul liber
b) Afiseaza lista de procese active d) Concateneaza doua sau mai multe fisiere
Comanda df din sistemul de operare UNIX

a) Afiseaza continutul unui fisier


C 67 d
b) Afiseaza continutul unui director
c) Afiseaza lista de fisiere si directoare si spatiul ocupat de acestea
d) Afiseaza lista de partitii si spatiul liber si cel ocupat
B 40 Comanda df din sistemul de operare UNIX Afiseaza lista de partitii si spatiul liber si cel ocupat
Comanda df –h din sistemul de operare UNIX
C 68 b
a) Afiseaza continutul unui fisier c) Afiseaza lista de procese active
b) Afiseaza lista de partitii si spatiul liber d) Afiseaza continutul unui director
Comanda du din sistemul de operare UNIX

a) Afiseaza continutul unui fisier


C 66 c
b) Afiseaza continutul unui director
c) Afiseaza lista de fisiere si directoare si spatiul ocupat de acestea
d) Afiseaza lista de partitii si spatiul liber
Comanda du din sistemul de operare UNIX Afiseaza lista de fisiere si directoare si spatiul ocupat
B 41
de acesta

Pag. 2
Comanda head din sistemul de operare UNIX

a) Afiseaza continutul unui fisier


C 70 b
b) Afiseaza primele linii ale unui fisier
c) Afiseaza ultimele linii ale unui fisier
d) Afiseaza lista de partitii si spatiul liber si cel ocupat
B 39 Comanda ifconfig din sistemul de operare UNIX Arata configurarea curenta a placilor de retea
B 44 Comanda ipfw din sistemul de operare UNIX Este un program de configurare a firewall-ului
Comanda ls din sistemul de operare UNIX

a) Afiseaza continutul unui fisier


C 62 b
b) Afiseaza continutul unui director
c) Afiseaza lista de fisiere si directoare si spatiul ocupat de acestea
d) Afiseaza lista de partitii si spatiul liber si cel ocupat
B 36 Comanda ls din sistemul de operare UNIX Afiseaza continutul unui director
Comanda netstat din sistemul de operare UNIX Afiseaza starea conexiunilor TCP adresa remote si
B 37
portul
Comanda ps din sistemul de operare UNIX
C 63 c
a) Afiseaza continutul unui fisier c) Afiseaza lista de procese active
b) Afiseaza continutul unui director d) Afiseaza lista de partitii si spatiul liber
Comanda ps din sistemul de operare UNIX

a) Afiseaza interactiv procesele din sistem


C 72 d
b) Afiseaza continutul unei partitii
c) Afiseaza lista de programe instalate in sistem
d) Afiseaza lista de procese active
B 45 Comanda ps din sistemul de operare UNIX Afiseaza lista de procese active
B 42 Comanda route din sistemul de operare UNIX Adauga o ruta statica in tabela de rutare
Comanda tail din sistemul de operare UNIX

a) Afiseaza continutul unui fisier


C 71 c
b) Afiseaza primele linii ale unui fisier
c) Afiseaza ultimele linii ale unui fisier
d) Afiseaza lista de partitii si spatiul liber si cel ocupat
B 43 Comanda tcpdump din sistemul de operare UNIX Analizator de pachete
Comanda top din sistemul de operare UNIX

a) Afiseaza topul userilor logati în sistem


C 69 c
b) Afiseaza lista de programe si memoria alocata acestora
c) Afiseaza interactiv procesele active în sistem
d) Afiseaza interactiv primele linii ale unui fisier
B 38 Comanda top din sistemul de operare UNIX Afiseaza interactiv procesele active in sistem
Comanda who din sistemul de operare UNIX
C 73 c
a) Afiseaza userul curent c) Afiseaza lista de useri conectati in sistem
b) Afiseaza directorul curent d) Afiseaza lista de grupuri din sistem
Comentariile în limbajul html se introduc astfel:
C 41 c
a) //comentariu c) <!-- comentariu -->
b) /*comentariu */ d) {comentariu}
B 4 Comunicarea dintre un client si un server se realizeaza pe baza adresei de: IP IP

Pag. 3
Comunicarea dintre un client si un server se realizeaza pe baza adresei de:
C 4 a
a) ip c) udp
b) mac d) web
B 5 Comunicarea directa dintre doua hosturi din aceiasi retea se realizeaza doar pe baza adresei de …. MAC
Comunicarea directa dintre doua hosturi din aceiasi retea se realizeaza doar pe baza adresei de:

C 5 a) ip c) email b
b) mac d) web

Concepte de baza ce apar in criptografie :

A este o multime finita, numita alfabetul de definitie.


B 85 M reprezinta spatiul mesajelor si contine siruri de simboluri dintr-un alfabet de definitie.

Elementele din M se numesc:


R: mesaje in clar
Concepte de baza ce apar in criptografie :

Multimea C contine siruri de simboluri dintr-un alfabet de definitie care poate diferi de alfabetul lui M
B 86
(spatiul mesajelor). Un element din C este numit text cifrat. Multimea C se numeste:

R: spatiul textelor cifrate


Concepte de baza ce apar in criptografie :

K este o multime numita spatiul cheilor . Un element al lui K este numit cheie. Fiecare element e din K
B 87
determina in mod unic o bijectie de la M (spatiul mesajelor) la C (spatiul textelor cifrate), notata Ee,
numita:
R: functie (transformarea) de criptare
Concepte de baza ce apar in criptografie :
Pentru fiecare element d din spatiul cheilor K, Dd este o bijectie de la C (spatiul textelor cifrate) la M
B 88
(spatiul mesajelor) numita :
R: functie (transformare) de decripate
Concepte de baza ce apar in criptografie :
Multimea {Ee |e din K } a functiilor de criptare si o multime corespunzatoare D
d d in K  a functii-
B 89 lor de decriptare, cu proprietatea ca pentru fiecare e din K exista o cheie unica din K astfel incat
Dd  Ee1 , formeaza :
R: scheme de cripate
B 49 Configurare firewall-uri in mediul UNIX iptables
B 50 Configurare routere
Considerăm modul de utilizare CBC al cifrului bloc DES care aplică permutări biţilor unui vector de biţi
 1 2 3 4
A 9
de lungime 4. Criptaţi textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia    şi blo-
 2 3 4 1
cul iniţial IV = 1010
R: 0010 0110 0100 1101
Considerăm modul de utilizare CFB al cifrului bloc DES care aplică permutări biţilor unui vector de biţi
 1 2 3 4
A 11
de lungime 4. Criptaţi textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia    şi blo-
 2 3 4 1
cul iniţial IV = 1010
R: 1110 1100 1101 0001 R: xxxxxxxxxxxxxxx
1101 0101 1101 0010

Pag. 4
Considerăm modul de utilizare ECB al cifrului bloc DES care aplică permutări biţilor unui vector de biţi
 1 2 3 4
A 8
de lungime 4. Criptaţi textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia   
 2 3 4 1
R: 0111 0010 1000 0101
Considerăm modul de utilizare OFB al cifrului bloc DES care aplică permutări biţilor unui vector de biţi
 1 2 3 4
A 10
de lungime 4. Criptaţi textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia    şi blo-
 2 3 4 1
cul iniţial IV = 1010
R: 1110 1011 0001 0000
Considerăm sistemul de criptare RSA construit cu numerele prime p = 3; q = 5. Dacă exponentul de crip-
RSA 12C tare este e = 4 şi se doreşte codificarea textului clar m = 11, determinaţi textul criptat c.
R: 1
Criptarea similara cifrurilor cascada, dar in care cheile nivelurilor nu trebuie sa fie independente si cifru-
rile pot fi ori un cifru bloc E, ori functia de decriptare corespunzatoare E-1 , se numeste criptare:
B 92
R: multipla

3 2
Criptaţi un text clar la alegere folosind sistemul de criptare Hill cu matricea  
A 2
3 5
R:
Daca in retea datele circula:
-într-un singur sens — simplex
B 57
-în ambele sensuri dar nu simultan — semi-duplex
-în ambele sensuri simultan — duplex
Daca transmiterea mesajului de la sursa la destinatie se poate face pe mai multe cai, trebuie ales un anu-
B 58 mit drum. Aceasta alegere se numeste dirijare sau …….
R: rutare
Deschiderea unui link intr-o fereastra noua se va produce prin accesarea unui link de forma:
C 57 b
a) <a href="url" new> c) <a href="url" target="new">
b) <a href="url" target="_blank"> d) <a href="url" target="_self">

3 2
Determinaţi inversa matricei (modulo 26)  
A 1
3 5
R: [15 20;17 9]
DHCP provine de la
C 36 b
a) Detect Host Configuration Protocol c) Dynamic Host Connection Process
b) Dynamic Host Configuration Protocol d) Ddebug Host Configuration Problems
B 33 DHCP provine de la Dinamic Host Configuration Protocol
DNS provine de la
C 37 c
a) Domain Name Service c) Domain Name System
b) Dynamic Network Server d) Domain Name Service
B 34 DNS provine de la Domain Name System
Elementele active ale unui nivel se numesc entitati. Entitatile aceluiasi nivel dar de pe masini diferite se
numesc entitati pereche Entitatile pot fi: software (un proces) sau hardware (un cip I/E inteligent).
B 59
R: pereche

Pag. 5
Elementul inline generic potrivit cu o gama larga de utilizari, inclusiv pentru a atasa CSS
unei portiuni a unui rand este:
C 48 c
a) <div> c) <span>
b) <p> d) <tr>
Evidentierea unui fragment de text, prin afisarea acestuia cu stilul cursiv se face prin
utilizarea urmatorului element de fraza:
C 51 c
a) <em> c) <i>
b) <b> d) <c>
Evidentierea unui fragment de text, prin afisarea acestuia cu stilul aldin se face prin
utilizarea urmatorului element de fraza:
C 52 d
a) <strong> c) <aldine>
b) <em> d) <b>
Fie cifrul El-Gamal asociat numărului prim p = 11 şi rădăcinii primitive, modulo 7, 5. Cheia secretă a lui
Alice este 4, iar cea a lui Bob este 7. Alice primeşte de la Bob textul criptat (3,7) pe care îl decodifică şi
ELG 12B
găseşte mesajul clar ………....
R:10 x=m(textul clar)=2X
Fie cifrul El-Gamal asociat numărului prim p = 7 şi rădăcinii primitive, modulo 7, 5. Cheia secretă a lui
Alice este 3, iar cea a lui Bob este 4. Dacă Bob codifică textul clar x = 11 şi il transmite lui Alice, atunci
ELG 12A
aceasta primeşte codificarea …………....
R: c=(c1,c2)=(2,4)
Fie d = 11 exponentul de decriptare al sistemului de criptare RSA construit cu numerele prime
RSA 12B p = 7; q = 11. Determinaţi exponentul de criptare e.
R: E=11
Fie d exponentul de decriptare al sistemului de criptare RSA construit cu numerele prime p = 3; q = 5.
RSA 12A Dacă exponentul de criptare este e = 7, determinaţi d.
R: D=7
Folosind sistemul de criptare Polybios codificaţi textul clar UNIVERSITATE.
A 3
R: EACDBDEBAEDCDDBDDEAADEAE (am eliminat w)
Folosind un sistem aditiv fluid binar de criptare se cere criptarea /decriptarea secvenţei de text clar
A 6
x = 101101, cunoscând cheia fluidă z = 1101.
R: 011010 (criptarea)
Folosind un sistem de criptre asincron cu auto-cheie, pentru k = 11, codificaţi /decodificaţi textul clar
A 7 SPIRU HARET.
R: DSARLSSJNG
Formal, un serviciu este specificat printr-un set de primitive (operatii) disponibile entitatii ca-
B 62 re foloseste acest serviciu. Acestea comanda serviciului sa execute anumite actiuni sau sa raporteze des-
pre actiunile executate de o entitate pereche.
HTML provine de la
C 31 c
a) HyperText Multi Language c) HyperText Markup Language
b) HyperTag Markup Language d) HighexTensible Markup Language
B 28 HTML provine de la Hyper Text Markup Language
HTTP provine de la
C 32 a
a) Hypertext Transfer Protocol c) Hypertext Transport Protocol
b) Hypertext Transmission Protocol d) Hyper Text Protocol
B 29 HTTP provine de la Hyper Text Transfer Protocol
IMAP provine de la
C 33 b
a) Instant Message Access Protocol c) Internet Mail Access Protocol
b) Internet Message Access Protocol d) Interior Message Access Protocol

Pag. 6
B 30 IMAP provine de la Internet Message Access Protocol
Inserarea textului în paragrafe se realizeaza folosind:
C 47 b
a) <blockquote> c) <div>
b) <p> d) <span>
Inserarea unei imagini se face prin:
C 61 b
a) <image src="image.gif"> c) <img href="image.gif>
b) <img src="image.gif"> d) <img>image.gif</img>
Inserarea unui hyperlink în limbajul HTML se face prin:

a) <a name="http://www.w3schools.com">W3Schools.com</a>
C 56 b
b) <a href="http://www.w3schools.com">W3Schools</a>
c) <a url="http://www.w3schools.com">W3Schools.com</a>
d) <a>http://www.w3schools.com</a>
În LAN-urile cu inel fiecare bit se propaga independent de ceilalti pe inel, fara sa astepte restul pachetu-
B 53 lui.
R: inel
În sistemul de criptare Vigenere, să consideram cuvântul cheie GRUPA. Criptăm cu această cheie textul
A 5 clar CRIPTOGRAFIE şi se obţine textul criptat ...
R: IICETUXLPFOV
Între doua nivele adiacente exista o interfata care defineste operatiile si serviciile primitive oferite de ni-
B 55 velul n nivelului n+1.
R: interfata
Întreruperea de rand în cadrul unui paragraf de text se realizeaza prin introducerea unui
element de tipul:
C 43 c
a) <p> c) <br>
b) <b> d) <hr>
Nivelul ...................... al modelului OSI stabileleste si întretine conexiunea între procese de pe masini
B 71 diferite, permite proceselor sa defineasca proprietatile dialogului si sa-l sincronizeze.
R: sesiune
Nivelul ........................ al modelului OSI contine o multitudine de protocoale utilizate frecvent cum ar fi
HTTP (protocol de transmitere a hipertextului), FTP (protocol pentru transferul fisierelor), SMTP (pro-
B 73
tocol pentru posta electronica), etc.
R: aplicatie
Nivelul ........................ al modelului OSI realizeaza operatii de transformare a datelor în formate recu-
noscute de entitatile ce intervin în conexiune, transfera date între masini de tipuri diferite (Unix-DOS),
B 72 realizeaza codificarea datelor în functie de caracteristicile acestor masini., ofera servicii de securitate
(permite comunicarea unor structuri de date de nivel inalt, cum ar fi inregistrarile bancare).
R: prezentare
Nivelul aplicatie al modelului TCP/IP cuprinde toate protocoalele de nivel înalt. Unul dintre acestea este
protocolul de terminal virtual ....................... care permite unui utilizator de pe o masina sa se conecteze
B 76
si sa lucreze pe o masina situata la distanta.
R: telnet
Nivelul aplicatie al modelului TCP/IP cuprinde toate protocoalele de nivel înalt. Unul dintre acestea este
protocolul pentru transferul de fisiere ............. care poseda un mecanism de mutare eficienta a datelor de
B 77
pe o masina pe alta.
R: FTP
Nivelul aplicatie al modelului TCP/IP cuprinde toate protocoalele de nivel înalt. Unul dintre acestea este
B 78 protocolul de posta electronica
R: SMTP
Nivelul aplicatie al modelului TCP/IP cuprinde toate protocoalele de nivel înalt sialte servicii. Unul din-
tre acestea este serviciul numelor de domenii .................... care stabileste corespondenta dintre numele
B 79
gazdelor si adresele retelelor.
R: DNS

Pag. 7
Nivelul n de pe o masina comunica folosind anumite reguli si conventii numite ……………. cu nivelul
B 54 n de pe alta masina
R: protocoale
Nivelul fizic al modelului OSI are rolul de a transmite bitii de la o masina la alta printr-un canal
B 66 de comunicatie. Nivelul rezolva problemele de natura electrica: cum ar fi tensiunea si intensitatea curen-
tului.
Nivelul legaturi de date al modelului OSI cuprinde un subnivel de control al accesului la me-
B 68
diu care rezolva problema controlului accesului la canalul partajat pentru retelele cu difuzare.
Nivelul retea al modelului OSI are rolul de a controla functionarea subretelei. Acesta trebuie sa
determine modul de dirijare a pachetelor de la sursa la destinatie prin intermediul tabelelor statistice (cu
B 69 trasee care sunt stabilite la începutul fiecarei conversatii) sau în mod dinamic (prin determinarea trasee-
lor pentru fiecare pachet în parte în concordanta cu traficul din retea la momen tul respectiv).
R: retea
Nivelul transport al modelului OSI are rolul de a transforma un mijloc de transmisie într-o li-
B 67
nie disponibila nivelului retea fara erori de transmisie.
Nivelul transport al modelului OSI descompune datele pe care le primeste de la nivelul ime-
diat superior în unitati mai mici, le trimite nivelului imediat inferior si se asigura ca acestea ajung corect
B 70 la distanta. De asemenea, stabileste tipul de serviciu pe care îl furnizeaza nivelului imediat su perior si
utilizatorilor retelei.
R: transport
O linie în cadrul unui tabel se introduce prin:
C 58 b
a) <td> c) <table>
b) <tr> d) <th>
O lista de protocoale folosita de un sistem, câte u n protocol pentru fiecare nivel se numeste stiva
B 56
de protocoale.
O lista neordonata se introduce prin:
C 60 a
a) <ul> c) <dl>
b) <list> d) <ol>
O lista ordonata se introduce prin:
C 59 d
a) <dl> c) <ul>
b) <list> d) <ol>
Obiectivul esential al criptografiei care se refera la ascunderea informatiilor fata de toate persoanele,
B 81 mai putin cele autorizate, este:
R: confidentialitate
Obiectivul esential al criptografiei care se refera la evitarea alterarii neautorizate a datelor este:
B 82
R: intregritate
Obiectivul esential al criptografiei care se refera la identificarea unei persoane sau a originii unui mesaj
B 83 este:
R: autentificare
Obiectivul unui cifru bloc este de a asigura confidentialitatea. Obiectivul unui intrus este de a recupera
mesajul in clar din textul cifrat. Daca un intrus poate obtine parti ale mesajului in clar din textul cifrat,
B 90
dar nu poate obtine cheia, un cifru bloc este:
R: partial compromis
Obiectivul unui cifru bloc este de a asigura confidentialitatea. Obiectivul unui intrus este de a recupera
B 91 mesajul in clar din textul cifrat. Daca se poate gasi o cheie, un cifru bloc este:
R: total compromis
Paginile pot fi vazute printr-un program de navigare numit ........................... Exemple de astfel de pro-
grame sunt: Mosaic, Opera si Netscape, care aduc pagina dorita, interpreteaza textul si comenzile de for-
B 80
matare continute în text si afiseaza pe ecran pagina formatata corespunzator .
R: browser

Pag. 8
Pentru a = 3; b = 5 se definesc funcţiile de criptare, respectiv decriptare, ale unui sistem de criptare afin:

e3,5  x   3 x  5
A 4 d3,5  y   9 y  9  26 - 5  mod26   9 y  7

Să luam textul clar GRUPA. Codificarea acestuia este ...


R: XENYF
B 26 Pentru a aduce mesajele de mail un client se conecteaza la un MTA cu pop3 pe portul 110
Pentru a aduce mesajele de mail un client se conecteaza la un MTA cu pop3 pe portul
C 27 c
a) 21 c) 25
b) 100 d) 110
Pentru a insera o portiune de text preformatat se recomanda utilizarea tagului :
C 50 c
a) <plaintext> c) <pre>
b) <text> d) <xmp>
Pentru inserarea unui element de text formatat cu stilul teletype se foloseste:
C 44 b
a) <i> c) <tr>
b) <tt> d) <td>
POP provine de la
C 35 b
a) Postfix Office Protocol c) Post Online Protocol
b) Post Office Protocol d) Postfix Online Protocol
B 32 POP provine de la Post Office Protocol
Prin protocol întelegem un set de reguli ce guverneaza formatul si semnificatia cadrelor, pache-
B 64
telor sau mesajelor schimbate între ele de entitatile pereche ale unui nivel.
Prin serviciu întelegem un set de primitive pe care un nivel le furnizeaza nivelului de deasupra.
B 63 El spune ce operatii poate oferi utilizatorilor sai fara sa precizeze nimic despre modul de implementare
al acestor operatii. Acesta este definit în contextul unei interfete între doua nivele.
B 47 Programul bind in mediul UNIX Programul bind e server de DNS
B 46 Programul nmap in mediul UNIX Este un program de scanare a retelei
B 48 Programul ssh in mediul UNIX Clinet de SSH din Linux
Protocolul ................. din cadrul modelului TCP/IP este un protocol sigur, orientat pe conexiune care re-
alizeaza controlul transmisiei (pentru a elimina erorile de transmisie ce pot aparea între doua masini a-
B 74 flate în retea) si controlul fluxului (pentru a evita inundarea unui receptor lent de catre un emitator cu o
viteza mult mai mare).
R: TCP
Protocolul .......................... din cadrul modelului TCP/IP este un protocol nesigur si neorientat pe cone-
xiune care ofera posibilitatea utilizatorilor sa foloseasca propriul lor control al transmisiei si al fluxului.
B 75 Protocolul asigura comunicarea rapida clientserver si între aplicatii, fara sa garanteze însa acuratetea
transmisiei.
R: UDP
Schema de criptare .............................. este bazata pe codurile corectoare de erori. Ideea este de a selec-
ta, mai intai, un cod particular pentru care este cunoscut un algoritm eficient de decodare si apoi prezen-
B 99 tarea acestui cod ca un cod liniar general. Cheia privata poate fi o descriere a codului original iar cheia
publica o descriere a codului transformat.
R: Mc Eliece
Schema de criptare ............................... este cea mai eficienta schema de criptare probabilista cunoscuta.
Ea se bazeaza pe imposibilitatea de rezolvare in timp real a problemei factorizarii intregilor si este se-
B 100 mantic sigura (textul cifrat nu ofera nici o informatie despre textul in clar, informatie ce poate fi calcula-
ta in timp polinomial). Totusi, este vulnerabila la un atac de tip text cifrat ales.
R: Blum-Goldwasser

Pag. 9
Se numeste retea de calculatoare o colectie interconectata de calculatoare autonome care sunt capabile
B 52 sa schimbe informatii intre ele si sa partajeze resurse.
R: retea
Serviciul care impiedica o entitate sa nege actiuni sau angajamente anterioare este:
B 84
R: non-repudierea
Serviciul secventelor de mesaje orientat pe conexiuni , este serviciul în care se mentine deli-
B 61 mitarea mesajelor. Daca spre exemplu sunt trimise doua mesaje de aceasi dimensiune, ele vor sosi la
destinatie sub forma a doua mesaje distincte si niciodata ca un singur mesaj de dimensiune dubla.
SMTP provine de la
C 34 d
a) Simple Mail Transmission Protocol c) Simple Mail Transport Protocol
b) Simple Message Transfer Protocol d) Simple Mail Transfer Protocol
B 31 SMTP provine de la Simple Mail Transfer Protocol
Stilul de text ingrosat/aldin se poate aplica folosind:
C 46 b
a) <aldin> c) <bold>
b) <b> d) <big>
Tagul <span> nu accepta atributul:
C 49 b
a) width c) title
b) align d) style
Titlul unei pagini web afisat în bara de titlu a browserului se introduce prin:
C 42 d
a) <head> c) <h2>
b) <h1> d) <title>
Un cifru bloc ce repeta secvential o functie interna numita functie repetitiva se numeste cifru bloc ……
B 94
R: iterat
Un cifru simplu de perioada t peste un alfabet cu s caractere care foloseste o cheie de t caractere
k1k2…kt iar functia ce transforma textul in clar m1m2m3… in textul cifrat c1c2c3… este aplicata ca-
B 93 racterelor individuale astfel: ci = mi + ki (mod s), unde indicele i in ki este luat modulo t (cheia este re-
folosita), se numeste cifru:
R: vigenere simplu
Un client ARP :
C 39 c
a) obtine o adresa IP intr-o adresa UDP c) obtine o adresa IP intr-o adresa MAC
b) obtine o adresa de web intr-o adresa IP d) obtine o adresa MAC intr-o adresa IP
Un client de mail aduce mesajele prin protocolul:
C 20 c
a) xml c) imap
b) http d) smtp
Un client de mail aduce mesajele prin protocolul:
C 21 b
a) xml c) http
b) pop3 d) smtp
B 23 Un client de mail aduce mesajele prin protocolul: POP3/IMAP
B 24 Un client de mail aduce mesajele prin protocolul: POP3/IMAP
Un exemplu de MDA este
C 29 b
a) Thunderbird c) Sendmail
b) Cyrus d) Gmail
Un exemplu de MTA este
C 30 d
a) Outlook c) Gmail
b) Cyrus d) Postfix

Pag. 10
Un program de tip MUA se conecteaza la un MDA imap pe portul
C 28 b
a) 140 c) 23
b) 143 d) 110
B 27 Un program de tip MUA se conecteaza la un MDA imap pe portul 143
Un server de fisiere livreaza datele pe portul:
C 16 b
a) 19 c) 21
b) 20 d) 22
B 19 Un server de fisiere livreaza datele pe portul: 20
Un server de fisiere se ataseaza uzual la portul:
C 15 c
a) 19 c) 21
b) 20 d) 22
B 18 Un server de fisiere se ataseaza uzual la portul: 21
Un server de fisiere utilizeaza protocolul:
C 14 b
a) http c) ftps
b) ftp d) udp
B 17 Un server de fisiere utilizeaza protocolul: FTP
Un server de mail primeste conexiuni pe portul
C 26 c
a) 21 c) 25
b) 22 d) 80
B 25 Un server de mail primeste conexiuni pe portul 25
Un server de mail trimite mesajele prin protocolul:
C 19 d
a) xml c) imap
b) http d) smtp
B 22 Un server de mail trimite mesajele prin protocolul: SMTP
B 16 Un server de web care accepta conexiuni securizate se ataseaza uzual la portul: 443
Un server de web care accepta conexiuni securizate se ataseaza uzual la portul:
C 13 b
a) 88 c) 445
b) 443 d) 22
Un server de web de web poate gazdui:
C 7 c
a) Un singur site c) Oricat de multe situri
b) Cel mult doua situri d) Un numar limitat de situri
B 15 Un server de web se asculta uzual la portul 80
Un server de web se ataseaza uzual la portul:
C 12 c
a) 88 c) 80
b) 8080 d) 21
Un server de web serveste în mod uzual:
C 11 d
a) fisiere zip c) mesaje de e-mail
b) date din baza de date d) pagini html
Un server de web utilizeaza protocolul:
C 6 b
a) html c) imap
b) http d) ftp

Pag. 11
Un server de web utilizeaza protocolul:
C 10 a
a) https c) xml
b) pop3 d) html
B 12 Un server de web utilizeaza protocolul: HTTP
B 14 Un server de web utilizeaza protocolul: HTTP
Un server DNS :

a) Translateaza o adresa IP intr-o adresa UDP


C 38 b
b) Translateaza o adresa de web intr-o adresa IP
c) Translateaza o adresa IP intr-o adresa MAC
d) Translateaza o adresa MAC intr-o adresa IP
Un server DNS raspunde pe portul
C 40 d
a) 69 c) 80
b) 55 d) 53
B 35 Un server DNS raspunde pe portul: 53
B 21 Un server UNIX adminstrat de la distanta primeste conexiuni pe portul 22
Un server UNIX adminstrat de la distanta primeste conexiuni pe portul
C 18 b
a) 21 c) 25
b) 22 d) 80
B 20 Un server UNIX de web se administreaza de la distanta prin protocolul SSH
Un server UNIX de web se administreaza de la distanta prin protocolul
C 17 d
a) ftp c) imap
b) http d) ssh
Un utilizator al sistemului de criptare RSA are ca cheie publică (n; e) = (35; 5) şi cheia secretă d = 5. Da-
RSA 12D că primeşte textul criptat c = 3, atunci textul clar decodificat de utilizator este ……..
R: 33
Una dintre caracteristicile unui serviciu este calitatea serviciului. Un serviciu de calitate trebuie sa fie
sigur, adica sa nu piarda niciodata date. Pentru aceasta, receptorul trebuie sa confirme primirea fiecarui
B 60
mesaj, ceea ce duce la introducerea unui timp suplimentar si deci la întârzieri.
R: sigur
B 51 Utilizare sniffere Dsniff, Ettercap, Cain
Verificare unei conexiuni fizice de retea se va realiza prin:
C 1 a
a) ping c) traceroute
b) telnet d) arp
B 1 Verificarea unei conexiuni fizice de retea se va realiza prin PING
B 9 Vulnerabilitati de tip buffer-overflow Dos, DDos
B 11 Vulnerabilitati la nivelul aplicatie Dos, DDos
B 10 Vulnerabilitati la nivelul de retea IP Spooling
B 6 Vulnerabilitati la nivelul legaturii de date MAC Flooding
B 7 Vulnerabilitati prin ARP poisoning
B 8 Vulnerabilitati prin DHCP 22

Pag. 12