Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDATIC

Data: 21.09.2017

Clasa: a VIII- a A

Profesor: Ungureanu Alexandra

Scoala: Elena Doamna, Ploiesti

Disciplina: Cultura Civica

Unitatea de continut: Introducere

Subiectul: Societatea democratica si valorile ei

Obiective specifice:

O1 Sa defineasca conceptul de democratie;

O2 Sa identifice valorile democratiei;

O3 Sa enumere caracteristicile unui sistem democratic;

O4 Sa faca distinctia intre dmocratia directa si democratia reprezentativa;

Strategii didactice

Metode si procedee: explicatia didactica, conversatia, reflectia personala, descrierea;

Resurse materiale: fise, manual, table, creta

Forme de activitate: activitate frontala, pe grupe.

Resurse de timp: 50 de minute

Bibliografie: Manual pentru clasa a VIII-a Cultura Civica, Maria-Liana Lacatus, Mihaela
Penu Puscas, Editura Corint, 2000, Bucuresti;
Resurse metodologice, Obs
Momentele
Ob Continut esentializat material, procedurale si de
Lectiei
timp

Se asigura climatul
1.Moment psihoemotional favorabil Catalog
organizatoric desfasurarii lectiei; 2 min
Se consemneaza prezenta;
Profesorul scrie pe tabla Explicatia
cuvantul democratie si solicita
2.Captarea Conversatia
elevilor sa gaseasca cuvinte
Atentiei
reprezentative pentru acest 5 min
domeniu. Se trec toate pe tabla.

Profesorul anunta subiectul Explicatia


3. Anuntarea
lectiei si anumeSocietatea
temei si a 2 min
democratica si valorile
activitatilor de
ei,elevii isi noteaza titlul in
invatare
caiete.

4. Dirijarea O1 Elevii noteaza in caiet definitia Conversatia


invatarii democratiei- Democratia
provine din limba greaca unde Explicatia
demos inseamna popor iar Descrierea
kratos inseamna putere, prin
traducere puterea poporului. Problematizarea

Se noteaza in caiet valorile 25 min


democratiei Democratia
O2
presupune existenta unor valori
precum: libertatea, dreptatea,
egalitatea.Acestea sunt idealuri
pentru care oamenii au luptat
dintodeauna si in acelasi timp
sunt repere pe baza carora s-au
creat normele ce reglementeaza
viata in societate.

Democratia este un sistem de


guvernare caracterizat prin
O3 participarea cetatenilor la
procesul de conducere. Acest
regim se defineste prin:
separarea puterilor in stat,
alegeri libere, pluralism,
respectarea drepturilor si
libertatilor oamenilor, domnia
majoritatii si protectia
minoritatilor;

Pentru ca un regim sa fie


democratic trebuie: sa
O4
functioneze pe baza unui
ansamblu de reguli si proceduri,
sa garanteze participarea unui
numar cat mai mare de
persoane si institutii in luarea
deciziilor, sa protejeze
drepturile si libertatile
oamenilor in special pe cele
social-politice- libertatea
constiintei, libertatea de
exprimae, dreptul la informatie,
dreptul la asociere, libertatea
intrunirilor, drepturile
electorale.

Se solicita elevilor sa lucreze in 10 min


echipe de cate 4 si sa identifice
5. Asigurarea
3 avantaje ale democratiei apoi
transferului de
sa stabileasca in ce conditii
retentie
acestea s-ar putea transforma in
dezavantaje.

Se distribuie elevilor fisa nr.1 3 min


6. Feed-back

Scurta prezentare de 5-6 randuri 3min


7. Tema a importantei democratiei in
pentru acasa societatea Romaneasca
Contemporana.