Sunteți pe pagina 1din 8

Ziarul Direct Arad și site-ul

de știri livearad.ro vă urează

Direct Arad
SĂRBĂTORI FERICITE!, LA MULȚI ANI!
www.livearad.ro
Anul 4 | Nr. 91 | 22 decembrie 2017
Se distribuie gratuit

Actualitate
Banii pentru pasajele
de pe centura
Aradului sunt alocați
PNL Arad este principalul
beneficiar al modificării
în bugetul pe 2018
Legii ANI P.3

P.5

Guvernul investește de cinci ori


mai mult decât CJA în spitalele
arădene P.4
Sport

Proiectul „Campionii României”


are succes la Arad P.6
2 22 decembrie 2017 Direct Arad ACTUALITATE

„Am adus mai mulți bani în județul Arad


www.livearad.ro

decât s-au adus în ultimii 28 de ani”


Interviu cu deputatul PSD Arad Adrian Todor
- Domnule deputat Adrian Todor, a plu, pe agricultură, ministrul Daea a reușit
trecut un an de la alegerile parlamenta- să atragă 98 la sută din fondurile europe-
re din decembrie 2016. Sunteți mulțumit ne avute la dispoziție, iar pentru prima
de ceea ce ați realizat în acest prim an dată fermierii au primit subvențiile în
de guvernare? avans. Aș putea continua cu investițiile în
- Nu știu dacă e important ca eu să fiu sănătate, ieftinirea unui număr mare de
mulțumit, ci mai degrabă cetățenii care medicamente cu 35 la sută, investițiile în
ne-au ales trebuie să spună dacă am făcut educație, construcția a 46 de grădinițe și
sau nu ceea ce au așteptat de la noi. Așa 24 de școli. Am încercat să facem cât de
cum e normal, noi am făcut o analiză a pri- mult s-a putut din acest program de
mului an de guvernare, iar per ansamblu guvernare și, așa cum spuneam și la înce-
rezultatele sunt bune. Sigur, tot timpul put, rămâne ca cetățenii să ne analizeze
este loc de mai bine, nimeni nu e perfect, activitatea și să spună dacă sunt sau nu
dar totuși noi ne putem lăuda în acest mulțumiți.
prim an cu o serie de măsuri pozitive care
au adus un plus în viața a milioane de - Să vorbim puțin și despre județul
români. Arad. În campania electorală s-au făcut
câteva promisiuni punctuale, legate de
- Cât din celebrul program de guver- investiții, în special. Ce ne puteți spune
nare a fost pus în practică în acest an? despre aceste proiecte?
- Nu pot să vă dau un procent, dar din - Cred că subiectul numărul 1 în cam-
ceea ce era prevăzut pentru acest an s-a pania de anul trecut au fost cele două
realizat aproape în totalitate. Am promis o pasaje de pe centura Aradului. Au fost
creștere economică de 5,5%, avem la sfâr- nenumărate discuții, acuze, iar noi, parla-
șitul anului o creștere de 7%, fiind pe pri- mentarii PSD, am promis că vom rezolva
mul loc în Uniunea Europeană. Am prevă- acea problemă. Și ne-am ținut de cuvânt.
zut o creștere a bugetului României la 815 În sensul că la pasajul de la CET, lucrările
miliarde de euro, avem un buget de 842 de au demarat de câteva luni și sperăm ca în
miliarde de euro. Avem o creștere a sala- martie, cel târziu aprilie, să putem circula
riilor în sectorul bugetar cu 21,2%, în 2017, pe acel pasaj. Cel de la Micălaca este în
deși ne-am propus să le creștem cu 20%. stadiul de licitație, iar până în iunie, în
Salariul minim a crescut de la 1250 de lei, funcție de contestații, sper să putem
la 1450 de lei la 1 februarie 2017, iar de la demara lucrările, iar în 2019 să fie finalizat
1 ianuarie 2018 va fi de 1900 de lei. Am eli- și acel pasaj. Trebuie adăugat că în bugetul
minat CASS pentru toți pensionarii, am pe 2018, în urma demersurilor făcute de
eliminat impozitul pe venit pentru pensii- parlamentarii PSD Arad, sunt prevăzute
le sub 2000 de lei, am redus impozitul pe sumele necesare realizării celor două
venit de la 16% la 10% pentru pensiile pasaje. Tot la capitolul investiții, în acest Adrian Todor, deputat PSD
peste 2000 de lei, am ridicat punctul de an, Guvernul României a alocat Aradului,
pensie de la 871 de lei la 1000 de lei în iulie prin Programul Național de Dezvoltare o nouă secție de oncologie la Spitalul jude- modernizare străzi; Socodor – 2,7 milioa-
2017, iar din iulie 2018 va crește la 1100 de Locală, o sumă mai mare decât tot ce s-a țean, 26 de milioane de lei pentru un nou ne de lei pentru alimentare cu apă; Ineu –
lei. De asemenea, pensia minimă a crescut alocat de la București în ultimii 28 de ani. spital de psihiatrie la Căpâlnaș, 78 de 2,1 milioane de lei pentru o nouă grădini-
de la 400 de lei la 520 de lei, iar din iulie Este vorba despre 640 de milioane de lei, milioane de lei pentru modernizarea dru- ță; Felnac – 1,6 milioane de lei pentru rea-
2018 va ajunge la 640 de lei, o creștere de bani din care se vor finanța 121 de obiecti- mului Bârsa-Moneasa-limită Bihor, 48 de bilitarea primăriei și 500 de milioane pen-
peste 50 la sută într-un an și jumătate. ve de investiții. milioane de lei pentru modernizarea dru- tru iluminat public; Pecica – 3,5 milioane
Bursele pentru studenți au crescut de la 83 mului Sânmartin – Olari – Caporal Alexa de lei pentru o nouă grădiniță și multe alte
de lei, la 201 lei, iar în plus aceștia benefi- - Cine beneficiază de aceste fonduri? și 35 de milioane de lei pentru drumul proiecte, care vor aduce un plus de confort
ciază de transport gratuit pe calea ferată, - Prin PNDL se alocă bani primăriilor Nădab – Seleuș. De asemenea, zeci de cetățenilor. Prin alocarea acestor fonduri
inclusiv în vacanțe. La capitolul fonduri de municipii, orașe, comune, dar și consi- comune și orașe beneficiază de fonduri se distruge și un mit creat în ultimii ani,
europene, Guvernul României şi-a înde- liilor județene. În municipiu, de exemplu, pentru apă, canalizare, drumuri, școli, cum că doar Falcă și ai lui aduc bani la
plinit angajamentul asumat anul acesta, în cele mai importante investiții cu bani de la grădinițe. Și vreau să dau câteva exemple: Arad. În realitate, se dovedește că de fapt
condiţiile în care au fost depuse la guvern sunt reabilitarea colegiilor Zădăreni – 5,5 milioane de lei pentru rea- lucrurile stau exact invers și că în perioa-
Bruxelles acte pentru plăţi de 5,2 miliarde Economic și Ghiba Birta, investiții care se bilitarea străzilor; Zărand – 2,3 milioane da guvernelor PSD Aradul a fost respectat
de euro. Iar ţinta pentru anul viitor este de ridică la 31 de milioane de lei. Consiliul de lei pentru modernizarea școlii din și a primit mai mulți bani decât în vremea
cel puţin 6,3 miliarde de euro. De exem- județean a primit 17 milioane de lei pentru Cintei; Șimand – 3,4 milioane de lei pentru PDL-PNL.

În preajma Sfintelor Sărbători ale Crăciunului și în prag


de An Nou, urăm tuturor cetățenilor comunei Zădăreni sărbători Fie ca spiritul blând al Sfintelor Sărbători să vă aducă
fericite, cu pace, bucurie și liniște sufletească, iar anul ce vine doar bucurie, prosperitate, veselie și sănătate
să vă aducă numai împliniri și succese. în anul ce vine!
La mulți ani! Sărbători Fericite!
Organizația PSD Zădăreni Deputat PSD, Adrian Todor
3 22 decembrie 2017 Direct Arad ACTUALITATE

PNL Arad este


www.livearad.ro

principalul beneficiar
al modificării
Legii ANI
Proiectul de modificare a legii acestea PNL Arad este principa- sunt de la PNL, adică de la parti-
de funcţionare a Agenţiei lul beneficiar. O listă a celor peste dul care contestă la modul decla-
Naţionale de Integritate este în 670 de foşti sau actuali parlamen- rativ aceste modificări. Geanina Pistru scapă de ANI
dezbatere în această perioadă. tari, primari, viceprimari sau Practic 72% dintre arădenii
Unele propuneri au fost deja aleşi locali care ar urma să scape care ar urma să fie „albiţi” de ai liberalilor arădeni. Printre silieri PNL din mai multe
adopate de către Parlamentul de incompatibilitate a fost făcută noile modificări sunt membri ai aceştia se numără primarul comune ale judeţului
României, iar altele urmează să publică. PNL Arad. Vârful de lance este comunei Tîrnova, Florin Far- Situaţia este una ciudată,
fie dezbătute şi supuse votului. Din cei 18 aleşi sau foşti aleşi Geanina Pistru, poate cel mai caşiu, fostul viceprimar al ace- întrucât din punct de vedere
Principalul partid de opoziţie, din judeţul Arad care ar avea de răsunător nume, dar acesteia i leiaşi comune, Cornel Gabor, declarativ, PNL se opune unor
PNL, a criticat în spaţiul public câştigat de pe urma modificării se adaugă o listă de primari, fostul primar al comunei Al- astfel de măsuri, însă pe de altă
aceste modificări, însă cu toate Legii ANI, nu mai puţin de 13 viceprimari sau consilieri locali maş, Avram Teodor, şi foşti con- parte, beneficiază din plin de ele.

Proteste tot mai palide în Arad, în urma implicării PNL şi USR


Protestele antiguvernamentale din denilor care au răspuns prezent a fost
ultimele zile din faţa Palatului Admi- nesemnificativ.
nistrativ au adunat foarte puţini arădeni. Tocmai această politizare a manifes-
Într-una dintre zile, doar patru persoane taţiilor a făcut ca cei interesaţi pe bună
au decis să iasă pentru a protesta faţă de dreptate de noile modificări legislative să
noile legi ale justiţiei. În cursul serii de se lase păgubaşi.
marți, aproximativ 15 persoane au ieşit cu De-a lungul acestor săptămâni şi
pancarte în faţa primăriei. chiar luni, atât USR cât şi PNL Arad au
Mai mulţi lideri ai USR Arad au îndemnat lumea să iasă în stradă. Chiar
anunţat pe reţele sociale mobilizarea pen- lideri ai celor două organizaţii arădene
tru ziua de miercuri. La fel au procedat şi au fost văzuţi pe platoul din faţa
în ultimele săptămâni, însă numărul ară- Tot mai puțini arădeni ies la proteste Primăriei Arad.

Familia Regală va petrece Crăciunul Cabinetul veterinar din Periam


și Anul Nou la Săvârșin
Majestatea Sa Margareta, Custodele
Coroanei, și ASR Principele Radu se vor
2017), în piața cu fântână din incinta Satului
Regal. Dubașii nu vor cânta urările strămo-
V&L Lucky SRL
afla la Săvârșin de Crăciun și Anul Nou.
Toate cele patru surori ale Majestății Sale
șești, ci vor păstra un moment de reculegere
în memoria Majestății Sale Defuncte Regele
Sărbătorile Crăciunului și Anului Nou
au dorit să fie la Săvârșin, alături de
Custodele Coroanei, în acest final de an
Mihai I, în prezența Familiei Regale.
La intrarea pe Domeniul Regal
să vă aducă tot ce-i mai bun pe lume,
marcat de marea suferință a pierderii tată- Săvârșin, cartea de condoleanțe rămâne în multă iubire, fericire și prosperitate.
lui lor, Regele Mihai. continuare deschisă, chiar și în zilele de
Cu mare părere de rău, fiind în perioa- Crăciun, alături de portretul Regelui Tuturor crescătorilor
și iubitorilor de animale
da de mare doliu, Familia Regală nu va Mihai I și de o candelă aprinsă, până la
putea primi, ca în anii precedenți, colin- împlinirea celor 40 de zile de mare doliu.

Crăciun Fericit! La Mulţi Ani!


dătorii la Castelul Regal Săvârșin. Familia Regală va participa, în dimi-
Singura excepție vor fi Dubașii din neața zilei de 25 decembrie, la marea sluj-
Săvârșin, care vor fi așteptați, ca în fiecare an, bă din prima zi de Crăciun, la biserica
la ora 12.00, în ziua de Ajun (24 decembrie ortodoxă din comună.
Dr. medic veterinar Florin Daniel Bogoşel

Cu ocazia mult așteptatei sărbători a Crăciunului, vă urez ca


pacea și calda speranță a Pruncului Iisus să vă lumineze sufle-
tul, să vă aducă fericire și liniște interioară vouă și celor dragi!!!
Crăciun Fericit!
Consilier local Secusigiu,
Gheorghe Grad
4 Direct Arad ACTUALITATE

Guvernul investește de cinci ori mai


22 decembrie 2017
www.livearad.ro

mult decât CJA în spitalele arădene


Consiliul Judeţean Arad a investit în
anul 2017 suma de 8 milioane de lei în sis-
temul sanitar al judeţului. Din resursele
Consiliului Judeţean au fost realizate
investiţii în patru direcţii: achiziţii de apa-
ratură medicală nouă: 5 milioane lei; chel-
tuieli de funcţionare şi servicii: 1,65
milioane lei; aparatură în leasing pentru
Chirurgie şi Terapie Intensivă: 900.000 lei;
proiecte pentru modernizare: 500.000 lei.
În comparație cu sumele investite de
Consiliul Județean Arad în spitalele pe
care le are în subordine, Guvernul
României a alocat în acest an o sumă de
cinci ori mai mare. Pentru noua secție de
oncologie a Spitalului Județean, guvernul
a alocat 17 milioane de lei, iar pentru
Spitalul de Psihiatrie de la Căpâlnaș, tot
de la guvern au venit 27 de milioane de
lei.
Reprezentanții CJA susțin că moderni-
zarea Spitalului Judeţean este o prioritate.
Păcat că nu o și arată. „Ne-am propus să Guvernul investește de cinci ori mai mulți bani decât CJA
rezolvăm cât mai multe dintre probleme
sistemului sanitar arădean, chiar dacă în domeniul oncologiei, în judeţul nos- PSD, nu aduc niciun plus spitalului. PSD Preşedintele Consiliului Judeţean se
nu le putem corecta pe toate peste noap- tru. Am pus în funcţiune un aparat RMN ar fi putut aduce anul acesta la Spitalul laudă și cu investițiile societății civile, în
te. Fără niciun leu de la Ministerul modern şi am modernizat câteva dintre Judeţean un RMN, dar ne-a retras loc să se ascundă de rușine că arădenii
Sănătăţii (n.r. tocmai am arătat sumele sălile de operaţie ale Spitalului Clinic finanţarea, de aceea plătim peste un sunt nevoiți să strângă bani pentru a repa-
imense primite de la guvern), anul aces- Judeţean de Urgenţă. Politizarea de milion de euro din banii arădenilor pen- ra saloanele de la Spitalul Județean. „Anul
ta Consiliul Judeţean a dat în folosinţă către PSD Arad a temei sănătăţii publice tru acest aparat. Într-un an de când sunt viitor cel puţin trei noi secţii de spital
noua secţie a spitalului TBC, fiind singu- nu ajută nici spitalul, nici cadrele medi- la guvernare şi au Ministerul Sănătăţii, vor intra în reparaţii capitale, după ce
rul Consiliu Judeţean din România care cale, nici pacienţii. Nu am văzut nicio consilierii judeţeni PSD nu au avut nicio anul acesta, ca urmare a unei mobilizări
a făcut o astfel de investiţie din resurse interpelare a ministrului Sănătăţii, din contribuţie pentru modernizarea Spi- fără precedent a societăţii civile, în par-
proprii. A fost inaugurat proiectul de partea consilierilor judeţeni PSD. E ade- talului Judeţean!” – a declarat preşedin- teneriat cu administraţia (?!), mediul de
screening mamar, unde numărul pacien- vărat însă că ei nu ştiu nici ce se întâm- tele Consiliului Judeţean, Iustin Cionca, afaceri şi Biserica, a fost reabilitată
telor consultate se apropie de o mie în plă la Arad. Afirmaţiile în necunoştinţă care acuză politizarea subiectului dar nu total secţia Infecţioase Copii”, spun
contextul în care prevenirea cancerului de cauză, fără nicio legătură cu realita- uită să amintească de PSD în fiecare frază reprezentanții CJA.
la sân este o preocupare a specialiştilor tea, care sunt specialitatea celor de la pe care o scrie în comunicatele de presă.

USR Arad: „Creșterea impozitelor – demers politicianist și egoist al primarului”


Proiectul susținut de Gheorghe Falcă, prin care pro- și necheltuiți sunt modernizarea unității militare din Gai,
pune creșterea cu 25% a impozitelor pentru clădirile rezi- reabilitarea Liceului Pedagogic, a teatrului Ioan Slavici,
dențiale, este supus aprobării în Consiliul Local stadionul UTA, complexul sportiv Câmpul Liniștii, toate
Municipal Arad. Proiectul propune și creșterea cu apro- însumând zeci de milioane de lei.
ximativ 5% a impozitului datorat pentru terenurile cu Stana Florin, USR Arad: „Ne dorim ca administrația
construcții situate în intravilan. să fie capabilă de soluții prin care să nu apeleze la
În condițiile în care primăria cheltuie prea puțin din buzunarul cetățenilor. Este total inutil și lipsit de logi-
banii colectați, iar o bună parte din aceștia sunt destinați că să mărești cu un sfert povara fiscală a arădenilor, în
unor achiziții de lux sau total inutile, împovărarea locui- condițiile în care dispui de sume imense, de ordinul a
torilor din municipiul Arad cu această suplimentare de zeci de milioane de euro, pe care nu ești capabil să le
taxe nu se justifică. Recent, bugetul local a fost rectificat folosești conform planificării bugetare. În schimb,
cu un surplus de venituri de peste 4 milioane de lei, iar vedem administrația preocupată de calcule politicia-
de la cheltuieli pentru investiții au fost tăiate 33 de niste, de securizarea voturilor propriilor simpatizanți și
milioane aferente proiectului de regenerare urbană. Pe total insensibilă la nevoile și părerile majorității cetă-
lângă acestea, principalele obiective care au bani alocați Primarul Falcă majorează impozitele țenilor.”

Lumina Nașterii Domnului să ne umple


sufletul cu bucurie și credință!
Crăciun binecuvântat și un An Nou plin
de bucurii tuturor locuitorilor din Pecica,
Turnu, Sederhat și Bodrogu Vechi,
în numele Consiliului Local:
La mulţi ani!
Cu ocazia frumoaselor sărbători de
iarnă, a Crăciunului şi a Anului Nou,
Primăria orașului Sebiș vă dorește Primar Viceprimar
pace şi înţelegere, bucurie Petru Antal Miodrag Stanoiov
şi bunăstare, linişte în suflet
şi împlinire în toate.
Crăciun Fericit! La Mulţi Ani!
Primar, Gheorghe Feieș
Viceprimar, Radu Demetrescu
Consiliul Local al orașului Sebiș
5 22 decembrie 2017 Direct Arad ACTUALITATE

Dorel Căprar:
www.livearad.ro

„Banii pentru pasajele


de pe centura Aradului sunt
alocați în bugetul pe 2018”
Sumele necesare pentru construcția pasajelor de pe După cum se știe, la pasajul de la CET lucrările
centura Aradului au fost alocate și în bugetul pe 2018. au început în acest an și se preconizează ca în pri-
Banii sunt repartizați în bugetul pe 2018 al Companiei măvară să fie finalizată acea lucrare, în funcție de
Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere cât de repede se va mișca firma care execută lucra-
(CNAIR), companie care derulează cele două proiecte. rea, dar și de vreme. Cel de-al doilea pasaj, din
„Așa cum am promis în urmă cu un an, în acest Micălaca, se află în procedură de licitație, iar în
mandat vom realiza cele două pasaje de pe centura
Aradului, atât de necesare pentru arădeni și nu 2018 se preconizează să demareze efectiv lucrările.
numai. Sumele necesare celor două proiecte sunt alo- Noi sperăm ca în 2019, cel târziu, să fie finalizat și
cate și în 2018 în bugetul Companiei Naționale de acel pasaj, iar arădenii să scape de cozile intermi-
Administrare a Infrastructurii Rutiere, în urma nabile de pe centură, cauzate de traficul feroviar”,
demersurilor făcute de parlamentarii PSD Arad. declară deputatul PSD Arad Dorel Căprar. Dorel Căprar, deputat PSD Arad

Florin Tripa: „Legea Administraţiei Adrian Todor: „Administrațiile locale vor


Publice nu va mai permite abuzuri putea să aloce mai mulți bani sportului”
la validarea consilierilor” Camera Deputaților a adoptat o serie de
modificări la Legea educației fizice și spor-
tului nr.69/2000, printre care și introducerea
Deputatul PSD Arad Florin Tripa afir- contractului de activitate sportivă, care va fi
mă că prin modificarea Legii Admi- încheiat între un sportiv de performanţă şi o
nistraţiei Publice Locale, abuzurile comise structură sportivă şi are ca obiect desfăşura-
la validarea consilierilor vor dispărea. rea unei activităţi cu caracter sportiv.
Parlamentarul arădean susține că aceste Contractul se poate încheia pe perioade de
noi prevederi vor permite validarea mult timp determinate, de la o lună la mai mulți
mai rapidă a consilierilor locali sau ani, şi va avea stipulată valoarea drepturilor
judeţeni care urmează să ocupe locurile băneşti aferente contraprestaţiei depusă de
lăsate libere. către sportivul de performanţă sau de către Adrian Todor, deputat PSD Arad
„Camera Deputaţilor a votat pentru ca alte persoane juridice sau fizice implicate în
Legea 215 din 2001 să fie modificată. activitatea sportivă, respectiv modalităţile şi slația din domeniu intra în contradicție cu
Conform acestor noi completări, ulterior termenele de plată. Legea finanțelor publice locale, motiv pentru
constituirii consiliului local sau judeţean, Totodată, prin hotărâre a autorităţilor care multe primării și consilii județene au pre-
validarea unor noi mandate se va face pe deliberative ale administraţiei publice locale ferat să oprească finanțarea cluburilor, ceea ce
baza propunerii comisiei de validare prin se pot aloca sume din bugetul local pentru putea duce la compromiterea anului competi-
ordin al prefectului, care se va emite în ter- finanţarea activităţii structurilor sportive țional sportiv 2017-2018.
men de două zile de la data înregistrării pro- care au calitatea de ordonator de credite Prin modificările adoptate, administrațiile
punerii comisiei de validare. Practic ceea ce aflate în subordinea acestora. În plus, se locale vor putea să aloce până la 5 la sută din
se va petrece la acea comisie de validare va Florin Tripa, deputat PSD creează posibilitatea ca autoritățile adminis- buget pentru sport, inclusiv cluburilor private,
trației publice locale să aloce sume pentru ceea ce va stimula cu siguranță performanța
fi, ca şi până acum, o simplă formalitate, iar
finanțarea infrastructurii și activității sporti- în acest domeniu. De asemenea, introducerea
mai apoi, prefectul va emite un ordin pri- darea consilierului PSD Flavius Filip. Practic, ve, inclusiv pentru cluburile sportive școla- contractului de activitate sportivă, care va
vind validarea noului consilier. Este un lucru câteva luni bune, PSD a fost privat de un re și universitare. putea fi încheiat atât de sportivii amatori, cât
bun, ceea ce am votat în Camera Deputaţilor consilier municipal – totul din pricina deci- „Modificările aduse prin votul de miercuri și de cei profesioniști, va rezolva o mare pro-
şi consider că în acest fel se elimină abuzu- ziei aleşilor liberali care au refuzat să îl vali- crează cadrul favorabil pentru ca sportul de blemă în domeniu, pentru că în prezent admi-
rile săvârşite de anumiţi primari atunci când deze pe colegul nostru. În urma modificări- performanță să poată fi susținut mult mai nistrațiile locale nu puteau finanța cheltuieli
vine vorba de validarea unui nou ales. Chiar lor făcute la această lege, asemenea abuzuri puternic de către administrațiile locale. În legate de plata sportivilor”, declară deputa-
în municipiul Arad am avut o asemenea vor dipărea şi putem spune că s-a intrat în urma modificărilor aduse în trecut la legile tul PSD Arad Adrian Todor, membru al
situaţie, în care abuzul lui Gheorghe Falcă şi normalitate”, a afirmat deputatul PSD sportului, a existat un anumit blocaj în finan- Comisiei pentru învățământ, știință, tineret
al consilierilor PNL a făcut imposibilă vali- Arad Florin Tripa. țarea activităților sportive, în sensul că legi- și sport din Camera Deputaților.

Fie ca Sfintele Sărbători Creștine de iarnă să vă aducă pace Cu ocazia Sfintelor Sărbători ale Crăciunului și ale Anului Nou,
în suflet, sănătate, noroc, prosperitate, Primăria Orașului Chișineu-Criș urează angajaților,
succese și bucurii, din belșug! colaboratorilor și tuturor locuitorilor orașului și ai satului
aparținător Nădab, să aibă parte de bucurii, mult noroc
Crăciun fericit, și sănătate alături de cei dragi!
tuturor locuitorilor orașului Lipova!
Primar Mircea Jichici
La Mulţi Ani!
Viceprimar Vasile Dodon Primar, Viceprimar,
Consiliul Local al orașului Lipova Ec. Gheorghe Burdan Ing. Ioan Tripa
6 Direct Arad
Proiectul „Campionii României”
22 decembrie 2017 ACTUALITATE
www.livearad.ro

are succes la Arad


Având ca obiectiv central creșterea
gradului de participare activă și sistemati-
că a copiilor din școli la activitățile sporti-
ve, proiectul „Campionii României în
școală, liceu și universitate” a pornit la
drum, în Arad, la Școala Gimnazială
Adam Nicolae din Sînicolau Mic, conti-
nuând apoi, cu opriri, la Liceul de Arte
„Sabin Drăgoi” și la Școala Gimnazială
„Mihai Eminescu”. Cei patru sportivi sau
foști sportivi implicați, Adrian Jigău, Sorin
Mîneran, Bianca Crișan și Carolina Szabo,
au reușit să capteze atenția celor aproxi-
mativ 500 de elevi de la școlile din Arad și
să îi convingă să renunțe la a sta în fața
calculatorului sau a televizorului, pentru a
face mișcare, sport și să participe activ la
orele de educație fizică. Pentru un impact
mai puternic și benefic în rândul copiilor,
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret
Arad a cooptat-o în echipa campionilor și
pe micuța judoka Szabo Carolina, în vâr-
stă de 11 ani, sportiva fiind apropiată de
vârsta elevilor școlilor implicate în pro- acțiunea dintre sportivi și elevi după Pentru următoarele întâlniri cu elevii prin această acțiune la nivel de grădini-
iect. aceste prime întâlniri, ne-a adus multe din școli, dar și cu cei mici din grădinițe țe și chiar de clasele I-IV ne propunem să
solicitări de a ne deplasa la școlile din ne propunem să aducem și alți/alte constituim o nouă bază de selecție la
Bază de selecţie pentru sportul județ, dar și la copiii de la grădinițe. Un sportive cu rezultate la nivel de copii și nivelul județului pentru sportul de per-
de performanţă alt feedback pozitiv al acestei acțiuni juniori pe lângă sportivii consacrați, formanță”, declară Cristian Gavra, direc-
„În cadrul întâlnirilor au avut loc și este solicitarea venită din partea unor deoarece aceștia sunt percepuți de către torul DJST Arad.
demonstrații sportive care i-au implicat elevi de clasa a IV-a de a merge la sală cei mici ca adevărate modele de îmbina-
pe elevi (tenis de masă, judo). Inter- să practice judo sau tenis de masă. re a sportului cu școala. De asemenea, Caravana se va opri anul viitor
și în judeţ
Proiectul este susținut și promovat atât
de conducerea instituției, reprezentată de
directorul Cristian Gavra, cât și de depu-
tatul arădean Adrian Todor, care în cadrul
comisiei parlamentare pentru sport, face
toate eforturile pentru sprinirea acestui
demers binevenit. „Campionii României
în școală, liceu și universitate” își mai pro-
pune să aducă în școli, licee și universități
personalitățile sportive, modele din spor-
tul românesc, sportivi de performanță,
campioni în sporturile practicate, pentru a
prezenta importanța sportului și a educa-
ției fizice în dezvoltarea armonioasă.

Colindele au răsunat în Cetatea Aradului


Spectacolul „Colinde şi În curtea interioară a litară a Brigăzii 18 Cerce-
tradiţii de Crăciun” a um- Cetăţii, cazarmă a Batalio- tare Supraveghere „Dece-
plut Cetatea Aradului, în nului 191 Infanterie „Co- bal” din Timişoara, an-
cursul serii de duminică. lonel Radu Golescu”, au sambluri artistice din
Arădenii au luat cu asalt lo- evoluat: Muzica Repre- M.Ap.N., precum şi an-
caţia, în ciuda temperaturii zentativă a Ministerul Apă- sambluri folclorice din ju-
scăzute de afară. rării Naţionale, Muzica mi- deţul Arad. Este vorba des-
pre ansamblurile din Fel-
nac, Groşii Noi şi Fântâne-
le – ansambluri care au
prezentat dansuri specifice
zonei din care provin.
Cei mici s-au bucurat de
prezenţa lui Moş Crăciun, au Sfânta Sărbătoare a Crăciunului să vă găsească sănătoşi
mers să-i dea scrisori şi să îi şi bucuroşi alături de cei dragi!
spună ce îşi doresc pentru Vă dorim un An Nou mai bun,
acest final de 2017.
Ministrul Apărării Naţio-
cu mai puţine necazuri, cu mai multă speranţă
nale, Mihai Fifor, a onorat cu şi încredere că ne va fi tuturor mai bine!
prezenţa acest eveniment
de excepţie. De asemenea, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Arad
deputații Dorel Căprar, Flo- Director, Cristian Gavra
rin Tripa, Adrian Todor, pre-
cum și prefectul Florentina
Horgea şi subprefectul Va-
silică Damian au ţinut să
fie prezenţi la spectacolul
de colinde.
Arădenii prezenţi la
eveniment au primit cea-
iuri calde, dar şi câte o
Spectacolul „Colinde şi tradiţii de Crăciun” porţie de fasole cu cârnaţi
a umplut Cetatea Aradului şi murături.
7 Direct Arad SPORT

Utiștii au tras concluziile,


22 decembrie 2017
www.livearad.ro

în „ultimul meci al anului”


UTA și suporterii ei s-au revă- trimis un mesaj sec, din care s-a
zut în „ultimul meci al anului”, înțeles că utiștii își pot pune
desfășurat sub forma unei întâl- pofta în cui: noul stadion are
niri de analiză. Contestat și luat șanse infime să fie finalizat în
în vizor de mai mulți suporteri, 2018! Consolare, însă, UTA se va
pentru falimentul sportiv al aces- muta de anul viitor pe Motorul,
tui sezon, Alexandru Meszar a fără însă a se înainta nici aici
anunțat, în numele întregii con- vreun termen. În analiza de final
ducerii administrative a clubului, de an a managerului Alexandru
că se pune la dispoziția Primăriei Meszar, au fost prezentate rezul-
și a suporterilor. Managerul tatele echipelor de juniori și
Bătrânei Doamne a afirmat că o seniori, dar și plusurile și minu-
conducere cu potențial financiar surile anului.
sau influențe economice ar fi o
variantă potrivită. În acest sens, Meszar dă înapoi,
Meszar a invitat Primăria orașu- Falcă fuge de suporteri
lui și Suporter Club UTA să iden- Mai jos vă prezentăm o parte
tifice o nouă variantă de conti- a comunicatului conducerii UTA-
nuitate pentru clubul fanion. ei: „UTA a fost și va fi mereu o
Până atunci, actuala conducere familie adevărată! Încheiem un an
rămâne pe loc pentru a asigura calendaristic cu rezultate bune și o
interimatul, iar dacă nu se va găsi jumătate de an competițional cu
o variantă mai bună, se va merge rezultate mai puțin bune. Proiectul
pe o „politică low-cost” încă din UTA este clădit pe doi piloni de
primăvara lui 2018. Invitat și el la bază: suporterii și Primăria orașu-
analiză, pentru a da asigurări și lui. Acești piloni nu pot fi și nu tre-
termene în privința celor două buie schimbați niciodată. În Conducerea UTA-ei e dispusă să plece
stadioane aflate în lucrări, schimb, jucătorii, antrenorii și con-
Motorul și Francisc Neuman, ducătorii pot fi și vor fi schimbați cât mai repede de o schimbare la început de la zero, cu două promo- proiect care are la bază două sute
Gheorghe Falcă a dat bir cu fugi- în funcție de rezultate și cerințe nivel de conducere. Așteptăm ca cei vări consecutive, urmate de două de fotbaliști tineri și foarte tineri.
ții și nici nu și-a trimis vreun actuale. După atâtea schimbări la doi piloni de bază ai proiectului să calificări la baraj. Nu vrem sub nici Din aceste motive până la identifi-
reprezentant, desconsiderând nivel de lot de jucători și de bancă ia o decezie cât mai potrivită. Nu o formă să existe vreun risc în ceea carea și instalarea noii conduceri,

Șoimii Lipova are planuri mari pentru retur


astfel total suflarea utistă. Falcă a tehnică considerăm că este nevoie fugim de responsabilitate. Am ce privește continuarea proiectului, vom asigura continuitatea!”

Au încheiat festiv anul


revenirii în Liga a III-a
Ultima divizionară terță din fotbalul rea noastră”, spune Flavius Sabău. Pe de întrebare există și în cazul golgheterului Șoimii Lipova a revenit, după trei decenii, în al
arădean intrată în vacanță e Șoimii lângă juniorii Păulescu, Lăcustă și nostru, Vasinc, care are propuneri de la for- treilea eșalon al fotbalului românesc, iar finalul
Lipova. Șoimii au mai stat în joc de glez- Vasile, care au părăsit de ceva timp echi- mații de Liga a III-a cu obiective mai impor- de an a fost marcat cum se cuvine de gruparea
ne până pe 15 decembrie, după care pa, lipovanii se vor mai despărți în tante”, a adăugat „principalul” șoimilor. condusă de Radu Pop. 2017 a început excelent
antrenorul Flavius Sabău a decretat această iarnă și de câțiva seniori. pentru șoimii lui Flavius Sabău, cu victorii în
vacanța de iarnă, ce va dura exact o lună Cantonament, la sfârșitul lui toate meciurile oficiale din prima jumătate a anu-
de zile. Concluziile lui 2017 le trage tot Oferte tentante pentru Vasinc ianuarie lui, 22 la număr, 15 în campionatul Ligii a IV-a,
tehnicianul formației de pe valea „Într-adevăr, s-ar putea să renunțăm la Sabău a fixat reunirea lotului pentru cele două de la barajul de promovare și alte cinci
Mureșului: „Am avut un an foarte solici- doi-trei jucători, dar toate la timpul lor. Mi- data de 15 ianuarie 2018, urmând ca pri- în Cupa României. Chiar dacă turul de campio-
tant, cu multe meciuri și un obiectiv aș dori doi juniori de 19 ani, cu gabarit și mele două săptămâni să fie dedicate rea- nat din C4 nu a fost tocmai reușit, dovadă clasa-
important realizat, fără meci pierdut. dacă se poate ceva experiență la acest comodării cu efortul. „La finalul lunii rea Lipovei pe locul 11, conducătorii, antrenorii,
Apoi, a venit impactul cu Liga a III-a, iar nivel, dar și doi-trei seniori, câte unul în fie- ianuarie vom pleca în cantonament, iar membrii staffului și fotbaliștii în „alb-albastru” au
rezultatele nu au fost chiar cele pe care ni care compartiment, care să vină cu un plus. din câte știu eu avem o ofertă bună de la încheiat festiv anul, cu un banchet. Președintele
le doream, deși ne-am pregătit bine. Dar, Bier rămâne jucător-antrenor secund, Băile Herculane, acolo unde ne-am pregă- clubului, Radu Pop, trage și el concluziile lui
vrem să arătăm o altă față în retur și să depinde doar de el cum se va pregăti, dacă tit bine și iarna trecută”, spune Sabău. 2017: „Mulțumesc tuturor celor care au fost
ajungem pe un loc mai aproape de valoa- va mai evolua și la primăvară. Un mic semn Revenită după trei decenii în al treilea alături de noi în acest an, domnului primar
eșalon, Șoimii Lipova ocupă locul 11 în Mircea Jichici, domnului city manager Petru
seria a IV-a, cu 15 puncte. Cociș și, bineînțeles, domnilor consilieri
locali, fără suportul cărora noi nu am fi exis-
Tot în Podgorie și în retur tat. Nu-i putem uita nici pe domnii de la
Primăria Pâncota, pentru că ne-au găzduit în
Șoimii Lipova va juca și meciurile acest tur de campionat. Suporterii noștri tre-
din retur tot la Pâncota, asta în condiții- buie să știe că-i apreciem mult și le mulțu-
le în care gazonul noului stadion are mim și lor pentru susținere, chiar și în meciu-
nevoie de timp pentru a se putea juca pe rile din deplasare. Despre planuri de viitor
el. Conducerea clubului face, însă, efor- mai puține acum, sper doar să ne revedem și
turi pentru amenajarea unui teren de în 2018 cel puțin în aceeași formulă și să ară-
antrenament în Băi, în tentativa de o tăm că avem valoare și să obținem rezultate
oferi echipei condiții și mai bune de pre- mai bune.” Tortul în forma unui teren de fotbal,
gătire. Cert e că din sezonul viitor sunt cu stema Șoimilor pe el a fost piesa de forță a
șanse mari ca echipa să revină din nou serii festive, cu promisiunea că Lipova va face o
acasă, dar de data asta pe un stadion figură și mai frumoasă anul viitor.
modern, probabil cel mai frumos din
județ. Pagină realizată de Sorin Haut

Cuedan este noul antrenor al Unirii Sântana


„Șoimii” vor să se revanșeze în primăvară

vrea ceva serios pe termen mediu și lung,


iar asta mă atrage întotdeauna. De aseme-
nea, cunosc mulți jucători din lot, cu care
După aproape trei ani petrecuţi pe bucur că echipa s-a menținut în Liga a IV-a turi de managerul Cătălin Puia și preșe- am mai lucrat în anii trecuți, ceea ce proba-
banca echipei de Liga a IV-a Victoria și le doresc multă baftă în continuare. Le dintele Marius Bătrân, după ce a avut o bil mă va ajuta. E o nouă provocare, le mul-
Felnac, Dan Cuedan simte nevoia unei mulţumesc jucătorilor cu care am lucrat, discuție scurtă și cu primarul Daniel țumesc celor care s-au gândit la mine și îmi
schimbări. În urma discuţiilor purtate cu conducătorilor Ristin şi Maliţa şi tuturor Tomuța. doresc să avem o colaborare cât mai bună.
preşedintele-jucător al lui „VI-FE”, Oliver celor care ne-au sprijinit activitatea fotba- Obiectivul impus încă de la începutul sezo-
Felnacichi, Cuedan şi-a reziliat, amiabil, listică.” Fost antrenor și la UTA, Cuedan „O nouă provocare și un proiect serios” nului e locurile 1-4, iar apoi, în funcție de
contractul. „Au fost doi ani și jumătate, cu nu a dus lipsă de oferte, iar după câteva „Am ales Sântana datorită oamenilor de ceea ce-și dorește și conducerea clubului
bune şi rele, pe banca tehnică a Felnacului. tatonări, a semnat cu Unirea Sântana, acolo, a bazei sportive, a condițiilor oferite sau comunitatea, poate ridicăm și mai mult
Am petrecut acolo o perioadă frumoasă, mă acesta inspectând deja baza sportivă, ală- și până la urmă a seriozității proiectului. Se ștacheta”, ne-a declarat Cuedan.
8 Direct Arad
Doi pistolari arădeni,
22 decembrie 2017 SPORT
www.livearad.ro

printre laureații anului în tir


Tirul sportiv arădean a fost la înălțime Sportivul anului a fost desemnată Laura
și în acest an, iar rezultatele nu s-au lăsat Coman (CS Dinamo) - pușcă, iar laureații
așteptate. Daria Haristiade (antrenor anului sunt: Roxana Bonte (CS Dinamo),
Mircea Budurișan) și Casian Codrean Casian Codrean (CSM Arad), Vlad Ghețu
(antrenor Gheorghe Pop), multipli cam- (CSA Steaua), Daria Haristiade (CSM
pioni naționali, sunt doi dintre cei mai de Arad), Dragomir Iordache (CS Politehnica
perspectivă și valoroși pistolari ai CSM- Iași), Raveca Islai (CS Steaua), Alin
ului și până la urmă ai României, numă- Moldoveanu (CS Dinamo/CS Omega
rându-se printre laureații anului 2017, în Tehnoton) și Roxana Tudose (CSA
cadrul premierii organizate de Federația Steaua/CS Omega Tehnoton).
Română de Tir Sportiv. Codrean și Altfel, Codrean și Haristiade au câști-
Haristiade sunt, de asemenea, marile spe- gat, detașat, proba de dublu mixt, în
ranțe ale tirului arădean pentru viitoarele cadrul etapei a IV-a a Campionatului
ediții de Jocuri Olimpice, cei doi făcând Național de aer comprimat, ultima a anu-
deja echipă la dublu mixt, probă olimpică. lui. Haristiade și Codrean sunt speranțe olimpice

FCC ICIM a obținut a treia Marius Copil atacă Top 50 ATP, în noul sezon
victorie consecutivă Tenismanul arădean Marius am ajuns până pe 74, la un moment pul mondial la simplu. „La băieți
Copil, care a urcat în 2017 în Top dat. Mă simt din ce în ce mai bine, trecem printr-o perioadă mai grea,
FCC ICIM a confir- 100 ATP, a declarat că anul viitor anul viitor am un țel mult mai mare, e trist să știu că la simplu nu mai
mat, sub Tîmpa, forma are un obiectiv mai îndrăzneț, vreau să intru în Top 50. Prima par- e niciun român în spatele meu. Mi-
bună în care se află, echi- acela de a intra în primii 50 de ju- te din an este pe hard, suprafața mea ar fi plăcut să avem mai mulți ju-
pa arădeană câștigând cători ai lumii. „În proporție de 90% preferată, așa că pot începe cu re- cători aproape de TOP 100, așa
primul examen impor- pot spune că sunt mulțumit de anul zultate bune și să tind spre noul meu ne-am fi ajutat unii pe alții”, a
tant al sfârșitului de an. acesta. Mi-aș fi dorit să termin anul obiectiv”, a spus Copil, în prezent adăugat Copil. Marius Copil a
Cele două victorii pe un- pe 74, dar nu pot să fiu supărat că pe locul 93 mondial. fost premiat în cadrul Galei Te-
deva așteptate, cu Alba am intrat în primii 100 de jucători. Tenismanul CSM-ului a nisului Românesc, pentru cea
Iulia și Târgu Mureș, au Am avut mai mult constanță anul menționat că și-ar fi dorit să fie mai bună ascensiune masculină
anunțat revenirea galben- acesta. Am început pe 220 în lume și mai mulți jucători români în to- la simplu în anul 2017.
albastrelor, care au obți-

Premieră europeană pentru nataţia arădeană


nut, la Brașov, a treia vic- Galben-albastrele vor să bată și liderul
torie consecutivă în cam-
pionat, într-o partidă ce a Trupa lui Bogdan Bulj Wingate 6, Hadzovic 5
contat pentru prima eta- s-a apărat mai bine ca în(1×3), Ferenczi 3 (1×3), Zilele trecute s-a desfășurat la Târgoviște, personal (27.76), timp care îi aduc 624 puncte
pă a returului Ligii Na- alte dăți, iar în momen- Ciotir și Mercea. ICIM sub egida Ligii Europene de Natație (LEN) și a FINA și care îi intăresc poziția în ierarhia valorică
ționale de baschet. A fost tele cheie a făcut dife- urcă pe locul 8, la egali- Ministerului Tineretului și Sportului, Campio- a lotului național.
și o revanșă în fața Olim- rența, concentrându-se tate de puncte cu Uni- natul Țărilor Central Europene la natație, com-
piei, după ce în tur ad- suficient în ultimul sfert,
versitatea Cluj și SCM Ti- petiție de obiectiv pentru România, care s-a în- Lucaci: „O mare bucurie pentru noi”
versarele câștigau clar la când brașovencele au în- mișoara și la doar un tins pe durata a trei zile și la care au participat „O mare bucurie pentru noi. Atât medalia de
Arad, cu 94-80. Cu ame- punct diferență de Alba
cercat revenirea. S-a ter- 260 de sportivi din loturile naționale a 13 țări. bronz, o premieră pentru înotul feminin ară-
ricancele Coker și Poole și Brașov, care ocupă lo-
minat 63-66 (12-18, 16-13, Din lotul României a făcut parte și campioana dean, cât și punctajele FINA realizate în cele
în zi de grație, cele două 16-24, 19-11), după un curile 4 și 5. Iar anul se națională Alexia Bășcărău, înotătoare legitimată două probe, sunt de excepție, mai ales că am în-
reușind împreună mai meci echilibrat doar pe încheie cum nu se poate la CSS Gloria Arad. Sportiva pregătită de șapte ceput pregătirea foarte târziu. Am abordat
mult de jumătate din final, pentru că altfel, mai spectaculos, sâmbă- ani de profesorul Sebastian Lucaci a avut o evo- această competiție fără complexe, cu multă în-
punctele arădencelor, dar Hadzovic și colegele saletă, 23 decembrie, ora luție entuziasmantă la prima sa competiție sub credere și determinare si cred că valoarea unui
și cu tot efectivul la dis- 18:30, pe teren propriu
s-au aflat la timonă pe tot tricolor, reușind să câștige medalia de bronz cu sportiv și a unui antrenor este dată de rezulta-
poziție, ICIM arată o cu parcursul jocului. cu liderul neînvins, echipa României de ștafetă în proba 4×100 metri tele lor, iar Alexia înoată în momentul de față
totul altă față în acest fi- Sepsi. Deși la prima ve- liber, stabilind un nou record personal al probei în primul an de juniorat, cu timpi pe care ge-
nal de 2017. Sâmbătă dere e o misiune ingrată, 100 metri liber (1.00.77) și având un rol determi- nerațiile trecute ale României nu îi inotau nici
Succesul cu Olimpia vine campioana! ICIM trebuie să spere la nant în câștigarea medaliei. Chiar dacă se află în în ultimul an de juniorat”, spune antrenorul
nu a fost, însă, deloc ușor La ICIM au jucat: victorie, dar pentru asta primul an de juniorat, Alexia a avut o prestație Sebastian Lucaci.
de obținut, gazdele ofe- Poole 19 (3×3), Coker 18 are nevoie să se autode- foarte bună și în proba de 50 metri liber, unde s-a
rind o replică bună. (1×3), Tavic 8, Nagy 7, pășească. clasat pe locul 5, de asemenea cu un nou record Pagină realizată de Sorin Haut

Frumusețea sărbătorilor de iarnă să vă găsească în case, Cu ocazia sfintelor sărbători vă doresc tuturor multă bucurie
alături de cei dragi, să vă aducă multă sănătate, fericire alături de cei dragi, sănătate, linişte sufletească
și împlinirea tuturor dorințelor. şi un an nou cât mai bun.
Un Crăciun Fericit și La Mulți Ani, din partea organizației PSD Arad!
Crăciun Fericit! La Mulţi Ani!
Președintele PSD Arad, Dorel Căprar Deputat, Florin Tripa