Sunteți pe pagina 1din 1

SUBIECTE DREPTUL MUNCII.

SEMESTRUL 1.
Cap. 1. Introducere in dreptul muncii.
2. Raporturile juridice individuale de munca
4. Principiile fundamentale ale dreptului muncii
Cap. 2. Organizatia internationala a muncii si influenta sa asupra dreptului municii din Romania
2. Componenta, structura si competenta Organizatiei Internationale a Muncii
7. Continutul normelor (Conventii si recomandari) OIM si legislatia romana
Cap. 3. Dreptul comunitar al muncii
2. Dreptul comunitar al muncii
Cap. 4. Formarea profesionala initiala si continua.
2. Formarea initiala
3. Formarea continua
Cap.5. Contractul individual de munca
2. Incheierea contractului individual de munca
3. Continutul contractului de munca
6. Executarea contractului individual de munca
7. Suspendarea contractului individual de munca
8. Modificarea contractului individual de munca
Cap. 6. Contractul colectiv de munca
3. Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca
Cap. 7. Timpul de munca si timpul de odihna
3. Concediul de odihna
Cap. 8. Sanatatea si securitatea in munca
6. Accidentele de munca
7.Bolile profesionale
Cap. 9. Raspunderea juridica
2. Raspunderea diciplinara
3. Raspunderea patrimoniala