Sunteți pe pagina 1din 5

Adam Adam Lazăr

Ascultă, Ascultă, Lenea te cufundă


Dumnezeule, Dumnezeule, într-un somn
strigătele mele, ia strigătele mele, ia adânc, şi sufletul
molatic suferă de
aminte la aminte la
foame."
rugăciunea mea! rugăciunea mea!
Proverbe 19:15
Psalmii 61:1 Psalmii 61:1
LENUȚA H
Adi ANDREI

Lazăr Lazăr Lazăr


Lenea te cufundă Lenea te cufundă Lenea te cufundă
într-un somn într-un somn într-un somn adânc,
adânc, şi sufletul adânc, şi sufletul şi sufletul molatic
molatic suferă de molatic suferă de suferă de foame."
foame." foame."
Proverbe 19:15
Proverbe 19:15 Proverbe 19:15
LUMINIȚA
LUCIA C LILI M

Lazăr Estera. Estera.


Lenea te cufundă Eu vin curând. Eu vin curând.
într-un somn Păstrează ce ai, ca Păstrează ce ai, ca
adânc, şi sufletul nimeni să nu-ţi ia nimeni să nu-ţi ia
molatic suferă de
cununa. cununa.
foame."
Apocalipsa 3:11 Apocalipsa 3:11
Proverbe 19:15
LILIANA EMILIA P ESTERA

1
Estera. Estera. Estera.
Eu vin curând. Eu vin curând. Eu vin curând.
Păstrează ce ai, ca Păstrează ce ai, ca Păstrează ce ai, ca
nimeni să nu-ţi ia nimeni să nu-ţi ia nimeni să nu-ţi ia
cununa. cununa. cununa.
Apocalipsa 3:11 Apocalipsa 3:11 Apocalipsa 3:11

ESTERA ESTERA ELENA

Estera. Estera. Ozia


Eu vin curând. Eu vin curând. Oile Mele ascultă glasul
Păstrează ce ai, ca Păstrează ce ai, ca Meu; Eu le cunosc, şi
nimeni să nu-ţi ia nimeni să nu-ţi ia
cununa. cununa. ele vin după Mine.

Apocalipsa 3:11 Apocalipsa 3:11 Ioan 10:27

ELENA ELENA ORTANSA B

Ozia Nicodim Nicodim


Oile Mele ascultă glasul Nu judecaţi, ca să nu Nu judecaţi, ca să nu
fiţi judecaţi. fiţi judecaţi.
Meu; Eu le cunosc, şi
Matei 7:1 Matei 7:1
ele vin după Mine.

Ioan 10:27
NICOLETA F NICU P
OLTEA S

2
Fiul risipitor. Fiul risipitor. Marta.
Fiindcă atât de mult a Fiindcă atât de mult a Mâna Ta să-mi fie
iubit Dumnezeu lumea, iubit Dumnezeu lumea, într-ajutor, căci am
că a dat pe singurul Lui că a dat pe singurul Lui
ales poruncile Tale.
Fiu, pentru ca oricine Fiu, pentru ca oricine
crede în El să nu piară, crede în El să nu piară, Psalmii 119 :173
ci să aibă viaţa veşnică ci să aibă viaţa veşnică
Ioan 3:16 Ioan 3:16
MIHAELA B
FLORINA A FLORIN

Marta. Cana. Saul.


Mâna Ta să-mi fie Cereţi, şi vi se va da; Stăruiţi în rugăciune,
într-ajutor, căci am căutaţi şi veţi găsi; vegheaţi în ea cu
ales poruncile Tale. bateţi, şi vi se va
deschide. mulţumiri.
Psalmii 119 :173
Matei 7:7
CORNEL H SORANA C
MIHAELA

Saul. Saul. Iubeşte.


Stăruiţi în rugăciune, Stăruiţi în rugăciune, Iată Eu stau la uşă şi
bat. Dacă aude cineva
vegheaţi în ea cu vegheaţi în ea cu
glasul Meu şi deschide
mulţumiri. mulţumiri. uşa, voi intra la el, voi
cina cu el, şi el cu Mine
Apocalipsa 3: 20
SIMONA STELA
ILIE S

3
Iubeşte. Iubeşte. Iubeşte.
Iată Eu stau la uşă şi Iată Eu stau la uşă şi Iată Eu stau la uşă şi
bat. Dacă aude cineva bat. Dacă aude cineva bat. Dacă aude cineva
glasul Meu şi deschide glasul Meu şi deschide glasul Meu şi deschide
uşa, voi intra la el, voi uşa, voi intra la el, voi uşa, voi intra la el, voi
cina cu el, şi el cu Mine cina cu el, şi el cu Mine cina cu el, şi el cu Mine
Apocalipsa 3: 20 Apocalipsa 3: 20 Apocalipsa 3: 20
IONUȚ IONUȚ S ION S

Iubeşte. David. David.


Iată Eu stau la uşă şi Daţi mai bine milostenie Daţi mai bine milostenie
bat. Dacă aude cineva din lucrurile dinăuntru, şi din lucrurile dinăuntru, şi
glasul Meu şi deschide atunci toate vă vor fi atunci toate vă vor fi
uşa, voi intra la el, voi curate. curate.
cina cu el, şi el cu Mine Luca 11:41 Luca 11:41
Apocalipsa 3: 20 DANIELA DANIELA
ILEANA

David. David. David.


Daţi mai bine milostenie Daţi mai bine milostenie Daţi mai bine milostenie
din lucrurile dinăuntru, şi din lucrurile dinăuntru, şi din lucrurile dinăuntru, şi
atunci toate vă vor fi atunci toate vă vor fi atunci toate vă vor fi
curate. curate. curate.
Luca 11:41 Luca 11:41 Luca 11:41

DAN V DAN DANA

4
David. David. Văduva.
Daţi mai bine milostenie Daţi mai bine milostenie Zi înţelepciunii: „ Tu eşti
din lucrurile dinăuntru, şi din lucrurile dinăuntru, şi
atunci toate vă vor fi atunci toate vă vor fi sora mea!” Şi numeşte
curate. curate. priceperea prietena ta,
Luca 11:41 Luca 11:41

DAVID DEBORA VASILE

Văduva. Văduva. Văduva.


Zi înţelepciunii: „ Tu eşti Zi înţelepciunii: „ Tu eşti Zi înţelepciunii: „ Tu eşti
sora mea!” Şi numeşte sora mea!” Şi numeşte sora mea!” Şi numeşte
priceperea prietena ta, priceperea prietena ta, priceperea prietena ta,

VASILE VETUȚA VIORICA

Văduva. Toma. Toma.


Zi înţelepciunii: „ Tu eşti Tu însă vorbeşte lucruri Tu însă vorbeşte lucruri
sora mea!” Şi numeşte cari se potrivesc cu cari se potrivesc cu
priceperea prietena ta, învăţătura sănătoasă. învăţătura sănătoasă.
Tit 2:1 Tit 2:1
VIORICA TUDOR E TABITA