Sunteți pe pagina 1din 1
 Stihiri la Sf. Ioan Casian      
Stihiri la
Sf. Ioan Casian
   
    
De
sus
fi
in du-Ți lu mi nat
în
țe
lep
ți
tul
tău
cu
u get pă
ă
ri
i
in
     
te,
a
stră
lu
cit
lu
mi
i
i
i
de
e
e
în
ă
ă
ță
ă
   
ă
ă
tu u
u
u
ră,
prin
ca
re
se
lu
mi
nea
a
a
a
du
    
na
a rea că
lu
u
u
ri
i
lor,
iz
vin
du
-
se
de
în
tu
ne
    
ca
rea
pa
a
a
a
ti
i
mi
i
i
lor.
Pen
tru
a
cea
a
a
       
as
ta
pu
ru
rea
se
pră
ă
ă
ăz nu
u
u
ie
e
te,
sfâ
   
â
ân tă
po
o
me
ni
i
i
i
rea a
a
a
ta,
pe
Dom nul sla
a
a
    
ve
e
e ei prea
slă
ă
vind,
Cel
ce
pu
ru
rea
te-a
rit
pe
e
ti
               
i
i
ne,
cel
ce
te-ai
lu
u
up
ta
at,
și
ai
bi
i
ru
       
u
i
i
i
i
it,
șar
pe
le
mu
u
u ult
meș
te
șu
u
   
ă
ă
re
e
e
eț.