Sunteți pe pagina 1din 1

Troparul Sfântului Ioan


Casian



 rin  
Pă  te 
Sfin 
te 
al 
Bi 
se 
ri 
cii 
ne 
des 
păr 
ți  și  
te,  te 
o


lo  gu
 
le 
al 
vir 
tu 
ți 
lor
creș 
ti 
 fi  
ne,   iu 
al 
pă 
mâ â  
â ân tu


lui 
ro 
mâ  și  
nesc,   ma 
re 
das    
căl  
al 
mo
na 
hi  
lorla 
tini,


Cu 
vi 
oa 
a se I 
oa 
ne 
Ca
si 
an,  
roa a 
gă
ă te,   
lui

 Dum
Hris tos ne tru
zeu, pen su 
fle 
te 
e le 
noas 
tre. 