Sunteți pe pagina 1din 2

de Nectarie Ieroschimonahul

Glas 5 ȆĮ

ra ‫܊‬e e e e le e pă ă ă ă ă ri in te e e

e e e e e e‫܈‬ti sâr gu ie‫܈‬ te a a a

a a a le de e es chi i i de e e mi i i

i e că în des fă tă ă ări a am che e e e el tu

i i i i i i i i it toa a a a a a

tă toa a a tă ă ă vi i i a ‫܊‬a a a

mea spre bo gă ‫܊‬i a cea ne e e e che e el

tu u u u u i i i tă ă ă ă ă ă a în du

ră ri lo or Ta a a a a a le e pri vi i i ind

Mân tu u u i i i to ru u u le a cum

1
nu tre e ce e e e e cu u ve e e e e de e e

rea a a a a a a a a i i i ni i i

ma mea a a cea a să ă ra a a a a a că căci

că tre Ti i i ne e e Doa a a am ne cu u

u u u mi i i li i in ‫܊‬ă ă ă strig am gre e

‫܈‬i i i i it Pă ă ri i i i i i i in te e e e

e e la ce e e e e e e e e e e e er

‫܈‬i i i i i i î î în na a a in tea a

a Ta a a a