Sunteți pe pagina 1din 2

Colindăm, iar colindăm

Ἦχος Πα
Pr. Cristian Alexandru

2 (Π) (Ν) (Π)

C o lin dăm iar co lin dăm flo ri le da al be


(Ν) (Π)

şi pe Dom nul că u tă ăm flo o ri le dal be


2 (Π) (Ν) (Π)

C ă am fost la Be tle em flo ri le da al be


(Ν) (Π)

pe Hris tos ca să-L ve de em flo o ri le dal be


2 (Π) (Ν) (Π)

Ş i cu ma gii am a dus flo ri le da al be


(Ν) (Π)

da ruri Dom nu lui Ii su us flo o ri le dal be


2 (Π) (Ν) (Π)

F lo ri ce le de mă ruţ flo ri le da al be
(Ν) (Π)

şi o frun ză de bră du uţ flo o ri le dal be

1
2 (Π) (Ν) (Π)

D om nu lui U nul Năs cut flo ri le da al be


(Ν) (Π)

no uă as tăzi pe pă mânt flo o ri le dal be


2 (Π) (Ν) (Π)

R ă mâi gaz dă să nă toa să flo ri le da al be


(Ν) (Π)

c-ai pri mit co lin da noas tră flo o ri le dal be