Sunteți pe pagina 1din 3

Activ N-1 N

Imobilizări necorporale 611,417 361,325


Imobilizări corporale 54,780,375 56,388,258
Imobilizări financiare 8,107,000 8,067,268

ACTIVE IMOBILIZATE 63,498,792 64,816,851


Stocuri 0 5,660
Creanțe 23,562,314 27,079,199
Casa și conturi la bănci 5,303,085 413,573
ACTIVE CIRCULANTE 28,865,399 27,498,432
TOTAL ACTIV 92,364,191 92,315,283
pasiv N-1 N
Capital spcial 42,488,202 42,488,202
Rezerve din reevaluare 24,918,053 24,436,982
Rezerve 7,400,733 7,400,733
Acțiuni proprii 1,056,772 1,056,772
Profitul sau pierderea repotată la sold C 11,372,969 12,970,360
Venitul sau pierderea la sfarșitul perioadei de raportare- sold C 3,298,290 1,731,802
Repartizarea profitului 183,787 0
CAPITALURI PROPRII 88,237,688 87,971,307
Datorii financiare (scadență > 1 an) 1,241,703 134,952
Datorii pe termen scurt 2,398,048 3,652,903

TOTAL DATORII 3,639,751 3,787,855


TOTAL PASIV 91,877,439 91,759,162
RATE DE STRUCTURA ( % ) N-1 N
Rate de structură ale activului
1. Rata activelor imobilizate 68.75 70.21
1.1 Rata imobilizărilor necorporale 0.66 0.39
1.2 Rata imobilizărilor corporale 59.31 61.08
1.3 Rata imobilizărilor financiare 8.78 8.74
2. Rata activelor circulante 31.25 29.79 100
2.1 Rata stocurilor 0.00 0.01
2.2 Rata creanțelor 25.51 29.33
2.3 Rata casei și conurilor la bănci 5.74 0.45
Rate de structură ale pasivului
1. Rata stabilității financiare 97.39 96.02
2. Rata autonomiei financiare 98.61 99.85
3. Rata datoriilor pe termen scurt 2.61 3.98
4. Rata datoriillor totale 3.96 4.13

S-ar putea să vă placă și