Sunteți pe pagina 1din 1

Ce poate face un profesor pentru a realiza un bun

management al clasei?
Managementul clasei de elevi este un domeniu de cercetare în
ştiinţele
educaţiei, care studiază perspectivele de abordare a clasei de elevi şi
structurile dimensionale ale acesteia, în scopul asigurării conduitelor
corespunzătoare pentru desfăşurarea procesului de predare-învăţare-
evaluare.
(Romiţă Iucu – „Managementul clasei de elevi”, ed. Polirom, 2006).

Un profesor bun, este în primul rând un bun specialist în domeniu, dar


trebuie să fie şi un bun pedagog. Relaţia care se formează între acesta şi elevi,
va influenţa pozitiv sau negatim întregul proces al învăţării.
Există profesori cu pregătire ştiinţifică şi pedagogică incompletă, care
nu sunt consideraţi ca elemente reprezentative pentru elevi.
În procesul de formare, cadrul didactic este figura centrală pentru elevi.
Această poziţie nu se primeşte de undeva, ci se câştigă.
InfluenŃa educativă exercitată de manager asupra clasei de elevi este
determinată de modul în care acesta îşi îndeplineşte rolurile
manageriale.

Acestea sunt: