Sunteți pe pagina 1din 8

MINISTERUL EDUCAȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

CENTRU DE EXCELENŢĂ ÎN
INFORMATICĂ ŞI TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE

Lucrare individuală
Asistența Web
Tema:Proiectarea site-urilor web în limbajele html și css

Grupa :I-1537
A elaborat elevul:Tombrachevici Victoria
A evaluat profesorul :Obadă Liuba

Chișinău 2017
Cuprins:
1.Informații despre Site : .................................................. 3
 Denumire site ............................................................... 3
 Destinație ..................................................................... 3
 Scopul site-ului ............................................................ 3
 Detalii .......................................................................... 3
 Obiective și Criterii ...................................................... 3
 Auditoriul site-ului ....................................................... 3
 Conținutul site-ului ...................................................... 3
 Cerințe tehnice-tehnologice ......................................... 3
2.Varianta prototip: .......................................................... 3
3.Navigarea: ..................................................................... 5
4.Imagini,scheme ,desene: ............................................... 7
5.Ghid de utilizare a site-ului ........................................... 8

2
1.Informații despre Site :

 Denumire site:,,Invata cu noi ”


 Destinație :Elevi,studenți ,parinți ,(7-60 de ani ).
 Scopul site-ului :Promovarea limbilor străine și educararea multilaterală a
copiilor.
 Detalii :Site-ul a fost creat de Tombrachevici Victoria elevă a Centrului de
Excelența în Informatică și Tehnologii Informaționale.
 Obiective și Criterii:Siteul urmeză să dobândească un număr mare de
utilizatori ,pentru a intra în linia celor mai bune site pentru educație .
Urmând criteriile:corectitudine,atracție,informație.
 Auditoriul site-ului :Copii ,elevii ,studenții ,dar și maturii de la virsta de
7-60 ani .
 Conținutul site-ului:Siteul conține fișiere html și css ,deasemenea imagini
de formatul jpg și png .Toate aceste fișiere-componente au fost create și
redactate în:photoshop editor și Macromedia Dreamwear.Site-ul conține 19
ferestre html și 4 fișiere de tipul stilului css.
 Cerințe tehnice-tehnologice
Limbajele utilizate sunt :html și css.
Instrumentele utilizate :listele ,paragrafele,tabelele,fondurile ,stilurile .
Forme de colectare a informației:Informația a fost colectată de pe internet
,dar și de pe rețelele de socializare cu același scop,domeniu ca și site-ul dat.

2.Varianta prototip:

În imaginea de mai jos puteți observa pagina de start a site-ului.


Pagina principală este formată din 5 componente :selectorul element body,și
selectorii id
header,content,menu,footer.Toate
elementele au fost amplasate la centru
,numai în componenta content textul a fost aliniat justify.
In componenta header avem la alegere 2 limbi pentru studiere :
Deasemenea și în componenta menu prezentate scurtături pentru
înregistrare,confirmarea,și informarea:

3
Deci imaginea paginii principale:

4
3.Navigarea:
 Meniuri Textuale:

-Meniul de pe pagina principala. -Meniu de la paginile secundare

 Butoane:

-Butoanele de la formularul de inregistrare. -Butonul de conectare

 Legături interne,externe:
-legătura de pe pagina secundară pentru a face legătură cu pagina
principală.
-legătură extenă pentru utilizatorii
care doresc să cunoască mai multe.
 Forme de inregistrare-colectare a datelor de la utilizator:
Colectarea și inregistrarea se va efectua prin formulare:
 Înregistrarea:

5
 Conectarea:

 Colectarea datelor în baza răspunsurilor oferite în cadrul exercițiilor:

6
4.Imagini,scheme ,desene:
Pentru decorarea site-ului am utilizat diverse metode de atracție un backgraund
atractiv la tematica site-ului:

Pentru demonstrarea și explicarea mai reușită a temelor am utilizat imagini


atractive și scheme necesare:

7
5.Ghid de utilizare a site-ului

1.Deschidem pagina principală;


2.Ne informăm despre importanța cunoașterii unei limbi străine;
3.Efectuăm înregistrarea;
4.Efectuăm confirmarea;

5.Alegem limba dorita pentru studiere;


6.Ne informăm despre necesitatea cunoașterii acestei limbi ;
7.Tastăm meniul ,,Gramatica”-alegem partea de vorbire dorită pentru studiere;

=>
8.Tastăm meniul ,,Teme”,unde putem studia cele mai necesare teme pentru o
limbă;
9.Tastăm meniul ,,Exerciții”-alegem răspunsurile corecte și tastă butonul Răspuns
(pentru mai multe exerciții putem utiliza scurtătura Exerciții + );
=>
10.Tastăm scurtătura Principala și ne întoarcem pe pagina principală;

Mulțumesc că ați ales site-ul ,,Învață cu noi ”!