Sunteți pe pagina 1din 5

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN COPOIU” ANDRĂȘEȘTI

Vizat,
Director,
......................................
Clasa: a V-a
Nr. ore: Sem. I - 18săpt.-36 ore/ Sem. II- 16 săpt.- 32 ore (+ 1 săpt. S.A.)
Sursă: Compendiu introductiv pentru gimnaziu

Profesor: PreoȚescu Mirela

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ LIMBA ENGLEZĂ (orientativă -pentru 8 săptămâni)

ANUL SCOLAR 2017-2018


Nr Unitate de Competenţe specifice vizate Conţinuturi Nr. ore Săptămâna Observaţii
Crt învaţare
1 Revision 1 Toate competentțele Toate cunoșț tintțele anterioare 4 S1
S2
Revision 2

Initial Test

A teacher takes a hand, opens a mind, touches a


heart …
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN COPOIU” ANDRĂȘEȘTI

2 1.2 . Identificarea semnificaţiei


unor schimburi verbale uzuale și Communicative Areas:
clar articulate, în situaţia în care
Unit 1: interlocutorul oferă ajutor pentru a  Așking and talking about
Holidays pașt eventș;
facilita înţelegerea S3
 Așking and talking about
2.1 . Realizarea unei expuneri likeș and dișlikeș; 6
L1: Summer  Talking about typeș of
scurte, exersate, asupra unui
time holidayș you like beșt;
subiect familiar S4
 Deșcribing thingș;
2.2 Stabilirea de contacte sociale  Holidayș and recreation/
pe baza unor formule Activitieș.
L2 OR L3:
conversaţionale simple (salut, bun S5
Holidays are Vocabulary Areas:
fun! or rămas,  Holiday Activitieș
Holidays  Placeș to be șeen and
activities prezentare, mulţumire,
vișited;
instrucţiuni)

L3. Holiday 3.1 Identificarea informaţiilor din


destinations panouri și semne aflate în locuri

A teacher takes a hand, opens a mind, touches a


heart …
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN COPOIU” ANDRĂȘEȘTI

publice pentru facilitarea


L4. Going
places orientării

4.2 Descrierea unor aspecte ale


L5. Holiday vieţii cotidiene (oameni, locuri,
Adventures școală, familie, hobby-uri),
folosind propoziţii scurte

L6. Going
places, doing
things

L7. Revision
3.
Unit 2: Food Communicative Areas:
& Drinks 1.1 Identificarea sensului global al
unor mesaje și dialoguri uzuale,  Dișcușșing priceș;
L1. Let’s clar articulate  Așking and Talking about 1 S6
make unitș of food and priceș;
pancakes! 2.1 . Realizarea unei expuneri  Planning an activity;
scurte, exersate, asupra unui  Giving opinionș/

A teacher takes a hand, opens a mind, touches a


heart …
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN COPOIU” ANDRĂȘEȘTI

subiect familiar șuggeștionș


L2. Let’s 1 S6
cook! 2.2 Stabilirea de contacte sociale Vocabulary Areas:
pe baza unor formule
conversaţionale simple (salut, bun  Food and drink
L3. At the rămas, Shop and șhopping 1 S7
grocery  Mealș and cooking
prezentare, mulţumire,
L4. Eating instrucţiuni) 1 S7
out
3.2 Extragerea informaţiilor dintr-
un text scurt, însoţit de ilustraţii

3.3 Identificarea informaţiilor din


mesaje scrise simple de la prieteni
sau de la colegi

4.1 Redactarea de mesaje simple


și scurte

4.
A teacher takes a hand, opens a mind, touches a
heart …
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN COPOIU” ANDRĂȘEȘTI

Round up

L1. Let’s have Checkpoint


a picnic!
Toate competentțele 2 S8

L2.
Wonderful
Places

A teacher takes a hand, opens a mind, touches a


heart …