Sunteți pe pagina 1din 2

Loc de desfasurare:S.C SORSTE S.A.

Examinator Nota Semnătura


Adresa: Bdul Bucuresti nr 12, Focsani, Vrancea
Data:_________________
Ora începerii _______Ora închiderii _______
Examinat ____________________________
Semnătura

Proba teoretică – Lucrare scrisă

V. Enumerati raspunsurile solicitate la intrebarile de mai jos.(10 X 1p)

1. Enumerati competentele specifice si competentele optionale ale ocupatiei de FORMATOR.

2. Care sunt tipurile de programe prin care se organizeaza formarea profesionala a adultilor?

3. Enumerati cele 5 tipuri de comunicare in functie de numarul participantilor si tipul de relatie


dintre ei.

4. Dati cate un exemplu de intrebare clasificata dupa modul de formulare: intrebare inchisa,
intrebare deschisa.

5. Dati exemple de factori/bariere care pot aparea in procesul de comunicare (minim 5).

6. Ce intelegeti prin feed-back, descrieti pe scurt.

7. Spuneti care sunt cele trei moduri de organizare (grupare) a cursantilor in timpul activitatilor
de instruire.

8. Care sunt verbele care pot fi folosite in formularea obiectivelor unei activitati de instruire
(minim 3)?

9. Enumerati cel putin 4 metode de formare.

10. Care sunt cele 4 puncte cheie la nivelul carora ar trebui sa fie implementata evaluarea
formatorului?
REZOLVARE test V
1-specifice (pregatirea formarii; realizarea activitatilor de formare; evaluarea participantilor la formare;
aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de formare) si optionale (marketing-ul formarii; proiectarea
programelor de formare; organizarea programelor si stagiilor de formare; evaluarea, revizuirea si
asigurarea calitatii programelor si a stagiilor de formare)
2- initiere,calificare, recalificare,perfectionare, specializare
3- intrapersonala/interpersonala/de grup/publica/de masa
4-inchisa:Ai terminat scoala; deschisa: Cum ai descrie situatia respectiva?
5-blocajul,bruiajul,filtrarea,implicare poziviva/negativa,tracul,lumi imaginare
6-feed-back = conexiunea inversa intre destinatar si initiatorul comunicarii; este esential pt o comunicare
eficienta, este ultimul pas care incheie, de regula, comunicarea; Un feed-back eficient ne ajuta sa
constientizam ceea ce facem si modul in care actionam; ne ofera posibilitatea de a ne schimba
comportamentul si trebuie sa fie oferit intr-un mod delicat si suportiv.
7-frontala(cand se lucreaza cu toata formatia de instruire);pe grupe omogene sau eterogene;individuala.
8-sa descrie, sa enumere, sa identifice, sa demonstreze, sa rezolve, sa prezinte
9-prelegerea, demonstratia, studiul de caz, aisberg-ul, brainstorming-ul, lucrul in echipe mici, jocul de rol,
10- evaluarea ex-ante(care are loc dupa identificarea nevoilor de training); evaluarea pe parcursul
programului(in timpul trainingului); evaluarea finala (la finalul trainingului); evaluarea ex-post (la 6 luni
de la finalul activitatii si se concentreaza asupra dezvoltarii personale a participantilor).