Sunteți pe pagina 1din 1

II.3.

Scopul și obiectivele lucrării

Scopul acestui studiu este de a restaurara un maxim posibil al mobilității și sensibilității


membrului superior, prin metode balneofizioterapeutice, electroterapeutice, masaj și
kinetoterapie, la copiii cu paralizie obstetricală de plex brahial.
În continuare vor fi prezentate obiectivele și tratamentele aplicate, respectiv și etapele și
particularitățile cercetării efectuate.
Pentru atingerea scopului, am stabilit o serie de obiective importante ce trebuie urmărite
în recuperarea pacienților luați în studiu1:
1) Prevenirea redorilor articulare și a pozițiilor disfuncționale se realizează prin
mobilizarea poziției analitice, executându-se blând și corect, cu copilul relaxat; există necesitatea
adoptării atelelor și oretezelor la momentul recuperării, modelate după situația anatomică, iar
părinții trebuie instruiți în legatură cu modul de utilizarea al acestora;
2) Stimularea tonusului musculaturii paralizate se realizează prin tracțiuni blânde însoțite
de mobilizări pasive a tuturor articulațiilor membrului superior afectat, obiectiv ce vizează în
special mușchii: deltoid, biceps brahial, brahioradial, triceps, rotatorii externi ai umărului. Un rol
foarte important îl au mobilizările membrului superior sănătos, pentru ca encefalul să se poată
obișnui cu mișcarea pe care trebuie să o dicteze;
3) Stimularea tonusului musculaturii normale trebuie efectuat prin utilizarea exercițiilor
analitice sub formă de joc, adecvate patologiei;
4) Fenomenele vasculotrofice trebuie prevenit și tratate prin mobilizări pasive, iar în afara
ședințelor de kinetoterapie prin evitarea posturării declive;
5) Educarea musculaturii enervate continuă stimularea musculaturii paralizate, acesta
fiind unul din cele mai importante obiective, pentru că accelerează evoluția recuperării. Aceasta
constă în imobilizarea membrului superior sănătos și inițierea unor jocuri cu membrul superior
afectat.
6) Dobândirea funcționalității și abilității membrului superior afectat printr-un program
de recuperare funcțional, ergoterapie, ce se poate axa în special pe reeducarea mâinii.

1 Kinetologie profilactică, terapeutică și de recuperare, Tudor Sbenghe, Ed. Medicală, București, 1987

S-ar putea să vă placă și