Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Facultatea ”Calculatoare, Informatică și Microelectronică”


Catedra securității vitale

RAPORT
la lucrarea de laborator nr. 1
la disciplina ”Protecția muncii și a mediului ambiant”

Tema: Cercetarea condițiilor meteorologice la locurile de muncă

A efectuat Denis Ceban


st. gr. C-131

A verificat Gangur Liliana

Chișinău 2016
Tema lucrarii: Cercetarea condițiilor meteorologice la locurile de muncă

Scopul lucrarii: A lua cunoștință de metodele și aparatele de control ale parametrilor condițiilor
meteorologice (temperatura, umiditatea relativă, viteza mișcării aerului) la locurile de muncă supuse
controlului.
Mersul lucrarii:
1. Măsurarea vitezei de mișcare a aerului
Condițiile meteorologice pentru zona de lucru sunt caracterizate de temperatură, umiditatea relativă și
viteza de mișcare a aerului. În ansamblu acești parametri exercită o anumită influență asupra organismului
uman și a productivității muncii.
Viteza mișcării aerului se măsoară cu diferite aparate: anemometre, catatermometre, anemografe, etc.
Pentru a efectua lucrarea de laborator am utilizat anemometrele cu palete și cu cupe.

Tabelul Nr.1
Indicatia Numarul de Viteza
Indicatia initiala Diferenta Durata
Nr. finala a diviziuni miscarii
a anemometrului indicatiilor masurii
exp anemometrului intr-o aerului
(diviziuni) (diviziuni) (sec. 10s)
(diviziuni) secunda (m/s)
1. 2 3 4 5 6 7

2. 8055 8183 128 10s 10,76 28

3. 8183 8124 59 10s 10,76 28

4. 8124 8260 136 10s 10,76 28

2. Determinarea umidității relative


Pentru a aprecia umiditatea sunt folosite următoarele noțiuni:
Umiditatea maximală – cantitatea maximală de apă în grame ce se poate conține într-un m3 de aer la
temperatura dată.
Umiditatea absolută - cantitatea reală de apă în grame ce se conține într-un m3 de aer la temperatura
stabilită în timpul măsurărilor.
Umiditatea relativă – raportul exprimat în procente dintre umiditatea absolută și umiditatea maximală la
temperatura dată.
Umiditatatea relativă a aerului se determină cu ajutorul psihrometrelor. Determinarea umidității relative
după psihrometrele lui August sau Assman este bazată pe diferența dintre indicațiile termometrelor uscat și
umed, care depind de umezeala aerului înconjurător și se stabilește după graficul psihrometric.

Umiditatea absolută se determină după formula:

R = Pum -0,5(Tus- Tum)*B/760


Pum – umiditatea maximală a aerului, conform indicațiilor termometrului umed.
Tus , Tum - indicațiile termometrelor uscat și umed;
B – presiunea atmosferică în timpul măsurărilor, mmHg.

Umiditatea relativă se determină după formula:


r = R / Pus *100%
R – umiditatea absolută;
Pus – umiditatea maximală a aerului, conform indicațiilor termometrului uscat.
Exemplu de calcul:
a) Umiditatea absolută:
742
𝑅 = 𝑃𝑢𝑚 − 0.5(𝑇𝑢𝑠 − 𝑇𝑢𝑚 ) ∗ 𝐵⁄760 = 12,699 − 0,5(20 − 15) ∗ = 10,26 𝑚𝑚𝐻𝑔
760
b) Umiditatea relativă:
R = 10,26 / 17,391 * 100% = 59%

Tabelul Nr.2
Elasticitatea Umeditatea
Indicatiile Presiun vaporilor la Umedit relative
Umeditatea
termometrului Viteza ea indicatiile atea conform
Nr. miscarii atmosfe absolut relative dupa %
(̊C) termometrului STAS
exp aerului rica (mm Hg) a 12.1.005.88
(m/s) (mm g(mm
gra
uscat umed Hg) uscat umed Hg) calcul tabel
fic
1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12,69 58
2. 20 15 28 742 17,391 10,26 59% 61% 40-60%
9 %

3. Măsurarea temperaturii aerului și determinarea temperaturilor echivalentă și echivalent-


efectivă
Pentru măsurarea temperaturii aerului sunt folosite termometrele cu lichid (mercur, spirt colorat),
termometrele electrice și termografele.
Pentru efectuarea lucrării de laborator am folosit indicațiile termometrului uscat al psihrometrului.
Pentru determinarea și aprecierea senzațiilor termice de confortabilitate cea mai largă aplicare o are
metoda temperaturilor echivalente. Prin echivalență se subînțelege temperatura aerului nemișcat și saturat cu
umezeală pînă la 100% la care omul îmbrăcat normal se simte aproximativ așa precum la temperatura și
umiditatea apreciate.
La determinarea temperaturii echivalent-efective printre factorii apreciați este inclusă și viteza aerului.
Determinarea acestor temperaturi se efectuează după monograma temperaturilor echivalentă și echivalent-
efectivă.

Tabelul Nr.3
Conditiile optimale conform GOST
Temperatura Viteza Temperat 12.1.005-88
aerului la Umeditatea miscarii Temperatura ura Viteza Umeditat
Temperatura
locul de relative,% aerului, echivalenta, ̊C echivalent miscarii ea
aer conform
munca m/s a, ̊C aerului, relativa,
normelor
m/s %

1 2 3 4 5 6 7 8

20 59% 28 19 17 23-25 0,1-0,2 40-60

Concluzii:
In lucrarea datat de laborator am efectuat determinarea parametrilor ce caracterizeaza microclimatul de
munca. Pentru aceasta am utilizat aparate ca anemometru și psihrometru, astfel am examinat modul de
măsurare a vitezii aerului, a umidității absolute și relative a aerului și a temperaturilor echivalente și
echivalent-efective. Datele obținute le-am comparat cu normele și conditiile optimale prevazute in GOST
pentru acești parametri. In fine, am observat ca datele corespund aproximativ cu cele din GOST, cu mici
devieri, din cauza aparatajului si conditiilor imprecise. Ar fi important ca la viitoarele locuri de munca sa
dispunem de toate conditiile dictate de GOST in domeniul dat, pentru a asigura o productibilitate mai eficienta
si mai inalta a muncii omului si pentru un comfort personal.