Sunteți pe pagina 1din 2

Nr.

Hotărarea nr. 96

Consiliul de Administrație al Colegiului Economic ”Pintea Viteazul” Cavnic

din data de 24.11.2017

În conformitate cu Legea Educației Naționale Nr.1 / 2011, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ


Preuniversitar,

În baza procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație,

Hotărăște:

Art. 1. Aprobarea burselor/ instituție în anul școlar 2017 – 2018.

Dl director prof dr Borcut Marin prezintă situația burselor configurată de Comisia pentru Burse,
conform căreia, în urma analizării dosarelor (depuse), a validat următoarele:

- A. burse sociale- clasele IX- XII- 6

- B. burse sociale- clasele 0- VIII- 86

- C. burse de boală- 5

- D. burse de merit- 2

- E. burse de studiu- 11

Se decide asupra cuantumului acestor burse, stabilindu-se rămânerea la același plafon, respectiv: a
80 lei, b 60 lei, c 200 lei, d 200 lei, e 100 lei. Se supune la vot și se votează în unanimitate.

Neexistând alte discuții, se încheie ședința și implicit și prezentul proces- verbal.


Cavnic, Str.1 Mai , nr. 15

Tel. 0262295018, fax. 0262296040

e-mail: colegiulpintea@yahoo.com
Președinte CA, Secretar CA,

Prof. dr. Borcut Marin Prof. dr. Borcut Crinela

Cavnic, Str.1 Mai , nr. 15

Tel. 0262295018, fax. 0262296040

e-mail: colegiulpintea@yahoo.com