Sunteți pe pagina 1din 2

Nr.

Hotărarea nr. 90

Consiliul de Administrație al Colegiului Economic ”Pintea Viteazul” Cavnic

din data de 05.09.2017

În conformitate cu Legea Educației Naționale Nr.1 / 2011, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ


Preuniversitar,

În baza procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație,

Hotărăște:

Art. 1. Aprobare cereri plata cu ora

Art. 2. Aprobare trecere la 16 ore a prof. Bindiu Nicolae, Iman- Buda Lenuța, Trif Georgeta, Cadar
Maria

Art. 3. Împărțirea claselor pregătitoare

Art. 4. Aprobare cerere închiriere a apartamentului de pe strada Independenței, dni dr Cupșa Liliana

Art. 5. Validarea comisiei de diriginți și responsabililor comisiilor metodice

La primul punct de pe ordinea de zi, dl director Borcut Marin supune atenției cererile prof sus
menționați ( nr 1622/05.09.2017, nr 1621/05.09.2017, nr 1610/04.09.2017, nr 1619/04.09.2017, nr
1605/04.09.2017, nr 1576/ 30.08.2017, nr 1606/ 04.09.2017, nr 1604/04.09.2017). Se supune la vot și
se aprobă în unanimitate.

La punctul 2 de pe ordinea de zi, dl director prezintă cererile de trecere a prof sus menționați, la
ordinea de zi, specificând dreptul acestora la norma de 16 ore (de la 18 ore): nr 1600/ 01.09.2017, nr
1577/ 30.08.2017, nr 1601/ 01.09.2017, nr 1579/ 30.08.2017). Se supune la vor și se aprobă în
unanimitate.

Cavnic, Str.1 Mai , nr. 15

Tel. 0262295018, fax. 0262296040

e-mail: colegiulpintea@yahoo.com
La punctul 3 de pe ordinea de zi, dl director Borcut Marin prezintă situația actualelor clase
pregătitoare, propunând 15, respectiv 16 elevi pe cele 2 clase, pe criteriul ordinii cronologice de
înscriere, pentru a evita discriminarea, cu amendamentul că , la solicitarea părinților poate exista un
transfer de copii de la o clasă la alta (păstrându-se, însă numărul). Se supune la vot și se aprobă în
unanimitate.

La punctul 4 de pe ordinea de zi, dl director propune închirierea apartamentului de pe strada


Independenței pentru a fi cabinet medical (conform cererii nr 1597/ 01.09.2017) stabilindu-se ulterior în
contractul încheiat anumite clauze- cu acordul ambelor părți). Închirierea se face strict cu destinația de
cabinet medical, pe perioadă nedeterminată. Dl director propune ca dna dr (cabinetul dnei) să ne
asigure asistență de specialitate (cabinetului instituției). Se propune ca pe perioada investițiilor să nu i se
ia plată (sperând la o perioadă scurtă). Suma va fi stabilită ulterior, în cadrul contractului, cu acordul
părților și validată ulterior, de către CA într-o altă ședință. Se supune cererea la vot și se aprobă în
unanimitate.

La punctul 5 de pe ordinea de zi, dl director adjunct Stoica Bogdan prezintă lista diriginților, 13 în
total, dintre care 7 au continuitate, iar 5 îi propune spre validare:

1. clasa a V-a A- prof Flavia Sabo

2. clasa a V-a B- prof Șișeștean Irina

3. clasa a VIII-a A- prof Dobrican Melania

4. clasa aVIII-a B- prof Criste Dan

5. clasa aIX-a- prof Tămaș Dora

În ceea ce privește comisiile metodice, se merge pe continuitate la aproape toate comisiile,


exceptând catedra de limbă și comunicare- prof Borcut Crinela, respectic catedra de tehnice- prof Tămaș
Dora. Se supune la vot și se votează în unanimitate.

Președinte CA, Secretar CA,

Prof. dr. Borcut Marin Prof. dr. Borcut Crinela

Cavnic, Str.1 Mai , nr. 15

Tel. 0262295018, fax. 0262296040

e-mail: colegiulpintea@yahoo.com