Sunteți pe pagina 1din 2

Comunicare a Comisiei către Parlamentul european şi Consiliu - Progresul programului Galileo reconfigurarea

programelor GNSS Europene

În rezoluţia sa din 8 iunie 2007, Consiliul a reafirmat importanţa


programului Galileo, a hotărât să pună capăt negocierilor privind un
contract de parteneriat public-privat (PPP), si-a dat acordul de
principiu[1] pentru reconfigurarea programelor GNSS europene şi a
admis necesitatea unei finanţări publice suplimentare. Cu ocazia
reuniunii sale din 21-22 iunie 2007, Consiliul European a reafirmat
importanţa programului Galileo ca proiect esenţial al Uniunii Europene
şi a solicitat Consiliului să adopte o decizie integrată, în toamna anului
2007[2], pentru punerea în aplicare a acestui program.

Pentru a putea să adopte o astfel de decizie integrată, care să includă


finanţarea noii abordări, structura guvernanţei publice inclusiv
abordarea gestionării riscului, principiile de achiziţie şi un anumit
număr de decizii programatice aferente, Consiliul a cerut Comisiei să-i
prezinte noi analize şi propuneri. Prin prezenta comunicare, Comisia
răspunde acestei solicitări[3] şi, în plus, prezintă o propunere
modificată de regulament cu privire la monitorizarea programelor
GNSS europene[4], precum şi o propunere de revizuire a cadrului
financiar[5].

Această decizie integrată este menită să ofere garanţia că guvernanţa


şi structurile contractuale vor înlesni funcţionarea eficientă pe termen
lung, întreţinerea şi exploatarea economică a programului Galileo, pe
baza unei abordări integrate a ciclului de viaţă tehnologic şi a unei
gestionări corespunzătoare a riscului. Urgenţa acestei hotărâri rezultă,
printre altele, din costurile curente ale fazei de dezvoltare a
programului şi din consecinţele financiare legate de pierderea cotei de
piaţă, ambele urmând să crească în mod semnificativ dacă vor fi
înregistrate noi întârzieri.

Comisia aşteaptă ca aceste decizii să fie adoptate până la sfârşitul


acestui an şi doreşte să sublinieze implicaţiile lor strategice, dincolo de
aspectele legate de finanţare şi achiziţii publice. Activele europene
GNSS sunt de o importanţă vitală pentru economia europeană.
Societatea modernă depinde în prezent şi va depinde din ce în ce mai
mult în viitor de utilizarea aplicaţiilor GNSS pentru funcţii vitale de
securitate şi economice. În plus, Galileo constituie un pilon al politicii
spaţiale europene[6] şi reprezintă dovada ambiţiilor Europei în
domeniul explorării spaţiului, al tehnologiei şi al inovaţiei.

Lipsa unor decizii adecvate în privinţa programului GNSS european ar


însemna că Europa decide să depindă pe termen mediu sau chiar lung
de semnale GNSS străine, având un control redus sau chiar inexistent
în ce priveşte calitatea, disponibilitatea sau preţurile acestora. În plus,
ar rezulta o pierdere de competenţe europene în materie de GNSS
asociată cu pierderea unor oportunităţi macro-economice majore
pentru industria europeană şi pentru întreprinderile din sectorul
serviciilor. În viitorul previzibil nu ar mai exista o bază pentru
inovaţiile în domeniul spaţial sub egidă europeană.