Sunteți pe pagina 1din 8

Primarul Doina Dorel Căprar:

Interviu cu ing. Gheorghe

Direct Arad
Petri minte Grad, consilier local „Primarul Falcă
www.livearad.ro
cetăţenii prin al comunei Secusigiu se joacă de-a
intermediul „Din cauza incompetenţei administraţia
ziarului plătit primarului Ilie Cheșa, pe banii
din bani publici comuna poate pierde bani arădenilor”
P.2 în 2018” P.4 P.6

www.livearad.ro
Anul 5 | Nr. 92 | 25 ianuarie 2018
Se distribuie gratuit

Actualitate
Iustin Cionca a refuzat
să ajute Ineul să obţină
milioane de euro pentru
modernizarea cetăţii
P.3
Scandal la ziua lui Falcă!
Primarii PNL, nemulţumiţi
de bugetul făcut de CJA P.3

Adrian Todor: „CET Arad are


pierderi de 200 de milioane
de lei sub conducerea PNL” P.6
Sport

Cristian Gavra: „Principalul


obiectiv e reabilitarea
Sălii Polivalente
și a bazinului Delfinul” P.7
2 25 ianuarie 2018 Direct Arad ACTUALITATE

Primarul Doina Petri minte


www.livearad.ro

cetățenii prin intermediul ziarului


plătit din bani publici
Primarul Doina Petri folosește în continuare ziarul
comunei Zădăreni, plătit din bani publici, pentru a se
răfui cu opoziția. Deși ar trebui să fie un mijloc de infor-
mare a cetățenilor, ziarul plătit de la bugetul comunei a
devenit fițuica de propagandă a primăriței, prin interme-
diul căreia Mult Iubita Conducătoare lansează o serie de
minciuni care i-ar face invidioși pe cei mai mari povesti-
tori dintre vânători.
Prin intermediul aceluiași ziar, primărița Petri încear-
că denigrarea consilierului PSD Adela Todor, cea care a
îndrăznit să scoată la iveală o serie de nereguli din
Primăria Zădăreni, cel mai celebru caz fiind investiția de
40.000 de lei de la școala din comună, unde s-au cumpă-
rat două capace de gunoi. „În fiecare ședință asistăm la
un adevărat circ din partea primăriței, care confundă
Consiliul local cu o mahala, urlând și gesticulând agresiv
ori de câte ori nu-i convine ceva. De la povestea cu cele
două capace de WC de la școală, primărița încearcă să
mă denigreze prin toate mijloacele, inclusiv folosind
bugetul public în acest sens, ceea ce este de domeniul
penalului. Ba mai mult, amenință că mă va scoate din
Consiliul de administrație al școlii, probabil pentru a nu
mai vedea neregulile grave de acolo. Noi am aprobat
40.000 de lei pentru grupul sanitar de la școală, încă din Iată cât a câștigat Adela Todor în funcția de consilier
luna august, dar primărița a dat drumul la lucrări abia în
decembrie, după ce noi am prezentat public că din acei repet, conform legii, 5-600 de lei. Dar doamna Petri nu e
bani s-au cumpărat doar două capace de wc și atât. prietenă cu legea, așa că ne arată cu degetul atunci când
Probabil, i-am deranjat afacerile doamnei Petri, care solicităm să se intre în legalitate”, spune Adela Todor.
acum scoate flăcări pe nări și minte pe cum respiră, din
dorința de a se răzbuna”, susține consilierul PSD Adela Bâlbe cu școala nouă Curtea de Conturi a descoperit nereguli la Primăria Zădăreni
Todor. Primărița Petri este supărată foc, fiindcă tot consilie-
rul Adela Todor o trage de mânecă și îi spune că nu a 1. Activitatea de control intern/managerial e la
Minciuni privind indemnizaţia finalizat lucrările la noua școală. Cică știrea e falsă, așa pământ, nu s-au implementat o serie de standarde, de la
În ultimul număr al ziarului primăriei, Doina Petri a spune doamna primar în foaia portocalie a primăriei (un etică și integritate, la structura organizatorică și perfor-
lansat o serie de minciuni gogonate. În primul rând, fel de Trump de Zădăreni, care vede numai știri false), manțe.
aceasta susține faptul că Adela Todor a solicitat 1700 de când de fapt o comună întreagă știe că la acea clădire nu 2. Organele fiscale din cadrul primăriei nu au proce-
lei pe lună indemnizație, pentru că în acest moment câș- s-a mai lucrat de ani de zile. Bineînțeles, doamna Petri dă dat la identificarea contribuabililor care la expirarea auto-
tigă doar 450 de lei. După cum se vede din facsimilul ata- vina pe guverne, ministere, pedeliști, peneliști, pesediști, rizațiilor de construcție trebuiau să declare clădirile, pen-
șat, doamna Petri minte cu nerușinare, consilierul local numai ea e neprihănită. Dacă alții sunt de vină pentru tru a plăti impozit, ceea ce a adus prejudicii bugetului
încasând maxim 307 lei pe lună. „Nu am văzut așa min- nereușitele din comună, ce rol mai are primărița și de ce local.
ciuni de când sunt în Consiliul local. Suma de 450 de lei e o plătim lună de lună, cu sume imense, când ea nu are 3. Aceleași organe fiscale nu au luat măsuri pentru
prima minciună, iar că aș fi cerut 1700 de lei este o altă nicio soluție pentru finalizarea școlii? încasarea impozitelor și recuperarea creanțelor, ceea ce a
minciună și mai mare. Am cerut ca doamna primar să dus la o gaură de 452.198 de lei la bugetul local.
respecte legea și să aloce 10 la sută din salariul primaru- Gunoiul e scump, primăriţa ridică din umeri 4. De asemenea, s-a mai constatat că postul de poliție
lui, iar acest lucru se poate vedea din procesul verbal al Și în cazul prețului la gunoi, primărița fuge de răs- a funcționat fără ca Inspectoratul de Poliție Arad să achi-
ședinței. Nu cred că primărița are 17.000 de lei pe lună pundere și zice că așa s-a întâmplat să fie, că a venit te cheltuielile către primărie, privind electricitatea și
salariu, ci undeva la 5-6.000, deci indemnizația ar fi fost, numai o firmă la licitație și multe alte povestioare de gazul natural consumat. Probabil, cei din primărie au pri-
adormit copii. Când la Felnac e gunoiul mai ieftin, e clar mit ordin să nu recupereze acele sume, din moment ce
că la Zădăreni a fost ceva necurat la mijloc. Și la Felnac s- persoane importante din comună au consumat nu o dată
a prezentat tot o firmă, aceeași firmă, dar prețul a fost mai gazul și curentul de pomană, jucând cărți la ceas târziu în
mic. noapte, în acea locație.
Iar începând din acest an, și la Zădăreni avem un preț Sunt și alte nereguli constatate de Curtea de
mult mai mic, în urma contractului încheiat la nivel jude- Conturi, iar Primăria Zădăreni a primit termen fina-
țean, ceea ce arată încă o dată ce afaceri necurate s-au lul lunii februarie pentru a remedia aceste deficiențe
făcut pe spatele cetățenilor, ani de zile. Oare cine a câști- și a recupera prejudiciile. „Nerecuperarea prejudicii-
gat de pe urma prețului mare practicat până acum? lor, ca urmare a nedispunerii și neurmăririi de către
conducere a măsurilor transmise de Curtea de Conturi,
Curtea de Conturi a găsit nereguli constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de
grave și s-ar putea lăsa cu dosare penale la 3 luni la un an, sau cu amendă”, se arată în proce-
Minciuna minciunilor e legată de controlul Curții de sul verbal întocmit de reprezentanții Curții de
Conturi. În ziarul plătit din bani publici, primărița își per- Conturi.
mite să mintă cu nerușinare
și să spună că totul e per-
fect în primărie, că doamna
Todor dezinformează, că
nu au fost găsite nereguli.
Cum puteți să mințiți ca la
piață, doamna primar, când
raportul Curții de Conturi
arată clar neregulile din
primărie și vă anunță că
dacă nu remediați acele
nereguli, dacă nu recupe-
rați prejudiciile, se va lăsa
cu dosar penal?
Iată ce nereguli au găsit
auditorii Curții de Conturi,
Cei din Primărie riscă dosare penale, dacă nu remediază așa cum scrie în raportul
deficiențele constatate de Curtea de Conturi oficial: Procesul verbal arată că primărița minte în privința indemnizației
3 25 ianuarie 2018 Direct Arad ACTUALITATE

Scandal la ziua lui Falcă! Primarii PNL,


www.livearad.ro

nemulţumiţi de bugetul făcut de CJA


Un nou scandal loveşte PNL duri pentru proiecte nu ţine cont
Arad, la început de 2018. Luni, la de priorităţile oamenilor”, ne
sediul Consiliului Judeţean Arad, spune unul dintre primarii revol-
primarii PNL au participat la o taţi de situaţie.
şedinţă în care s-a discutat despre Sursele noastre spun că circul
modul în care instituţia condusă s-a mutat la hotelul President,
de Iustin Cionca va împărţi banii acolo unde primarii liberali au
către primăriile din judeţ. mers să petreacă de ziua lui
Mai mulţi primari liberali s-au Gheorghe Falcă. Criticaţi pentru
declarat nemulţumiţi, iar de aici şi lipsa de implicare în anumite pro-
până la izbucnirea unui scandal iecte din judeţ, conducătorii CJA
nu a mai fost decât un pas. nu au putut decât să ridice din
Şedinţa a fost una cu scântei, umeri.
conducerea CJA fiind acuzată de Dacă primarii liberali din judeţ
unii dintre edilii PNL că îşi bate sunt nemulţumiţi de banii pe care
joc de ei. „Nu se poate să arunci urmează să îi primească de la CJA,
bani în investiţii inutile, cu credem că primarii PSD au şanse
miliardele, iar unele comune să şi mai mici să fie sprijiniţi în pro-
nu aibă drumuri asfaltate sau iectele locale pe care doresc să le
reţea de apă potabilă. Modul în pună în aplicare în unităţile pe
care se anunţă alocarea de fon- care le conduc.

Campionii României, printre elevii


Primarii au participat la ziua lui Falcă, însă n-au avut motiv de sărbătorit

Iustin Cionca a refuzat să ajute Ineul

de la Școala Gimnazială Zădăreni


să obţină milioane de euro pentru
modernizarea cetăţii
Preşedintele CJA, liberalul Iustin Cionca, a refuzat să
În 18 ianuarie 2018, Di- pat domnul director exe- „Mulțumim totodată și sport Șortan Adrian pen- semneze un document de care administraţia locală din
recția Județeană pentru cutiv Gavra Cristian, conducerii Școlii Gimna- tru faptul că ne-au facilitat oraşul Ineu, tot liberală, avea nevoie pentru a fi parte
Sport și Tineret Arad a con- domnul director executiv ziale Zădăreni și în special să avem această intere- dintr-un proiect bazat pe fonduri europene.
tinuat acțiunile din cadrul adjunct Cuedan Dan și domnului director Popa santă întâlnire cu elevii”, a Situaţia incredibilă a fost făcută publică de către depu-
programului lansat de că- doamna Nica Liliana, ex- Alexandru și domnului declarat Cristian Gavra. tatul PSD Florin Tripa. Acesta acuză modul în care con-
tre Ministerul Tineretului pert superior. profesor de educatie fizică ducerea CJA administrează judeţul şi afirmă că situaţia
și Sportului intitulat este una revoltătoare. Parlamentarul arădean spune că a
„Campionii României în fost nevoie să apeleze la ministrul Turismului pentru a
școală, liceu și universi- ajuta administraţia din Ineu să obţină acea scrisoare de
tate” la Școala Gimnazială intenţie.
Zădăreni. „Primăria Oraşului Ineu vrea să acceseze fonduri tran-
Invitați au fost domnul frontaliere, în colaborare cu un oraş din Ungaria. În acest
Adrian Todor, dublu Cam- sens, autorităţile din Ineu au solicitat Consiliului Judeţean
pion Balcanic și medaliat Arad o scrisoare de intenţie, necesară pentru acest proiect.
la Campionatele Europene Surpriza a fost totală: domnul Cionca a refuzat să dea acea
la tir cu pistolul, actual- scrisoare. M-a contactat domnul primar al Ineului, Călin
mente deputat și membru Abrudan, şi m-a rugat să îl ajut la Ministerul Turismului, la
în Comisia pentru învăță- domnul ministru Dobre, pentru că domnul Cionca a refuzat
mânt, știință, tineret și oraşului Ineu o scrisoare care nu costa vreun leu Consiliul
sport din Parlamentul Ro- Judeţean şi nu am înţeles de ce. Primarul Ineului e în acelaşi
mâniei, și Jigău Adrian, partid cu domnul Cionca, am înţeles că domnii Cionca şi
multiplu medaliat la Cam- Bîlcea sunt supăraţi pe primarul Ineului că nu a predat ceta-
pionatele Europene si tea CJA-ului. Nu cred că este normal acest mod de a admi-
Campionatele Mondiale nistra judeţul. Nu am cuvinte, nu pot înţelege de ce nu a dorit
de haltere și participant la să ajute . Îi mulţumesc ministrului Dobre care a semnat
Jocurile Olimpice de la această scrisoare în câteva minute”, a spus deputatul PSD
Sydney în anul 2000 și Florin Tripa.
Atena în anul 2004, actual- Afirmaţiile deputatului Florin Tripa sunt confirmate şi
mente antrenor de haltere de primarul Ineului, Călin Abrudan. Acesta spune că nu
la CSM Arad. are explicaţii pentru modul de acţiune, mai bine spus
Din partea Direcției inacţiune, al conducerii CJA. „Da, aşa este, nu am primit
Județene pentru Sport și documentul pe care l-am solicitat de la CJA, iar ulterior l-am

Tramvaiul Centenarului oferă condiţii


Tineret Arad au partici- Deputatul Adrian Todor și directorul Cristian Gavra, alături de copiii din Zădăreni solicitat la minister, unde totul a fost în regulă. Nu am nicio
explicaţie pentru ceea ce s-a întâmplat”, ne-a declarat Călin
Abrudan.

improprii pentru călători


Autorităţile locale au demarat o acţiune de popula-
rizare a Centenarului Marii Uniri de la 1918. Printre
aceste acţiuni se numără şi inscripţionarea unui tram-
vai, care circulă pe linia 18 barat, cu personalităţi din
istoria României.
Deși pe dinafară imaginea este una care atrage
atenţia, în interior găsim aceleaşi condiţii din majorita-
tea mijloacelor de transport în comun din Arad. Iustin Cionca confundă administrația cu politica
Afişe rupte, scaune cu tapiţeria descusută, frig, iar
Proiectul tranfrontalier pentru Cetatea Ineului poate
în locul cărţilor doamnei Claudia Boghicevici putem
acum merge mai departe graţie scrisorii pe care a semnat-
găsi broşuri cu reclame la diferite produse.
o ministrul Turismului.
Administraţia Falcă încearcă să arate că se implică
Valoarea acestui proiect este de aproximativ 11 milioa-
în promovarea Centenarului Marii Uniri, însă impri-
ne de euro, iar Ineul ar urma să primească aproximativ 9
marea unor tramvaie mai vechi decât unirea, cum glu-
milioane de euro. Cetatea Ineului este într-o stare de
mesc amar unii călători, nu rezolvă problemele pe care
degradare avansată, iar lucrările de modernizare sunt
arădenii le acuză în ceea ce priveşte condiţiile din mij-
absolut necesare.
Tramvaiul Centenarului oferă aceleași condiții mizerabile loacele de transport în comun.
4 25 ianuarie 2018 Direct Arad SECUSIGIU

„Din cauza incompetenței


www.livearad.ro

primarului Ilie Cheșa,


comuna poate pierde bani în 2018”
Interviu cu ing. Gheorghe Grad, consilier local al comunei Secusigiu
- Domnule consilier Gheorghe Grad, aceste sume să rămână blocate în contul
cum ați caracteriza anul 2017, din punc- unei primării, când din ele se pot realiza
tul de vedere al administrației locale din investiții la nivel județean sau național. O
comuna Secusigiu? situație de acest gen vom avea probabil și
- Nu pot să spun despre anul 2017 la Secusigiu, unde primarul Ilie Cheșa nu
altceva decât spun majoritatea cetățenilor a fost în stare să realizeze investițiile pe
din comună. A fost din nou un an negativ, care el s-a angajat, prin buget, că le va face
din punctul de vedere al activității în 2017. Din cauza incompetenței prima-
Primăriei Secusigiu. Un an în care nu s-a rului Ilie Cheșa, comuna poate pierde bani
făcut nimic din ce s-a promis, un an în care în 2018.
am stagnat din nou, nu s-a reușit să se
dezvolte infrastructura la nivelul fiecărui - În 2017 s-au obținut fonduri guver-
sat, nu s-a reușit atragerea de fonduri namentale. Deci avem un plus, totuși, la
europene, iar la capitolul fonduri guver- nivel de administrație…
namentale au venit prea puțini bani, pen- - În 2017, după eforturile susținute ale
tru că nu s-au depus mai multe proiecte. parlamentarilor PSD Arad, s-au primit de
Într-un cuvânt, am avut un an fără rezul- la Guvern 6,5 milioane de lei, în cadrul
tate, așa cum ne-a obișnuit primarul PNDL II. Este vorba de susținerea unei
Cheșa și în celelalte mandate, când trei ani investiții de 1.176.261.22 lei, pentru pro-
n-a făcut nimic, iar înaintea campaniei iectul „Reabilitare grădiniță cu program
electorale s-a pus pe lucru. Am ajuns normal în localitatea Sânpetru German şi
aproape de jumătatea acestui mandat și grădinița cu program normal în localitatea
vedem că lucrurile se desfășoară după Satu Mare”, și de o investiție de
aceeași rețetă. Toți cetățenii comunei se 5.335.733.81 de lei, pentru proiectul
întreabă unde sunt banii. Poate ne răspun- „Reabilitare școală generală clasele I-VIII
de public la aceste întrebări domnul pri- în localitatea Sânpetru German și școala
mar. generală clasele I-VIII în localitatea
Secusigiu”. Așa cum am mai spus și la acel
- Totuși, în 2017, comuna Secusigiu a moment, primarul Ilie Cheșa a tratat cu
avut cel mai mare buget din istorie. Cum superficialitate aceste proiecte și a fost
se explică lipsa investițiilor? nevoie de intervenția parlamentarilor PSD
- Singura explicație e incompetența, pentru a primi finanțarea. Altfel, am fi
lipsa de interes, rea voința, disprețul pe ajuns în aceeași situație ca și în 2016, când
care Ilie Cheșa și cei de lângă el îl mani- proiectul primăriei privind asfaltarea stră-
festă față de cetățenii comunei. Să ai la dis- zilor a fost respins de către Guvernul
poziție 96 de miliarde de lei vechi, iar la Cioloș. Din păcate, au trecut șase luni de
finalul anului să nu avem un drum asfal- la aprobarea finanțării pentru cele două
tat, școlile să fie în aceeași stare precară, la școli și cele două grădinițe, dar de atunci
fel și grădinițele, să nu ai apă, canalizare, nu am mai auzit nimic legat de aceste pro-
gaz pe nicio stradă din comună, nu poate iecte. Trebuia să ajungem măcar la stadiul
arăta decât incompetența celor care ne de licitație. Mă uit la comunele din jur și
conduc și nu fac nimic în interesul cetățe- văd că Felnacul, de exemplu, care a depus
nilor. Toată vara, primarul Cheșa s-a plim- proiectul pentru străzi tot în 2016, alături Inginerul Gheorghe Grad, consilier local Secusigiu
bat prin concedii. Observ că la noi în de Secusigiu, a reușit să asfalteze jumătate
comună, cu cât e bugetul mai mare, cu atât din ce s-a propus, în timp ce noi nici nu tății, am încercat să facem o opoziție con- lași refuz și dispreț, cum s-a întâmplat în
mai des merge primarul în vacanță. Nu am primit finanțarea. La Felnac, în această structivă, să venim cu soluții, dar ne-am ultimii ani.
știu ce legătură o fi, dar oamenii își pun lună se încheie licitația pentru reabilitarea lovit în permanență de un zid ridicat
întrebări pe acest subiect. După ce a lene- celor două școli, în timp ce la Secusigiu împotriva intereselor cetățenilor de către - O ultimă întrebare. Cum s-a ajuns
vit toată vara, dintr-o dată, în decembrie, nici nu s-a demarat procedura, fiindcă pri- primarul Ilie Cheșa. Am propus scăderea în situația ca elevii și copiii de grădiniță
primarul s-a apucat de lucru. Probabil a marul și cei din jurul său sunt într-un veș- taxelor și impozitelor, iar primarul Ilie să rămână fără cadouri la final de an?
aflat că din cauza lipsei lui de activitate, nic concediu, nu au timp de astfel de pro- Cheșa a râs de noi și a refuzat să supună la - Primarul Ilie Cheșa a hotărât că la final
comuna va pierde bani, așa că s-a gândit bleme. Nu mai spun de proiectul de apă, vot acel proiect. Am propus construcția de an nu se dau bani pentru cadourile
să deschidă mai multe șantiere, să cheltu- unde guvernul alocă an de an 10 milioane unui nou cămin la Sânpetru German, din copiilor. A venit în ședință și a susținut sus
ie sumele rămase din buget. Vă dați seama de lei, iar lucrările se mișcă în ritm de nou s-a opus domnul primar. Am cerut să și tare că nu se pot aloca fonduri, fiindcă e
ce calitate vor avea aceste lucrări, făcute melc. În șapte ani nu a reușit să introducă se aloce bani pentru asfaltarea drumurilor, ilegal. Apoi, s-a dus să le explice și profeso-
pe grabă, la final de an? apa pe nicio stradă din comună. Dacă din nou am fost refuzați de Ilie Cheșa, deși rilor că nu poate aloca bani, din același
aveam o administrație competentă și res- existau bani suficienți în buget pentru a motiv. Ceea ce este o minciună, iar profeso-
- Vorbeați despre faptul că Secusigiu ponsabilă, astăzi comuna Secusigiu avea pune asfalt pe câteva străzi. Sperăm că în rii știu foarte bine acest lucru, sunt convins
ar putea să piardă bani. La ce vă referiți? apă, străzi asfaltate, și erau depuse proiec- 2018, primarul Ilie Cheșa va da dovadă de că au vorbit cu colegii lor din alte comune
- Mă refer la faptul că la sfârșitul anu- te pentru canalizare, gaz, iluminat, școli și mai multă înțelepciune și va fi de acord cu și orașe, unde s-au alocat bani. La Felnac
lui trecut, Guvernul a luat o măsură justă, multe altele, așa cum se întâmplă în zeci inițiativele noastre, fiindcă noi nu vom s-au dat cadouri, cu bani de la primărie,
spun eu, iar cei care au excedent bugetar, de comune din județul Arad. abandona lupta în favoarea cetățenilor. La atât la grădinițe, cât și la școli. Bine că avem
cei care nu au fost în stare să facă investi- dezbaterea bugetului pe 2018, vrem să fonduri pentru tot felul de petreceri, pentru
ții în folosul comunităților pe care le con- - Ați avut mai multe inițiative anul propunem fonduri pentru căminul cultu- tot felul de achiziții, dar când e vorba de
duc și au rămas cu bani necheltuiți la final trecut. De ce nu ați reușit să le duceți la ral din Sânpetru German, pentru asfalta- copiii comunei ni se spune că e ilegal să
de an, să primească sume mai mici în bun sfârșit? rea drumurilor, reabilitarea terenurilor de dăm bani. Cum să fie ilegal, dacă celelalte
2018. Cu alte cuvinte, s-a considerat că cei - Din păcate, în Consiliul local nu exis- fotbal, pentru o piață agroalimentară la comune și orașe au alocat bani ? E o min-
care au rămas cu un milion, două de lei tă colaborarea pe care ne-am dori-o, din Secusigiu, pentru că ceea ce se face în ciună. În cele din urmă, a fost nevoie să ne
sau chiar cu 44 de milioane de euro în pricina primarului Ilie Cheșa, care se actuala piață, în aceste zile, e doar o câr- adunăm mai mulți oameni de afaceri din
plus, cum e cazul municipiului Arad, nu opune tuturor propunerilor venite din peală, care nu va rezolva problema, pen- comună, să donăm bani asociației părinți-
au nevoie de fonduri suplimentare, din partea PSD-ALDE. Nimic din ce spunem tru capele în fiecare sat. Vrem să cerem lor și așa s-a reușit să se dea cadouri la gră-
moment ce nu cheltuie sumele pe care le noi nu e bine, chiar dacă de multe ori cetă- alocarea de fonduri pentru trotuare pe dinițe. Era frumos ca primăria să se impli-
au la dispoziție. Sau poate sunt incapabili țenii sunt afectați de veșnica opoziție a mai multe străzi din comună, în toate sate- ce și să primească astfel de cadouri și copi-
să realizeze investițiile pe care le cer cetă- primarului la propunerile noastre. Noi, cei le, astfel încât toți cetățenii să fie tratați ii din școli, dar din motive greu de înțeles,
țenii și atunci pentru ce să primească bani de la PSD-ALDE, am votat de fiecare dată egal de către administrația locală. Sperăm primarul Ilie Cheșa a decis să nu dea niciun
în plus, dacă nu-i cheltuie? Nu e corect ca proiectele care aduceau beneficii comuni- ca de această dată să nu fim tratați cu ace- leu pentru bucuria celor mici.
5 Direct Arad SECUSIGIU

Un nou an cu rezultate ZERO


25 ianuarie 2018
www.livearad.ro

pentru primarul Ilie Cheșa!


Ne apropiem cu pași repezi de jumăta- din Satu Mare, Munar, Sânpetru German
tea mandatului de primar al lui Ilie Cheșa, și Secusigiu. În ultimul an, primarul a avut
iar rezultatele întârzie să apară. Ne aducem la dispoziție nu mai puțin de 96 de mi-
cu toții aminte câte lucruri bune promitea liarde de lei vechi, bani din care ar fi putut
Ilie Cheșa în 2016, cum se bucurau cetățe- asfalta zeci de străzi din comună. Ați văzut
nii că va curge lapte și miere pe străzile asfalt pe o stradă măcar în acești aproape
orașului. An de an, Ilie Cheșa ne asigură că doi ani cât s-au scurs de la alegeri ? Răs-
lucrurile vor merge bine, că depune pro- punsul este, evident, NU. Deși Ilie Cheșa
iecte, că avem buget mare, că facem docu- promitea în ziarul primăriei că încă din
mentații pentru a transforma Secusigiu 2016 vom avea străzi asfaltate, suntem în
într-o comună europeană, iar la final de an, 2018 și nu avem asfalt în comună. Nimeni
când tragem linie, vedem că locuim în ace- nu are pretenția ca într-un an primarul să
leași sate fără apă, canalizare, gaz, cu dru- rezolve această problemă. Dar dacă anul
muri de pământ, care vara sunt un pericol trecut am fi reușit să asfaltăm 10 străzi,
pentru sănătatea oamenilor, iar când plouă anul acesta încă 10 și așa mai departe, în câ-
e imposibil să le traversezi fără să te umpli țiva ani am intra și noi în rândul comune-
de noroi. Trebuie să recunoaștem, Ilie lor civilizate, iar oamenii n-ar mai fi ne-
Cheșa ar merita titlul de cel mai mare po- voiți să înghită vara praful, iar toamna și
vestitor dintre primarii arădeni. Nu cre- primăvara să umble prin noroaie.
dem că mai e cineva în județ care să fi pro- A mai promis domnul primar că finali-
mis atât de multe și să nu fi realizat nimic. zează alimentarea cu apă a comunei. După
Pe lângă programul electoral, pe care aș- cum puteți observa, un an și ceva lucrările
teptăm de doi ani de zile să-l pună în prac- au stagnat la acest proiect, iar de câteva
tică, anul trecut, primarul Cheșa le-a mai luni au început să muncească într-un ritm
tras două țepe de toată frumusețea cetățe- lent, care l-ar face invidios și pe bietul melc.
nilor din comună. Mai întâi, prin buget, a Deși an de an Primăria Secusigiu are la dis-
promis mari investiții, iar la mijlocul anu- poziție 10 milioane de lei din partea Gu- Promisiunile din campanie au rămas pe hârtie
lui, prin diferite hotărâri de consiliu, a mi- vernului României, pentru a finaliza acest
mat că pregătește documentații pentru o proiect, din motive inexplicabile adminis- ria comunei, Ilie Cheșa și-a luat angaja- liului Local, Cheșa a supus spre aprobare o
grămadă de proiecte, care n-au mai fost trația locală nu vrea să urgenteze lucrările. mentul că va realiza o groază de investiții, groază de documentații, pentru reabilitări
puse în practică. Dar haideți să le luăm pe S-a promis în 2016 modernizarea gră- extrem de așteptate de locuitorii din Sân- de școli, grădinițe, cămine culturale, tere-
rând, să vedem cum a arătat și 2017, un alt dinițelor și școlilor din comună. Vedem în petru German, Munar, Secusigiu și Satu nuri de sport, extindere iluminat public,
an de păcăleli marca Ilie Cheșa. continuare că unitățile de învățământ din Mare. reabilitare șanțuri și podețe, modernizare
cele patru sate sunt într-o stare deplora- S-au promis la vremea respectivă, așa primărie, celebra parcare din fața primă-
Promisiunile electorale bilă, mult sub cerințele europene în dome- cum se vede și din facsimilul atașat, o serie riei și câte și mai câte. Niciunul dintre
au rămas tot pe hârtie niu. Nici la acest capitol, nu așteaptă ni- de investiții: scria negru pe alb că va fi rea- aceste proiecte nu a fost dus la bun sfârșit,
Așa cum am promis, de câte ori este ca- meni să se facă miracole, dar la ce sume bilitat căminul cultural din Secusigiu, că dar probabil acest lucru nu mai surprinde
zul, în paginile acestui ziar vom reaminti mari avem în buget, e inadmisibil ca pă- se vor amenaja trotuare în toate satele, că pe nimeni. E și un lucru bun în toată
promisiunile electorale lansate în 2016 de rinții să pună bani pentru schimbarea par- se vor face lucrări de modernizare la școli această inactivitate a primarului Ilie Cheșa:
Ilie Cheșa. Este de datoria presei să urmă- chetului sau să igienizeze tot ei sălile de și grădinițe, inclusiv acoperiș nou la gră- în 2017, nu s-a făcut acea parcare de un mi-
rească pas cu pas ceea ce promit politicienii clasă. Nu mai vorbim de faptul că de la dinița din Sânpetru, se va amenaja un teren liard de lei vechi din fața primărie, de care
și dacă aceste lucruri sunt duse la bun sfâr- guvern sunt aprobate 6,5 milioane de lei sintetic, se vor repara terenurile de sport, nu avea nimeni nevoie și nici nu s-au mai
șit. În cazul nostru, lucrurile sunt cât se pentru reabilitarea școlilor și grădinițelor, se va realiza alimentarea cu apă, se vor plantat panseluțe de 700 de milioane de lei
poate de clare: la aproape jumătate de man- iar primarul Cheșa nu e în stare nici măcar amenaja locuri de joacă și piețe și multe, vechi, cum ar fi vrut primarul. Din păcate,
dat, Ilie Cheșa nu a realizat niciuna dintre să dea drumul la lucrări. multe altele. De-a lungul anului 2017, și cu acei bani nu s-au realizat alte lucruri
promisiunile făcute în fața cetățenilor. Ni s-a promis proiectul de canalizare, aceste proiecte au rămas tot pe hârtie, din bune pentru comună, așa că la final de an
A promis o grădiniță nouă în Secusigiu. dar după alegeri nimeni n-a mai auzit ni- motive știute numai de primarul Ilie Cheșa, au rămas necheltuiți.
Lăsăm la o parte faptul că banii pentru mic despre această promisiune. Cheșa care ori nu poate, ori nu vrea să dezvolte Probabil, ne așteaptă un nou an, 2018,
această grădiniță sunt alocați încă de pe anunța că va moderniza căminele cultu- această comună. Altfel nu se explică lipsa plin de promisiuni și speranțe, dar fără re-
vremea Guvernului Ponta, în urma unui rale din Secusigiu și Satu Mare și va ridica de rezultate, într-un an în care am avut la zultate în practică. Noi vom fi aici, și în
proiect al Ministerului Educației, derulat cu un nou cămin la Sânpetru German. De dispoziție 9,6 milioane de lei, la bugetul lo- 2018, și vă vom ține la curent atât cu pro-
sprijinul Băncii Mondiale. Dacă în mandatul aproape doi ani se face că plouă, asta după cal. La sfârșit de an, după o vară de somn, misiunile primarului, cât și cu rezultatele
trecut n-a mișcat un deget în privința grădi- ce vechiul cămin de la Sânpetru a fost dă- administrația locală a demarat o groază de administrației locale.
niței, în aproape doi ani de zile din actualul râmat, devenind loc de adăpost pentru câi- investiții, pe care le avea promise încă din
mandat, Ilie Cheșa n-a reușit nici măcar să fi- nii vagabonzi. martie, ceea ce arată din nou cât de haotic
nalizeze partea de clădire, ce să mai vorbim S-au promis parcuri în toate satele, te- se lucrează la Secusigiu.
de dotări. Ne-am fi dorit ca în toamnă, la în- renuri de sport, capele, iluminat modern,
ceperea anului școlar, să poată fi dată în fo- dar nimic din toate acestea nu s-a realizat, Proiecte multe, rezultate puţine
losință această unitate de învățământ. Pro- Ilie Cheșa arătând că nu poate sau nu vrea La sfârșitul lunii iulie 2017, de parcă nu
babil Ilie Cheșa încearcă să tărăgăneze să facă nimic pentru cetățenii acestei co- ajungeau promisiunile din campania elec-
lucrările, pentru a se lăuda cu noua grădi- mune. torală din 2016 sau angajamentele luate
niță în campania electorală, deși investiția e prin bugetul adoptat în 2017, primarul
realizată din fondurile de la Guvern. Buget mare, realizări zero Cheșa a mai lansat pe piață o serie de pro-
Un alt punct din campania electorală a În primele luni ale anului 2017, la în- iecte care probabil vor avea același rezultat,
fost modernizarea și asfaltarea străzilor tocmirea bugetului, cel mai mare din isto- ZERO. În luna iulie, într-o ședință a Consi-

În bugetul pe 2017 au fost cuprinse


Primarul promitea că încep asfaltările în 2016 Așa arată străzile din comună nenumărate investiții, care nu s-au realizat
6 25 ianuarie 2018 Direct Arad ACTUALITATE

Dorel Căprar: „Primarul Falcă se joacă


www.livearad.ro

de-a administrația pe banii arădenilor”


Primarul Gheorghe Falcă a transfor- finalizarea stadionului UTA în 2018, cu
mat Aradul în jucăria sa personală, ară- majoritatea din CLM și fondurile pe care
tând pe zi ce trece că face tot ce vrea în le are la dispoziție ar pune acest lucru în
acest oraș. În ultima perioadă, primarul se practică. Dacă Falcă ar avea grijă de sănă-
joacă de-a administrația pe banii arădeni- tatea arădenilor, cu excedentul de 44 de
lor, ultimul exemplu fiind mărirea impozi- milioane de euro ar ridica un nou Matern.
telor, după care, brusc, a decis să anuleze Dacă Falcă dorește, cu banii pe care îi are
această majorare, arătând astfel cine e stă- la dispoziție ar reabilita unitatea militară
pân în acest oraș. din Gai și astfel Cetatea Aradului ar intra
„Primarul Falcă se joacă de-a admi- în circuitul civil. Dacă ar vrea, ar moder-
nistrația pe banii și nervii arădenilor. De niza clădirile istorice din centrul
aproape 14 ani, acest politruc, care ne Aradului, ar salva teatrul vechi, ar trans-
amintește de trista perioadă de dinainte forma ștrandul Neptun într-un aqua park
de 1989, tratează Aradul ca pe o moșie modern, ar asfalta toate străzile de
proprie. Dacă dimineața se trezește cu pământ din municipiu sau ar izola termic
fața la cearșaf, mărește impozitele și toate blocurile din Arad, ca să dăm doar
taxele locale cu 50 la sută. După care, câteva exemple despre ce s-ar putea face
senin, vine și anunță că s-a răzgândit și îi cu 44 de milioane de euro, cât au rămas
iartă pe arădeni, anulând acea majorare. necheltuite în 2017.
La fel s-a întâmplat și cu extinderea par- Numai că Gheorghe Falcă nu dorește
cărilor în cartiere, când a decis să pună să realizeze aceste lucruri. Pur și simplu
biruri și pe cele mai lăturalnice străduțe, arată, an de an, că disprețuiește acest oraș,
după care mimând bunătatea a decis să că-i disprețuiește pe arădeni, că nu e inte-
anuleze această măsură, de parcă nu el ar resat nici de istoria acestor locuri, nici de
fi fost inițiatorul. prezent și nici de viitor. Pentru Falcă
Falcă vrea să ne demonstreze că face Aradul a fost și va fi doar o trambulină
tot ce vrea în Arad, iar arădenii trebuie să spre politica mare, unde, din păcate pen-
înțeleagă că în acest moment, cu majori- tru el, dar din fericire pentru țară, nu va
tatea de care dispune în Consiliul Local, ajunge niciodată”, declară deputatul

Adrian Todor: „CET Arad


cam așa stau lucrurile. Dacă Falcă ar dori Dorel Căprar, președintele PSD Arad.

Florin Tripa: „Marinel Cionca


Dorel Căprar, președintele PSD Arad

are pierderi de 200 de milioane administrează județul


de lei sub conducerea PNL” de pe pârtiile din Austria”
CET Arad a acumulat, în ultimii opt Într-o perioadă extrem de importantă,
ani, pierderi de aproximativ 200 de mi- când ar trebui elaborat bugetul, conduce-
lioane de lei, conform datelor oficiale fur- rea Consiliului Județean Arad a ales să
nizate de conducerea societății. An de an, a plece în concediu. Cuplul Cionca – Bîlcea
fost nevoie de subvenții masive, de la bu- își petrece începutul de an în stațiuni de
getul local sau bugetul de stat, pentru ca lux din Austria, respectiv Argentina, de
centrala arădeană să nu intre în faliment, unde transmit comunicate de presă, încer-
din cauza incompetenței administrației lo- când să pară preocupați de problemele
cale. Aradului.
„CET Arad, precum toate societățile „La Consiliul Județean Arad avem un
aflate în subordinea Primăriei Arad, a mod ciudat de a se face administrație.
ajuns în perioada Falcă – PDL – PNL o Într-o perioadă în care primarii din județ
adevărată gaură neagră, în care dispar an au nevoie de sprijin pentru a-și duce la
de an sume imense de la bugetul local îndeplinire proiectele, au nevoie de
sau de la cel central. În perioada 2010- finanțări de la bugetul CJA, cei din con-
2018, incompetența administrației Falcă a ducerea Consiliului Județean au ales să-
adus CET Arad pierderi de peste 20 de și ia o pauză de odihnă, fiind probabil
milioane de lei anual, cu excepția anului extrem de obosiți după cât au muncit de
2013, când pierderea a fost de doar 19,2 Crăciun și Revelion.
milioane de lei. A fost nevoie ca an de an De pe pârtiile din stațiunile de lux ale
aceste pierderi să fie acoperite de Consi- Austriei, Marinel Cionca ne transmite
liul local, din taxele și impozitele arăde- comunicate, înfierând Tarom că nu pune
nilor, chiar și a celor care nu beneficiază la dispoziția unei companii private un
de încălzire și apă caldă de la CET, sau din avion care să opereze curse spre Turcia,
bugetul de stat. de parcă Tarom ar fi vreo casă de binefa- Florin Tripa, deputat PSD
Modul în care a fost gestionată în toată cere. O fi plecat în Austria prin acea
această perioadă CET Arad reflectă per- agenție de turism sau de ce face Marinel Arad, distrați-vă în stațiunile de lux ale
fect incompetența administrației Falcă – Adrian Todor, deputat PSD Cionca trafic de influență la o companie lumii. De renovarea secțiilor de la
PNL, care a distrus societățile comerciale de stat pentru firma privată respectivă? Spitalul Județean se ocupă în continuare
aflate în subordinea Primăriei Arad. So- 14 ani. Cu acei bani, Aradul putea avea as- Un alt mare conducător al Aradului, voluntarii, cu banii donați de arădeni.
cietățile Drumuri Municipale și Salubri- tăzi un spital nou, dotat la standarde eu- Sergiu Bîlcea, vrea să pară îngrijorat de De drumurile județene are grijă Guver-
tate au dispărut, iar patrimoniul acestora ropene, stadionul UTA putea fi funcțional banii primiți de județul Arad, așa că nul României, vă alocă și în 2018 zeci de
a fost vândut la prețuri de nimic, Gospo- de ani de zile, astăzi nu mai vorbeam de transmite și el comunicate din celălalt milioane de euro. Nici cu aeroportul fără
dărirea Comunală și Recons sunt în pra- străzi de pământ în municipiu, nici de capăt al lumii, tocmai de pe plajele din curse de linie să nu vă stresați, se ocupă
gul falimentului, iar CET-urile au devenit clădiri istorice care stau să cadă în centrul Argentina. Suntem emoționați până la departamentul de comunicare de la CJA,
găuri negre care au înghițit 200 de mi- Aradului. Multe lucruri se puteau face cu lacrimi că domnul Bîlcea și-a rupt câteva care o să plece curând pe urmele voastre,
lioane de lei, numai în ultimii opt ani. aceste sume enorme cheltuite de admi- minute din minunatul concediu de în toate colțurile lumii, în căutare de cai
Cu o administrație performantă, care nistrația Falcă/PNL, dacă cei ce conduc nabab pe care îl petrece în Argentina, verzi pe pereți.
să nu transforme aceste societăți în vaci de Aradul s-ar fi gândit la binele acestui oraș, pentru a se gândi la zecile de mii de ară- Așa că domnilor Marinel Cionca și
muls pentru clientela de partid (firme și dacă ar fi avut grijă de banul public, nu de deni care nu vor strânge nici în 20 de ani Sergiu Bîlcea, vă dorim vacanță plăcută,
membrii PNL-PDL, care încasează salarii membrii de partid, nu de firmele de casă, bani pentru o asemenea vacanță, deși iar arădenii vă așteaptă în iunie 2020, la
imense de la CET, Recons, Gospodărirea care au prosperat de 14 ani pe spatele ce- muncesc de dimineața până seara. vot să le promiteți din nou câte-n lună
Comunală etc.), municipiul Arad nu ar fi tățenilor”, declară deputatul PSD Arad Domnule Marinel Cionca, domnule și-n stele”, declară deputatul PSD Florin
pierdut sute de milioane de lei în ultimii Adrian Todor. Sergiu Bîlcea, nu vă faceți griji pentru Tripa.
7 Direct Arad SPORT

Cristian Gavra: „Principalul obiectiv


25 ianuarie 2018
www.livearad.ro

e reabilitarea Sălii Polivalente


și a bazinului Delfinul”
l Director al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Arad, tact cu elevii, urmând ca în 2018 aceste
evenimente să fie extinse și în județ, la
Cristian Gavra și-a stabilit obiective importante pentru 2018, an școli și grădinițe. Consider că este un pro-
în care își dorește demararea lucrărilor de reabilitare și moderni- iect foarte binevenit pentru generația
zare a principalelor baze sportive arădene: bazinul acoperit de tânără, dornică de mișcare și sport.

înot „Delfinul” și Sala Sporturilor „Victoria”. Instalat în funcție din – Care sunt principalele obiective ale
toamna anului trecut, directorul DJST Arad are ambiții mari la Direcției în acest an?
– Pentru 2018, ca și prim și principal
conducerea instituției, pe care o vrea un partener onest și corect obiectiv este depunerea cât mai rapidă a
în relația cu cluburile și factorii locali. documentației, la Compania Națională
de Investiții, pentru reabilitarea bazinu-
lui de înot și a Sălii Sporturilor. Dacă
– Ne puteți face un scurt bilanț al pune la dispoziție, pentru soț, soție și totul decurge bine, până la sfârșitul
perioadei în care ați fost la conducerea copii până în 14 ani, în schimbul sumei de lunii ianuarie voi trimite toate actele
DJST-ului, în 2017? 320 de lei pe lună. În ceea ce privește par- necesare, urmând să așteptăm un răs-
– Sigur. În primele trei luni ale manda- tea de performanță, ei au tarife speciale, puns. Vrem să reabilităm și să dotăm
tului meu, cele din 2017, am reușit în pri- subvenționate, în baza ordinului ministe- cele două obiective la standarde interna-
mul rând să recuperez sume restante, rial. De asemenea, la Polivalentă am avut ționale, pentru a putea găzdui pe viitor
chiar și de trei ani de zile, în valoare de foarte multe competiții, plus târguri de competiții majore. La bazin vom cere
aproape 45.000 de lei. Au fost bani impor- sezon, care au adus venituri proprii insti- reabilitare uși de incendiu, sistem
tanți, care au ajutat Direcția. Am reușit, tuției și au ajutat Direcția să se dezvolte. hidranți interior, dotare cu instalare sis-
apoi, să finalizăm o parte din reparația la tem incendii, totul pentru a respecta
acoperișul Sălii Polivalente, bani care au – Știu că a fost demarat de Minister normele ISU, reabilitare acoperiș, terase,
venit pe investiții, de la Minister, în valoa- un program național intitulat „Campio- schimbarea structurii de lemn, lucrări la
re de 33.000 de lei, reparație care a fost pe nii României în școală, liceu și universi- instalația de lumină, la cuva bazinului,
o suprafață de 30%. Anul acesta ne dorim tate”. Ne puteți detalia despre ce este la tribune, vestiare și grupuri sanitare,
să putem repara în totalitate acoperișul vorba? practic vorbim de o reabilitare aproape
sălii. Ca și alte reparații, am reușit să – Sigur că da, programul a debutat în totală și chiar de o modernizare. La sală
facem și la bazin același lucru ca și la sală, luna noiembrie a anului trecut și este o ini- vrem, de asemenea, să fie respectate
tot la partea de acoperiș, s-au rezolvat și țiativă a Ministerului Tineretului și normele ISU după ultimele cerințe, rea-
bilitare acoperiș, terase, anveloparea Directorul DJST are planuri ambițioase
exterioară a sălii, anvelopare termică,
dotare cu sistem instalații de climatizare și volei, iar cu data de 1 aprilie să înceapă
în incinta sălii, lucrări la vestiare, acolo o activitate intensă. Încercăm să
birouri, grupuri sanitare, reabilitarea atragem investiții, pentru a se putea orga-
instalației electrice, sistem de securitate niza, din nou, turnee internaționale de
a clădirii, tabelă multisport, fileu pentru tenis.
volei, porți noi pentru handbal, fileu
tenis, plasă protecție și aparate de gim- – Cum v-ați acomodat în noua
nastică, sala dispunând de elemente la funcție și dacă așteptările v-au fost
sol, pentru fixarea acestor aparate. confirmate?
După depunerea celor două proiecte, – Într-adevăr, nu este ușor să conduci o
persoane specializate vor evalua costu- astfel de instituție, dar dacă îți place ceea
rile necesare reabilitării, faza a doua, de ce faci și îți faci treaba cu plăcere, se văd și
implementare a inspecției, durând între roadele muncii tale. Foarte multă lume a
trei și șase luni. spus că nu are ce căuta un economist sau
un inginer în partea de sport, dar această
– În privința sportului de masă și a funcție implică mult management, e nevo-
competițiilor de acest gen, ce ne puteți ie de cunonștințe de specialitate în dome-
spune? niu. Eu am fost întotdeauna prieten cu
– Noi ne dorim să venim în sprijinul sportul, am făcut sport și nu mi-e frică să
tuturor celor care vor să practice spor- conduc Direcția, chiar este o mare și fru-
tul, vrem să ajutăm cluburile, să le fim moasă provocare pentru mine. Îmi doresc
parteneri de încredere. Pe această cale, să îmi îndeplinesc obiectivele și să pun
chiar fac un apel celor interesați să se umărul la dezvoltarea sportului arădean
înscrie pentru proiectele pe sport, iar în și a bazelor sportive din municipiu și
ceea ce privește tineretul așteptăm județ.
metodologia, pentru a implementa și
aici proiectele din 2018. Relația noastră – Apropo de sportul arădean, cum îl
cu factorii locali și cu cluburile este foar- vedeți la acest moment?
te bună, am răspuns întotdeauna pozi- – Cred că se poate mult mai bine, în
tiv doleanțelor și inițiativelor venite din sensul că în trecut aveam o echipă de fot-
partea dumnealor. bal mult mai puternică, la fel baschetul, cu
echipele performante de băieți și fete,
„Campionii României”, proiect de succes – Ce alte obiective sau proiecte aveți ICIM cucerind ani la rând titlul național,
în acest an sau în viitorul apropiat? polo-ul, rugby-ul sau handbalul erau și ele
acolo niște probleme, apoi s-a înlocuit fil- Sportului. Se va desfășura pe o perioadă – Pot să vă spun că la sfârșitul anului la un alt nivel. Cred că se poate investi mai
trul cu ultraviolet, neschimbat de trei ani, de doi ani de zile, iar obiectivul central al trecut am semnat pentru un Campionat mult de pe plan local, dar ar trebui regle-
acel filtru având capacitatea de a distruge programului este creșterea gradului de European de karate care va avea loc la mentate și anumite legi, pentru a veni în
bacteriile în proporție de 96%. S-au făcut participare activă și sistematică a copiilor Arad, în 2019. Ca și proiecte sau obiective, sprijinul cluburilor și a celor care vor să
reparații și la dușuri, dar și la vestiare, din școli la activitățile sportive, promova- îmi doresc o organizare mai bună a investească în sport. Știu că domnul
plus că am plătit și o parte din utilități, rea valorilor sportului ca mijloc de îmbu- Direcției, pentru o colaborare strânsă cu ministru s-a implicat și se implică în
totul în limita bugetului pe care l-am mai nățire a stării de sănătate, a condiției fizice cluburile. De asemenea, avem în plan această problemă, pentru a exista o finan-
avut la dispoziție pe finalul anului, în și psihice, dezvoltarea conpetențelor lucrări și la baza de tenis ce aparține de țare mult mai rapidă și eficientă. Cert e că
acest sens ajutându-ne mult și sumele sociale - spiritul de echipă, solidaritatea, Direcție, sunt prinse în buget sume pentru sportul arădean e în decădere, dar pentru
recuperate. Aș vrea să mai adaug că am toleranța și fair-play-ul. În Arad au avut modernizarea terenurilor și a vestiarelor. a-l salva trebuie să ne unim cu toții și să
introdus abonamente familiale la bazin, loc deja câteva acțiuni, pe parcursul anu- Vrem să asigurăm o funcționare cât mai readucem în prezent performanțele din
incluzând toate facilitățile pe care le poate lui trecut, sportivi consacrați luând con- bună a acestui obiectiv, unde se poate juca anii trecuți.
8 25 ianuarie 2018 Direct Arad SPORT

Utiștii își încarcă bateriile


www.livearad.ro
PE SCURT

la Moneasa
UTA a încheiat la egalitate, scor 2-2,
primul amical al anului. Roș-albii s-au
deplasat în Ungaria, la Gyula, pentru a
înfrunta divizionara secundă din
Szeged. Pe un teren sintetic, maghiarii
au deschis scorul după ce au profitat de
o nesincronizare în centrul careului, dar
echipa arădeană a întors până la pauză
Andrei Gag promite un nou sezon pozitiv rezultatul: mai întâi, Hlistei a întors o
minge în 5 metri pentru Curtuiuș, care a
Arădeanul Gag e cel mai bun finalizat precis, 1-1, după care pe același
atlet român traseu s-a făcut 2-1: Hlistei a pasat prin-
tre fundașii adverși pentru Curtuiuș, iar
Arădeanul Andrei Gag, sportiv lansat pe marile atacantul UTA-ei s-a desprins din mar-
arene ale lumii de CS Municipal Arad, acum legiti- caj și a marcat. Szegedul a restabilit ega-
mat la CSM București, a fost desemnat cel mai litatea la patru minute de la reluare, iar
bun atlet al anului trecut, în cadrul Galei atletis- scorul de 2-2 s-a păstrat până la final, în
mului românesc, desfăşurată la Hotel Crowne ciuda câtorva ocazii mari și a unui gol al
Plaza din Bucureşti. Originar din Bocsig și legiti- UTA-ei, anulat. Cristian Todea și staff-ul
mat la CSM Arad până în prima jumătate a anului său au început testul în formula: Bodea - Curtuiuș a reușit „dubla” cu Szegedul
trecut, aruncătorul de greutate Andrei Gag a Polgar, R. Iuga, Lazăr, Dinculescu -
cucerit bronzul la Universiadă şi a fost finalist la Stahl, Tănase, Isac, Hlistei - Curtuiuș, Moneasa, pentru cantonamentul de ei știu ce înseamnă UTA, își doresc să
Campionatul Mondial, acestea fiind cele mai
Buia, pentru ca în partea a doua să joace: iarnă, care durează până pe 27 ianuarie. joace și aici avem un punct de plecare. E
importante două performanțe din 2017. Ultimele
două rezultate internaționale importante în contul Barna - Federicco, Manea, Dobrean, UTA a deplasat la Moneasa un lot format o oportunitate de care e foarte impor-
CSM-ului au fost bronzul balcanic de sală de la Ghergu - Prună, Jorza, Petra, A.Iuga - din 25 de jucători, dintre care 16 sunt tant să se folosească. Sunt foarte mulțu-
Belgrad, din februarie 2017, și locul 7 la Cupa Popa, Toma. juniori: Barna, Bodea, Zamfir - portari; mit de băieții pe care îi am la dispozi-
Europei de aruncări, din Spania, desfășurată în Polgar, Manea, R. Iuga, Dinculescu, D. ție”. Antrenorul principal s-a referit și la
luna martie a anului trecut. Egal în primul amical al iernii Lazăr, Ghergu - fundași; Petra, Hlistei, primul test al iernii, 2-2 cu Szeged 2011,
Gag (26 de ani) a fost desemnat cel mai bun O noutate în lotul Bătrânei Doamne e Prună, Dobrean, Jorza, Tănase, Stahl, A. disputat în țara vecină: „Un amical cu
atlet român și în sezonul 2016, când a fost meda- Angelo Iuga, care a evoluat ultima dată Iuga, Isac, Miculescu, Gruiescu, Sorato - tempo destul de bun, repetiție bună pen-
liat cu argint în proba de aruncarea greutăţii la la echipa secundă a CSU Craiova, dar mijlocași; Buia, Curtuiuş, Toma, D. Popa tru ce va urma. Scopul era să avem o
Campionatele Mondiale în sală de la Portland. care anul trecut a îmbrăcat tricoul celor - atacanți. La revenirea de la Moneasa, posesie cât mai bună a mingii, am reușit
Săritoarea în lungime Alina Rotaru, campioană de la Naţional Sebiș. Între timp, condu- UTA va disputa un amical în compania să și marcăm două goluri, dar, din păca-
mondială universitară și finalistă la Campionatele cerea clubului a reziliat amiabil și cu celor de la Lunca Teuz Cermei. te am și primit două goluri, ceea ce este
Mondiale de la Londra, a fost desemnată atleta Ciucă, așa că oficialii arădeni mai au de destul de supărător, cam din aceeași
anului trecut. Federaţia Română de Atletism i-a lucrat doar pentru a-l convinge și pe Todea e mulţumit de lot fază, lucru la care am suferit și până
recompensat pe toţi cei 23 de medaliaţi ai anului Buleică să renunțe la contract. După Cristian Todea se declară mulțumit acum. Sper să învățăm și să corectăm

Dana Dodean a revenit în circuitul Pro Tour


atletic 2017, ca şi pe antrenorii lor, din toate acest meci, utiștii au plecat direct la de lot: „Sunt băieți pe care îi cunoaștem, aceste lucruri pe viitor.”
ramurile acestui sport.

Cermeiul aduce jucători


de la Sebiș și Lipova Arădeanca Daniela Do-
dean-Monteiro a revenit, după
Trei victorii, la Budapesta
În ultimul tur preliminar,
Ca și colegele arădene din seria a IV-a a Ligii a o lungă absență, în circuitul decisiv pentru pătrunderea pe
3-a, Gloria Lunca Teuz Cermei a pus punct internațional Pro Tour de tenis tabloul principal al Openului
vacanței de iarnă. Locul reunirii a fost terenul din de masă, absență care i-a cau- Ungariei, Dodean a fost în-
Sânpaul, acolo unde Sebastian Huțan a fost pre- zat și ieșirea din Top 100 mon- vinsă de compatrioata și co-
zentat drept noul membru al staff-ului tehnic, dial, ea coborând de pe poziția lega de națională Bernadette
unde face echipă cu Roland Nagy și Radu Anca. a 40-a până pe 109. Openul Szocs (locul 41 mondial), scor
Fostul internațional de tineret se va ocupa de pre- Ungariei de la Budapesta a 1-4 (-5, 8, -8, -6, -10), după un
gătirea portarilor, iar la dispoziția sa sunt deocam- fost un bun prilej pentru Do- meci spectaculos. A contat
dată experimentatul Pașcalău și juniorul Mureșan. dean de a reveni în circuit și mult și faptul că arădeanca a
Cele mai importante noutăți sunt Copil, care și-a de a aduna puncte impor- avut meci greu în turul ante-
încheiat conturile cu Șoimii Lipova, și Mihuța, mij-
tante, care să o aducă din nou
locaș central care s-a despărțit de Național Sebiș. rior, în vreme ce Szocs s-a
pe un loc cât mai bun în ierar-
De asemenea, la Cermei au ajuns și frații Bodri,
hia mondială. Jucătoarea odihnit, ea avansând în turul
Luca și Toma, împrumutați de la UTA U19. O altă
CSM-ului a fost nevoită să decisiv al calificărilor fără să
noutate de ultimă oră e juniorul Onețiu, 19 ani,
joace încă din grupele preli- joace. Pentru Dodean ur-
format de Atletico, care a activat în ultimii ani în
minare, ea obținând două vic- mează prima manșă din sfer-
Ungaria. Cermeiul a și pierdut, însă, două piese
torii cu același scor, 4-2 (5, 9, - Arădeanca a jucat bine în Ungaria turile de finală ale Ligii Cam-
de bază, portarul Bodea și Buia plecând la UTA.
6, 8, -11, 8) cu chinezoaica pioanelor, echipa sa, Saint
Pagină realizată de Sorin Haut Qiang Zhangh, a 135-a jucă- -3, 3). Au urmat meciurile eli- la seturi (6, 4, -7, 9, 3) cu asia- Quentin, urmând să înfrunte
toare a lumii, și cu maghiara minatorii, tot în tururi preli- tica Wang Yi-Ju, din Taipei, lo- pe 26 ianuarie echipa turcă
Fanni Harasztovich, (9, 4, -8, 6, minare și o nouă victorie, 4-1 cul 93 în lume. Bursa.

Marius Copil, traseu scurt Pistolarii CSM-ului pregătesc


la Australian Open Europenele
Tenismanul Marius Copil a de până acum cu Simon (33 ani, Pistolarii Casian Codrean și Daria Haristiade - laureați
fost învins de francezul Gilles 57 ATP), în 2014, la Brisbane, cu ai lui 2017 în tirul românesc - au concurat în acest început
Simon, cu 7-5, 6-4, 6-3, în pri- 7-5, 6-3, în optimi. La ediţia de de an la București, în cadrul unei noi etape din cadrul
mul tur de la Australian Open. anul trecut, Copil a pierdut în Campionatului Național de aer comprimat. Sportivii de la
Publicitate: 0722-293769 Simon, care a cucerit deja un calificări. Pentru participare, CS Municipal Arad, pregătiți de Mircea Budurișan și
redactia@livearad.ro. titlu în 2018, la Pune (India), s-a jucătorul de la CS Municipal s-a Gheorghe Pop, au câștigat atât la simplu, cât și la dublu
impus după două ore, în care a ales cu 50.000 de dolari austra- mixt, în cadrul concursului juniorilor I.
Tiparul executat la
controlat aproape tot timpul lieni şi cu 10 puncte ATP. Marius Cei doi pistolari ai CSM-ului au făcut, astfel, o repeti-
S.C. TIPOMEDIA PROD S.R.L. jocul. Arădeanul și-a trecut în Copil a părăsit prematur și ție excelentă înaintea finalei Campionatului Național, pro-
cont 12 aşi, a comis 2 duble proba de dublu de la Antipozi, gramate chiar la Arad, în perioada 3-9 februarie, dar și a
DTP greşeli şi a avut mai multe lovi- unde a făcut pereche cu sârbul Europenelor de la Gyor (Ungaria), tot din februarie, unde
Azbest Publishing Editură și tipografie turi direct câştigătoare decât Troicki. Cei doi au fost învinși în Haristiade poate obține calificarea la Jocurile Olimpice ale
Telekom: 0787-822469,
adversarul (40-18), dar a şi greşit primul tur de americanul Ram şi Tineretului. Până atunci, sportiva noastră va mai concura
mai mult. Copil (27 ani, 92 ATP) indianul Sharan, cap de serie în cadrul a două concursuri internaționale, în Austria și
edituraazbest@gmail.com

câştigase singura sa confruntare numărul 16. Germania.


fb: Azbest Publishing