Sunteți pe pagina 1din 1

Scopul lucrării:

Scopul acestei lucrări a constat în însușirea metodologiei generale ce trebuie aplicată în


realizarea unui studiu geologic. Pentru a obține o interpretare cât mai corectă a reconstituirilor
mediilor depoziţionale ce au caracterizat zona aleasă, au fost studiate microfaciesurile și
caracteristicile diagenetice ale secvenței Jurasicului Mediu din zona Cheile Tătarului, Munții
Bucegi. Această secvență prezintă două disconformități stratigrafice care corespund intervalului
Bathonian Inferior și până la Callovian Mediu și Superior. Suprafețele de hardground sunt
localizate deasupra orizonturilor condensate și sunt puternic mineralizate cu cruste feruginoase.

În această lucrare sunt descrise și interpretate hardgrounduri Jurasice și orizonturi condensate


cu ooide mineralizate cu fier, macro oncoide, cruste laminate și stromatolite din Jurasicul Mediu
din zona Cheile Tătarului. Prezența crustelor feruginoase este legată de hardgroundurile din
cadrul succesiunii Jurasic Mediu care străbat flancul vestic al Munților Bucegi. Lito – bio
stratigrafia succesiunii Jurasicului Mediu și Superior în această zonă, a fost studiată anterior de
către o serie de cercetători dintre care amintim pe Herbich (1888); Redlich (1896); Popovici-
Hatzeg (1898,1905); Simionescu (1899-1905); Jekelius (1916); Patrulius (1969) și Dragastan
(2010). Recent s-au facut o serie de studii detaliate cu privite la hardgroundurile jurasice
asociate depozitelor condensate de la Cheile Tătarului - Grădinaru M. et al (2010) și
microstromatolite feruginoase - Lazăr et al. (2013).