Sunteți pe pagina 1din 2

………............................ ............................

Fişă de lucru
-recapitulare-

1. Calculează:

4 x 6 = ....... 63 : 9 = …... 8 x 4 = …... 45 : 5 = …...

8 x 3 = …... 56 : 8 = …... 36 : 9 = …... 9 x 6 = …...

6 x 7 = …... 32 : 4 = …... 7 x 6 = …... 72 : 9 = …...

3 x 9 = …... 18 : 6 = …... 24 : 8 = …... 8 x 6 = …...

12 x 4 = ….... 102 x 4 = …... 24 : 2 = …... 369 : 3 = …....

9 : 2 = ….... 34 : 2 = …... 715 : 5 = ….. 606 : 5 = …....

2. Află numerele necunoscute:

a x 7 = 28 n:8=4 63 : m = 9 3x6:a= 2
….................... …................... …................... ….......................
….................... …................... …................... ….......................
….................... …................... ….................... ….......................

3. Calculează respectând ordinea operaţiilor:


3 x 4 + 6x 5 = ….............. 3 + 2 x 7 : 7 = …...............................
= …........... = …............................
= …... = …..........

( 4 + 4 x 3 ) : ( 10 – 2 ) = …..........................................
= …..................................
= …...........

4. Rezolvă problema:
Andrei rezolvă zilnic 9 probleme, iar Ana de trei ori mai puţine decât el.
Câte probleme rezolvă zilnic împreună?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5. Pe un raft din biblioteca şcolii sunt 134 de cărţi, pe alt raft de 2 ori mai multe, iar pe al
treilea raft sunt cu 105 cărţi mai puţin decât pe primele două împreună.
Câte cărţi sunt pe cel de-al treilea raft?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
6. Compune o problemă care să se rezolve prin două operaţii matematice, una de înmulţire şi
una de adunare. Rezolvă problema alcătuită de tine!
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
SUCCES!