Sunteți pe pagina 1din 6

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Colegiul Pedagogic „Mihai Eminescu”, or. Soroca

Aprob:
Director adjunct pentru instruire
_________/TatianaVişniovaia/

EXAMEN

la unitatea de curs “Practica de iniţiere în specialitate”,


în anul I de studii, grupa 13-a/13-b,
specialitatea: 1271 Asistenţa socială

Profesor: Emilia Usatîi, grad didactic II (doi)


Liliana Ghidirim, grad didactic II (doi)

Discutată şi aprobată
la şedinţa catedrei: Asistenţă socială
proces-verbal nr____din_______2015
Şef-catedră:_______/E. Usatîi/
Test de evaluare
La unitatea de curs ”Practica de iniţiere în specialitate”
Specialitatea: Asistenţă socială
Anul I
Grupa 13a
Numele, prenumele elevului_______________________________________
Numele prenumele tutorelui de practică______________________________
Numele prenumele coordonatorului de practică________________________
Perioada desfăşurării practicii 01.06.2015 – 12.06.2015
Data____________

1. Descrieți necesitatea practicii în domeniul asistenței sociale:


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
2. Descrieţi rolul instituţiei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei:
Rolul ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
3. Enumeraţi serviciile prestate de instituţia Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a
Familiei și expuneți scopul fiecărui serviciu:
1.___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
5.___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6.___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
7. __________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
8.___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Încercuiţi serviciul prestat de Direcţiea Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei:
1. Ludoterapia
2. Casa de tip familial
3. Asistenţă psihopedagogică
4. Chinetoterapie

5. Identificaţi tipul de serviciu: Gama de servicii și facilități acordate prin măsuri de prevenire și
îngrijire în comunitate a persoanelor dependente pentru ca acestea să-și sporească gradul de
independență și să trăiască pe cît de independent posibil în propriile locuințe______________________
_________________________
6. Explicaţi rolul asistentului social în lucrul cu persoanele excluse social:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.
7. Definiți genograma și expuneți scopul acesteia.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.

8. Continuați studiul de caz înnaintat conform anexei, dîndu-i un final pozitiv.


9. Eaborați un ghid de interviu ținînd cont de problemă: Elev cu eșec școlar
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.

10. Adresaţi-vă o întrebare care v-a preocupat pe perioada practicii şi răspundeţi la ea.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
Matricea de specificaţii

Conţinuturi / obiective Cunoaștere Aplicare Analiză/ Total


Înţelegere Sinteză
1. Identificare și enumerare a metodelor 1 - - 1
2. Noţiuni specifice –definire. 3 - - 3
3. Identificare și enumerare a serviciilor. 1 - - 1
4. Identificarea variantei corecte și descriere. 1 2 - 3
5. Identificare 1 - - 1
6. Expunerea corectă 1 4 2 7
7. Redarea activităţii 1 1 2 4
8. Completarea anchetei sociale 1 2 3 6
9. Elaborarea genogramei - 3 5 8
10. Întrebare și răspuns - 1 1 2
Total 10 13 13 36

Barem de corectare
Subiectul Motivarea punctelor Punctaj

1. Pentru identificarea și enumerarea corectă a ansamblului de metode și tehnici 1p.


utilizate în cadrul practicii.
2. Pentru definirea corectă, completă și raţională a scopului și misiunii. 3p.
3. Pentru identificarea și enumerarea corectă a serviciilor prestate de instituţia 1p.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţie a Familiei
4. Pentru încercuirea corectă a variantei înaintate. 1p.
Pentru descrierea corectă a serviciului prestart de instituţie. 2p.
5. Pentru identificarea corectă a serviciului în funcţie de definiţia înanintată 1p.
6. Pentru descrierea argumentată a rolului asistentului social în lucrul cu 4p.
beneficiarii asistenţei sociale. 2p.
Pentru utilizarea limbajului de specialitate 1p.
Pentru respectarea spaţiului oferit
7. Pentru propunerea corectă a unei activităţi de spargerea a gheţii 1p.
Pentru descrierea argumentată și desfășurată a desfășurării activităţii 2p.
Pentru utilizarea limbajului adecvat 1p.
8. Pentru completarea corectă a anchetei sociale 4p.
Pentru identificarea corectă a datelor din studiul de caz 2p.
9. Pentru elaborarea corectă a genogramei 4p.
Pentru utilizarea corectă a simbolurilor genogramei 2p.
Pentru scrierea legendei genogramei 2p.
10. Pentru adresarea corectă a unei întrebări 1p.
Pentru răspunsul argumentat 1p.
Total 36p.

Schema de convertire a punctelor în note


Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Punctaj 1-2 3-5 6-8 9-12 13-15 16-20 21-25 26-29 30-33 34-36
Studiu de caz
Lîngă o mare, în timp ce soarele domnea singur deasupra plajei, o tînără, fără nici o retorică nu
mai putea sa-și dea sens vieții…___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

Studiu de caz
Despărțirea de prietenul ei , pe care îl iubea, a afectat-o destul de mult. Faptul că nu a avut cu cine
să vorbească și cui sa se destăinue a adus-o la…______________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.