Sunteți pe pagina 1din 1

Curs 3 _ Fișă de lucru

Întrebări cu răspuns liber

1. Prezentaţi noţiunea de standard.

Standardul reprezintă descrierea cerinţelor formulate în termeni de reguli sau


rezultate, care definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activităţi de educaţie.
2. Prezentaţi noţiunea de standard specific de calitate.

Un standard specific de calitate (acreditare) cuprinde domenii, subdomenii,


criterii, indicatori de performanţă, descriptori, descriptori specifici, dovezi/evidenţe şi
ponderea alocată descriptorului specific în cadrul indicatorului.
3. Definiţi noţiunea de standard de acreditare şi evaluare periodică.

Standardele de acreditare şi evaluare periodică sunt standarde naţionale, care se aplică


învăţământului preuniversitar de stat şi particular, şi se referă la domeniile prevăzute de
art. 10 din O.U.G. nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006.
4. Precizaţi ce este un descriptor.

Descriptorii sunt enunţuri care stabilesc, în mod concret şi observabil, cerinţele


minime pe care organizaţia furnizoare de educaţie trebuie să le îndeplinească, pentru fiecare
indicator, în vederea acreditării (definiţie stabilită prin HG nr. 21/2007).
Descriptorii sunt enunţuri care stabilesc, pentru fiecare indicator în parte cerinţele
efective pentru ca serviciile educaţionale oferite de organizaţia furnizoare de educaţie să fie
considerate ca optime (definiţie stabilită prin HG nr. 1534/2008).
5. Indicaţi elementele comune pentru toate tipurile de standarde.

Domeniile, subdomeniile şi indicatorii de performanţă pentru standardele specifice de


calitate (acreditare) sunt comune cu celelalte standarde.