Sunteți pe pagina 1din 7
ROMANIA CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA $I PROMOVAREA CULTURIT TRADITIONALE BOTOSANI Botosani, str. Unirii nr. 10, Cod postal 710233; tel 0231-536322, fax 0231 - 515448 Cod fiscal 3372238 centrul_creatiei_botosani@yahoo.com Festival - Concurs Coral de Muzica Sacra Prima Editie, vineri, 23 martie 2018, ora 14,00 Botosani, Casa Tineretului REGULAMENT 1. Participanfi in concurs: - Coneursul se adreseaza formatiilor corale de amatori, - Pot participa att coruri de copii, cdt si de adulti - Concursul se va desfiigura pe 4 sectiuni: A. Licee de Artis B. Coruri/Grupuri folclorice/Grupuri psaltice pe 0 voce sau dou voci, indiferent de varsta; C. Coruri pe 3 sau 4 voei, indiferent de varsta; D. Creatie; 2. Repertoriu de concurs: ~ Repertoriul va cuprinde muzied religioasa. - Formatiile vor prezenta 3 Iueriiri muzicale, cu o duratii de maxim 15 minute. ~ Concursul tsi propune sa incurajeze prezentarea ereatiilor muzicale in prima auditie, - Juriul poate opri interpretarea scenicd, atunci cénd se depaseste limita rezonabila a timpului, sau din alte motive. ‘Transport si cazare: - Cheltuielile de transport si cazare vor fi suportate de catre participanti. In mod exceptional si in limita fondurilor, organizatorii vor asigura cazarea concurentilor. 4. Masa: = Organizatorii asigura o masa corurilor din afara municipiului Botosani, in limita a 30 de participanti/formatie. Pentru aceasta, este necesar ca tabelul de mai jos si fie completat si 5. inscriere: - inserierea Ja Festivalul - Concurs Coral de Muzied Sacra se poate face pind la data de 14 martie 2018. = Concurenfii vor trimite: 1, FISA DE INSCRIERE; 2. PARTITURILE CELOR 3 PIESE DIN CONCURS; ~ Adresele pentru inscriere: ~ e-mail: centrul_creatiei_botosani@yahoo.com; ~ fax: 0231/5 15448; + post: str. Unirii, nr. 10, Botosani, 710233. 6, Juriu: ~ Juriul este compus din personalitati locale si najionale, respectiv dirijori, profesor, artist, specialisti in domeniul artelor gi culturii, in general. La prima editie, Festivalul - Concurs Coral de Muzicdi Sacri are onoarea de a-l avea ca presedinte al juriului pe profesorul, dirijorul si compozitorul DAN MIFAI GOIA, Nascut la Chij-Napoca, Dan Mihai Goin a studiat vioara, viola, pianul si canto, absolvind Universitatea Nationala de Muzica din Bucuresti unde a abordat dirijatul coral sub findrumarea unor maestri precum Marin Constantin si Petre Craciun, Membru al Corului National de Camera "Madrigal" (intre anii 1971-1995), a sustinut concerte la pupitrul acestei prestigioase formatii corale, fiind o petioada yi director general adjunct si dirijor secund al acestui ansamblu. tre anii 1997 - 2009 Dan Mihai Goia a fost condueatorul artistic si dirijorul Coralei Barbitesti Ortodoxe "Te Deum Laudamus" cu care a sustinut peste 250 de conceste in Bucuresti si in far’, tumee in Prana, Suedia si Olanda si a realizat 5 compact-discuri ce cuprind muzica religioasi romaneasca gi universal. Membru al Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din Romania, Dan Mihai Goia este autorul a peste 40 de lucriti corale si camerale precum sia suitei simfonice gi a baletului "Alba ca Zapada’. in acclasi timp, s-a dedicat si activitayii pedagogice find profesor de dir si ansamblu coral la Universitatea Nationala de Muzica din Bucuresti intre anii 1990 -2003. in perioada 2000-2015 este dirijorul Corului Academie Radio. Cu acest ansamblu coral considerat drept etalon de catre critica de specialitate, Dan Mihai Goia a participat la peste 200 de concerte vocal-simfonice si a cappella. Multe din prezenfele sale dirijorale si ‘nregistrarile realizate pentru fonoteea Radio-ului au inclus ereatiile compozitorilor romani - 3 de la repertoriul clasic 1a cel contemporan - dar si lucrari din 2005 a insemnat si realizarea primului compact - dise alituri de Corul Academie Radio, intitulat "Mare minune", acesta cuprinzdnd colinde romanesti In anul 2004 a objinut Titlul de Doctor la Universitatea Nationala de Muzica din Bucuresti. in anul 2009, Dan Mihai Goia a primit, pentru bogata sa activitate Premiul pentru interpretare dirijoral - coral al Uniunii Compozitoritor si Muzicologilor din Romania, Anul 2010 a marcat pentru dirijorul Dan Mihai Goia o impundtoare realizare compact - discului cu "Vecemnii*, opus 37 de Serghei Rahmaninov in tii Gabriela Popescu si Calin Britescu aldturi de Corul Academi Barbateaseat Ortodoxa "Te Deum Laudamus". Activitatea dirijorala gi muzicala a lui Dan Miha princeps 2002 a Enciclopediei "WHO'S WHO?" in Romania, in Lexiconul "Muzieieni din Romania"(vol. {Il - 2000) de Viorel Cozma si a fost apreciata prin acordarea de numeroase premii si distinetii, dintre care amintim : Diploma de Merit la Cursurile de pertectionare gi interpretare in cantul coral, decemata de Fundatia CIEM - MOZART (Val di Non, Italia 1986); Medaliile jubiliare"MADRIGAL XXX" "Una vita per larte"(1993); "Pro Arte"(1 995); Premium Magnum - Premiul Criticii Muzicale - Fundajia"M.JORA"(1993); Diploma de "Madrigalist de Onoare” si titlul de "Madrigalist Hustru" conferite de Fundatia "MADRIGAL, - MARIN CONSTANTIN" (1999 si 2003): Ordinul Meritul Cultural - clasa a Il-a - acordat de Presedintele Romnici (2003): Medalia comemorativa "Papa loan Paul al Il-lea"= CITTR del VATICANO (2004); Crucea Patriarhala - conferita de Preafericitul Patriarh Teoctist (2004); Ordinul Sfintii Mactiri Brincoveni—conferit de Patriarhu! Daniel (2015). reagia corald universal, Anul anume, lansarea re a colaborat cu Radio si Corala Goia este consemnata gi in editia ia, 7. Criterii de evaluare: + Jurizarea se face in functie de urmitoarele criterii: - intonafie, ritmicd, dinamicd, inferpretare, stil, dificultatea repertoriului, prezenti seen + Hotdrarile juriului sunt definitive si nu pot fi contestate, Lueririle juriului, sistemul de notare si notele juriului sunt confidential. 8, Premii TROFEUL CONCURSULUL - 3.000 lei -Premiul 1 = 500 lei -Premiulal2-lea —- 400 lei = Premiulal3-lea —- 300 lei B. Coruri pe o voce sau doua voei / Grupuri folelorice: = Premiul 1 = 1.000 lei = Premiulal2-lea = 700 lei =Premiulal3-lea = S00 Tei C. Coruri pe 3 sau 4 voei: ~Premiul 1 2.000 lei = Premiulal2-lea 1.000 lei = Premiulal3-lea - 700 lei D. Creatie: -Premiu special = 500 lei - Trofeul poate fi cstigat de eiitre oricare formatis inseri indiferent de categoria la care este - Juriul poate si nu acorde anumite premii, poate redirectiona unele premi poate acorda premii ex-aequo. - De asemenea, pot fi acordate mentiuni si premii speciale, oferite de c&tre sponsorii concursulu 9, Drepturi de inregistrare ifuzare; Drepturile de inregistrare si difuzare apartin Centrului Judejean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradifionale Botosani. Informatii suplimentare se pot obfine 1a numerele de telefon 0231-536-322 si 0744-59-09-13,orele 8,00-16,00. ‘Manager, Referent muzica, prof. Mirel Azamfirei Festivalul - Concurs Coral de Muzic Sacra Prima Edifie, vineri, 23 martie 2018, ora 14,00 Botosani, Casa Tineretului FISA DE {NSCRIERE ‘Numele formatiei corale: Adresa formafiei corale: .... Telefon: .. E-mail: Numele si prenumele dirijorului: ‘Tipul de cor / creatie: A. LICEU DE ARTA B. COR PE 1-2 VOCI/ GRUP FOLCLORIC C. COR PE 3-4 VOCI D. CREATIE Fete/Femei: Numar de persoane: +. Bitieti/Barbatis ome Repertoriu (titlul piesei si compozitorul): Data, Semnatura, CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURU TRADITIONALE VIZA DIRECTOR BOTOSANI Tel.: 0231-53632; E-mail: centrul_creatiei_botosani@yahoo.com TABEL NOMINAL cuprinzéind formatiile participante la Festivalul-Concurs Coral de Muzici Sacra, 23 martie 2018, Botosani, care au beneficiat de servicii de masa in cuantumul sumei de lei Formatia.... sreerseseseesseers LOClitatea ... Sosit. _ Plecat Nr. [Nume si prenume —_ ‘Masa |Semnitura ert. lei/zi 0 na a 3 4 a - ft | 2. ee a [aie | : | 6 fi ae | | Fa | | a | | Pees eRe SDaBesaRSis er ake ===“ SEde== toss! Snen=Pasnseznensee | nenatasceesecal| eee 3 | | CERTIFICAT IN PRIVINTA REALITATH, REGULARITATII $I LEGALITATIL INTOCMIT: Referent muzica, prof. Mirel Azamfirei