Sunteți pe pagina 1din 1

COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ „MATEI BASARAB” RM.

VÂLCEA

Concursul Interjudeţean de Informatică „MICUL GATES”

Ediţia a VIII-a Rm. Vâlcea, 24-25 mai 2008, proba practică


Clasele V-VI

Problema 1 (palindrom) 100 puncte

Se dă un număr natural n (n<2000000001). Folosind toate cifrele lui n (fiecare cifră de câte ori apare)
se cere să se verifice dacă se poate forma un număr palindrom (un număr care citit de la stânga la
dreapta sau de la dreapta la stânga reprezintă acelaşi număr). Dacă se poate determina un astfel de
număr se va afişa mesajul DA, iar pe linia următoare unul dintre aceste numere. Dacă nu există
soluţie se va afişa mesajul NU.

Exemple

Pentru n=2328223 se va afişa pe ecran Pentru n=12320 se va afişa pe ecran

DA NU

2238322

Timp maxim de execuţie 2 secunde/test

Problema 2 (triunghi) 100 puncte

Se dă un număr natural nenul n (n<1000000). Folosind numerele consecutive 1, 2, 3, ..., n se poate


forma triunghiul de numere:
1

2 3

4 5 6

7 8 9 10

...

Cerinţe

a) numărul de linii pe care se aşeză numerele din triunghi;


b) numărul de elemente de pe linia k (k se citeşte de la tastatură), precum şi suma lor separate
printr-un spaţiu (dacă linia k nu există în triunghi se va afişa 0 pentru numărul de elemente,
respectiv 0 pentru sumă, separate printr-un spaţiu);
c) verificaţi dacă numărul 2008 este în triunghiul de numere, în caz afirmativ afişaţi linia pe care
se află (dacă nu există se va afişa mesajul NU, altfel DA urmat de numărul liniei
corespunzătoare)
Exemple

Pentru n=13, k=7 se va afişa pe ecran: Pentru n=2532, k=4 se va afişa pe ecran:

a) 5 a) 71

b) 0 0 b) 4 34

c) NU c) DA 63

Timp maxim de execuţie 2 secunde/test

S-ar putea să vă placă și