Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa 1

Anexa la Situațiile Financiare – Existența și mișcarea imobilizărilor


1. Informaţiile privind activele imobilizate
Nr. Intrarea în Ieşirea în Existenţa la
Existenţa la Amortizarea Deprecierea Amortizarea Deprecierea
rind cursul cursul sfîrşitul
începutul perioadei acumulată acumulată acumulată la acumulată la
Indicatori perioadei (la perioadei (la perioadei (la
(la costul de intrare) la începutul la începutul sfîrşitul sfîrşitul
costul de costul de costul de
perioadei perioadei perioadei perioadei
intrare) intrare) intrare)
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.Imobilizări necorporale în curs de execuţie 100 15 000 7 000 22 000

2. Imobilizări necorporale în utilizare, total 200 27 000 3 200 27 000 6 400


inclusiv:
210
2.1. brevete şi mărci
2.2. licenţe de activitate 220 5 000 1 000 5 000 2 000
2.3. programe informatice 230 22 000 2 200 22 000 4 400
3. Imobilizări corporale în curs de execuţie 300 117 000 23 000 140 000
4. Terenuri 400 200 000 x 47 000 247 000 х
5. Mijloace fixe, total 500 1 022 000 113 500 62 000 43 000 1 041 000 112 300
din care:
510
5.1. clădiri 380 0000 27 0000 50 000 430 000 32 000
5.2. construcţii speciale 520
5.3. maşini, utilaje, instalaţii de transmisie 530 170 000 18 000 12 000 43 000 139 000 15 000
inclusiv: tehnică de calcul 531 33 000 5 000 33 000 7500
5.4. mijloace de transport 540 310 000 45 000 310 000 48 000
5.5. instrumente şi inventar 550 29 000 3 500 29 000 3 800
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor
560
neînregistrate în bilanţ
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar 570
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică 580
5.9. alte mijloace fixe 590 100 000 15 000 100 000 16 000
6. Resurse minerale 600
7. Investiţii imobiliare, total 700