Sunteți pe pagina 1din 2

Revin cu detalii despre proiect.

Scopul proiectului este cresterea nivelului de participare la educatie a copiilor defavorizati social.
Grupul tinta este: copiii defavorizati social. (fara parinte, familii cu multi copii, cu resurse
financiare reduse, remigrati, copii ce au parinti plecati in strainatate pentru a munci, copii din
familii dezorganizata).
Obiective propuse de noi sunt:
1) constientizarea a 40 de elevi cu varste cuprinse intre 04-18 ani si a reprezentantilor legali ai
acestora cu privire la managerieea timpului liber.
2) Incurajarea implicarii active in dezvoltarea personala si culturala europeana a 40 de elevi cu
varste cuprinse intre 04-18 ani
3) Dezvoltarea competentelor didactice a opt profesori care predau la Palatul Copiilor Focsani
și in strructurile acestuia
4) Realizarea și implementarea strategiei pentru promovarea institutiei de catre cele opt (sau alt
numar) cadre didactice implicate in proiect
5) Dezvoltarea competentelor elevilor ce formeaza grupul tinta, prin muca și joc, organizati pe
echipe.

Activitatile propuse pe parcursul derularii proiectului sunt


1) Spectacole, expozitii de lucrari, prezentare power point, scenete.
2) Organizare de ateliere de lucru pe specialitati, cu participarea elevilor defavorizati și ai
parintilor/reprezentantilor legali ai acestora.
3) Sesiune de prezentare de metode atractive de predare/invatare. Invitati: doamna psiholog
Dragan Ana Maria, coordonatorul ONG-ului “Voluntariat pentru viata” si un formator pe
educatie non-formala.
4) Organizarea de expozitii de lucrari la biblioteca, la ISJ Vrancea, la CCD Focsani, in parc, in
scolile de unde provin copiii, spectacole in spatii neconventionale.
5) Activitate interdisciplinara cu participarea elevilor defavorizati inscrisi la cercuri diferite.

I come back with details about the project.


The aim of the project is to raise the level of participation in education of socially
disadvantaged children. The target group is: socially disadvantaged children. (no parents,
families with many children, low financial resources, re-migrants, children with parents
abroad to work, children from disorganized families).
The objectives we propose are:
1) Awareness of 40 pupils aged between 04-18 years and their legal representatives
on leisure time management.
2) Encourage active involvement in the European personal and cultural development
of 40 pupils aged between 4-18 years
3) Developing the teaching skills of eight teachers (or more) teaching at the Children's
Palace in Focsani and its structures
4) Developing and implementing the strategy for promoting the institution by the eight
(or other number) teachers involved in the project
5) Development of the competences of students who form the target group, through
work and game, organized in teams.
The proposed activities during the project are
1) Spectacles, works exhibitions, power point presentation, plays.
2) Organization of workshops on specialties with the participation of disadvantaged
students and their parents / legal representatives.
3) Presentation session of attractive teaching / learning methods. Invited: Mrs.
Dragan Ana Maria, the psychologist at "Volunteer for Life" NGO and a non-formal
educator.
4) Organizing exhibitions at the library, ISJ Vrancea, CCD Focsani, in the park, in
the schools where the children come from, performances in unconventional spaces.
5) Interdisciplinary activity with the participation of underprivileged students enrolled
in different classes
We await proposals for goals and activities on your part. And also ideas of
promotion.