Sunteți pe pagina 1din 1

20.12.

2016
Teză la informatică
Sem I

1. Sa se realizeze un program C++ care citeste de la tastatura un sir de n numere naturale si afiseaza pe ecran
numerele din sir care au suma cifrelor impare un numar perfect (un numar este prefect daca este egal cu suma
divizorilor sai 6=1+2+3).
Exemplu: pt n=5 si numerele 12, 323, 123, 5, 9991 se afiseaza 323 si 9991 pentru ca 6 si 28 sunt perfecte. Se
vor folosi urmatoarele subprograme:
- subprogram de citire a unui vector
- subprogram calculare a sumei cifrelor impare ale unui numar dat ca parametru
- subprogram care verifica daca un numar dat ca parametru este perfect
- subprogram care afiseaza numerele cerute

2. Se consideră un text cu cel mult 100 de caractere, în care cuvintele sunt formate numai din litere mari și
mici ale alfabetului englez și sunt separate prin câte un spațiu. Textul reprezintă numele unei instituţii sau al
unei organizaţii. Scrieţi un program care citeşte de la tastatură un text de tipul precizat şi construieşte în
memorie, apoi afişează pe ecran, un şir de caractere ce reprezintă acronimul corespunzător numelui citit.
Acronimul este format din primul caracter al fiecărui cuvânt al numelui care începe cu majusculă.
Exemplu: dacă şirul citit este Universitatea de Arte Plastice BUCURESTI
se va obţine şirul UAPB

3. Se consideră o propozitie formata din mult 255 de caractere, numai litere mici ale alfabetului englez si
spatii. Scrieţi un program C++ care citeşte de la tastatură o propozitie și afișează pe ecran cuvintele din
propozitie care au lungime un numar par de litere in ordine descrescatoare a lungimii cuvintelor (cuvintele
sunt separate prin unul sau mai multe spatii).
Exemplu: daca se citeste sirul  seara e frumos dar dimineata este si mai placut .
Se afişează frumos placut este si

4. Se considera o florarie unde sunt aduse spre vanzare n tipuri de flori. Pentru fiecare floare se cunoaste
denumirea florii, culoarea, pretul si numarul de bucati. Sa se realizeze un program care tine gestiunea la
florarie realizand urmatoarele cerinte:
- citirea unui numar n apoi a celor n tipuri de flori din florarie cu toate datele necesare.
- afisarea florilor galbene care au pretul mai mare decat pretul mediu al tuturor florilor
- afisarea celor mai putine 5 flori